„Adobe Experience Manager“ kaip „Cloud Service“ | Produkto aprašymas

Įsigalioja 2020 m. liepos 30 d.

Kas yra „Adobe Experience Manager Sites“ („AEM Sites“)?

„AEM Sites“ – tai turinio ir patirties valdymo platforma, skirta pristatyti skaitmeninę daugiakanalę klientų patirtį. „AEM Sites“ leidžia organizacijoms kurti ir valdyti skaitmeninę patirtį per visus kanalus.

Produktai ir paslaugos

Licencijos metrika

AEM Sites: Cloud Service

Puslapio peržiūros per mėnesį

„AEM Sites“: produkto apribojimai

 • Puslapio peržiūros. Klientas gali naudoti ne daugiau puslapio peržiūrų, kaip autorizuota pardavimo užsakyme. Puslapio peržiūros apima puslapio peržiūrų ir API iškvietimų derinį, o 5 API iškvietimai yra skaičiuojami kaip 1 puslapio peržiūra. 
 • Vienalaikiai vartotojai. Klientas gali naudoti:
  • iki 20 „AEM Sites“, licencijuotų iki 5 milijonų puslapio peržiūrų, vienalaikių vartotojų; arba
  • iki 40 „AEM Sites“, licencijuotų 5 milijonams arba daugiau puslapio peržiūrų, vienalaikių vartotojų. 
 • Aplinkos. Klientas gali įdiegti 1 gamybinę aplinką, 1 pakopos aplinką ir 1 kūrimo aplinką, kurios visos naudojasi ta pačia kodų saugykla.
 • Saugykla. Klientas gali naudoti iki 1 terabaito saugyklą gamybinei aplinkai, 1 terabaitą pakopos aplinkai ir 200 gigabaitų kūrimo aplinkai.
 • Tinklo įvestis / išvestis. Klientas gali naudoti:
  • iki 25 terabaitų tinklo įvesties / išvesties per metus su „AEM Sites“ licencijuotu iki 5 milijonų puslapio peržiūrų; arba
  • iki 50 terabaitų tinklo įvesties / išvesties per metus su „AEM Sites“ licencijuotu 5 milijonams puslapio peržiūrų.
 • Papildomos galimybės. Klientas gali gauti prieigą prie „AEM Assets“ ir patirties fragmentų medijos bibliotekos funkcijų naudoti su „AEM Sites“.

Kas yra „Adobe Experience Manager Assets“ („AEM Assets“)?

„AEM Assets“ yra skaitmeninių išteklių valdymo sistema, leidžianti klientui bendrinti ir paskirstyti skaitmeninius išteklius. Vartotojai gali valdyti, saugoti ir prieiti prie vaizdų, vaizdo įrašų, dokumentų, garso įrašų ir raiškiosios medijos naudojimui žiniatinklyje, spausdinimui ir skaitmeniniam platinimui.

Produktai ir paslaugos

Licencijos metrika

AEM Assets: Cloud Service

Standartiniam vartotojui per metus

„AEM Assets“: produkto apribojimai

 • Standartiniai vartotojai. Klientas gali naudoti ne daugiau standartinių vartotojų, kaip autorizuota pardavimo užsakyme.
 • Aplinkos. Klientas gali įdiegti 1 gamybinę aplinką, 1 pakopos aplinką ir 1 kūrimo aplinką, kurios visos naudojasi ta pačia kodų saugykla.
 • Saugykla. Klientas gali naudoti saugyklą: 
  • iki 1 terabaito gamybinei aplinkai, 1 terabaitą pakopos aplinkai ir 200 gigabaitų kūrimo aplinkai su „AEM Assets“, licencijuoti nuo 10 iki 24 standartinių vartotojų; ir
  • iki 5 terabaitų gamybinei aplinkai, 5 terabaitus pakopos aplinkai ir 200 gigabaitų kūrimo aplinkai su „AEM Assets“, licencijuotam 25 arba daugiau standartinių vartotojų.
 • Tinklo įvestis / išvestis. Klientas gali naudoti:
  • iki 25 terabaitų tinklo įvesties / išvesties per metus su „AEM Assets“, licencijuotu nuo 10 iki 24 standartinių vartotojų; arba
  • iki 50 terabaitų tinklo įvesties / išvesties per metus su „AEM Assets“, licencijuotu 25 arba daugiau standartinių vartotojų.
 • Firminis portalas. Klientas gali gauti prieigą ir naudoti firminį portalą ištekliams paskirstyti. Į firminį portalą įeina iki 500 „Light“ vartotojų ir iki 10 terabaitų firminio portalo užsakomosios saugyklos.
 • Smart Content Services. Klientas gali gauti prieigą prie „Smart Content Services“ ir jomis naudotis.
 • Papildomi apribojimai. Klientui nėra suteikta licencija naudoti patirties fragmentus ar turinio paslaugas.

