Įsigalioja 2018 m. rugpjūčio 6 d.

Produkto aprašymas klientams, licencijuojantiems „Experience Manager Managed Services“ 6.3 versiją arba licencijuojantiems anksčiau 2018 m. balandžio 4 d., prieinamas čia.  

Adobe Experience Manager Managed Services („AEM Managed Services“)

Kas yra „Adobe Experience Manager Sites 6.4“ („AEM Sites“)?

„AEM Sites“ – tai turinio ir patirties valdymo platforma, skirta pristatyti skaitmeninę daugiakanalę klientų patirtį. „AEM Sites“ leidžia organizacijoms kurti ir valdyti skaitmeninę patirtį per visus kanalus.

Produktai ir paslaugos

Licencijos metrika

AEM Sites Managed Services Basic

„AEM Sites Managed Services Basic“ baziniam paketui

AEM Sites Managed Services Enterprise

„AEM Sites Managed Services Enterprise“ baziniam paketui

„AEM Sites Managed Services“: produkto apribojimai

1.  AEM Sites Managed Services Basic

Licencijavimas. Atskiras „AEM Sites Managed Services Basic“ bazinis paketas turi būti licencijuotas kiekvienam „AEM Sites Managed Services Basic“ bazinio paketo AEM diegimui. Į „AEM Sites Managed Services Basic“ įeina „AEM Assets“ medijos bibliotekos funkcijos.

„AEM Sites Managed Services Basic“ bazinis paketas reiškia vieną iš tolesnių konfigūracijų, kaip nurodyta atitinkamame pardavimo užsakyme:

(a)    „AEM Sites“: „MS Basic“ 99,5 %. Įeina:

 • 99,5 % minimalus veiksnumo procentas 1 autoriaus egzemplioriui, 1 publikavimo egzemplioriui ir 1 dispečerio egzemplioriui naudoti gamybinėje aplinkoje;
 • visas agreguotas pajėgumas visoje autoriaus ir publikavimo egzempliorių gamybinėje aplinkoje:
  • saugykla: 500 gigabaitų;
  • tinklo įvestis / išvestis: 1 terabaitas per mėnesį; ir
  • atsarginė kopija: 1,5 terabaito.
 • 3 bendrieji negamybiniai egzemplioriai naudoti negamybinėje aplinkoje;
 • visas agreguotas pajėgumas visuose bendruosiuose negamybiniuose egzemplioriuose:
  • saugykla: 300 gigabaitų;
  • tinklo įvestis / išvestis: 150 gigabaitų per mėnesį; ir
  • atsarginė kopija: 300 gigabaitų.
 • iki 10 vienalaikių vartotojų;
 • iki 1 mln. veiklos vienetų per mėnesį;
 • 1 priežiūros pakopa; ir
 • tolesnės užsakomosios paslaugos paketuose:
  • „Adobe Analytics Essentials“ paskirstytojo kodo naudojimas bet kurioje kliento svetainėje, kurią prižiūri „AEM Sites Managed Services Basic“; ir
  • „Adobe Experience Targeting“ paskirstytojo kodo naudojimas bet kurioje kliento svetainėje, kurią prižiūri „AEM Sites Managed Services Basic“.

(b)    „AEM Sites“: „MS Basic HR“ 99,5 %. Įeina:

 • 99,5 % minimalus veiksnumo procentas 1 autoriaus egzemplioriui, 2 publikavimo egzemplioriams ir 2 dispečerio egzemplioriams naudoti gamybinėje aplinkoje;
 • visas agreguotas pajėgumas visoje autoriaus ir publikavimo egzempliorių gamybinėje aplinkoje:
  • saugykla: 750 gigabaitų;
  • tinklo įvestis / išvestis: 1,5 terabaito per mėnesį; ir
  • atsarginė kopija: 2,25 terabaito.
 • 5 bendrieji negamybiniai egzemplioriai naudoti negamybinėje aplinkoje;
 • visas agreguotas pajėgumas visuose bendruosiuose negamybiniuose egzemplioriuose:
  • saugykla: 500 gigabaitų;
  • tinklo įvestis / išvestis: 250 gigabaitų per mėnesį; ir
  • atsarginė kopija: 500 gigabaitų.
 • iki 20 vienalaikių vartotojų;
 • iki 3 mln. veiklos vienetų per mėnesį;
 • 1 priežiūros pakopa; ir
 • tolesnės užsakomosios paslaugos paketuose:
  • „Adobe Analytics Essentials“ paskirstytojo kodo naudojimas bet kurioje kliento svetainėje, kurią prižiūri „ AEM Sites Managed Services Basic HR“; ir
  • „Adobe Experience Targeting“ paskirstytojo kodo naudojimas bet kurioje kliento svetainėje, kurią prižiūri „AEM Sites Managed Services Basic HR“.

2.  AEM Sites Managed Services Enterprise

Licencijavimas. Atskiras „AEM Sites Managed Services Enterprise“ bazinis paketas turi būti licencijuotas kiekvienam „AEM Sites Managed Services Enterprise“ AEM įdiegimui. Į „AEM Sites Managed Services Enterprise“ įeina „AEM Assets“ medijos bibliotekos funkcijos.

„AEM Sites Managed Services Enterprise“ bazinis paketas reiškia vieną iš tolesnių konfigūracijų, kaip nurodyta atitinkamame pardavimo užsakyme:

(a)    „AEM Sites“: „MS Enterprise“ 99,5 %. Įeina:

 • 99,5 % minimalus veiksnumo procentas 1 autoriaus egzemplioriui, 1 publikavimo egzemplioriui ir 1 dispečerio egzemplioriui naudoti gamybinėje aplinkoje;
 • visas agreguotas pajėgumas visoje autoriaus ir publikavimo egzempliorių gamybinėje aplinkoje:
  • saugykla: 500 gigabaitų;
  • tinklo įvestis / išvestis: 1 terabaitas per mėnesį; ir
  • atsarginė kopija: 1,5 terabaito.
 • 3 bendrieji negamybiniai egzemplioriai naudoti negamybinėje aplinkoje;
 • visas agreguotas pajėgumas visuose bendruosiuose negamybiniuose egzemplioriuose:
  • saugykla: 300 gigabaitų;
  • tinklo įvestis / išvestis: 150 gigabaitų per mėnesį; ir
  • atsarginė kopija: 300 gigabaitų.
 • iki 40 vienalaikių vartotojų;
 • iki 5 mln. veiklos vienetų per mėnesį;
 • 2 priežiūros pakopa; ir
 • tolesnės užsakomosios paslaugos paketuose:
  • „Adobe Analytics Essentials“ paskirstytojo kodo naudojimas bet kurioje kliento svetainėje, kurią prižiūri „AEM Sites Managed Services Enterprise“; ir
  • „Adobe Experience Targeting“ paskirstytojo kodo naudojimas bet kurioje kliento svetainėje, kurią prižiūri „AEM Sites Managed Services Enterprise“.

(b)    „AEM Sites“: „MS Enterprise HR“ 99,5 %. Įeina:

 • 99,5 % minimalus veiksnumo procentas 1 autoriaus egzemplioriui, 2 publikavimo egzemplioriams ir 2 dispečerio egzemplioriams naudoti gamybinėje aplinkoje;
 • visas agreguotas pajėgumas visoje autoriaus ir publikavimo egzempliorių gamybinėje aplinkoje:
  • saugykla: 750 gigabaitų;
  • tinklo įvestis / išvestis: 1,5 terabaito per mėnesį; ir
  • atsarginė kopija: 2,25 terabaito.
 • 5 bendrieji negamybiniai egzemplioriai naudoti negamybinėje aplinkoje;
 • visas agreguotas pajėgumas visuose bendruosiuose negamybiniuose egzemplioriuose:
  • saugykla: 500 gigabaitų;
  • tinklo įvestis / išvestis: 250 gigabaitų per mėnesį; ir
  • atsarginė kopija: 500 gigabaitų.
 • iki 40 vienalaikių vartotojų;
 • iki 10 mln. veiklos vienetų per mėnesį;
 • 2 priežiūros pakopa; ir
 • tolesnės užsakomosios paslaugos paketuose:
  • „Adobe Analytics Essentials“ paskirstytojo kodo naudojimas bet kurioje kliento svetainėje, kurią prižiūri „AEM Sites Managed Services Enterprise HR“; ir
  • „Adobe Experience Targeting“ paskirstytojo kodo naudojimas bet kurioje kliento svetainėje, kurią prižiūri „AEM Sites Managed Services Enterprise HR“.

(c)    „AEM Sites“: „MS Enterprise“ 99,9 %. Įeina:

 • 99,9 % minimalus veiksnumo procentas 2 publikavimo egzemplioriams ir 2 dispečerio egzemplioriams naudoti gamybinėje aplinkoje;
 • 99,5 % minimalus veiksnumo procentas 1 autoriaus egzemplioriui naudoti gamybinėje aplinkoje;
 • visas agreguotas pajėgumas visoje autoriaus ir publikavimo egzempliorių gamybinėje aplinkoje:
  • saugykla: 750 gigabaitų;
  • tinklo įvestis / išvestis: 1,5 terabaito per mėnesį; ir
  • atsarginė kopija: 2,25 terabaito.
 • 5 bendrieji negamybiniai egzemplioriai naudoti negamybinėje aplinkoje;
 • visas agreguotas pajėgumas visuose bendruosiuose negamybiniuose egzemplioriuose:
  • saugykla: 500 gigabaitų;
  • tinklo įvestis / išvestis: 250 gigabaitų per mėnesį; ir
  • atsarginė kopija: 500 gigabaitų.
 • iki 40 vienalaikių vartotojų;
 • iki 40 mln. veiklos vienetų per mėnesį;
 • 2 priežiūros pakopa; ir
 • tolesnės užsakomosios paslaugos paketuose:
  • „Adobe Analytics Essentials“ paskirstytojo kodo naudojimas bet kurioje kliento svetainėje, kurią prižiūri „AEM Sites Managed Services Enterprise“; ir
  • „Adobe Experience Targeting“ paskirstytojo kodo naudojimas bet kurioje kliento svetainėje, kurią prižiūri „AEM Sites Managed Services Enterprise“.

(d)    „AEM Sites“: „MS Enterprise“ 99,95 %. Įeina:

 • 99,95 % minimalus veiksnumo procentas 4 publikavimo egzemplioriams ir 4 dispečerio egzemplioriams naudoti gamybinėje aplinkoje;
 • 99,9 % minimalus veiksnumo procentas 2 autoriaus egzemplioriams naudoti gamybinėje aplinkoje;
 • visas agreguotas pajėgumas visoje autoriaus ir publikavimo egzempliorių gamybinėje aplinkoje:
  • saugykla: 1,5 terabaito;
  • tinklo įvestis / išvestis: 3 terabaitai per mėnesį; ir
  • atsarginė kopija: 4,5 terabaito.
 • 10 bendrųjų negamybinių egzempliorių naudoti negamybinėje aplinkoje;
 • visas agreguotas pajėgumas visuose bendruosiuose negamybiniuose egzemplioriuose:
  • saugykla: 1 terabaitas;
  • tinklo įvestis / išvestis: 500 gigabaitų per mėnesį; ir
  • atsarginė kopija: 1 terabaitas.
 • iki 40 vienalaikių vartotojų;
 • iki 80 mln. veiklos vienetų per mėnesį;
 • 2 priežiūros pakopa; ir
 • tolesnės užsakomosios paslaugos paketuose:
  • „Adobe Analytics Essentials“ paskirstytojo kodo naudojimas bet kurioje kliento svetainėje, kurią prižiūri „AEM Sites Managed Services Enterprise“; ir
  • „Adobe Experience Targeting“ paskirstytojo kodo naudojimas bet kurioje kliento svetainėje, kurią prižiūri „AEM Sites Managed Services Enterprise“.

