„Premiere Pro CC 2015“ (9.0) klaidų ištaisymai

Importuoti

 • MXF failai iš tam tikrų trečiųjų šalių programų ir įrenginių rodo painius pavadinimus projekto ir laiko juostos skydeliuose.
 • MPEG-4 vaizdo su MPEG-1 garsu atveju girdimos tik kelios pirmos garso sekundės.
 • VOB failai atkuria tik garsą arba visą laiką rodo „Laukiama medijos“.
 • FCP XML su UNC keliais užpildo dialogą „Rasti filmuotą medžiagą“ neteisingais keliais.
 • Subtitrai tam tikruose failuose nėra matomi „Premiere Pro“, tačiau matomi kituose įrankiuose.
 • Importuojant tam tikrus FCP XML failus sukuriama seka su įrašais, atkuriamais programos monitoriuje, tačiau nematomais laiko juostoje.
 • Laiko kodas rodomas neteisingai tam tikriems MXF failams iš trečiųjų šalių programų.
 • MOD medžiaga apkarpoma importuojant.
 • RMF failų iš „Canon C500“ negalima importuoti.
 • Išpakuoti „Phantom Cine“ failai „Premiere Pro“ atrodo tamsesni, nei kitose programose.

Didėjantys failai

 • Nepatenkinamas veikimas atnaujinant ir užbaigiant didėjantį failą.
 • Tam tikri „QuickTime“ didėjantys failai neatnaujinami.
 • Kartais vaizdas užstringa, o atsako laikas yra prastas, naudojant JKL didėjančio failo atkūrimui / perkėlimui.
 • Periodiniai kelių sekundžių strigimai redaguojant didėjančius failus.

Eksportavimas ir vaizdavimas

 • Garsinis triukšmas eksportuotame „XDCAM HD 50“ MXF faile.
 • Išmanus apkarpyto „XDCAM EX“ įrašo vaizdavimas sutrumpintas.
 • Eksportuotame XAVC faile atsitiktinai atsiranda klaidingas kadras.
 • „Naudoti peržiūras“ neveikia eksportuojant iš individualios „QuickTime ProRes“ sekos.
 • Kartais pasirodo „Klaida kompiliuojant filmą“ perspėjimas ir klaida „XDCAM HD 50“ išmanaus vaizdavimo / eksportavimo metu.
 • Eksportuoti „AVC-Intra“ įrašai neatpažįstami „P2 Viewer Plus“.
 • Sekos įrašai su pašalintais skyriais nėra vaizduojami išmaniai.
 • OMF apdorojimo pasirinkimas pamirštamas iš naujo atidarius dialogą.
 • Stringa eksportuojant tam tikras sekas kaip „Premiere Pro“ projektą.
 • Eksportuoto garso įrašo su „iXML“ kadrų dažnis neteisingas.
 • Kai kurių tik garso eksportavimų laiko kodas neteisingas.
 • Tam tikri „AVC-Intra 100“ failai neatnaujinami sklandžiai, įvyksta klaida eksportuojant, konsoliduojant, perkoduojant ir t. t.
 • Stringa įtraukiant seką į „Adobe Media Encoder“ eilę, jei ji yra antrame monitoriuje ir sekos įraše yra analoginis vėlinimo efektas (tik „Mac OS“).

AAF

 • Eksportuotų AAF failų turiniai iš naujo nesusiejami naudojant paketo importavimą tam tikrose trečiųjų šalių programose.
 • Kryžminio tirpimo perėjimai pašalinami eksportuotą AAF importuojant į „Premiere Pro“ arba tam tikras trečiųjų šalių programas.
 • Eksportuojant AAF, iš vaizdo įrašų pašalinami greičio pokyčiai.
 • AAF su stereo įrašu mono takelyje atveju atsiranda du mono takeliai, atidarant tam tikrose trečiųjų šalių programose.
 • AAF eksportavimas su pilnais failais veikia daug lėčiau, nei su OMF.
 • Tam tikrose trečiųjų šalių programose visi AAF eksportavimo įrašai rodomi su pirmo įrašo A1 takelyje pavadinimu (tik „Mac OS“).
 • Bandant eksportuoti AAF su tam tikrais trečiųjų šalių takelių efektais, įvyksta sutrikimas [tik „Windows“].
 • 5.1 eksportavimus importuojant į tam tikras trečiųjų šalių programas kaip mono įrašus, įrašų pavadinimai būna neteisingi.
 • Mono AIFF ir WAV failai sekoje, eksportuojami per AAF, nėra automatiškai susiejami iš naujo tam tikrose trečiųjų šalių programose.

