Paleiskite sistemą saugiojo perkrovimo režimu

  1. Paleiskite iš naujo „Macintosh“. Nuspauskite ir palaikykite nuspaudę mygtuką „Shift“ iš karto, kai išgirsite paleidimo garsą.
  2. Atleiskite mygtuką „Shift“, kai pasirodo „Apple“ logotipas. Saugiojo perkrovimo ekranas pasirodo „Mac OS X“ paleidimo ekrane.

Pastaba: saugiojo perkrovimo ekranas pasirodo tik paleidimo ekrane; jis nepasirodo darbalaukio kampuose taip, kaip „Windows“.

Atkurkite sistemą normaliu režimu

  1. Paleiskite iš naujo „Macintosh“ nelaikydami nuspausto nė vieno mygtuko.

 

 

Šis darbas yra licencijuotas pagal licenciją „Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported License“  „Twitter™“ ir „Facebook“ skelbimams „Creative Commons“ sąlygos netaikomos.

Teisiniai pranešimai   |   Privatumo internete politika