Peržiūrite versijai skirtą žinyno turinį:

The following information is available about integrating AEM with other Adobe or third-party services:

Pastaba:

If you are using a custom proxy configuration together with your integration, you need to configure both HTTP Client proxy configurations as some functionalities of AEM are using the 3.x APIs and some others the 4.x APIs:

Šis darbas yra licencijuotas pagal licenciją „Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported License“  „Twitter™“ ir „Facebook“ skelbimams „Creative Commons“ sąlygos netaikomos.

Teisiniai pranešimai   |   Privatumo internete politika