(e)    „AEM Sites“: „MS Enterprise“ 99,99 %. Įeina:

 • 99,99 % minimalus veiksnumo procentas 4 publikavimo egzemplioriams ir 4 dispečerio egzemplioriams naudoti gamybinėje aplinkoje;
 • 99,9 % minimalus veiksnumo procentas 2 autoriaus egzemplioriams naudoti gamybinėje aplinkoje;
 • visas agreguotas pajėgumas visoje autoriaus ir publikavimo egzempliorių gamybinėje aplinkoje:
  • saugykla: 1,5 terabaito;
  • tinklo įvestis / išvestis: 3 terabaitai per mėnesį; ir
  • atsarginė kopija: 4,5 terabaito.
 • 99,0 % minimalus veiksnumo procentas 2 autoriaus egzemplioriams, 4 publikavimo egzemplioriams ir 4 dispečerio egzemplioriams naudoti priešgamybinėje aplinkoje;
 • visas agreguotas pajėgumas visoje autoriaus ir publikavimo egzempliorių priešgamybinėje aplinkoje:
  • saugykla: 1,5 terabaito;
  • tinklo įvestis / išvestis: 3 terabaitai per mėnesį; ir
  • atsarginė kopija: 4,5 terabaito.
 • 10 bendrųjų negamybinių egzempliorių naudoti negamybinėje aplinkoje;
 • visas agreguotas pajėgumas visuose bendruosiuose negamybiniuose egzemplioriuose:
  • saugykla: 1 terabaitas;
  • tinklo įvestis / išvestis: 500 gigabaitų per mėnesį; ir
  • atsarginė kopija: 1 terabaitas.
 • iki 40 vienalaikių vartotojų;
 • iki 80 mln. veiklos vienetų per mėnesį;
 • 2 priežiūros pakopa; ir
 • tolesnės užsakomosios paslaugos paketuose:
  • „Adobe Analytics Essentials“ paskirstytojo kodo naudojimas bet kurioje kliento svetainėje, kurią prižiūri „AEM Sites Managed Services Enterprise“; ir
  • „Adobe Experience Targeting“ paskirstytojo kodo naudojimas bet kurioje kliento svetainėje, kurią prižiūri „AEM Sites Managed Services Enterprise“.

Kas yra „Adobe Experience Manager Assets 6.4“ („AEM Assets“)?

„AEM Assets“ yra skaitmeninė išteklių valdymo priemonė, integruota su „Adobe Experience Manager“ platforma ir leidžia klientui bendrinti ir platinti skaitmeninius išteklius. Vartotojai gali valdyti, saugoti ir prieiti prie vaizdų, vaizdo įrašų, dokumentų, garso įrašų ir raiškiosios medijos naudojimui žiniatinklyje, spausdinimui ir skaitmeniniam platinimui.

Produktai ir paslaugos

Licencijos metrika

AEM Assets Managed Services Basic

„AEM Assets Managed Services Basic“ baziniam paketui

AEM Assets Managed Services Enterprise

„AEM Assets Managed Services Enterprise“ baziniam paketui

„AEM Assets Managed Services“: produkto apribojimai

1.  AEM Assets Managed Services Basic

Licencijavimas. Atskiras „AEM Assets Managed Services Basic“ bazinis paketas turi būti licencijuotas kiekvienam „AEM Assets Managed Services Basic“ AEM diegimui. „AEM Assets Managed Services Basic“ neapima „Fluid Experiences“ naudojimo.

„AEM Assets Managed Services Basic“ bazinis paketas reiškia vieną iš tolesnių konfigūracijų, kaip nurodyta atitinkamame pardavimo užsakyme:

(a)    „AEM Assets“: „MS Basic“ 99,5 % – 1 TB. Įeina:

 • 99,5 % minimalus veiksnumo procentas 1 ypač dideliam autoriaus egzemplioriui ir 1 dispečerio egzemplioriui naudoti gamybinėje aplinkoje;
 • visas agreguotas pajėgumas visoje autoriaus egzempliorių gamybinėje aplinkoje:
  • saugykla: 1 terabaitas;
  • tinklo įvestis / išvestis: 1 terabaitas per mėnesį; ir
  • atsarginė kopija: 3 terabaitai.
 • 2 bendrieji negamybiniai egzemplioriai naudoti negamybinėje aplinkoje;
 • visas agreguotas pajėgumas visuose bendruosiuose negamybiniuose egzemplioriuose:
  • saugykla: 200 gigabaitų;
  • tinklo įvestis / išvestis: 100 gigabaitų per mėnesį; ir
  • atsarginė kopija: 200 gigabaitų.
 • iki 10 vienalaikių vartotojų;
 • 1 priežiūros pakopa; ir
 • tolesnės užsakomosios paslaugos paketuose:
  • firminio portalo naudojimas iki 200 firminio portalo vartotojų ir iki 1 terabaito užsakomosios saugyklos;
  • „Smart Content Services“ naudojimas iki 1 milijono vaizdų per metus žymėti; ir
  • „Adobe Analytics Essentials“ paskirstytojo kodo naudojimas bet kurioje kliento svetainėje vieninteliu kliento turinio, valdomo „AEM Asset Managed Services Basic“, naudojimo stebėjimo tikslu.

(b)    „AEM Assets“: „MS Basic“ 99,5 % – 2,5 TB. Įeina:

 • 99,5 % minimalus veiksnumo procentas 1 ypač dideliam autoriaus egzemplioriui ir 1 dispečerio egzemplioriui naudoti gamybinėje aplinkoje;
 • visas agreguotas pajėgumas visoje autoriaus egzempliorių gamybinėje aplinkoje:
  • saugykla: 2,5 terabaito;
  • tinklo įvestis / išvestis: 1 terabaitas per mėnesį; ir
  • atsarginė kopija: 7,5 terabaito.
 • 2 bendrieji negamybiniai egzemplioriai naudoti negamybinėje aplinkoje;
 • visas agreguotas pajėgumas visuose bendruosiuose negamybiniuose egzemplioriuose:
  • saugykla: 200 gigabaitų;
  • tinklo įvestis / išvestis: 100 gigabaitų per mėnesį; ir
  • atsarginė kopija: 200 gigabaitų.
 • iki 15 vienalaikių vartotojų;
 • 1 priežiūros pakopa; ir
 • tolesnės užsakomosios paslaugos paketuose:
  • firminio portalo naudojimas iki 500 firminio portalo vartotojų ir iki 2,5 terabaito užsakomosios saugyklos;
  • „Smart Content Services“ naudojimas iki 2 milijonų vaizdų per metus žymėti; ir
  • „Adobe Analytics Essentials“ paskirstytojo kodo naudojimas bet kurioje kliento svetainėje vieninteliu kliento turinio, valdomo „AEM Asset Managed Services Basic“, naudojimo stebėjimo tikslu.

(c)    „AEM Assets“: „MS Basic“ 99,5 % – 5 TB. Įeina:

 • 99,5 % minimalus veiksnumo procentas 1 ypač dideliam autoriaus egzemplioriui ir 1 dispečerio egzemplioriui naudoti gamybinėje aplinkoje;
 • visas agreguotas pajėgumas visoje autoriaus egzempliorių gamybinėje aplinkoje:
  • saugykla: 5 terabaitai;
  • tinklo įvestis / išvestis: 1 terabaitas per mėnesį; ir
  • atsarginė kopija: 15 terabaitų.
 • 2 bendrieji negamybiniai egzemplioriai naudoti negamybinėje aplinkoje;
 • visas agreguotas pajėgumas visuose bendruosiuose negamybiniuose egzemplioriuose:
  • saugykla: 200 gigabaitų;
  • tinklo įvestis / išvestis: 100 gigabaitų per mėnesį; ir
  • atsarginė kopija: 200 gigabaitų.
 • iki 20 vienalaikių vartotojų;
 • 1 priežiūros pakopa; ir
 • tolesnės užsakomosios paslaugos paketuose:
  • firminio portalo naudojimas iki 1000 firminio portalo vartotojų ir iki 5 terabaitų užsakomosios saugyklos;
  • „Smart Content Services“ naudojimas iki 5 milijonų vaizdų per metus žymėti; ir
  • „Adobe Analytics Essentials“ paskirstytojo kodo naudojimas bet kurioje kliento svetainėje vieninteliu kliento turinio, valdomo „AEM Asset Managed Services Basic“, naudojimo stebėjimo tikslu.

2.  AEM Assets Managed Services Enterprise

Licencijavimas. Atskiras „AEM Assets Managed Services Enterprise“ bazinis paketas turi būti licencijuotas kiekvienam „AEM Assets Managed Services Enterprise“ AEM diegimui. „AEM Assets Managed Services Enterprise“ neapima „Fluid Experiences“ naudojimo.

„AEM Assets Managed Services Enterprise“ bazinis paketas reiškia vieną iš tolesnių konfigūracijų, kaip nurodyta atitinkamame pardavimo užsakyme:

(a)    „AEM Assets“: „MS Enterprise“ 99,5 %. Įeina:

 • 99,5 % minimalus veiksnumo procentas 1 ypač dideliam autoriaus egzemplioriui ir 1 dispečerio egzemplioriui naudoti gamybinėje aplinkoje;
 • visas agreguotas pajėgumas visoje autoriaus egzempliorių gamybinėje aplinkoje:
  • Saugykla: iki „Managed Services“ išteklių saugyklos kiekio terabaitas, nurodyto „AEM Assets Managed Services Enterprise“ prekės aprašyme pardavimo užsakyme;
  • tinklo įvestis / išvestis: 1 terabaitas per mėnesį; ir
  • Atsarginė kopija: 3 kartus didesnė nei gamybinės aplinkos saugykla.
 • 2 bendrieji negamybiniai egzemplioriai naudoti negamybinėje aplinkoje;
 • visas agreguotas pajėgumas visuose bendruosiuose negamybiniuose egzemplioriuose:
  • saugykla: 200 gigabaitų;
  • tinklo įvestis / išvestis: 100 gigabaitų per mėnesį; ir
  • atsarginė kopija: 200 gigabaitų.
 • iki 40 vienalaikių vartotojų;
 • 2 priežiūros pakopa; ir
 • tolesnės užsakomosios paslaugos paketuose:
  • firminio portalo naudojimas iki 1000 firminio portalo vartotojų ir iki 10 terabaitų užsakomosios saugyklos;
  • „Smart Content Services“ naudojimas iki 5 milijonų vaizdų per metus žymėti; ir
  • „Adobe Analytics Essentials“ paskirstytojo kodo naudojimas bet kurioje kliento svetainėje vieninteliu kliento turinio, valdomo „AEM Asset Managed Services Enterprise“, naudojimo stebėjimo tikslu.

(b)    „AEM Assets“: „MS Enterprise“ 99,9 %. Įeina:

 • 99,9 % minimalus veiksnumo procentas 2 ypač dideliems autoriaus egzemplioriams ir 2 dispečerio egzemplioriams naudoti gamybinėje aplinkoje;
 • visas agreguotas pajėgumas visoje autoriaus egzempliorių gamybinėje aplinkoje:
  • Saugykla: iki „Managed Services“ išteklių saugyklos kiekio terabaitas, nurodyto „AEM Assets Managed Services Enterprise“ prekės aprašyme pardavimo užsakyme;
  • tinklo įvestis / išvestis: 2 terabaitai per mėnesį; ir
  • Atsarginė kopija: 3 kartus didesnė nei gamybinės aplinkos saugykla.
 • 4 bendrieji negamybiniai egzemplioriai naudoti negamybinėje aplinkoje;
 • visas agreguotas pajėgumas visuose bendruosiuose negamybiniuose egzemplioriuose:
  • saugykla: 400 gigabaitų;
  • tinklo įvestis / išvestis: 200 gigabaitų per mėnesį; ir
  • atsarginė kopija: 400 gigabaitų.
 • iki 40 vienalaikių vartotojų;
 • 2 priežiūros pakopa; ir
 • tolesnės užsakomosios paslaugos paketuose:
  • firminio portalo naudojimas iki 1000 firminio portalo vartotojų ir iki 10 terabaitų užsakomosios saugyklos;
  • „Smart Content Services“ naudojimas iki 5 milijonų vaizdų per metus žymėti; ir
  • „Adobe Analytics Essentials“ paskirstytojo kodo naudojimas bet kurioje kliento svetainėje vieninteliu kliento turinio, valdomo „AEM Asset Managed Services Enterprise“, naudojimo stebėjimo tikslu.

