„Adobe“ programų diegimas arba vykdymas naujoje naudotojo paskyroje | „Mac OS X“

Kartais naudotojo paskyra gali būti pažeista, todėl diegimo programa nebegali pasiekti ar sukurti būtinų failų ar aplankų. Sukurkite kitą paskyrą, prisijunkite prie naujos paskyros ir pabandykite iš naujos paskyros įdiegti arba paleisti „Adobe“ programą.

Naudojate „Windows“?

Informacijos apie tai, kaip sukurti naują vietinio administratoriaus paskyrą sistemoje „Windows“, rasite temoje Naujos vietinio administratoriaus paskyros sukūrimas | „Windows“.

„Mac OS 10.7“ („Lion“) ir naujesnės versijos

 1. Apple meniu pasirinkiteSystem Preferences (sistemos parinktys).

 2. Spustelėkite Users & Groups (naudotojai ir grupės).

 3. Spustelėkite spynos piktogramą ir įveskite savo administratoriaus vardą ir slaptažodį.

 4. Apatiniame kairiajame lango kampe spustelėkite pliuso ženklą.

 5. Iškylančiajame meniu New Account (nauja paskyra) pasirinkite paskyros tipą.

 6. Įveskite visą paskyros pavadinimą (pvz., įveskite bandymas). Paskyros pavadinimas sukuriamas automatiškai.

 7. Langeliuose Password (slaptažodis) ir Verify (patvirtinti) įveskite slaptažodį, kurį galėsite prisiminti (pvz., bandymas).

 8. Įveskite atitinkamą Password hint (slaptažodžio užuominą). Slaptažodžio užuomina padės prisiminti slaptažodį.

 9. Spustelėkite Create User (sukurti naudotoją).

 10. Įsitikinkite, kad yra pažymėta Allow user to administer this computer (leisti naudotojui administruoti šį kompiuterį).

 11. Spustelėkite spynos piktogramą, kad apsaugotumėte nuo tolesnių pakeitimų.

 12. Uždarykite Users & Groups (naudotojai ir grupės).

 13. Apple meniu pasirinkiteLog Out (atsijungti).

 14. Dar kartą prisijunkite, naudodami naują sukurtą naudotojo paskyrą, ir pabandykite įdiegti „Adobe“ programą.

„Mac OS 10.5“ („Leopard“) ir „10.6“ („Snow Leopard“)

 1. Apple meniu pasirinkiteSystem Preferences (sistemos parinktys).

 2. Spustelėkite Accounts (paskyros).

 3. Jei tam tikros parinktys yra neryškios, spustelėkite spynos piktogramą ir įveskite savo administratoriaus vardą ir slaptažodį.

 4. Apatiniame kairiajame lango kampe spustelėkite pliuso ženklą.

 5. Įveskite naudotojo vardą (pavyzdžiui, įveskite bandymas). Langeliuose Password (slaptažodis) ir Verify (patvirtinti) būtinai įveskite tokį slaptažodį, kurį galėsite prisiminti (pvz., bandymas).

 6. Spustelėkite Create Account (sukurti paskyrą).

 7. Pasirinkite Allow user to administer this computer (leisti naudotojui administruoti šį kompiuterį). Ši parinktis paverčia bandomąjį naudotoją administratoriumi.

 8. Apple meniu pasirinkiteLog Out (atsijungti).

 9. Pasirodžius prisijungimo langui, pasirinkite bandomąjį naudotoją.

 10. Pamėginkite įdiegti savo „Adobe“ programą.

„Mac OS 10.4“ („Tiger“)

 1. Apple meniu pasirinkiteSystem Preferences (sistemos parinktys).

 2. Spustelėkite Accounts (paskyros).

 3. Jei tam tikros parinktys yra neryškios, spustelėkite spynos piktogramą ir įveskite savo administratoriaus vardą ir slaptažodį.

 4. Apatiniame kairiajame lango kampe spustelėkite pliuso ženklą.

 5. Įveskite naudotojo vardą (pavyzdžiui, įveskite bandymas). Langeliuose Password (slaptažodis) ir Verify (patvirtinti) būtinai įveskite tokį slaptažodį, kurį galėsite prisiminti (pvz., bandymas).

 6. Pasirinkite Allow user to administer this computer (leisti naudotojui administruoti šį kompiuterį). Ši parinktis paverčia bandomąjį naudotoją administratoriumi.

 7. Spustelėkite Create Account (sukurti paskyrą).

 8. Apple meniu pasirinkiteLog Out (atsijungti).

 9. Pasirodžius prisijungimo langui, pasirinkite bandomąjį naudotoją.

 10. Pamėginkite įdiegti savo „Adobe“ programą.

„Mac OS 10.3“ („Panther“)

 1. Apple meniu pasirinkiteSystem Preferences (sistemos parinktys).

 2. Spustelėkite Accounts (paskyros).

 3. Spustelėkite spynos piktogramą ir įveskite savo administratoriaus vardą ir slaptažodį.

 4. Apatiniame kairiajame lango kampe spustelėkite pliuso ženklą.

 5. Įveskite naudotojo vardą (pavyzdžiui, įveskite bandymas) ir slaptažodį. Būtinai įveskite tokį slaptažodį, kurį galėsite prisiminti (pvz., bandymas).

 6. Viršuje spustelėkite mygtuką Security (saugumas) ir pasirinkite parinktį Allow user to administer this computer (leisti naudotojui administruoti šį kompiuterį). Ši parinktis paverčia bandomąjį naudotoją administratoriumi.

 7. Užverkite langą Accounts (paskyros).

 8. Apple meniu pasirinkiteLog Out (atsijungti).

 9. Pasirodžius prisijungimo langui, pasirinkite bandomąjį naudotoją.

 10. Pamėginkite įdiegti savo „Adobe“ programą.

„Mac OS 10.2“ („Jaguar“)

 1. Apple meniu pasirinkiteSystem Preferences (sistemos parinktys).

 2. Meniu View (peržiūra) pasirinkite Users (naudotojai) ir spustelėkite New User (naujas naudotojas).

 3. Įveskite naudotojo vardą (pavyzdžiui, įveskite bandymas).

 4. Spustelėkite kortelę Password (slaptažodis) ir įveskite tokį slaptažodį, kurį galėsite prisiminti (pvz., bandymas).

 5. Pasirinkite Allow user to administer this computer (leisti naudotojui administruoti šį kompiuterį). Ši parinktis paverčia bandomąjį naudotoją administratoriumi.

 6. Spustelėkite OK (gerai) ir užverkite langą Accounts (paskyros).

 7. Apple meniu pasirinkiteLog Out (atsijungti).

 8. Pasirodžius prisijungimo langui, pasirinkite bandomąjį naudotoją.

 9. Pamėginkite įdiegti savo „Adobe“ programą.
„Adobe“ logotipas

Prisijunkite prie savo paskyros