Priedai

Produktai ir paslaugos

Licencijos metrika

Priedų produktų ir paslaugų taikomumas

Smėlio dėžė

Už kiekvieną

„AEM Sites“ arba „AEM Assets“

Kūrimo aplinka

Už kiekvieną

„AEM Sites“ arba „AEM Assets“

Saugykla

Už terabaitą per metus

„AEM Sites“ arba „AEM Assets“

Vienalaikis vartotojas

Už 20 vienalaikių vartotojų paketą

AEM Sites

Commerce Integration Framework

Puslapio peržiūros per mėnesį

AEM Sites

Išteklių bendrinimas

Už kiekvieną

AEM Assets

„Light“ vartotojas

Už „Light“ vartotoją per metus

AEM Assets

Dynamic Media

Puslapio peržiūros per mėnesį

„AEM Sites“ arba „AEM Assets“

„Cloud Service“ „Dynamic Media“ saugykla

Už terabaitą per metus

Dynamic Media

Priedai: produktų apribojimai

Smėlio dėžė. Smėlio dėžės gali būti licencijuojamos atskirai tik negamybiniais atvejais, negali būti vykdomos jokios „AEM Sites“ arba „AEM Assets“ funkcijos. Kiekviena su smėlio dėže įtraukta aplinka ribojama 200 gigabaitų saugyklos.

Kūrimo aplinka. Papildomos kūrimo aplinkos gali būti pridedamos tik prie „AEM Sites“ arba „AEM Assets“ negamybinės aplinkos ir negali būti naudojamos savarankiškai jokioms „AEM Sites“ arba „AEM Assets“ funkcijoms vykdyti. Kūrimo aplinkos turi būti licencijuojamos atskirai, kad jas būtų galima naudoti kartu su skirtąja gamybine aplinka, naudojančia tą pačią kodo bazę, jų negalima bendrinti keliuose „AEM Sites“ arba „AEM Assets“ įdiegimuose. Kiekvienoje papildomoje kūrimo aplinkoje yra iki 200 gigabaitų saugyklos.

Saugykla. Saugykla gali būti pridėta prie „AEM Sites“ arba „AEM Assets“ gamybinės aplinkos, pakopos aplinkos ar kūrimo aplinkos.

Vienalaikis vartotojas. Vienalaikio vartotojo paketai gali būti pridedami tik prie „AEM Sites“. Vienalaikio vartotojo paketus būtina licencijuoti atskirai kiekvienam „AEM Sites“ įdiegimui ir jie negali būti bendrinami keliuose „AEM Sites“ įdiegimuose. 

Commerce Integration Framework. „Commerce Integration Framework“ galima pridėti tik prie „AEM Sites“. Klientas gali naudoti ne daugiau puslapio peržiūrų, kaip autorizuota pardavimo užsakyme. Integruojant su trečiosios šalies el. prekybos platforma, „Commerce Integration Framework“ apima „I/O Runtime“ paslaugų pagal poreikį naudojimą.