Kas yra „Adobe Experience Manager Forms 6.4“ („AEM Forms“)?

„AEM Forms“ – tai įmonės dokumentų ir formos platforma, leidžianti klientui gauti ir apdoroti informaciją, teikti suasmenintas komunikacijas, saugoti ir stebėti informaciją. „AEM Forms“ išplečia verslo procesus mobiliesiems darbuotojams ir klientams, plečiant paslaugų prieigą vartotojams, turintiems stalinį kompiuterį, nešiojamąjį kompiuterį, išmanųjį telefoną arba planšetinį kompiuterį.

Produktai ir paslaugos

Licencijos metrika

AEM Forms Managed Services Basic

„AEM Forms Managed Services Basic“ baziniam paketui

AEM Forms Managed Services Enterprise

„AEM Forms Managed Services Enterprise“ baziniam paketui

„AEM Forms Managed Services“: produkto apribojimai

1.  AEM Forms Managed Services Basic

Licencijavimas. Atskiras „AEM Forms Managed Services Basic“ bazinis paketas turi būti licencijuotas kiekvienam „AEM Forms Managed Services Basic“ įdiegimui. Į „AEM Forms Managed Services Basic“ įeina „AEM Assets“ medijos bibliotekos funkcijos. „AEM Forms Managed Services Basic“ taikomi „AEM Forms“ licencijavimo apribojimai.

„AEM Forms“: „Managed Services Basic“ bazinis paketas reiškia vieną iš dviejų tolesnių konfigūracijų, kaip nurodyta atitinkamame pardavimo užsakyme:

(a)    „AEM Forms“: „MS Basic“ 99,5 %. Įeina:

 • 99,5 % minimalus veiksnumo procentas 1 autoriaus egzemplioriui, 1 publikavimo egzemplioriui ir 1 dispečerio egzemplioriui naudoti gamybinėje aplinkoje;
 • visas agreguotas pajėgumas visoje autoriaus ir publikavimo egzempliorių gamybinėje aplinkoje:
  • saugykla: 500 gigabaitų;
  • tinklo įvestis / išvestis: 1 terabaitas per mėnesį; ir
  • atsarginė kopija: 1,5 terabaito.
 • 3 bendrieji negamybiniai egzemplioriai naudoti negamybinėje aplinkoje;
 • visas agreguotas pajėgumas visuose bendruosiuose negamybiniuose egzemplioriuose:
  • saugykla: 300 gigabaitų;
  • tinklo įvestis / išvestis: 150 gigabaitų per mėnesį; ir
  • atsarginė kopija: 300 gigabaitų.
 • iki 100 000 formų pateikčių per metus;
 • iki 1 000 000 dokumentų generavimo per metus;
 • 1 priežiūros pakopa; ir
 • tolesnės užsakomosios paslaugos paketuose:
  • „Adobe Analytics Essentials“ paskirstytojo kodo naudojimas bet kokiose pritaikomose formose ar interaktyviuose ryšiuose (t. y., HTML vaizdavimai užfiksuoti ar rodyti duomenims, kurie atitinka įrenginio išdėstymą, ir automatiškai pateikia atitinkamus formos / dokumento skyrius pagal poreikį), sukurtus ir palaikomus „AEM Forms Managed Services Basic“, kurie atitinka kliento svetainių apibrėžimą; ir
  • „Adobe Experience Targeting“ paskirstytojo kodo naudojimas bet kokiose pritaikomose formose ar dokumentuose (t. y., HTML vaizdavimai užfiksuoti ar rodyti duomenims, kurie atitinka įrenginio išdėstymą, ir automatiškai pateikia atitinkamus formos / dokumento skyrius pagal poreikį), sukurtus ir palaikomus „AEM Forms Managed Services Basic“, kurie atitinka kliento svetainės apibrėžimą.

(b)    „AEM Forms“: „MS Basic HR“ 99,5 %. Įeina:

 • 99,5 % minimalus veiksnumo procentas 1 autoriaus egzemplioriui, 2 publikavimo egzemplioriams ir 2 dispečerio egzemplioriams naudoti gamybinėje aplinkoje;
 • visas agreguotas pajėgumas visoje autoriaus ir publikavimo egzempliorių gamybinėje aplinkoje:
  • saugykla: 750 gigabaitų;
  • tinklo įvestis / išvestis: 1,5 terabaito per mėnesį; ir
  • atsarginė kopija: 2,25 terabaito.
 • 5 bendrieji negamybiniai egzemplioriai naudoti negamybinėje aplinkoje;
 • visas agreguotas pajėgumas visuose bendruosiuose negamybiniuose egzemplioriuose:
  • saugykla: 500 gigabaitų;
  • tinklo įvestis / išvestis: 250 gigabaitų per mėnesį; ir
  • atsarginė kopija: 500 gigabaitų.
 • iki 300 000 formų pateikčių per metus;
 • iki 3 000 000 dokumentų generavimo per metus;
 • 1 priežiūros pakopa; ir
 • tolesnės užsakomosios paslaugos paketuose:
  • „Adobe Analytics Essentials“ paskirstytojo kodo naudojimas bet kokiose pritaikomose formose ar interaktyviuose ryšiuose (t. y., HTML vaizdavimai užfiksuoti ar rodyti duomenims, kurie atitinka įrenginio išdėstymą, ir automatiškai pateikia atitinkamus formos / dokumento skyrius pagal poreikį), sukurtus ir palaikomus „AEM Forms Managed Services Basic HR“, kurie atitinka kliento svetainių apibrėžimą; ir
  • „Adobe Experience Targeting“ paskirstytojo kodo naudojimas bet kokiose pritaikomose formose ar dokumentuose (t. y., HTML vaizdavimai užfiksuoti ar rodyti duomenims, kurie atitinka įrenginio išdėstymą, ir automatiškai pateikia atitinkamus formos / dokumento skyrius pagal poreikį), sukurtus ir palaikomus „AEM Forms Managed Services Basic HR“, kurie atitinka kliento svetainės apibrėžimą.

2.  AEM Forms Managed Services Enterprise

Licencijavimas. Atskiras „AEM Forms Managed Services Enterprise“ bazinis paketas turi būti licencijuotas kiekvienam „AEM Forms Managed Services Enterprise“ įdiegimui. Į „AEM Forms Managed Services Enterprise“ įeina „AEM Assets“ medijos bibliotekos funkcijos. „AEM Forms Managed Services Enterprise“ taikomi „AEM Forms“ licencijavimo apribojimai.

„AEM Forms Managed Services Enterprise“ bazinis paketas reiškia vieną iš tolesnių konfigūracijų, kaip nurodyta atitinkamame pardavimo užsakyme:

(a)    „AEM Forms“: „MS Enterprise“ 99,5 %. Įeina:

 • 99,5 % minimalus veiksnumo procentas 1 autoriaus egzemplioriui, 1 publikavimo egzemplioriui ir 1 dispečerio egzemplioriui naudoti gamybinėje aplinkoje;
 •  visas agreguotas pajėgumas visoje autoriaus ir publikavimo egzempliorių gamybinėje aplinkoje:
  • saugykla: 500 gigabaitų;
  • tinklo įvestis / išvestis: 1 terabaitas per mėnesį; ir
  • atsarginė kopija: 1,5 terabaito.
 • 3 bendrieji negamybiniai egzemplioriai naudoti negamybinėje aplinkoje;
 • visas agreguotas pajėgumas visuose bendruosiuose negamybiniuose egzemplioriuose:
  • saugykla: 300 gigabaitų;
  • tinklo įvestis / išvestis: 150 gigabaitų per mėnesį; ir
  • atsarginė kopija: 300 gigabaitų.
 •  iki 750 000 formų pateikčių per metus;
 •  iki 10 000 000 dokumentų generavimo per metus;
 •  2 priežiūros pakopa; ir
 •  tolesnės užsakomosios paslaugos paketuose:
  • „Adobe Analytics Essentials“ paskirstytojo kodo naudojimas bet kokiose pritaikomose formose ar interaktyviuose ryšiuose (t. y., HTML vaizdavimai užfiksuoti ar rodyti duomenims, kurie atitinka įrenginio išdėstymą, ir automatiškai pateikia atitinkamus formos / dokumento skyrius pagal poreikį), sukurtus ir palaikomus „AEM Forms Managed Services Enterprise“, kurie atitinka kliento svetainių apibrėžimą; ir
  • „Adobe Experience Targeting“ paskirstytojo kodo naudojimas bet kokiose pritaikomose formose ar dokumentuose (t. y., HTML vaizdavimai užfiksuoti ar rodyti duomenims, kurie atitinka įrenginio išdėstymą, ir automatiškai pateikia atitinkamus formos / dokumento skyrius pagal poreikį), sukurtus ir palaikomus „AEM Forms Managed Services Enterprise“, kurie atitinka kliento svetainės apibrėžimą.

(b)    „AEM Forms“: „MS Enterprise HR“ 99,5 %. Įeina:

 • 99,5 % minimalus veiksnumo procentas 1 autoriaus egzemplioriui, 2 publikavimo egzemplioriams ir 2 dispečerio egzemplioriams naudoti gamybinėje aplinkoje;
 • visas agreguotas pajėgumas visoje autoriaus ir publikavimo egzempliorių gamybinėje aplinkoje:
  • saugykla: 750 gigabaitų;
  • tinklo įvestis / išvestis: 1,5 terabaito per mėnesį; ir
  • atsarginė kopija: 2,25 terabaito.
 • 5 bendrieji negamybiniai egzemplioriai naudoti negamybinėje aplinkoje;
 • visas agreguotas pajėgumas visuose bendruosiuose negamybiniuose egzemplioriuose:
  • saugykla: 500 gigabaitų;
  • tinklo įvestis / išvestis: 250 gigabaitų per mėnesį; ir
  • atsarginė kopija: 500 gigabaitų.
 • iki 1 000 000 formų pateikčių per metus;
 • iki 15 000 000 dokumentų generavimo;
 • 2 priežiūros pakopa; ir
 • tolesnės užsakomosios paslaugos paketuose:
  • „Adobe Analytics Essentials“ paskirstytojo kodo naudojimas bet kokiose pritaikomose formose ar interaktyviuose ryšiuose (t. y., HTML vaizdavimai užfiksuoti ar rodyti duomenims, kurie atitinka įrenginio išdėstymą, ir automatiškai pateikia atitinkamus formos / dokumento skyrius pagal poreikį), sukurtus ir palaikomus „AEM Forms Managed Services Enterprise HR“, kurie atitinka kliento svetainių apibrėžimą; ir
  • „Adobe Experience Targeting“ paskirstytojo kodo naudojimas bet kokiose pritaikomose formose ar dokumentuose (t. y., HTML vaizdavimai užfiksuoti ar rodyti duomenims, kurie atitinka įrenginio išdėstymą, ir automatiškai pateikia atitinkamus formos / dokumento skyrius pagal poreikį), sukurtus ir palaikomus „AEM Forms Managed Services Enterprise HR“, kurie atitinka kliento svetainės apibrėžimą.

