Triktis

Kai sistemoje „Windows“ įdiegiamos kelios „Photoshop“, „Illustrator“ ar kitų „Creative Cloud“ programų versijos, pašalinus naujausią versiją, ankstesnėse versijose pažeidžiamos failų asociacijos. „Windows“ pateikia klaidą: „Windows“ negali atidaryti šio failo..., atidaro dialogo langą „Atidaryti naudojant“ arba atidaro failą kita programa.

Sprendimai

1 sprendimas: naudokite dialogo langą „Atidaryti naudojant“ ir nustatykite failų asociacijas

Šiame sprendime kaip pavyzdys naudojama programa „Photoshop“. Bet kuriam kitam produktui, pakeiskite produkto failo vardo plėtinį ir vykdomąjį pavadinimą produkto ir failo tipu, kurį bandote atkurti.

 1. Nepavykusių failų asociacijų dialogo lange pasirinkite Pasirinkite programą iš įdiegtų programų sąrašo. Spustelėkite Gerai.

 2. Spustelėkite Naršyti.

 3. Eikite į savo „Illustrator“ versijos „Illustrator“ vykdomąjį failą. Pavyzdžiui, jei reikia „Photoshop CC 2017“, eikite į %Program Files%\Adobe\Adobe Photoshop CC 2017\Photoshop.exe.

 4. Pasirinkite Photoshop.exe ir spustelėkite Atidaryti.

 5. Įsitikinkite, ar kitame dialogo lange pasirinkta parinktis Šio tipo failams atidaryti visada naudoti pasirinktą programą.

 6. Spustelėkite Gerai.

2 sprendimas: naudokite „Windows“ valdymo skydą ir nustatykite failų asociacijas

Šiame sprendime kaip pavyzdys naudojama programa „Illustrator“. Bet kuriam kitam produktui, pakeiskite produkto failo vardo plėtinį ir vykdomąjį pavadinimą produkto ir failo tipu, kurį bandote atkurti.

 1. Pasirinkite Pradėti > Valdymo skydas.

 2. Du kartus spustelėkite Numatytosios programos.

 3. Spustelėkite Susieti failo tipą.

 4. Iš sąrašo pasirinkite .ai.

 5. Spustelėkite Pakeisti programą.

 6. Jei norima „Illustrator“ versija sąraše yra, pasirinkite ją. Kitu atveju spustelėkite Naršyti, kad ją surastumėte, o tada spustelėkite Atidaryti.

 7. Įsitikinkite, ar pasirinkta parinktis Visada naudoti pasirinktą programą.... Spustelėkite Gerai ir uždarykite dialogo langą „Atidaryti naudojant“.

 8. Du kartus spustelėkite .ai failą ir įsitikinkite, ar jis atidaromas naudojant jūsų pageidaujamą „Illustrator“ versiją.

3 sprendimas: registre nustatykite numatytąjį kelią

Šiame sprendime kaip pavyzdys naudojama programa „Illustrator“.

 1. Pasirinkite Pradėti > Vykdyti, įveskite regedit Vykdymo dialogo lango Atvirojo teksto lauke ir tada spustelėkite Gerai, kad būtų atidaryta Registro rengyklė.

 2. Eikite prie HKEY_CLASSES_ROOT\Adobe Illustrator Artwork 21.0\shell\open\command

 3. Įsitikinkite, kad nustatyta reikšmė yra (numatytasis) kelias, kuriame įdiegta „Illustrator“.

  Jei kelias neteisingas, du kartus spustelėkite (Numatytasis), tada kabutėse įveskite tekstą ir "%1":
  "C:\Program Files\Adobe\Adobe Illustrator CC 2017\Support Files\Contents\Windows\Illustrator.exe" "%1"

 4. Eikite į HKEY_CLASSES_ROOT\Adobe Illustrator Artwork 21.0\shell\edit\command

 5. Įsitikinkite, kad nustatyta reikšmė yra (numatytasis) kelias, kuriame įdiegta „Illustrator“.

  Jei kelias neteisingas, du kartus spustelėkite (Numatytasis), tada kabutėse įveskite šį tekstą ir"%1":

  "C:\Program Files\Adobe\Adobe Illustrator CC 2017\Support Files\Contents\Windows\Illustrator.exe" /e "%1"

 6. Dešiniuoju pelės mygtuku spustelėkite norimo formato failą, kurį norite susieti su „Illustrator“ ir pasirinkite Atidaryti naudojant > Pasirinkti numatytąją programą.

Šis darbas yra licencijuotas pagal licenciją „Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported License“  „Twitter™“ ir „Facebook“ skelbimams „Creative Commons“ sąlygos netaikomos.

Teisiniai pranešimai   |   Privatumo internete politika