XML

 • 47,95 kadrų/s medžiaga eksportuojama į FCP XML kaip 47 kadrų/s.

EDL

 • Eksportuotuose EDL kai kurių failų laiko kodas neteisingas.
 • Eksportuotas EDL laiko kode naudoja milisekundes vietoj kadrų.

Atkūrimas ir perdavimas

 • Kryžminis tirpimas perduodamas kaip nuoseklus, nors sekos nustatymas yra pakaitinis.
 • Projektas su „Canon XF C300“ medija išmeta kadrus, jei failas kurį laiką nebuvo atidarytas.
 • XAVC failai iš tam tikrų šaltinių neatkuriami.
 • Kai HD monitoriuje rodoma seka su 708 subtitrais per „Perduoti“, naudojant tam tikrą trečiųjų šalių aparatinę įrangą, subtitrai nerodomi.
 • Vaizdo poslinkio modifikavimas neturi poveikio su trečiųjų šalių įvesties / išvesties aparatine įranga.
 • Dėl lėto perkėlimo sugadinama kadrų tvarka.

Garsas

 • Mono įrašai grojami 1 ir 2 kanaluose, nutempus į prisitaikantį takelį.
 • Garsas pertraukiamai dingsta iš sekoje esančio įrašo, tačiau yra pagrindiniame įraše.
 • Naudojant pagrindinio įrašo garso stiprinimą įvyksta sutrikimas.
 • Įvyksta sutrikimas apkarpant garso įrašus, atkūrimo metu taikant kelių juostų kompresorių.
 • Mono garsas 5.1 pasukimo įrankiu pasuktas į vidurinį kanalą patenka į kairįjį kanalą.
 • „2K ProRes HQ“ failų garso negalima atkurti.
 • Stereo įrašo kanalai susilpninami 3 dB, kai tas pats šaltinio kanalas nukreipiamas į abu paskirties kanalus garso kanalų dialoge.

Projektas

 • Neteisingas įrašų rūšiavimas peržiūrint projektą medijos naršyklėje.
 • „Sąrašo rodinio“ rikiavimo tvarka projekto skydelio piktogramos rodinyje neatnaujinama, kai pakeičiamas sąrašo rodinio rikiavimas.
 • Iš medijos naršyklės atidarius seką jos neimportuojant, efektų valdymo skydeliui leidžiama taikyti efektus pagrindiniams įrašams.
 • Tam tikromis aplinkybėmis kopijuojant visą seką įvyksta sutrikimas.
 • Kartais užstringa importuojant / atidarant projektą, kuriame yra „XDCAM“ medžiaga (tik „Mac OS“).
 • Įrašo metaduomenų redagavimas komentaro, kliento ir gerame laukuose neišpurvina projekto.
 • Piktogramų rodinyje, su įrašais naudojant Cmd/Ctrl-vilkimą į sekciją gaunama tik dubliuota tuščia sekcija.
 • Įvyksta sutrikimas vykdant kitų laiko juostų skydelių uždarymo komandą, kai atidarytos kelios tik skaitymui skirtos / „Šaltinio stebėjimo“ sekos (tik „Mac OS“).
 • Velkant sekas, sudėtas į sekciją, iš medijos naršyklės, visi ištekliai dubliuojami.
 • Velkant tik vaizdo / tik garso įrašą iš sekos į projekto skydelį, nieko neįvyksta.
 • Egzistuojantis CFA failas tam tikromis aplinkybėmis regeneruojamas bendrinamos medijos talpyklos vietoje.
 • Projekte su dviem sekomis, kai visiems įrašams buvo pritaikytas deformavimosi stabilizavimas, išsaugojimas užtrunka daug ilgiau. Šioje būsenoje programa taip pat gali lėtai reaguoti arba užstrigti.
 • Dinaminė medija: kadro pavadinimo laukas negali būti naudojamas projekto skydelio sąrašo rodinyje.
 • Laiko kodas nėra nuskaitomas / rodomas teisingai „ProRes“ failams, užfiksuotiems trečiųjų šalių aparatine įranga.
 • Užklausa, apibrėžianti paieškos sekciją, sugenda po projekto importavimo iš medijos naršyklės.
 • Projekto perrašymo perspėjimo dialoge paspaudus „Escape“ projektas perrašomas.