(c)    „AEM Forms“: „MS Enterprise“ 99,9 %. Įeina:

 • 99,9 % minimalus veiksnumo procentas 2 publikavimo egzemplioriams ir 2 dispečerio egzemplioriams naudoti gamybinėje aplinkoje;
 • 99,5 % minimalus veiksnumo procentas 1 autoriaus egzemplioriui naudoti gamybinėje aplinkoje;
 • visas agreguotas pajėgumas visoje autoriaus ir publikavimo egzempliorių gamybinėje aplinkoje:
  • saugykla: 750 gigabaitų;
  • tinklo įvestis / išvestis: 1,5 terabaito per mėnesį; ir
  • atsarginė kopija: 2,25 terabaito.
 • 5 bendrieji negamybiniai egzemplioriai naudoti negamybinėje aplinkoje;
 • visas agreguotas pajėgumas visuose bendruosiuose negamybiniuose egzemplioriuose:
  • saugykla: 500 gigabaitų;
  • tinklo įvestis / išvestis: 250 gigabaitų per mėnesį; ir
  • atsarginė kopija: 500 gigabaitų.
 • iki 2 000 000 formų pateikčių per metus;
 • iki 30 000 000 dokumentų generavimo per metus;
 • 2 priežiūros pakopa; ir
 • tolesnės užsakomosios paslaugos paketuose:
  • „Adobe Analytics Essentials“ paskirstytojo kodo naudojimas bet kokiose pritaikomose formose ar interaktyviuose ryšiuose (t. y., HTML vaizdavimai užfiksuoti ar rodyti duomenims, kurie atitinka įrenginio išdėstymą, ir automatiškai pateikia atitinkamus formos / dokumento skyrius pagal poreikį), sukurtus ir palaikomus „AEM Forms Managed Services Enterprise“, kurie atitinka kliento svetainių apibrėžimą; ir
  • „Adobe Experience Targeting“ paskirstytojo kodo naudojimas bet kokiose pritaikomose formose ar dokumentuose (t. y., HTML vaizdavimai užfiksuoti ar rodyti duomenims, kurie atitinka įrenginio išdėstymą, ir automatiškai pateikia atitinkamus formos / dokumento skyrius pagal poreikį), sukurtus ir palaikomus „AEM Forms Managed Services Enterprise“, kurie atitinka kliento svetainės apibrėžimą.

(d)    „AEM Forms“: „MS Enterprise“ 99,95 %. Įeina:

 • 99,95 % minimalus veiksnumo procentas 4 publikavimo egzemplioriams ir 4 dispečerio egzemplioriams naudoti gamybinėje aplinkoje;
 • 99,9 % minimalus veiksnumo procentas 2 autoriaus egzemplioriams naudoti gamybinėje aplinkoje;
 • visas agreguotas pajėgumas visoje autoriaus ir publikavimo egzempliorių gamybinėje aplinkoje:
  • saugykla: 1,5 terabaito;
  • tinklo įvestis / išvestis: 3 terabaitai per mėnesį; ir
  • atsarginė kopija: 4,5 terabaito.
 • 10 bendrųjų negamybinių egzempliorių naudoti negamybinėje aplinkoje;
 • visas agreguotas pajėgumas visuose bendruosiuose negamybiniuose egzemplioriuose:
  • saugykla: 1 terabaitas;
  • tinklo įvestis / išvestis: 500 gigabaitų per mėnesį; ir
  • atsarginė kopija: 1 terabaitas.
 • iki 5 000 000 formų pateikčių per metus;
 • iki 90 000 000 dokumentų generavimo per metus;
 • 2 priežiūros pakopa; ir
 • tolesnės užsakomosios paslaugos paketuose:
  • „Adobe Analytics Essentials“ paskirstytojo kodo naudojimas bet kokiose pritaikomose formose ar interaktyviuose ryšiuose (t. y., HTML vaizdavimai užfiksuoti ar rodyti duomenims, kurie atitinka įrenginio išdėstymą, ir automatiškai pateikia atitinkamus formos / dokumento skyrius pagal poreikį), sukurtus ir palaikomus „AEM Forms Managed Services Enterprise“, kurie atitinka kliento svetainių apibrėžimą; ir
  • „Adobe Experience Targeting“ paskirstytojo kodo naudojimas bet kokiose pritaikomose formose ar dokumentuose (t. y., HTML vaizdavimai užfiksuoti ar rodyti duomenims, kurie atitinka įrenginio išdėstymą, ir automatiškai pateikia atitinkamus formos / dokumento skyrius pagal poreikį), sukurtus ir palaikomus „AEM Forms Managed Services Enterprise“, kurie atitinka kliento svetainės apibrėžimą.

(e)    „AEM Forms“: „MS Enterprise“ 99,99 %. Įeina:

 • 99,99 % minimalus veiksnumo procentas 4 publikavimo egzemplioriams ir 4 dispečerio egzemplioriams naudoti gamybinėje aplinkoje;
 • 99,9 % minimalus veiksnumo procentas 2 autoriaus egzemplioriams naudoti gamybinėje aplinkoje;
 • visas agreguotas pajėgumas visoje autoriaus ir publikavimo egzempliorių gamybinėje aplinkoje:
  • saugykla: 1,5 terabaito;
  • tinklo įvestis / išvestis: 3 terabaitai per mėnesį; ir
  • atsarginė kopija: 4,5 terabaito.
 • 99,0 % minimalus veiksnumo procentas 2 autoriaus egzemplioriams, 4 publikavimo egzemplioriams ir 4 dispečerio egzemplioriams naudoti priešgamybinėje aplinkoje;
 • visas agreguotas pajėgumas visoje autoriaus ir publikavimo egzempliorių priešgamybinėje aplinkoje:
  • saugykla: 1,5 terabaito;
  • tinklo įvestis / išvestis: 3 terabaitai per mėnesį; ir
  • atsarginė kopija: 4,5 terabaito.
 • 10 bendrųjų negamybinių egzempliorių naudoti negamybinėje aplinkoje;
 • visas agreguotas pajėgumas visuose bendruosiuose negamybiniuose egzemplioriuose:
  • saugykla: 1 terabaitas;
  • tinklo įvestis / išvestis: 500 gigabaitų per mėnesį; ir
  • atsarginė kopija: 1 terabaitas.
 • iki 10 000 000 formų pateikčių per metus;
 • iki 200 000 000 dokumentų generavimo per metus;
 • 2 priežiūros pakopa; ir
 • tolesnės užsakomosios paslaugos paketuose:
  • „Adobe Analytics Essentials“ paskirstytojo kodo naudojimas bet kokiose pritaikomose formose ar interaktyviuose ryšiuose (t. y., HTML vaizdavimai užfiksuoti ar rodyti duomenims, kurie atitinka įrenginio išdėstymą, ir automatiškai pateikia atitinkamus formos / dokumento skyrius pagal poreikį), sukurtus ir palaikomus „AEM Forms Managed Services Enterprise“, kurie atitinka kliento svetainių apibrėžimą; ir
  • „Adobe Experience Targeting“ paskirstytojo kodo naudojimas bet kokiose pritaikomose formose ar dokumentuose (t. y., HTML vaizdavimai užfiksuoti ar rodyti duomenims, kurie atitinka įrenginio išdėstymą, ir automatiškai pateikia atitinkamus formos / dokumento skyrius pagal poreikį), sukurtus ir palaikomus „AEM Forms Managed Services Enterprise“, kurie atitinka kliento svetainės apibrėžimą.

Priedai

Produktai ir paslaugos

Licencijos metrika

Priedų produktų ir paslaugų taikomumas

„AEM Assets“ priedas

Įdiegimui

„AEM Sites“ arba „AEM Forms“

Išteklių bendrinimas

Paketui

AEM Assets Enterprise

AEM Communities

Egzemplioriui

AEM Sites Enterprise

„AEM Communities Extension“
užsakomosios paslaugos

Egzemplioriui

AEM Communities

„AEM Forms“ priedas

Įdiegimui

„AEM Sites“ arba „AEM Assets“

„AEM Forms“ papildomų licencijų galimybė

Paketui

AEM Forms Enterprise

AEM Screens Standard 

Leistuvui

„AEM Sites Enterprise“ arba „AEM Assets Enterprise“

AEM Screens Premium 

Leistuvui

AEM Sites Enterprise“ arba „AEM Assets Enterprise“

„AEM Sites“ priedas

Įdiegimui

„AEM Assets“ arba „AEM Forms“

Komercija

Įdiegimui

„AEM Sites“ (išskyrus 99,5 % SLA) arba „AEM Assets Enterprise“ 99,9 % SLA

Vienalaikis vartotojas

Įdiegimui

„AEM Sites Enterprise“ arba „AEM Assets Enterprise“

Dokumentų saugumas

Gavėjui

AEM Forms Enterprise

„Dynamic Media and Video“
Užsakomosios paslaugos

Metinis puslapio peržiūrų srautas

„AEM Assets“ arba „AEM Assets“ priedas

Enablement Members

Vartotojui

AEM Communities

Enhanced Security

Užsakymui

„AEM Sites Enterprise“, „AEM Assets Enterprise“ arba „AEM Forms Enterprise“

Bendroji negamybinė paskirtis

Egzemplioriui

„AEM Sites“, „AEM Assets“ arba „AEM Forms“

Vaizdo kūrimo darbo stotis
Vietinė programinė įranga

Egzemplioriui

AEM Assets

JEE darbo eiga

Įdiegimui

AEM Forms Enterprise

Suasmeninta medija
Užsakomosios paslaugos

Metinis puslapio peržiūrų srautas

„AEM Assets“ arba „AEM Assets“ priedas

Valdomi gamybiniai pajėgumai

Paketui

„AEM Sites Enterprise“, „AEM Assets Enterprise“ arba „AEM Forms Enterprise“

Valdoma saugykla

250 gigabaitų paketui

„AEM Sites“, „AEM Forms“ arba „AEM Assets“ priedas

Turinio pristatymo tinklas

500 gigabaitų paketui

Managed Services

Priedai: produktų apribojimai

„AEM Assets“ priedas. „AEM Assets“ priedo įdiegimą galima pridėti prie AEM diegimo, kai „AEM Sites Managed Services Basic“ arba „Enterprise“ bazinis paketas arba „AEM Forms Managed Services Basic“ arba „Enterprise“ bazinis paketas licencijuotas.  „AEM Assets“ priedo įdiegimas apima:

 • minimalų veiksnumo procentą, atitinkantį „AEM Sites Managed Services“ bazinio paketo arba „AEM Forms Managed Services“ bazinio paketo, prie kurio pridedami „AEM Assets“, minimalų gamybos aplinkos veiksnumo procentą;
 • 2 vCPU padidinimą autoriaus egzemplioriaus gamybinėje aplinkoje ir „AEM Sites Managed Services“ bazinio paketo arba „AEM Forms Managed Services“ bazinio paketo, prie kurio pridedamas „AEM Assets“, 2 vCPU padidinimą autoriaus egzemplioriaus negamybinėje aplinkoje;
 • iki bendro skaičiaus vienalaikių vartotojų, autorizuotų „AEM Sites Managed Services“ bazinio paketo, prie kurio pridedamas „AEM Assets“, arba iki 40 vienalaikių vartotojų, jei „AEM Assets“ pridedamas prie „AEM Forms Managed Services“ bazinio paketo;
 • iki 1 terabaito „Managed Services“ išteklių saugyklos;
 • iki 3 terabaitų atsarginės kopijos;
 • priežiūros pakopą, atitinkančią „AEM Sites Managed Services“ bazinio paketo arba „AEM Forms Managed Services“ bazinio paketo, prie kurio pridedamas „AEM Assets“, gamybinės aplinkos priežiūros pakopą; ir
 • tolesnės užsakomosios paslaugos paketuose:
  • firminio portalo naudojimas iki 200 firminio portalo vartotojų ir iki 1 terabaito užsakomosios saugyklos;
  • „Smart Content Services“ naudojimas iki 1 milijono vaizdų per metus žymėti; ir
  • „Adobe Analytics Essentials“ paskirstytojo kodo naudojimas bet kurioje kliento svetainėje vieninteliu kliento turinio, valdomo „AEM Asset Managed Services“, naudojimo stebėjimo tikslu.

