Nuostatų aplanko tik skaitymo klaida

Sužinokite, kaip sutvarkyti „Premiere Pro“ aplanko nuostatų skaitymo klaidą ir „After Effects“

Problema

Retais atvejais gali kilti viena iš toliau nurodytų problemų:

 • „Premiere Pro“ arba „After Effects“ nebeatsako.
 • „Premiere Pro“ arba „After Effects“ protarpiais sulėtėja.
 • Parodomas klaidos pranešimas, kuriame sakoma, kad nuostatų aplankas yra tik skaitomas.
 • „Premiere Pro“ arba „After Effects“ užstringa paleidžiant ar atidarant.
 • „Premiere Pro“ arba „After Effects“ užstringa bandant pasiekti failus jūsų kompiuteryje, pvz., importuojant ar eksportuojant.

Sprendimas

Rankiniu būdu nustatykite nuostatų aplanko atributus kaip skaitomus ir rašomus. Vykdydami nurodymus „Adobe“ aplankams suteikite skaitymo ir rašymo leidimus.

Sistemoje „Windows“

Atlikite šią procedūrą vieną kartą kiekvienam iš nurodytų aplankų:

 • C:\Program Files\Adobe
 • C:\Program Files (x86)\Adobe
 • C:\ProgramData\Adobe
 • C:\Users\<user>\AppData\Roaming\Adobe
 • C:\Users\<user>\AppData\Roaming\Adobe\Premiere Pro\<versijos-numeris> – jei naudojate „Premiere Pro“.
 • C:\Users\<user>\AppData\Roaming\Adobe\After Effects\<versijos-numeris> – jei naudojate „After Effects“.
 1. „File Explorer“ (failų naršyklėje) lango viršuje esančiame meniu pasirinkite View (vaizdas), tada pasirinkite Hidden items (paslėpti elementai).

  Iš išskleidžiamojo meniu View (vaizdas) pasirinkta parinktis Hidden items (paslėpti elementai).
  Parodykite paslėptus aplanko elementus pasirinkę parinktį Hidden items (paslėpti elementai).

 2. Pereikite iki aplanko vadovaudamiesi anksčiau nurodytais keliais.

 3. „File Explorer“ (failų naršyklės) lange dešiniuoju pelės klavišu spustelėkite aplanką ir pasirinkite „Properties“ (savybės).

 4. Pasirinkite skirtuką „Security“ (sauga), tada pasirinkite „Edit“ (keisti), kad nustatytumėte leidimus.

 5. Dialogo lange „Permissions“ (leidimai) pasirinkite savo vartotojo vardą. Srityje „Permissions“ (leidimai) panaikinkite langelio „Deny“ (neleisti) žymėjimą.

  „Adobe Premiere Pro“ dialogo langas „Permissions“ (leidimai), kurio skirsnyje „Permissions for Users“ (leidimai naudotojams) nepažymėta varnele „Deny“ (neleisti).
  Pavyzdys, kuriame parodyta, kaip galite įjungti „Premiere Pro“ leidimus panaikindami langelių „Deny“ (neleisti) žymėjimą.

 6. Pasirinkite „OK“ (gerai).

 7. Paleiskite programą.

Sistemoje „macOS“

 1. Atidarykite naują „Finder“ langą.

 2. Nuspauskite klavišą „Option“ (parinktys), ekrano viršuje esančioje įrankių juostoje spustelėkite meniu „Go“ (eiti), tada pasirinkite„Library“ (biblioteka).

  Pastaba:

  „Library“ (biblioteka) yra nerodoma, jei nepaspaudžiate klavišo „Option“ (parinktys).

 3. Suraskite ir atidarykite aplanką „Application Support“ / „Adobe“ / „Premiere Pro“ .

 4. Spustelėkite aplanką <versijos-numeris> ir paspauskite klavišus „Command“+ I, kad būtų atidarytas „Info“ langas.

 5. Patikrinkite, ar jūsų naudotojo paskyra yra nurodyta skiltyje Sharing and Permissions (Bendrinimas ir leidimai) lango Info apačioje. Įsitikinkite, kad Privilege (Teisė) nustatyta kaip Read & Write (Skaityti ir rašyti).

  Vartotojo paskyros skiltyje „Sharing & Permissions“ (dalijimasis ir leidimai) skiltyje „Privilege“ (teisės) nurodyta „Read & Write“ (skaityti ir rašyti).
  Patikrinkite, ar vartotojo paskyros skiltyje „Sharing & Permissions“ (dalijimasis ir leidimai) skiltyje „Privilege“ (teisės) nurodyta „Read & Write“ (skaityti ir rašyti).

 6. Jei jūsų naudotojo paskyros nėra sąraše, atlikite toliau nurodytus veiksmus:

  a) lango apačioje spustelėkite spynos piktogramą;

  b) paraginus nurodykite savo naudotojo kredencialus;

  c) spustelėkite mygtuką + ir pridėkite savo naudotojo paskyrą;

  d) spustelėkite savo naudotojo paskyrą ir pasirinkite „Select“ (rinktis);

  e) savo naudotojo paskyroje nustatymą „Privilege“ (teisės) pakeiskite į „Read & Write“ (skaityti ir rašyti) – spustelėkite „Read only“ (tik skaityti) ir pakeiskite į „Read & Write“ (skaityti ir rašyti);

  f) spustelėkite spynos piktogramą, kad pakeitimus išsaugotumėte.

 7. Jei jūsų naudotojo paskyra jau yra sąraše, bet nustatyta kaip „Read only“ (tik skaityti), atlikite visus 6 etape nurodytus veiksmus, išskyrus c ir d.

 8. Jei naudojate „After Effects“, pakartokite 17 veiksmus šiam failo keliui – [drive]/Users/[user]/Library/Preferences/Adobe/.

 Adobe

Gaukite pagalbą greičiau ir lengviau

Naujas vartotojas?

Adobe MAX 2024

Adobe MAX
Kūrybiškumo konferencija

Spalio 14–16 d. Miami Beach ir internetu

Adobe MAX

Kūrybiškumo konferencija

Spalio 14–16 d. Miami Beach ir internetu

Adobe MAX 2024

Adobe MAX
Kūrybiškumo konferencija

Spalio 14–16 d. Miami Beach ir internetu

Adobe MAX

Kūrybiškumo konferencija

Spalio 14–16 d. Miami Beach ir internetu