Projekto vadovas ir konsoliduoti ir perkoduoti

 • „QuickTime“ failų su keliomis stereo poromis atveju sekos garso kanalai būna neteisingi.
 • DNxHD perkodavimo išankstiniai nustatymai nėra galimi 720p24/25/30.
 • Įrašas su subtitrais kopijuojamas be perspėjimo, naudojant perkodavimo išankstinį nustatymą su įgalintu CC.
 • Perkoduojant A/V arba tik garso įrašą su tik vaizdo išankstiniu nustatymu būna perkoduojamas garsas.
 • Garso išankstiniai nustatymai negali perkoduoti A/V arba tik vaizdo įrašų, o tik įvykių skydelyje išvardinamas tik kadrų dydžio neatitikimas.
 • Konsolidavimas ir perkodavimas su MPEG išankstiniu nustatymu be multipleksavimo sukelia nežinoma klaidą.
 • Konsolidavimas ir perkodavimas neperspėja naudotojo apie ne internetinę medžiagą.
 • Jei visos sekos nepasirinktos, nenaudojami įrašai nekopijuojami išjungus „Netaikyti nenaudojamiems įrašams“.
 • Kelių kamerų šaltinio seka, kurios nėra perkoduotoje sekoje, yra perkoduotame projekte.
 • Keli to paties įrašo panaudojimai, vienam pritaikius judėjimą ir Suderinti: seką, yra perkoduojami atskirai.
 • Pikų failai negeneruojami, jei perkoduotas projektas atidaromas prieš tai neuždarius „Premiere Pro“.
 • Persidengiančių subįrašų, kuriems įgalintas „Riboti apkarpymą iki subįrašų ribų“, atveju kiekvienas subįrašas perkoduojamas kaip atskiras įrašas.
 • Projekto vadovo „Sekų“ vaizde sekos išvardintos ne eilės tvarka ir nepateikiamas joks rūšiavimo būdas.
 • Įgalinus „Riboti apkarpymą iki subįrašų ribų“, subįrašai rodo neteisingą vaizdo kadrą, atidarius šaltinio stebėjime po konsolidavimo ir perkodavimo.
 • Perkoduotame projekte yra nuoroda į vaizdavimą ir pakeistą įrašą, bet originalaus įrašo nėra perkoduotame aplanke, įgalinus „Netaikyti nenaudojamiems įrašams“.
 • Naudojant tik garsą iš A/V failo, konsolidavimas ir perkodavimas į MXF perkoduoja į A/V be perspėjimo.
 • Atvirkštinių greičio pokyčių atveju perkoduotame projekte sukuriamas įrašas, kuriam nepakanka medijos.

Vaizduoti ir pakeisti

 • Vaizduojant ir pakeičiant įrašą, interpretuojamą kaip 15 kadrų/s, sekoje atsiranda užstrigusio kadro / juodas įrašas.
 • Apkarpymo pagal taškus nesilaikoma, naudojant vaizdavimą ir pakeitimą su atvirkštinio greičio medija.
 • Atvaizduotas ir pakeistas šaltinio įrašas patalpinamas į sekciją „Atgautas įrašas“ naujame projekte, sukurtame eksportuojant „Pasirinkimą kaip „Premiere“ projektą“.