Išteklių bendrinimas. Išteklių bendrinimo paketai gali būti pridedami prie AEM diegimo tik tada, kai „AEM Assets Managed Services Enterprise“ bazinis paketas licencijuotas. „AEM Sites“ funkcionalumas įtrauktas naudoti su išteklių bendrinimu gali būti naudojamas tik siekiant palengvinti kliento naudojimąsi išteklių bendrinimu, įskaitant:

 • „išteklių bendrinimo puslapio“ sukūrimą (t. y., puslapio, naudojamo išteklių ieškai, grindžiamai susijusiais metaduomenimis), kad klientui būtų lengviau platinti skaitmeninius išteklius, saugomus „AEM Assets“, vidinėms ir išorinėms grupėms (prieiga prie išteklių bendrinimo puslapio teikiama ne tik vartotojams); ir
 • pridedant ne daugiau 5 susijusių puslapių kartu su išteklių bendrinimo puslapiu (pvz., prisijungimo puslapis, pagalbos puslapis, prekės ženklo gairės).

Į išteklių bendrinimo paketą įeina:

 • 1 publikavimo egzempliorius ir, jei reikia, 1 dispečerio egzempliorius naudoti gamybinėje aplinkoje; ir
 • 1 arba 2, jei reikia, bendrieji negamybiniai egzemplioriai naudoti negamybinėje aplinkoje.

AEM Communities. „AEM Communities“ egzempliorių galima pridėti prie AEM diegimo tik tada, kai „AEM Sites Managed Services Enterprise“ bazinis paketas licencijuotas. Turi būti licencijuotas „AEM Communities“ egzempliorių skaičius, lygus bendram autoriaus ir publikavimo egzempliorių, įdiegtų kaip AEM diegimo dalis, kur „Communities“ funkcionalumas arba bet kuri jo dalis yra naudojama arba anksčiau buvo suaktyvinta (net ir tuo atveju, jei ji nenaudojama nuolat), skaičiui. „AEM Communities“ egzempliorių, pridėtų prie „AEM Sites Managed Services Enterprise“, minimalus veiksnumo procentas lygus mažesniam iš minimalių veiksnumo procentų, susietų su „AEM Sites“ egzemplioriais, arba 99,9 %. Klientas turi licencijuoti „AEM Communities Extension“ naudoti su „AEM Communities“. Narių galimybių licencija reikalinga, norint sukurti svetaines arba naudoti svetainių šablonus (pvz., atskaitos struktūros mokymo svetainės šablonas), kurie naudoja priskyrimo funkcijas.

AEM Communities Extension.  „AEM Communities Extension“ gali būti pridėtas prie AEM įdiegimo tik tada, kai „AEM Communities“ licencijuotas. „AEM Communities Extension“ licencijų kiekis turi atitikti kliento licencijuotų „AEM Communities“ publikavimo egzempliorių kiekį. Klientas gali pridėti iki 10 000 pranešimų per mėnesį ir maksimalią 500 gigabaitų saugyklą kiekvienam licencijuotam „AEM Communities Extension“.

„AEM Forms“ priedas. „AEM Forms“ priedo įdiegimą galima pridėti prie AEM įdiegimo, kai „AEM Sites Managed Services Basic“ arba „Enterprise“ bazinis paketas, arba „AEM Assets Managed Services Basic“ arba „Enterprise“ bazinis paketas licencijuotas. „AEM Forms“ priedo įdiegimams taikomi „AEM Forms“ licencijavimo apribojimai. „AEM Forms“ priedo įdiegimas apima:

 • minimalų veiksnumo procentą, atitinkantį „AEM Assets Managed Services“ bazinio paketo arba „AEM Sites Managed Services“ bazinio paketo, prie kurio pridedamos „AEM Forms“, minimalų gamybos aplinkos veiksnumo procentą;
 • 1 papildomą publikavimo egzempliorių naudoti gamybinėje aplinkoje ir 1 papildomą bendrosios paskirties negamybinį egzempliorių naudoti negamybinėje aplinkoje, kai pridedama prie „AEM Assets Managed Services Basic“ arba „Enterprise“ bazinio paketo;
 • iki bendro vienalaikių vartotojų, autorizuotų „AEM Assets Managed Services“ baziniame pakete arba „AEM Sites Managed Services“ baziniame pakete, prie kurio pridedamas „AEM Forms“, skaičiaus;
 • iki 100 000 formų pateikčių per metus;
 • iki 1 000 000 dokumentų generavimo per metus;
 • priežiūros pakopą, atitinkančią „AEM Assets Managed Services“ bazinio paketo arba „AEM Sites Managed Services“ bazinio paketo, prie kurio pridedamas „AEM Forms“, gamybinės aplinkos priežiūros pakopą; ir
 • tolesnės užsakomosios paslaugos paketuose:
  • „Adobe Analytics Essentials“ paskirstytojo kodo naudojimas bet kokiose pritaikomose formose ar interaktyviuose ryšiuose (t. y., HTML vaizdavimai užfiksuoti ar rodyti duomenims, kurie atitinka įrenginio išdėstymą, ir automatiškai pateikia atitinkamus formos / dokumento skyrius pagal poreikį), sukurtus ir palaikomus „AEM Forms Managed Services“, kurie atitinka kliento svetainių apibrėžimą; ir
  • „Adobe Experience Targeting“ paskirstytojo kodo naudojimas bet kokiose pritaikomose formose ar dokumentuose (t. y., HTML vaizdavimai užfiksuoti ar rodyti duomenims, kurie atitinka įrenginio išdėstymą, ir automatiškai pateikia atitinkamus formos / dokumento skyrius pagal poreikį), sukurtus ir palaikomus „AEM Forms Managed Services“, kurie atitinka kliento svetainės apibrėžimą.

„AEM Forms“ papildomų licencijų galimybė. „AEM Forms“ papildomų licencijų galimybės paketai gali būti pridedami prie AEM diegimo tik tada, kai „AEM Forms Managed Services Enterprise“ bazinis paketas licencijuotas. Į „AEM Forms“ papildomų licencijų galimybės paketus įeina:

 • 1 milijonas papildomų formų pateikčių per metus; ir
 • 15 milijonų papildomų dokumentų generavimo per metus.

AEM Screens Standard. „AEM Screens Standard“ galima pridėti prie AEM įdiegimo tik tada, kai „AEM Sites Managed Services Enterprise“ bazinis paketas arba „AEM Sites Managed Services Enterprise“ bazinis paketas licencijuotas. „AEM Screens Standard“ turi būti naudojamas tik vaizdo įrašams ir vaizdo turiniui, persiųstam iš „AEM Screens“ į leistuvą nustatytu laiku ir nustatytą datą, tvarkyti. „AEM Screens Standard“ neapima teisių valdyti intelektualųjį, interaktyvųjį, suasmenintą arba dinaminį turinį. „AEM Screens Standard“ licencijuojamas leistuvui, ir jo licencijų skaičius turi būti lygus bendram leistuvų, kuriuose „AEM Screens Standard“ funkcionalumas arba bet kuri jo dalis yra naudojama arba anksčiau buvo suaktyvinta (net ir tuo atveju, jei ji nenaudojama nuolat), skaičiui. Į „AEM Screens Standard“ neįeina jokie leistuvai. Kai „AEM Screens Standard“ pridedamas prie „AEM Assets Managed Services Enterprise“ bazinio paketo, į „AEM Screens Standard“ įeina „AEM Sites“ funkcionalumas, skirtas naudoti tik siekiant klientui palengvinti naudoti „AEM Screens Standard“. „AEM Screens Standard“, pridėto prie „AEM Sites Managed Services Enterprise“ arba „AEM Assets Managed Services Enterprise“ minimalus veiksnumas 99,5 %. „Adobe“ savo nuožiūra gali paleisti „AEM Screens Standard“ atskirame AEM įdiegime „Managed services“ aplinkoje.

AEM Screens Premium. „AEM Screens Premium“ galima pridėti prie AEM diegimo tik tada, kai „AEM Sites Managed Services Enterprise“ bazinis paketas arba „AEM Assets Managed Services Enterprise“ bazinis paketas. „AEM Screens Premium“ apima visas „AEM Screens Standard“ galimybes ir gali būti naudojami intelektualiajam, interaktyviajam, suasmenintam arba dinaminiam turiniui, kuriam gali reikėti automatiškai nustatyti, ar rodyti dinaminį turinį, tvarkyti. „AEM Screens Premium“ licencijuojamas leistuvui, ir jo licencijų skaičius turi būti lygus bendram leistuvų, kuriuose „AEM Screens Premium“ funkcionalumas arba bet kuri jo dalis yra naudojama arba anksčiau buvo suaktyvinta (net ir tuo atveju, jei ji nenaudojama nuolat), skaičiui. Į „AEM Screens Premium“ neįeina jokie leistuvai. Kai „AEM Screens Premium“ pridedamas prie „AEM Assets Managed Services Enterprise“ bazinio paketo, į „AEM Screens Premium“ įeina „AEM Sites“ funkcionalumas, skirtas naudoti tik siekiant klientui palengvinti naudoti „AEM Screens Premium“. „AEM Screens Premium“ turi funkciją, leidžiančią įgalinti interaktyvų arba liečiamąjį leistuvų naudojimą. „AEM Screens Premium“, pridėto prie „AEM Sites Managed Services Enterprise“ arba „AEM Assets Managed Services Enterprise“ minimalus veiksnumas 99,5 %. „Adobe“ savo nuožiūra gali paleisti „AEM Screens Enterprise“ atskirame AEM įdiegime „Managed Services“ aplinkoje.

„AEM Sites“ priedas. „AEM Sites“ priedo įdiegimą galima pridėti prie AEM diegimo, kai „AEM Assets Managed Services Basic“ arba „Enterprise“ bazinis paketas, arba „AEM Forms Managed Services Basic“ arba „Enterprise“ bazinis paketas licencijuotas. „AEM Sites“ priedo diegimas apima:

 • minimalų veiksnumo procentą, atitinkantį „AEM Assets Managed Services“ bazinio paketo arba „AEM Forms Managed Services“ bazinio paketo, prie kurio pridedamas „AEM Sites“, minimalų gamybos aplinkos veiksnumo procentą;
 • 1 papildomą publikavimo egzempliorių naudoti gamybinėje aplinkoje ir 1 papildomą bendrosios paskirties negamybinį egzempliorių naudoti negamybinėje aplinkoje, kai pridedama prie „AEM Assets Managed Services Basic“ arba „Enterprise“ bazinio paketo;
 • iki bendro skaičiaus vienalaikių vartotojų, autorizuotų „AEM Assets Managed Services“ baziniame pakete, prie kurio pridedamas „AEM Sites“, arba iki 40 vienalaikių vartotojų, jei „AEM Sites“ pridedamas prie „AEM Forms Managed Services“ bazinio paketo;
 • iki 1 mln. veiklos vienetų per mėnesį;
 • priežiūros pakopą, atitinkančią „AEM Assets Managed Services“ bazinio paketo arba „AEM Sites Managed Services“ bazinio paketo, prie kurio pridedamas „AEM Sites“, gamybinės aplinkos priežiūros pakopą; ir
 • tolesnės užsakomosios paslaugos paketuose:
  • use of the Adobe Analytics Essentials Distributed Code on any Customer Site maintained by AEM Sites Managed Services; and
  • „Adobe Experience Targeting“ paskirstytojo kodo naudojimas bet kurioje kliento svetainėje, kurią prižiūri „AEM Sites Managed Services“.

Komercija. Komercijos diegimas gali būti pridėtas prie AEM įdiegimo tik tada, kai „AEM Sites Managed Services“ bazinis paketas (išskyrus konfigūraciją „AEM Sites Managed Services Basic“ 99,5 %), „AEM Sites Managed Services Enterprise“ bazinis paketas (išskyrus konfigūraciją „AEM Sites Managed Services Enterprise“ 99,5 %) arba „AEM Assets Managed Services Enterprise“ 99,9 % bazinis paketas licencijuotas.

Vienalaikis vartotojas. Vienalaikio vartotojo diegimus galima pridėti prie AEM įdiegimo tik tada, kai „AEM Sites Managed Services Enterprise“ bazinis paketas arba „AEM Assets Managed Services Enterprise“ bazinis paketas licencijuotas.  Vienalaikio vartotojo diegimas apima:

 • 2 vCPU, pridėtus prie „AEM Sites Managed Services“ bazinio paketo arba „AEM Assets Managed Services“ bazinio paketo, prie kurio pridedamas vienalaikio vartotojo egzempliorius, negamybinės aplinkos autoriaus egzemplioriaus; ir
 • papildomai iki 40 vienalaikių vartotojų prie „AEM Sites Managed Services“ bazinio paketo arba „AEM Assets Managed Services“ bazinio paketo, prie kurio pridedamas vienalaikio vartotojo egzemplioriaus diegimas.