Išteklių bendrinimas. Išteklių bendrinimas gali būti pridedamas tik prie „AEM Assets“. Išteklių bendrinimą būtina licencijuoti atskirai kiekvienam „AEM Assets“ įdiegimui ir jis negali būti bendrinamas keliuose „AEM Assets“ įdiegimuose. Į išteklių bendrinimą įeina „AEM Sites“ funkcionalumo naudojimas tik pasirinktiniam medijos portalui konstruoti „AEM Assets“ laikomiems kliento skaitmeniniams ištekliams paskirstyti vidinėms ir išorinėms grupėms.

„Light“ vartotojas. „Light“ vartotojai gali būti pridedami prie „AEM Assets“ tik išteklių bendrinimo ir firminio portalo prieigai gauti.

Dynamic Media. „Dynamic Media“ galima pridėti tik prie „AEM Sites“ arba „AEM Assets“. „Dynamic Media“ pateikiamas su 1 terabaitu agreguotos saugyklos pagal užsakymą. Prieiga prie kai kurių funkcijų ir funkcijų, įtrauktų į „Dynamic Media “, galima naudojant alternatyvias sąsajas, kurių firminis ženklas gali būti „Adobe Scene7“ arba „Dynamic Media Classic“. „Adobe“ savo nuožiūra gali atnaujinti alternatyvių sąsajų firminį ženklą ir konsoliduoti tokias funkcijas bei funkcionalumą vienoje prieigos sąsajoje. Kai „Dynamic Media“ licencijuotas kaip „AEM Sites“ priedas, klientas gali gauti prieigą ir naudoti „AEM Assets“ „AEM Sites“ aplinkoje tik kliento turiniui pateikti, naudojant „Dynamic Media“.

„Cloud Service“ „Dynamic Media“ saugykla. „Cloud Service“ „Dynamic Media“ saugykla gali būti pridedama tik prie „Dynamic Media“. 

Apibrėžimai

Priedas (-ai) reiškia papildomus produktus ir paslaugas, kuriuos (-ias) gali licencijuoti klientas ir nurodyti pardavimo užsakyme.

API iškvietimas reiškia HTTP programos sąsajos (API) užklausą gauti ar pakeisti duomenis, kurią pateikia programa, kuri užklausai naudoja HTTP klientą. 

Firminis portalas reiškia firminio portalo užsakomąją paslaugą. Firminis portalas veikia daugelio nuomininkų aplinkoje, ne „AEM Assets“ aplinkoje. Todėl firminis portalas nėra teikiamas minimalaus „AEM Assets“ veikimo laiko procento sąlygomis. 

Vienalaikiai vartotojai reiškia prisijungusių ir aktyvių (t. y. atliekančių bent vieną operaciją) vartotojų skaičių „AEM Sites“ gamybinėje aplinkoje per tą patį trisdešimties minučių laikotarpį. Paruoštas naudoti, nepritinkintas „AEM Sites“, įdiegtas kaip „Cloud Service“, skirtas palaikyti tam tikrą skaičių vienalaikių vartotojų (kaip išsamiai nurodyta „AEM Sites aprašyme), atsižvelgiant į vidutinę vartotojo sukurtą apkrovą, pateikiamą gamybinėje aplinkoje. Jei vienalaikių vartotojų skaičius bet kuriuo metu viršija vienalaikių vartotojų skaičių, nurodytą „AEM Sites“ aprašyme, arba kliento vidutinė vartotojo sukurta apkrova gamybinėje aplinkoje viršija „Adobe“ iš anksto nustatytą vidurkį, klientas gali patirti veikimo apribojimų kūrimo veiklos metu. Jei kliento vidutinė vartotojo sukurta apkrova gamybinėje aplinkoje mažesnė, negu „Adobe“ iš anksto nustatytas vidurkis, kliento „AEM Sites“ įdiegimas gali palaikyti didesnį nei nurodytą vienalaikių vartotojų skaičių (kaip išsamiai nurodyta „AEM Sites“ aprašyme).

Turinio paslaugos reiškia rinkinį galimybių vartotojo apibrėžtam turiniui atskleisti per API JSON formatu.

Kūrimo aplinka reiškia negamybinę aplinką kūrimo funkcijoms atlikti, pvz., projektavimui, kodavimui, testavimui ir kokybės užtikrinimui. 

