Peržiūrite versijai skirtą žinyno turinį:

The Site Importer has been removed in AEM 6.3. It is available on Package Share when downloading the geometrixx sample pack. See the AEM 6.2 documentation for information on using this feature.

Šis darbas yra licencijuotas pagal licenciją „Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported License“  „Twitter™“ ir „Facebook“ skelbimams „Creative Commons“ sąlygos netaikomos.

Teisiniai pranešimai   |   Privatumo internete politika