Paketo eksportavimo problema dėl aparatūros efektyvumo.

Problema

Jei norėdami eksportuoti paketą „Premiere Pro“ pasirenkate keletą failų arba sekų ir tarp jūsų pasirinktų failų yra tokių, kurie gali būti aparatūriškai greitinami, ir tokių, kurie negali, kai bandysite pakeisti meniu Performance (Veikimas), pasirodys įspėjimas.

Aprašymas

Eksportuojant keleto failų paketąmeniu Performance (Veikimas) iš Video > Encoding Settings (Vaizdo įrašas > Kodavimo nustatymai) gali nerodyti teisingo kiekvieno jūsų pasirinkto failo aparatūros greitinimo palaikymo. Jei meniu Performance (Veikimas) nustatytas kaip Software Only (Tik programinis) ir jūs bandote pakeisti į „Hardware Accelerated“ (Aparatūros greitinimas), gali pasirodyti įspėjimo dialogas:

„Jūsų sistemos aparatūra nepalaiko aparatūros greitinimo esant šiems nustatymams.“

Tą patį įspėjimą galite matyti ir „Adobe Media Encoder“, kai redaguojate keletą išvesčių eilėje arba redaguojate išankstinius nustatymus išankstinių nustatymų naršyklėje.

Sprendimo būdai

1 parinktis

Eksportuokite kiekvieną failą arba seką atskirai. Eksportuodami kiekvieną failą įsitikinkite, kad meniu Performance (Veikimas) teisingai rodoma, ar aparatūros greitinimas galimas kiekvienam šaltiniui.

2 parinktis

Kai naudojate paketų eksportavimą iš „Premiere Pro“, nekoreguokite meniu Performance (Veikimas), o pasirinkite parinktį „Queue“ (Eilė) failams apdoroti programoje „Adobe Media Encoder“. Programoje „Adobe Media Encoder“ galite matyti kiekvienos užduoties aparatūros greitinimo palaikymą laikydami pelės žymeklį virš nustatytojo pavadinimo arba atidarę parinktį Export Settings (Eksportuoti nustatymus) kiekvienai atskirai užduočiai.