„Light“ vartotojas reiškia asmenį, kuris gali naudoti arba gauti prieigą prie išteklių bendrinimo ir firminio portalo. „Light“ vartotojo licencijos negali būti naudojamos vienu metu (t. y. tas pats prisijungimo ID negali būti naudojamas daugiau kaip vienam vartotojui ar kompiuteriui atskiru laiko momentu) arba keliems vartotojams.

Medijos biblioteka reiškia tolesnį funkcionalumą, prieinamą „AEM Assets“ naudoti atskiro skaitmeninio ištekliaus lygiu: paruoštų naudoti skaitmeninių išteklių laikymą palaikant kliento žiniatinklio turinio valdymo sistemai palaikyti; metaduomenų ypatybių valdymą ypatybių baziniame skirtuke; laiko planavimo juostos savybių prieigą (įskaitant komentarų peržiūrą, išteklių versijų valdymą, darbo eigų paleidimą ir veiklos peržiūrą); komentarų pridėjimą, naudojantis anotacijos piktograma; statinio vaizdavimo valdymą naudoti žiniatinklyje ir skaitmeniniu būdu. Bet kurių kitų „AEM Assets“ funkcijų naudojimui būtina visa „AEM Assets“ licencija.

Puslapio peržiūra reiškia vieną el. laiško ar interneto svetainės puslapio peržiūrą, įskaitant programos ekranų peržiūras, programų ekranų būsenas, mobiliuosius tinklalapius ir socialinių tinklų puslapius. Puslapio peržiūros skaičiuojamos, kai tinklalapis įkeliamas arba atnaujinamas, įkeliama programa arba kai turinys vaizduojamas arba rodomas atidarytame arba peržiūrėtame el. laiške ir tai įjungia veiklą kilmės tarnyboje. 

Gamybinė aplinka reiškia aplinką, kuri suteikia turinio prieigą numatytai kliento auditorijai. 

Smėlio dėžė reiškia programą vienkartiniams kūrimo aplinkos, pakopos aplinkos ir gamybinės aplinkos egzemplioriams įdiegti negamybiniais tikslais (pvz., koncepcijos įrodymams, demonstracinėms versijoms ir mokymams). Smėlio dėžės ir įtraukta aplinka nepateikiamos pagal minimalų „AEM Sites“ ar „AEM Assets“ veikimo laiką.

Smart Content Services reiškia „Smart Content Services“ užsakomąją paslaugą. Klientas gali nuspręsti, ar siųsti savo pažymėtus vaizdus „Smart Content Services“ apdorojimui. Klientas pripažįsta, kad toks apdorojimas suteiks galimybę „Smart Content Services“ mokytis ir geriau atkartoti kliento žymėjimo metodologiją apdorojant būsimus vaizdus. „Smart Content Services“ veikia daugelio nuomininkų aplinkoje, ne „AEM Assets“ aplinkoje. Todėl „Smart Content Services“ nėra teikiamos minimalaus „AEM Assets“ veikimo laiko procento sąlygomis.

Pakopos aplinka reiškia aplinką, naudojamą programos pakeitimams patvirtinti prieš juos pateikiant į gamybinę aplinką per įdiegimo srautą. 

Standartinis vartotojas reiškia asmenį (darbuotoją arba laikiną kliento darbuotoją), kuris gali naudotis produktais ir paslaugomis ar gauti prieigą prie jų, įskaitant asmenis, kurie gali gauti prieigą prie produktų ir paslaugų programiniu būdu (pvz., naudodami API) gali bet kuriuo tikslu. Standartinio vartotojo licencijos negali būti naudojamos vienu metu (t. y. tas pats prisijungimo ID negali būti naudojamas daugiau kaip vienam standartiniam vartotojui ar kompiuteriui atskiru laiko momentu) arba keliems standartiniams vartotojams.

Saugykla reiškia bendrą jungtinę prieinamą saugyklą, bet kuriuo metu, visiems aktyviems duomenims gamybinėje aplinkoje, pakopos aplinkoje ir kūrimo aplinkoje. 

„Adobe“ logotipas

Prisijunkite prie savo paskyros