Turinio pristatymo tinklas. Turinio pristatymo tinklo paslaugos gali būti pridėtos tik prie „AEM Managed Services Enterprise“ bazinio paketo, įdiegto „Amazon Web Services“.

Dokumentų saugumas. Dokumentų saugumas gali būti pridėtas prie AEM įdiegimo tik tada, kai „AEM Forms Managed Services Enterprise“ bazinis paketas licencijuotas.  Kiekvienam gavėjui licencijuojama vienam AEM įdiegimui. Klientas negali išjungti ar trukdyti elektroniniams pranešimams ar dialogo langams, susijusiems su privatumu ar stebėjimu, kurie rodomi programinėje įrangoje, naudojamoje elektroninių failų, apdorotų dokumentų saugumo modulio peržiūrai. Dokumentų saugumas turi būti licencijuojamas mažiausiai 1000 gavėjų. Dokumentų saugumas apima 1 apdorojimo egzempliorių naudoti gamybinėje aplinkoje. Dokumentų saugumo, pridėto prie „AEM Forms Managed Services Enterprise“, minimalus veiksnumo procentas 99,5 %.

Dynamic Media and Video. „Dynamic Media and Video“ įrašą galima pridėti tik prie AEM įdiegimo, kuriame „AEM Assets Managed Services Basic“ arba „Enterprise“ bazinis paketas, arba „AEM Assets“ priedas licencijuotas. Dinaminių reklaminės juostos šablonų naudojimas galimas tik segmentuotas, ne suasmeninimui 1:1. Kilmės serverio užklausos reklaminėms juostoma negali viršyti 30 % visų paskyros užklausų.  Jei kilmės užklausos viršija 30 % visų užklausų, klientas turi pirkti suasmenintos medijos priedą. „Dynamic Media and Video“ pateikiamas su 60 gigabaitų agreguotos saugyklos pagal užsakymą. Prieiga prie kai kurių funkcijų ir funkcijų, įtrauktų į „Dynamic Media and Video“, galima naudojant alternatyvias sąsajas, kurių firminis ženklas gali būti „Adobe Scene7“ arba „Dynamic Media Classic“. „Adobe“ savo nuožiūra gali atnaujinti alternatyvių sąsajų firminį ženklą ir konsoliduoti tokias funkcijas bei funkcionalumą vienoje prieigos sąsajoje.

Enablement Members. „Enablement Members“ galima pridėti prie AEM diegimo tik tada, kai „AEM Communities“ licencijuotas. „Enablement Member“ licencija negali būti naudojama vienu metu (t. y. tas pats prisijungimo ID negali būti naudojamas daugiau kaip vienam „Enablement Member“ ar kompiuteriui atskiru laiko momentu) arba keliems vartotojams.

„Enhanced Security“. „Enhanced Security“ gali būti pridėtas prie AEM diegimo tik tada, kai „AEM Sites / Forms / Assets Managed Services Enterprise“ bazinis paketas licencijuotas.

Vaizdo autorizavimo darbo stotis. Vaizdo autorizavimo darbo stoties egzempliorius galima pridėti tik prie AEM įdiegimo, kuriame „AEM Assets Managed Services Basic“ arba „Enterprise“ bazinis paketas, arba „AEM Assets“ priedas licencijuotas. Klientas negali įdiegti vaizdo autorizavimo darbo stoties jokiame serveryje, bendrinamoje ar nuomojamoje sistemoje, kur leidžiama naudoti vaizdo autorizavimo darbo stotį arba gauti jos prieigą keliems kompiuteriams arba naudoti keliems vartotojams.

JEE darbo eiga.  JEE darbo eigos diegimai gali būti pridėti prie AEM diegimo tik tada, kai „AEM Forms Managed Services Enterprise“ bazinis paketas licencijuotas.  JEE darbo eiga palaiko tik HTML darbo eigos ir „AEM Forms“ JEE darbo eigos galimybes, nurodytas čia: https://helpx.adobe.com/lt/experience-manager/6-3/forms/using/capabilities-osgi-jee-workflows.html. „Adobe AEM Workbench“ kopijas, įtrauktas su JEE darbo eigos priedu, klientas gali naudoti tik staliniuose arba nešiojamuosiuose kompiuteriuose naudoti kartu su JEE darbo eigos priedu. Bet koks toks naudojimas nebus skaičiuojamas kaip papildomas įdiegimas. JEE darbo eigos įdiegimai apima 1 apdorojimo egzempliorių naudoti gamybinėje aplinkoje. JEE darbo eigos diegimų, pridėtų prie „AEM Forms Managed Services Enterprise“, minimalus veiksnumo procentas 99,5 %.

Suasmeninta medija. Suasmenintą mediją galima pridėti tik prie AEM įdiegimo, kuriame „AEM Assets Managed Services Basic“ arba „Enterprise Base Package“ bazinis paketas, arba „AEM Assets“ priedas licencijuotas. Suasmeninta medija pateikiama su 60 gigabaitų agreguotos saugyklos pagal užsakymą. „Dynamic Media and Video“ funkcijos, įtrauktos į suasmenintą mediją (kai licencijuojama atskirai nuo „Dynamic Media and Video“), gali būti naudojamos tik tam, kad klientas galėtų naudoti „Visual Configurator“ ir 1:1 suasmenintos medijos šablonų komponentus. Prieiga prie kai kurių funkcijų ir funkcionalumo, įtrauktų į suasmenintą mediją, galima naudojant alternatyvias sąsajas, kurių firminis ženklas gali būti „Adobe Scene7“ arba „Dynamic Media Classic“. „Adobe“ savo nuožiūra gali atnaujinti alternatyvių sąsajų firminį ženklą ir konsoliduoti tokias funkcijas bei funkcionalumą vienoje prieigos sąsajoje.

Valdomi gamybiniai pajėgumai. Į valdomų gamybinių pajėgumų paketus įeina:

 • „AEM Sites Managed Services Enterprise“ AEM įdiegimams:
  • iki 20 mln. veiklos vienetų per mėnesį;
  • 1 publikavimo egzempliorius ir 1 dispečerio egzempliorius naudoti gamybinėje aplinkoje; ir
  • 2 bendrieji negamybiniai egzemplioriai naudoti negamybinėje aplinkoje.
 • „AEM Forms Managed Services Enterprise“ AEM įdiegimams: 
  • 1 publikavimo egzempliorius ir 1 dispečerio egzempliorius naudoti gamybinėje aplinkoje; ir
  • 2 bendrieji negamybiniai egzemplioriai naudoti negamybinėje aplinkoje.
 • „AEM Assets Managed Services Enterprise“ AEM įdiegimams:
  • 4 vCPU padidinimas autoriaus egzemplioriaus gamybinėje aplinkoje ir 4 vCPU padidinimas autoriaus egzemplioriaus negamybinėje aplinkoje.

Valdoma saugykla. Valdomą saugyklą galima pridėti prie AEM įdiegimo, kai „AEM Sites Managed Services Basic“ arba „Enterprise“ bazinis paketas, „AEM Forms Managed Services Basic“ arba „Enterprise“ bazinis paketas, „AEM Assets“ priedas „AEM Sites Managed Services“ arba „AEM Forms Managed Services“ licencijuotas. Valdoma saugykla ribojama iki 1,5 terabaito, kai pridedama prie „AEM Sites Managed Services“ arba „AEM Forms Managed Services“ „AEM Assets“ priedo.

Apibrėžimai

Veikla reiškia bet kokį iškvietimą, nukreiptą į „AEM Sites Managed Services“ (įskaitant, bet neapsiribojant, puslapių peržiūrą, redagavimo saitus, atsisiuntimus, klientų saitus, API iškvietimus ar kitus įvykius kliento svetainėje (-se), norint pateikti turinį ar duomenis kliento svetainei. Kiekvienas iškvietimas bus skaičiuojamas kaip viena veikla. Veikla neapima iškvietimų, nukreiptų į turinio pristatymo tinklą.

Veikla per mėnesį reiškia veiklos vienetų sumą per 1 mėnesio laikotarpį.  Paruoštas naudoti, nepritinkintas „AEM Sites Managed Services“ numatytas palaikyti nurodytą veiklos vienetų skaičių per mėnesį (kaip nurodyta produktų ir paslaugų aprašyme), pagrįstą normalizuotais srauto šablonais (t. y., srauto modeliais, kurių srauto smailės neviršija 25 % mėnesio vidurkio). Jei veikla viršys normalizuotus srauto šablonus tiek, kad tai keltų grėsmę sistemos veikimui, „Adobe“ dės pagrįstas pastangas perteklinei kliento veiklai palaikyti iki 2 savaičių per ketvirtį be papildomo apmokestinimo.

Adobe Analytics Essentials reiškia klientams, neturintiems „Adobe Analytics“ licencijos ir nelicencijavusių HIPAA parengto „AEM Managed Services“ įdiegimo, (i) „Adobe Analytics Essentials“ paskirstytojo kodo naudojimą, kaip išsamiai aprašyta atitinkamo „AEM Managed Services“ bazinio paketo apibrėžime, ir (ii) ataskaitų teikimo funkcijas, prieinamas taikomame „AEM Managed Services“ baziniame pakete. „Adobe Analytics Essentials“ naudojimas „AEM Managed Services“ ir „AEM Mobile On-demand Services“ ribojamas iki 150 milijonų pirminio serverio iškvietimų per mėnesį (t. y., jei klientas turi kelis „Adobe Analytics Essentials“, įdiegtus AEM (pvz., „Sites Managed Services“, „Assets Managed Services“, „Forms Managed Services“ ir „AEM Mobile On-demand Services“). Klientui taikomas kaupiamasis 150 milijonų pirminio serverio iškvietimų per mėnesį iš visų tokių įdiegimų ribojimas (pvz., 150 milijonų pirminio serverio iškvietimų per mėnesį, paskirsčius per „Sites Managed Services“, „Assets Managed Services“, „Forms Managed Services“ ir „AEM Mobile On-demand Services“ „Adobe Analytics Essentials“ įdiegimus). Į „Adobe Analytics Essentials“ nėra įtraukta prieiga prie „Adobe Experience Cloud“ vartotojo sąsajos arba bet kokios susijusios funkcijos naudojimas.

Kliento duomenys, kuriuos surenka „Adobe Analytics Essentials“, saugomi už AEM valdomų paslaugų ribų užsakomųjų paslaugų aplinkoje, nors kliento duomenys gali būti atkuriami ir saugomi AEM valdomose paslaugose, kad būtų palengvintas ataskaitų teikimas „AEM Managed Services“.

Adobe Experience Targeting reiškia, klientams, neturintiems „Adobe Target“ licencijos, nelicencijavusiems HIPAA paruošto „AEM Managed services“ įdiegimo, „Adobe Experience Targeting“ paskirstytojo kodo naudojimą, kaip apibrėžta atitinkamo „AEM Managed Services“ bazinio paketo apibrėžime, ir „Adobe Experience Targeting“ taisyklėmis grindžiamas tvarkymo funkcionalumas prieinamas atitinkamame „AEM Managed Services“ baziniame pakete, iki 150 milijonų puslapio peržiūrų per mėnesį (t. y., jei klientas turi kelis „Adobe Experience Targeting“ įdiegimus „AEM Sites Managed Services“ ir „Forms Managed Services“, klientui taikomas kaupiamasis 150 milijonų puslapių peržiūrų per mėnesį ribojimas, naudojant visus tokius įdiegimus (pvz., 150 milijonų puslapio peržiūrų per mėnesį, paskirsčius per kliento „Sites Managed Services“ ir „Forms Managed Services“ „Adobe Experience Targeting“ įdiegimuose). Į „Adobe Experience Targeting“ nėra įtraukta prieiga prie „Adobe Experience Cloud“ vartotojo sąsajos arba bet kokios susijusios funkcijos naudojimas, ir neįtrauktas A/B testavimo funkcionalumas.