Apjungti įrašai

 • Apjungti įrašai neturi miniatiūros projekto skydelio sąrašo rodinyje.

Subįrašai

 • Medija juda ant subįrašo šaltinio stebėjime, keičiant iš kieto į minkštą subįrašą.
 • Šaltinio stebėjimo subįrašo garso bangos forma nerodoma teisingai, atvirkštinio greičio atvejo.

Redagavimas ir seka

 • Retkarčiais užstringa kelioms minutėms atidarant antraštes iš projekto skydelio.
 • Įklijuojant kopijuotą sekos turinį tam tikromis aplinkybėmis įklijuojamas neteisingas garsas.
 • Pastumiant garso įrašą atkūrimo metu įvyksta sutrikimas.
 • Tam tikri „XDCAM QuickTime“ etaloniniai filmai praranda garso sinchronizavimą atkūrimo metu.
 • Retkarčiais užstringa nukopijavus mišrių tipų garso įrašus (pvz. stereo ir mono).
 • Užstringa atkūrimo metu judinant įrašą takeliuose aukštyn ir žemyn.
 • Kai įdėjimo parinktis nustatyta ties „įterpti kaip atskirus įrašus“, įrašų efektai prarandami, į seką įvelkant kelias sekas.
 • Rodyklė aukštyn nepereina į sekos pradžią.
 • Užstringa apkarpant atkūrimo metu.
 • Neteisinga geltonos juostos vaizdavimo būsena „XDCAM 422 HD 25i PAL“ sekoje su atitinkamu turiniu.
 • Įvyksta sutrikimas velkant įrašą vertikaliai į kitą takelį, naudojant pelės ratuką slinkimui aukštyn / žemyn.
 • Kadro suderinimas neteisingai suderinamas su pagrindiniu įrašu iš kadro užlaikymo arba kadro užlaikymo segmento.

Kelios kameros

 • Bangų formos nerodomos įdėtai kelių kamerų šaltinio sekai, kurioje yra vieno mono šaltinio įrašai ir kuri buvo sukurta su parinktimi „Pakeisti garsą“.
 • Garsas užsikerta bandant atkurti kelių kamerų įrašus su 28-32 garso kanalais, susietais su mono.
 • Kelių kamerų ekranas mirksi redaguojant ir pristabdžius.
 • Kelių kamerų pasirinkimo tinklelis ir sudėtinė kelių kamerų rodinio pusė neatitinka, jei greičio pokytis pritaikomas kelių kamerų įrašui su šaltinio įrašais, kurie prasideda ne nuliniu laiku.
 • Neskaidrumo kaukė pradingsta išlyginant kelių kamerų seką.
 • Programos stebėjimas mirksi apkarpant kelių kamerų režime (2-viršuje apkarpymo ekranas), kai šaltinio įrašai neprasideda nuliniu laiku (tik GPU).
 • Redaguojant kelių kamerų seką, garso bangos forma po redagavimo taško gali pasislinkti / išsilyginti, po to bangos forma keistai reaguoja keičiant mastelį / slenkant laiko juostoje.

Žymekliai

 • Negalima redaguoti žymeklio įraše su greičio pokyčiu, dar kartą paspaudus žymeklio įterpimo nuorodą.
 • Įvyksta triktis slenkant pelės ratuku žymeklių skydelyje, kai sekos markeriai įkelti ir komentarų lauke yra laukiantis redagavimas.
 • Įrašo pakeitimas neįkelia naujo įrašo į žymeklių skydelį, todėl atsiranda neapibrėžta būsena dėl to, kur išsaugomi visi žymeklių pokyčiai.
 • Perkeliant kelis įrašo / sekos žymeklius, galima kai kuriuos iš jų perkelti į padėtis, esančias prieš įrašo / sekos pradžią arba po pabaigos.

