FTP žurnalo tikrinimas

Tinklavietės FTP žurnalas
Kai prisijungiate prie serverio naudodami „Dreamweaver“ FTP funkciją, „Dreamweaver“ sukuria FTP žurnalą. Šiame žurnale nurodomos operacijos, kurios buvo atliktos tarp „Dreamweaver“ ir serverio ryšio metu. Kad operacijos būtų pateikiamos aiškiau, žurnale eilutėmis nurodomi standartiniai kodai ir komandos.

Skaitant žurnale pateikiamus kodus ir komandas galima identifikuoti įvairias FTP problemas. Toliau pateikiama informacija, kuri padės peržiūrėti ir suprasti FTP žurnalus, bei nuorodos į „Macromedia TechNotes“, kuriose siūlomi konkrečių FTP problemų sprendimai:

Prieiga prie tinklavietės FTP žurnalo

„Windows“

Tinklavietės lange pasirinkite Advanced (Išplėstiniai) > FTP log (FTP žurnalas).

„Macintosh“

Tinklavietės lange pasirinkite Advanced (Išplėstiniai) > FTP log (FTP žurnalas).

FTP žurnalo pavyzdys
Toliau pateikiamame FTP žurnalo pavyzdyje matote skaičius (pvz., 220) – jie vadinami „serijos kodais“. Tarp serijos kodų yra išsimėčiusios komandos (pvz., MKD).

220 ftp.macromedia.com FTP serveris (ms-ftpd(16) Thu Feb 27 18:32:59 EST 1997) parengtas.
USER jmacro
331 jmacro reikalingas slaptažodis
PASS
230-Tikrinamas disko panaudojimas, palaukite.
230-
230- Jūsų disko kvota: 5,00 megabaitai.
230- Jūsų disko panaudojimas:
230- Pagrindinis puslapis/WWW: 1,23 megabaito
230- FTP: 0,00 megabaito
230- Iš viso: 1,23 megabaito (25 % kvotos)
230-
230 Prisijungęs naudotojas jmacro@macromedia.com.
SYST
215 UNIX tipas: L8 versija: BSD-198911
PWD
257 Dabartinis katalogas „/jmacro“.
MKD XYIZNWSK
257 MKD komanda įvykdyta.
TYPE A
200 Tipas nustatytas kaip A.
PORT 10,11,1,80,18,238
200 PORT komanda įvykdyta.
LIST
150 Atidaromas ASCII režimo duomenų ryšys, skirtas /bin/ls

FTP kodai ir veiksmai
Serijos kodai (skaičiai) kai kurių FTP žurnalo eilučių pradžioje nurodo veiksmą, kuris buvo atliktas tarp jūsų kompiuterio ir serverio FTP proceso metu. Toliau esančioje lentelėje pateikiami šių FTP kodų ir veiksmų aprašymai.