„Adobe Experience Targeting“ surinkti klientų duomenys yra saugomi už „AEM Managed Services“ ribų užsakomųjų paslaugų aplinkoje.

AEM įdiegimas reiškia nepriklausomą autoriaus egzempliorių arba susietą autoriaus egzempliorių sankaupą su bet kokiu prijungtų publikavimo egzempliorių skaičiumi.

„AEM Forms“ licencijavimo apribojimai reiškia tolesnius licencijos apribojimus:

 • „AEM Forms“ portalas
  • „AEM Sites“ funkcija, įtraukta kaip „AEM Forms“ portalo dalis, gali būti naudojama tik formų ir dokumentų kūrimui, valdymui, administravimui ir pateikimui interneto svetainėje, pvz., tinklalapio, susijusio su dokumentų ir formų ieška, rodymu, gavimu, tvarkymu ir apdorojimu, kūrimu ir tinkinimu, bei elektroninių laiškų, siejančių su dokumentais, pateiktais interneto svetainėje, kūrimu. Klientas negali naudoti „AEM Sites“ funkcijos, įtrauktos kaip „AEM Forms“ portalo dalis, žiniatinklio turiniui skelbti arba svetainėms, nesusijusioms su formų apdorojimu arba dokumentų rodymu, tvarkyti.
  • Medijos biblioteka gali būti naudojama tik formų, dokumentų, korespondencijos bei susijusių „AEM Forms“ portalo tinklalapių sudarymui, tačiau negali būti naudojama bendram išteklių saugojimui ir valdymui.
 • Skaitytuvo plėtiniai. Kiekvienam „AEM Forms Managed Services Basic“ arba „Enterprise“baziniam paketui, licencijuotam kliento:
  • Klientas gali naudoti skaitytuvo plėtinius iki 100 unikalių dokumentų ir įdiegti šiuos dokumentus neribotam gavėjų skaičiui.
  • Klientas gali naudoti skaitytuvo plėtinius neribotam skaičiui dokumentų, kai dokumentas pateiktas naudojant PDF formų pateikimo modulį prieš pat jo įdiegimą gavėjui. Šiame neriboto naudojimo scenarijuje skaitytuvo plėtinio dokumentas negali būti paskelbtas interneto svetainėje ar kitaip įdiegtas daugiau nei vienam gavėjui, neperdarant dokumento iš naujo naudojant PDF formų pateikimo modulį.
 • Šriftai. Jei šriftai identifikuoti kaip „Licencijuoti spausdinimui ir peržiūros įdėjimui“ čia: http://www.adobe.com/lt/products/type/font-licensing/additional-license-rights.html, klientas gali įdėti šriftų programinės įrangos, pateiktos klientui, kopijas, naudoti su „AEM Forms“ tik kliento dokumentuose tik dokumentų spausdinimui ir peržiūrai.
 • „Adobe AEM Designer“. „Adobe AEM Designer“ kopijas klientas gali naudoti tik staliniuose kompiuteriams ar nešiojamuosiuose kompiuteriuose, skirtiems naudoti kartu su „AEM Forms Managed Services Basic“. Bet koks toks naudojimas nebus skaičiuojamas kaip papildomas egzempliorius.
 • Skaitmeniniai sertifikatai. Bet koks trečiųjų šalių sertifikavimo institucijų išduotas skaitmeninių sertifikatų pirkimas, naudojimas ar priklausomybė nuo jų, kartu su kliento „AEM Forms Managed Services Basic“ naudojimu atliekamas tik paties kliento apsisprendimu, rizika ir atsakomybe.
 • Adobe Acrobat Professional. Bet kuris „Adobe Acrobat Professional“, pateiktas klientui kartu su „AEM Forms Managed Services Basic“, gali būti įdiegtas tik kompiuteriuose, kuriuose įdiegtos „AEM Forms Managed Services Basic“ ir gali būti naudojamas tik netiesiogiai, tiek, kiek „AEM Forms“ PDF generatorius skirtas prieigai prie „Adobe Acrobat Professional“ programiniu būdu, kaip aprašyta dokumentacijoje.
 • Vienalaikiai vartotojai.  Paruošti naudoti, nepritinkinti „AEM Forms Managed Services“ pasiūlymai pritaikyti palaikyti iki 40 vienalaikių vartotojų.

„AEM Forms“ portalas reiškia „AEM Forms Managed Services“ modulį, kuris suteikia ribotą prieigą prie „AEM Sites“ funkcionalumo ir medijos bibliotekos naudoti kartu su „AEM Forms Managed Services“. Tinkamas vartotojo licencijų skaičius įtrauktas su „AEM Forms“ portalu, tačiau bet kurie tokie vartotojai turi teisę naudoti „AEM Sites“ funkcionalumą ir medijos biblioteką tik tiek, kiek leidžia „AEM Forms“ portalo limitai, ir jiems nesuteikiama prieiga prie viso „AEM Sites“ ir „AEM Assets“ funkcionalumo.

AEM Mobile On-demand Services reiškia daugelio nuomininkų paslaugą, prieinamą per „AEM Mobile On-demand Services“ vartotojo sąsają.

Metinis puslapio peržiūrų srautas reiškia puslapio peržiūrų sumą per 12 mėnesių laikotarpį.

Priskyrimas reiškia kliento galimybę priskirti išteklius „Enablement Members“, kai išteklių naudojimas yra stebimas, įvertinamas ir apie jį pranešama.

Autoriaus egzempliorius reiškia aplinką, kurioje vartotojai gali įvesti ir valdyti kliento interneto svetainės turinį. Visi autorių egzemplioriai yra dideli egzemplioriai, išskyrus atvejus, kai kitaip apibrėžiami kaip dideli egzemplioriai.

Atsarginė kopija reiškia visą jungtinę atsarginės kopijos vietą, prieinamą kiekvienam AEM įdiegimui.

Prekės ženklo portalas reiškia prekės ženklo portalo užsakomąją paslaugą. Saugykla prekės ženklo portalo užsakomųjų paslaugų pagrindu skaičiuojama kaip dalis visos kliento saugyklos.

Prekės ženklo portalo naudotojas reiškia asmenį, kuris gali naudoti arba gauti prieigą prie prekės ženklo portalo vartotojo sąsajos. Prekės ženklo portalo licencijos negali būti naudojamos vienu metu (t. y. tas pats prisijungimo ID negali būti naudojamas daugiau kaip vienam vartotojui ar kompiuteriui atskiru laiko momentu) arba keliems vartotojams.

Užsakomųjų paslaugų paketas reiškia bet ką iš toliau nurodyto arba to derinį, kaip aprašyta taikomo „AEM Managed Services“ bazinio paketo aprašyme:

 • „Analytics Essentials“;
 • Prekės ženklo portalas;
 • „Experience Targeting“ arba
 • Smart Content Services.

Užsakomųjų paslaugų paketas veikia nuomojamose keletui objektų aplinkose už „Managed Services“ aplinkos ribų.  Dėl šios priežasties užsakomųjų paslaugų paketas nėra pateikiamas remiantis atitinkamo „Managed Services“ minimaliu veiksnumo procentu ir jam netaikomi kiti su „Managed Services“ infrastruktūra, atsarginėmis kopijomis, saugykla, užšifravimu, duomenų saugojimu ar palaikymo įsipareigojimai, numatyti šiame susitarime.  Užsakomųjų paslaugų paketas nėra parengtas HIPAA arba FedRAMP ir jos negali būti naudojamos kartu su duomenimis ar procesais, kuriems reikalinga HIPAA ar FedRAMP apsauga.

Vienalaikiai vartotojai reiškia vartotojų, tuo pačiu metu gaunančių prieigą prie „Managed Services“ aplinkos autoriaus egzemplioriaus (-ių), skaičių. Paruoštas naudoti, nepritinkintas „AEM Managed Services“ skirtas palaikyti tam tikrą skaičių vienalaikių vartotojų (kaip išsamiai nurodyta produktų ir paslaugų aprašyme), atsižvelgiant į vidutinę vartotojo apkrovą, pateikiamą „Managed Services“ gamybinės aplinkos autoriaus egzemplioriui (-iams). Jei vienalaikių vartotojų skaičius bet kuriuo metu viršija vienalaikių vartotojų skaičių, nurodytą atitinkamame produktų ir paslaugų aprašyme, arba kliento vidutinė vartotojo sukurta apkrova „Managed Services“ gamybinės aplinkos autoriaus egzemplioriui (-iams) viršija „Adobe“ iš anksto nustatytą vidurkį, klientas gali patirti veikimo apribojimų. Jei kliento vidutinė vartotojo sukurta apkrova valdomų paslaugų gamybinės aplinkos autoriaus egzemplioriui (-iams) mažesnė, negu „Adobe“ iš anksto nustatytas vidurkis, kliento „AEM Managed Services“ įdiegimas gali palaikyti didesnį nei nurodytą vienalaikių vartotojų skaičių (kaip išsamiai nurodyta produktų ir paslaugų aprašyme).

Kliento įjungimo inžinierius reiškia išteklių telkinį, iš kurio galima gauti atsakymų į klausimus apie „Managed Services“ geriausią praktiką nuo iki 10 pavadintų kliento techninės pagalbos kontaktų iki 90 bendrų kliento įjungimo inžinieriaus valandų per metus, jei kitaip nenurodyta pardavimo užsakyme. „Adobe“ nenustato konkretaus atsakymo laiko, siejant su kliento įjungimo inžinieriumi.

Klientų sėkmės inžinierius reiškia išteklių, iš kurio galima gauti atsakymų į ne daugiau kaip 10 pavadintų kliento techninės pagalbos kontaktų, susijusių su pirminiu „Managed Services“ įdiegimu, tobulinimo procesu ir geriausia „Managed Services“ praktika. Toks klientų sėkmės inžinierius bus pasiekiamas nuo 9.00 iki 17.00 nuo pirmadienio iki penktadienio laiko juostoje, kurioje yra kliento sėkmės inžinierius. „Adobe“ nenustato konkretaus atsakymo laiko, siejant su kliento sėkmės inžinieriumi.

Įdiegti reiškia pateikti dokumentą ar kitaip suteikti prieigą, tiesiogiai ar netiesiogiai, bet kokiomis priemonėmis, vienam ar keliems asmenims ar subjektams, įskaitant gavėjus. Dokumentas, kuris buvo įdiegtas, laikomas likusiu įdiegtu, kol jis nebebus prieinamas platinimui.

Dispečerio egzempliorius reiškia aplinką, skirtą balansavimo įrankiui dinaminei žiniatinklio kūrimo aplinkai kaupti arba įkrauti. Kaupimui dispečerio egzempliorius veikia kaip HTTP serverio dalis, kuri kaupia kuo daugiau statinio svetainės turinio ir kuo dažniau gauna prieigą prie svetainės išdėstymo modulio. Įkrovos balansavimo vaidmeniu dispečerio egzempliorius paskirsto apkrovą įvairiems klasteriniams egzemplioriams. Visi dispečerio egzemplioriai yra dideli egzemplioriai.

Dokumentas reiškia elektroninį arba išspausdintą failą, kurį apdorojo arba sukūrė „AEM Forms“, įskaitant dokumentus, kuriuose yra duomenų laukų, kuriuose duomenys gali būti įvesti ir įrašyti. Dokumentas laikomas „unikaliu“, nebent jis yra identiška įdiegto dokumento kopija, yra tiesioginis įdiegto dokumento vertimas į kitą kalbą, skiriasi nuo kitų įdiegtų dokumentų tik ištaisytomis spausdinimo klaidomis arba jame yra prieš įdiegimą tinkintos informacijos apie gavėjus (pvz., vardas, adresas, paskyros numeris ir t. t.) ir panašių skirtumų, kurie nepakeičia dokumento pagrindinės paskirties.

