„Android“ programos pakavimas neveikia su RSA-1024 sertifikatais | „Java 8“

Klaida pakuojant „Android“ programas

„Android“ programos pakavimas neveikia kompiuteriuose su „Java 8“, naudojant RSA-1024 sertifikatą, sukurtą su „Adobe AIR Developer Tool“ (ADT).

Ši problema kyla su visais RSA-1024 sertifikatais, sukurtais su ADT. „Adobe AIR 16“ ir naujesnės versijos kuria tik RSA-2048 sertifikatus. 

Paveiktos programos

Paveiktos OS versijos

„Adobe AIR“

„Windows“ ir „Mac OS“

„Adobe Animate“

„Windows“ ir „Mac OS“

Paveikti kūrėjai

Kūrėjai, norintys atnaujinti savo programas „Play Store“, turi pasirašyti programą. Pasirašydami programą naudokite tą patį sertifikatą, su kuriuo programa buvo pasirašyta ją sukūrus.

Paveikti visi kūrėjai, naudojantys RSA-1024 sertifikatus ir norintys atnaujinti programą. Ši problema nepaveikia RSA-2048 sertifikatų.

Pastaba:

„Animate CC“ palaiko 1024 RSA sertifikatus iki 2017.2 versijos. Žr. Įdiekite ankstesnes programų versijas, jei reikia daugiau informacijos apie ankstesnių „Animate CC“ versijų atsisiuntimą.

Sprendimas: Sumažinkite versiją iki „Java 6“ arba „Java 7“

Kompiuteryje, naudotame programų pakavimui, kūrėjai gali sumažinti versiją iki „Java 6“ arba „ Java 7“. 

Paketams, sukurtiems „Adobe AIR“, naudokite šią komandą ADT, norėdami juos pasirašyti:

<ADT kelias> -package -target apk -storetype pkcs12 -keystore <Certificate> -storepass <sertifikato slaptažodis> <sugeneruotas apk pavadinimas> <xml kelias> <swf kelias> <nuosavybės aplanko kelias>

Daugiau informacijos ieškokite ADT paketo komandoje.

 Adobe

Gaukite pagalbą greičiau ir lengviau

Naujas vartotojas?