FTP serijos kodai

kodas Aprašas
100 serijos kodai Inicijuojamas prašomas veiksmas, prieš vykdydami naują komandą palaukite dar vieną atsakymo.
110 Paleisti iš naujo žymeklio atsakymą.
120 Paslauga parengta per nnn min.
125 Duomenų ryšys jau atviras, pradedamas perdavimas.
150 Failų būsena gera, ketinama atidaryti duomenų ryšį.
200 serijos kodai Prašomas veiksmas sėkmingai atliktas.
200 Komanda tinkama.
202 Komandas neįvykdyta, nereikalinga šioje tinklavietėje.
211 Sistemos būsena arba sistemos pagalbos atsakymas.
212 Katalogo būsena.
213 Failų būsena.
214 Pagalbos pranešimas.
215 NAME sistemos tipas. (kai NAME yra oficialus sistemos pavadinimas iš sąrašo, esančio Priskirtų numerių dokumente.)
220 Paslauga parengta naujam vartotojui.
221 Paslauga uždaro valdymo ryšį. Atsijungta, jei tinkama.
225 Duomenų ryšys atviras; perdavimas nevykdomas.
226 Duomenų ryšys uždaromas. Prašytas failo veiksmas sėkmingai atliktas (pvz., failo perdavimas ar jo nutraukimas).
227 Įjungiamas pasyvusis režimas
230 Vartotojas prisijungė, tęsiama.
250 Prašomas failo veiksmas tinkamas, atlikta.
257 PATHNAME sukurtas.
300 serijos kodai Komanda priimta, bet prašomas veiksmas sulaikytas, laukiama tolesnės informacijos patvirtinimo.
331 Vartotojo vardas tinkamas, reikia slaptažodžio.
332 Norint prisijungti reikia paskyros.
350 Prašomas failo veiksmas laukia tolesnės informacijos.
400 serijos kodai Komanda nepriimta, o prašomas veiksmas neatliktas, bet klaida yra laikina, todėl veiksmą atlikti gali būti prašoma vėl.
401 Ši paslauga dabar nepriima vartotojų. Vartotojų kvota užpildyta. Bandykite dar kartą vėliau.
421 Paslauga nepasiekiama, uždaromas valdymo ryšys. Toks atsakymas gali būti pateikiamas į bet kurią komandą, jei paslauga žino, kad ją reikia išjungti.
425 Nepavyksta atidaryti duomenų ryšio.
426 Ryšys uždarytas; perdavimas nutrauktas.
431 Nepavyko prisijungti. Neteisingas vartotojo vardas ir (arba) slaptažodis.
450 Prašomas failo veiksmas neatliktas. Failas nepasiekiamas (pvz., failas naudojamas).
451 Prašomas veiksmas nutrauktas: vietinė apdorojimo klaida.
452 Prašomas veiksmas neatliktas. Nepakanka vietos sistemos atmintyje.
453 Failo perdavimas neužbaigtas. Nepakanka vietos atmintyje.
500 serijos kodai Komanda nepriimta, o prašomas veiksmas neatliktas.
500 Sintaksės klaida, komanda neatpažinta. Tai gali būti tokios klaidos kaip per ilga komandos eilutė.
501 Parametrų ar argumentų sintaksės klaida.
502 Komanda neįvykdyta.
503 Netinkama komandų seka.
504 Komanda šiam parametrui neįvykdyta.
530 Neprisijungta.
532 Failas saugoti reikalinga paskyra.
550 Prašomas veiksmas neatliktas. Failas nepasiekiamas (pvz., failas nerastas, jo negalima pasiekti).
552 Prašomas failo veiksmas nutrauktas. Viršytas atminties priskyrimas (dabartiniam katalogui ar duomenų rinkiniui).
553 Prašomas veiksmas neatliktas. Neleistinas failo pavadinimas.

Pastaba. Atminkite, kad kai kurie kodai kituose serveriuose gali turėti kitokią reikšmę.

Bendrosios FTP komandos
Kai kurios teksto komandos apibūdina veiksmus, kaip nurodoma toliau pateikiamoje lentelėje:

FTP komandos ir veiksmai

ABOR nutraukti failų perdavimą
CWD keisti darbinį katalogą
DELE trinti nuotolinį failą
LIST nuotolinių failų sąrašas
MDTM pateikti failo modifikavimo laiką
MKD sukurti nuotolinį katalogą
NLST nuotolinio katalogo vardų sąrašas
PASS siųsti slaptažodį
PASV įjungti pasyvųjį režimą
PORT atidaryti duomenų prievadą
PWD darbinio katalogo spausdinimas
QUIT nutraukti ryšį
RETR gauti nuotolinį failą
RMD pašalinti nuotolinį katalogą
RNFR pervardyti iš
RNTO pervardyti į
SITE tinklavietės komandos
SIZE pateikti failo dydį
STOR saugoti failą nuotoliniame pagrindiniame kompiuteryje
TYPE nustatyti perdavimo tipą
USER siųsti vartotojo vardą 

 

 

 

 Adobe

Gaukite pagalbą greičiau ir lengviau

Naujas vartotojas?