Dokumento generavimas reiškia dokumento generavimą, derinant šabloną ir duomenis, arba dokumento keitimą iš vieno formato į kitą, neatsižvelgiant į galutinio dokumento ilgį ar formatą. Paruoštos naudoti, nepritinkintos „AEM Forms Managed Services“ numatytos palaikyti nurodytą dokumentų generavimo skaičių per metus (kaip nurodyta produktų ir paslaugų aprašyme), pagrįstą normalizuotais dokumentų generavimo šablonais (t. y., dokumentų generavimo šablonais, kurių valandinės dokumentų generavimo smailės neviršija 25 % valandos vidurkio). Jei dokumentų generavimas viršys normalizuotus dokumentų generavimo šablonus tiek, kad tai keltų grėsmę sistemos veikimui, „Adobe“ dės pagrįstas pastangas pertekliniam kliento dokumentų generavimui palaikyti iki 2 savaičių per ketvirtį be papildomo apmokestinimo.

Ypač dideli egzemplioriai reiškia 4 vCPU priskyrimą.

Formos pateikimas reiškia duomenų pateikimą iš bet kokios bet kokio tipo formos, kurią sukuria „AEM Forms“, dėl kurio duomenys pateikiami į duomenų bazę ar kitą saugyklą, nepriklausomai nuo buvimo vietos. Jei forma susideda iš kelių puslapių ar sričių, formos pateikimas laikomas vienu formos pateikimu. Iš dalies užpildytos formos neskaičiuojamos kaip formos pateikimas: tik galutinis formos pateikimas laikomas formos pateikimu. Kiekviena forma formų rinkinyje skaičiuojama kaip atskiras formos pateikimas. Paruoštos naudoti, nepritinkintos „AEM Forms Managed Services“ numatytos palaikyti nurodytą formų pateikimų skaičių per metus (kaip nurodyta produktų ir paslaugų aprašyme), pagrįstą normalizuotais formų pateikimo šablonais (t. y., formų pateikimo šablonais, kurių valandinės formų generavimo smailės neviršija 25 % valandos vidurkio). Jei formų pateikimas viršys normalizuotus formų pateikimo šablonus tiek, kad tai keltų grėsmę sistemos veikimui, „Adobe“ dės pagrįstas pastangas pertekliniam kliento formų pateikimui palaikyti iki 2 savaičių per ketvirtį be papildomo apmokestinimo.

Skysčių patirtis reiškia funkcionalumą „AEM Sites“, kurį sudaro šios funkcijos: turinio fragmentai, patirties fragmentai ir turinio paslaugos.

Bendrosios paskirties negamybinis egzempliorius reiškia egzempliorius, kurie gali būti naudojami tik funkcijoms negamybinėje AEM diegimo aplinkoje, kai „AEM Managed Services Sites / Assets / Forms“ bazinis paketas licencijuotas.  Visi bendrosios paskirties negamybiniai egzemplioriai yra dideli egzemplioriai.

Egzempliorius reiškia:

(a)    „Managed Services“ įdiegimams – vieną „AEM Managed Services“ kopiją, veikiančią viename kompiuteryje; ir

(b)    vietos programinės įrangos įdiegimams – vieną vietos programinės įrangos egzemplioriaus kopiją, veikiančią „Java“ virtualiosios mašinos proceso metu viename fiziniame kompiuteryje arba virtualioje aplinkoje.

Kiekvienas egzempliorius gali būti nurodytas kaip autoriaus egzempliorius arba publikavimo egzempliorius, tačiau kiekvienas bus skaičiuojamas atskirai kaip vienas egzempliorius.

Didelis egzempliorius reiškia 2 vCPU priskyrimą.

Medijos biblioteka reiškia tolesnį funkcionalumą, prieinamą „AEM Assets“ naudoti atskiro skaitmeninio ištekliaus lygiu: skaitmeninių išteklių laikymą palaikant kliento žiniatinklio turinio valdymo sistemą; metaduomenų ypatybių valdymą ypatybių baziniame skirtuke; laiko linijos savybių prieigą (įskaitant komentarų peržiūrą, išteklių versijų valdymą, darbo eigos paleidimą ir veiklos peržiūrą); komentarų pridėjimą, naudojantis anotacijos piktograma; statinio vaizdavimo valdymą ir „Creative Cloud“ failų bendrinimą, naudojantis bendrinimo saitu. Bet kurių kitų „AEM Assets“ naudojimui būtina visa „AEM Assets“ licencija.

Tinklo įvestis / išvestis reiškia bendrą jungtinį įvesties ir išvesties srautą į nurodytą debesies regioną ir iš jo kiekvienam AEM įdiegimui. Nėra jokio informacijos, kuri neišsiunčiama iš regioninio debesies, o vietoj to užbaigiama kitame serveryje tame regioniniame debesyje, perdavimo apribojimų.

Puslapio peržiūra reiškia vieną el. laiško ar interneto svetainės puslapio peržiūrą, įskaitant programos ekranų peržiūras, programų ekranų būsenas, mobiliuosius tinklalapius ir socialinių tinklų puslapius. Puslapio peržiūra įvyksta kiekvieną kartą, kai tinklalapis įkeliamas arba atnaujinamas, įkeliama programa arba kai turinys vaizduojamas arba rodomas atidarytame arba peržiūrėtame el. laiške.

PDF formų vaizdavimo modulis reiškia „AEM Forms“ komponentą serveryje, kuris dinamiškai vaizduoja ir įdiegia PDF formą užpildymui, įrašymui ir pateikimui.

Leistuvas reiškia skaitmeninį medijos kompiuterį, kuriame įdiegta „AEM Screens“ programa, skirta turiniui ir patirčiai valdyti prijungtame ekrano skydelyje. Vienas leistuvas gali rodyti iki 25 ekranų ir negali būti naudojamas turiniui transliuoti pakartotinai į daugiau ekranų.

Pirminio serverio iškvietimas reiškia kiekvieną puslapio peržiūrą, išėjimo saitą, atsisiuntimą, kliento nuorodą ar kitą įvykį kliento svetainėje (-se) tiek, kiek klientas žymi, leidžia žymėti arba yra tokių puslapių peržiūrų, išėjimo saitų, atsisiuntimų, kliento nuorodų ir kitų įvykių, kurių tikslas „Adobe Analytics Essentials“ prieiga ir naudojimas, žymėjimo priežastis. Kiekviena pažymėta puslapio peržiūra, išėjimo saitas, kampanijos konteinerio užklausa, atsisiuntimas, kliento nuoroda ar kitas įvykis bus skaičiuojamas kaip vienas pirminio serverio iškvietimas.

Apdorojimo egzempliorius reiškia aplinką, kurioje vyksta apdorojimo operacijos, kurios nepasirodo publikavimo egzemplioriuje.

Publikavimo egzempliorius reiškia aplinką, kuri suteikia turinio prieigą numatytai kliento auditorijai. Visi publikavimo egzemplioriai yra dideli egzemplioriai.

Skaitytuvo plėtiniai reiškia „AEM Forms Managed Services“ modulį, kuris, naudojamas dokumentuose, suteikia klientui galimybę suaktyvinti papildomas „Adobe Acrobat Reader“ skaitytuvo funkcijas.

Skaitytuvo funkcijos reiškia:

(a)    tam tikrą technologiją, įdėtą į PDF failus, naudojant „AEM Forms Managed Services“, kurios įjungia „Adobe Acrobat Reader“ programinės įrangos funkcijas, kuri kitu atveju nebūtų prieinamos (pvz., galimybę įrašyti dokumentus vietoje arba pridėti anotacijų); ir

(b)    metaduomenis (laikomus kompiuteryje ir (arba) įdėtus elektroniniame palaikomo failo formato faile), kuriuose yra ar nurodomos prieigos ir naudojimo teisės, skirtos įgyvendinti „Adobe“ formų teisių valdymą tiesiogiai arba per palaikomas programas.

Gavėjas reiškia asmenį, kuriam klientas tiesiogiai ar netiesiogiai įdiegia dokumentus. Gavėjų licencijos negali būti bendrinamos, jų negali naudoti daugiau kaip vienas atskiras gavėjas, tačiau jas galima perskirstyti:

(a)    kai nauji gavėjai pakeičia buvusius gavėjus, kurie nutraukė bendradarbiavimą su klientu; arba

(b)    gavus raštišką „Adobe“ leidimą.

Priežiūros pakopa reiškia

Funkcijos

1 pakopa

2 pakopa

Prieiga prie kliento įjungimo inžinieriaus

iki 90 valandų per metus

 

Prieiga prie kliento sėkmės inžinieriaus

 

X

Savitarnos automatizavimas

X

X

Vartotojo palaikymas ir stebėjimas kasdien, visą parą

X

X

Pataisymai ir patobulinimai

X

X

Atsarginė kopija, atkūrimas ir atkūrimas nelaimingo atsitikimo atveju

X

X

Iš anksto sukonfigūruotas diegimas

X

X

Kvietimas prisijungti klientams ir partneriams

X

X

Geriausios praktikos mokymas

 

X

Pasirengimo paleisti ir atnaujinimo mokymas

 

X

Skirtosios paleidimo dienos palaikymas

Pagal pageidavimą

X

Individualizuotas stebėjimas

 

X

Sistemos architektūros tinkinimo palaikymas

 

X

Nuolatinis kodo diegimas naudojant valdomą kodų saugyklą

 

X

Nuolatinis našumo nustatymo ir gamybos pritaikymo palaikymas

 

X

Valdoma suplanuota techninė priežiūra

 

X

Gamybos administravimas

 

X

Išmaniojo turinio paslaugos reiškia „Smart Content Services“ užsakomąją paslaugą. Vaizdo dublikatai, apdoroti ir pažymėti, naudojant „Smart Content Services“, bus skaičiuojami kaip pažymėti vaizdai. Klientas gali nuspręsti, ar siųsti savo pažymėtus vaizdus „Smart Content Services“ apdorojimui. Klientas pripažįsta, kad toks apdorojimas suteiks galimybę „Smart Content Services“ mokytis ir geriau atkartoti kliento žymėjimo metodologiją apdorojant būsimus vaizdus.

Saugykla reiškia bendrą jungtiną prieinamą saugyklą, bet kuriuo metu, visiems aktyviems kiekvieno AEM įdiegimo duomenims. Saugykla gali apimti objektų saugyklą ir saugyklą netriniajame loginiame diske pagal poreikį, kad būtų užtikrintas efektyvus „Managed Services“ veikimas santykiu, kurį nurodo tik standartinė „Managed Services“ veikimo procedūra.

Vartotojo reikšmė tokia, kokia išdėstyta bendrosiose sąlygose, bet taip pat apima asmenis, kurie gali gauti programinę prieigą prie produktų ir paslaugų (pvz., naudodami API) bet kuriuo tikslu.

Visual Configurator reiškia tikralaikio vaizdo perdavimo technologiją ir sistemą, leidžiančią klientui internetinius vizualinius konfigūravimo sprendimus, skirtus individualizavimui ir pritaikymui, pvz., spalvų, tekstūrų, paviršių, raštų, monogramų ir graviūrų tikralaikį pateikimą į produktų vaizdus ar scenas. Į „Visual Configurator“ kliento licenciją įeina 10 „Scene7“ vaizdo autorizavimo licencijų.

1:1 šablonai reiškia dinamiškai surinktas ir pateiktas 1:1 suasmenintas raiškiosios terpės reklamines juostas tiksliniams svetainės lankytojams. 1:1 šablonai reikalingi 1:1 tiksliai nukreiptoms dinaminėms reklaminėms juostoms arba 1:1 suasmenintiems el. laiškams, kurių kilmės serverio užklausos viršija 30 % visų paskyros užklausų.

 

 

 

 

Šis darbas yra licencijuotas pagal licenciją „Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported License“  „Twitter™“ ir „Facebook“ skelbimams „Creative Commons“ sąlygos netaikomos.

Teisiniai pranešimai   |   Privatumo internete politika