Efektai ir perėjimai

 • Įvyksta sutrikimas modifikuojant kryptinę miglą atkūrimo metu („OpenCL“).
 • Užstrigimą sukelia garsumo radaro „Tikslinio garsumo“ parametro reguliavimas ciklinio atkūrimo metu.
 • Įvyksta triktis atvaizduojant įrašą su tam tikrais trečiųjų šalių efektais.
 • Lygiai ir spalvų balanso efektai, pritaikyti „Sony F55“, sukelia žemo lygmens išimtį.
 • Kartais tam tikruose trečiųjų šalių efektų redaktoriuose rodomas neteisingas kadras.
 • Garsumo radaro „Tikslinio garsumo“ parametro vienetai garso takelių maišytuve ir laiko juostos patarime visada nurodomi kaip „LKFS“, nepriklausomai nuo „Garso vienetų“ parametro nustatymo.
 • Įvyksta sutrikimas atvaizduojant seką, kurioje yra įrašas su dviem pritaikytais efektais, kurie turi laikinius parametrus.
 • Užstringa uždarant projektą, kai atkuriama seka, kuriai pritaikyti tam tikri garso efektai (tik „Mac“).
 • Su tam tikrais trečiųjų šalių perėjimais nustatymų negalima keisti po perėjimo kopijavimo ir įklijavimo.
 • Deformavimosi stabilizavimas sukuria daug juodų kadrų po atvaizdavimo.

Maskavimas ir sekimas

 • Ženkliuko „fx“ spalva nepakinta pritaikius nepermatomumo kaukę.
 • Įvyksta sutrikimas kaip grupę pasirenkant kelis „Bezier“ valdymo taškus ant efekto kaukės ir paspaudus Ctrl+paspaudus kitą kaukės valdymo tašką.

GPU

 • Atkūrimas užsikerta su pakaitinės skleistinės sekomis, kai GPU įgalintas ir naudojant „Perduoti“ vaizdas rodomas per antrą monitorių.
 • Su GPU atvaizdavimu alfa kanalo interpretavimas neteisingas.
 • Neteisingas taškų suliejimas netiesiniame spalvų režime, naudojant GPU atvaizdavimą.
 • Blogi kadro kraštai su tiesiniu ir netiesiniu komponavimu su modifikuota skale / padėtimi [tik GPU].

Naudotojo sąsaja ir darbo sritys

 • Kai kuriuose kompiuteriuose eksportavimo nustatymų lango atidarymas gali užtrukti ypač ilgai – atrodo, kad programa užstrigo (tik „Mac“).
 • Programos stebėjimas nenustatomas iš naujo, redaguojant HD sekos ypatybes, norint paversti ją SD.
 • Garso bangos forma dingsta judant pirmyn sekoje, naudojant laiko kodo nuorodos tekstą.
 • Greitai įvedant komandas klaviatūra vieną po kitos, komandos dingsta.
 • Paspaudus atskleidimo trikampį klaviatūros nuorodose, meniu automatiškai neatidaromas.
 • Klaviatūros nuorodų dialogas išlaiko dydį bet ne padėtį, todėl atidarius dar kartą gali išeiti už ekrano ribų.
 • Metaduomenų skydelis mirksi, o naudotojo sąsaja sulėtėja pasirenkant groti vieną takelį 16 kanalų sekoje.
 • Paskutinio kadro numeris užstoja „Pasirinkite mastelio lygį“ išskleidžiamą sąrašą, velkant įrašą į seką.
 • Kai dviejose arba daugiau skydelių grupėse atidarytos kelios laiko juostos, nuoroda „Laiko juostos“ perjungia tik tarp dviejų iš jų.

Sąveikumas

 • „After Effects“ teksto šablono kompozicijos nustatymų, esančių „Ae“, pokyčiai neatpažįstami.
 • Ypač lėtai atvaizduojamos dinamiškai susietos kompozicijos, kai atidarytas „After Effects“.

Veikimas

 • Prastas „XDCAM HD“ atkūrimas.

 

 

 

 

Šis darbas yra licencijuotas pagal licenciją „Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported License“  „Twitter™“ ir „Facebook“ skelbimams „Creative Commons“ sąlygos netaikomos.

Teisiniai pranešimai   |   Privatumo internete politika