Paleidimas saugiojo perkrovimo režimu | „macOS“

Paleiskite sistemą saugiojo perkrovimo režimu

  1. Paleiskite „Mac“ įrenginį iš naujo Nuspauskite ir palaikykite nuspaudę mygtuką Shift iš karto, kai išgirsite paleidimo garsą.

  2. Atleiskite mygtuką Shift, kai pasirodo „Apple“   logotipas. Saugiojo perkrovimo ekranas pasirodo „macOS“ paleidimo ekrane. 

  Norite paleisti sistemą saugiojo perkrovimo režimu naudojant „Apple silicon Mac“? Pažiūrėkite, kaip naudoti saugųjį režimą „Mac“ įrenginyje.

Atkurkite sistemą normaliu režimu

Paleiskite „Mac“ įrenginį iš naujo nelaikydami nuspausto nė vieno mygtuko.

„Adobe“ logotipas

Prisijunkite prie savo paskyros