Nuostatų aplanko tik skaitymo klaida

Kaip pašalinti nuostatų aplanko tik skaitymo klaidą naudojantis DVA programomis

Problema

Retais atvejais gali kilti viena iš toliau nurodytų problemų:

 • „Premiere Pro“ arba „After Effects“ nebeatsako.
 • „Premiere Pro“ arba „After Effects“ protarpiais sulėtėja.
 • Parodomas klaidos pranešimas, kuriame sakoma, kad nuostatų aplankas yra tik skaitomas.
 • „Premiere Pro“ arba „After Effects“ užstringa paleidžiant ar atidarant.
 • „Premiere Pro“ arba „After Effects“ užstringa bandant pasiekti failus jūsų kompiuteryje, pvz., importuojant ar eksportuojant.

Sprendimas

Rankiniu būdu nustatykite nuostatų aplanko atributus kaip skaitomus ir rašomus. Vykdydami nurodymus „Adobe“ aplankams suteikite skaitymo ir rašymo leidimus.

Sistemoje „Windows“

Šią procedūrą atlikite dukart kiekvienam iš šių aplankų:

 • C:\Program Files\Adobe
 • C:\Program Files (x86)\Adobe
 • C:\ProgramData\Adobe
 • C:\Users\<user>\AppData\Roaming\Adobe
 • C:\Users\<user>\AppData\Roaming\Adobe\Premiere Pro\<versijos-numeris> – jei naudojate „Premiere Pro“.
 • C:\Users\<user>\AppData\Roaming\Adobe\After Effects\<versijos-numeris> – jei naudojate „After Effects“.
 1. Atidarykite failų naršyklės langą. Spustelėkite skirtuką View (Rodymas), tada pasirinkite Hidden items (Paslėpti elementai).

  Paslėptų elementų rodymas
  Paslėptų elementų rodymas

 2. Pereikite iki aplanko vadovaudamiesi anksčiau nurodytais keliais.

 3. Failų naršyklėje dešiniuoju pelės mygtuku spustelėkite aplanką ir pasirinkite Properties (Ypatybės).

 4. Spustelėkite skirtuką Security (Sauga), tada spustelėkite Edit (Redaguoti) ir nustatykite teises.

 5. Leidimų dialogo lange pasirinkite savo naudotojo vardą. Leidimų srityje panaikinkite langelio „Deny“ (Neleisti) žymėjimą. Pavyzdžiui, jei naudojate „Premiere Pro“:

  Leidimų suteikimas
  Leidimų suteikimas

 6. Dukart spustelėkite OK (Gerai).

 7. Paleiskite programą.

Sistemoje „macOS“

 1. Atidarykite naują „Finder“ langą.

 2. Nuspauskite klavišą Option, ekrano viršuje esančioje įrankių juostoje spustelėkite meniu Go, tada pasirinkite Library (Biblioteka). (Library (Biblioteka) yra nerodoma, jei nepaspaudžiate klavišo Option.)

 3. Suraskite ir atidarykite aplanką Application Support/Adobe/Premiere Pro .

 4. Spustelėkite aplanką <versijos-numeris> ir paspauskite klavišus Command + I, kad būtų atidarytas Info langas.

 5. Patikrinkite, ar jūsų naudotojo paskyra yra nurodyta skiltyje Sharing and Permissions (Bendrinimas ir leidimai) lango Info apačioje. Įsitikinkite, kad Privilege (Teisė) nustatyta kaip Read & Write (Skaityti ir rašyti).

  Teisių tikrinimas
  Teisių tikrinimas

 6. Jei jūsų naudotojo paskyros nėra sąraše, atlikite toliau nurodytus veiksmus:

  1. Lango apačioje spustelėkite spynos piktogramą. 
  2. Paraginus nurodykite savo naudotojo kredencialus.
  3. Spustelėkite mygtuką + ir pridėkite savo naudotojo paskyrą.
  4. Spustelėkite savo naudotojo paskyrą ir pasirinkite Select (Rinktis).
  5. Savo naudotojo paskyroje nustatymą Privilege (Teisė) pakeiskite į Read & Write (Skaityti ir rašyti) – spustelėkite Read only (Tik skaityti) ir pakeiskite į Read & Write (Skaityti ir rašyti).
  6. Spustelėkite spynos piktogramą, kad pakeitimus išsaugotumėte.
 7. Jei jūsų naudotojo paskyra jau yra sąraše, bet nustatyta kaip „Read only“ (Tik skaityti), atlikite visus 6 veiksme nurodytus veiksmus, išskyrus c ir d veiksmus.

 8. Jei naudojate „After Effects“, pakartokite 1–7 veiksmus šiam failo keliui - [drive]/Users/[user]/Library/Preferences/Adobe/.

„Adobe“ logotipas

Prisijunkite prie savo paskyros