Nepastebimas „Elements“ programų diegimas ir visuotinis diegimas

Šiame straipsnyje apibūdintas procedūras atlikti gali tik organizacijos lygio klientai, turintys „Photoshop Elements“ arba „Adobe Premiere Elements“ licenciją „Adobe Open Options“ (AOO).

Toliau apbidūdintos procedūros leidžia kurti „Windows“ (MSI failas) arba „Mac OS“ (PKG failas) skirtus paketus. Paskui, naudodamiesi bet kokios trečiosios šalies visuotinio diegimo priemone, kuri gali atlikti vidinės diegimo priemonės visuotinį diegimą (pvz., „Microsoft SCCM“, „Apple ARD““ arba JAMF Casper Suite“), galite atlikti visuotinį paketų diegimą kliento kompiuteriuose.

1 veiksmas: atsisiųskite „Creative Cloud Packager“

„Adobe Creative Cloud Packager“ atsisiųskite iš „Adobe“ licencijavimo svetainės arba administratoriaus konsolės.

Svarbu:

 • „Photoshop Elements“ arba „Premiere Elements“ visuotinio diegimo paketus būtina kurti naudojant naujausią „Creative Cloud Packager“ versiją.
 • Nediekite „Creative Cloud Packager“ kompiuteryje, kuriame jau yra įdiegta bent viena „Creative Suite“ arba „Creative Cloud Manager“ programa.
 • „Adobe Application Manager 3.1“ ir „Creative Cloud Packager“ galima diegti ir naudoti tame pačiame kompiuterje. Tačiau kuriant paketą jos negali būti paleistos vienu metu.

2 veiksmas: kurkite arba redaguokite paketą

Kad naudodamiesi „Creative Cloud Packager“ kurtumėte paketus, atlikite toliau nurodytus veiksmus:

 1. Paleiskite „Creative Cloud Packager“, kurį atsisiuntėte 1 veiksmo metu.

  • („Windows“) Spustelėkite programos nuorodą pradžios meniu Programos> Adobe > Creative Cloud Packager.
  • („Mac OS“) Naudokite alternatyvų failą iš /Applications/Adobe/Creative Cloud Packager.
  Pastaba:

  Kaip administratorius paleiskite „Creative Cloud Packager“ kompiueryje, kuriame ketinate kurti paketus.

 2. Pasirinkite paskyros tipą „Photoshop Elements“ arba „Premiere Element“ programai iš šių variantų:

  • Įmonės terminuotos licencijos sutarties (ETLA) administratorius
  • Švietimo institucijos sutartis (EEA)
  • Vyriausybinis klientas

  Creative Cloud Packager

 3. Prisijunkite su savo „Adobe“ ID ir slaptažodžiu. 

 4. Prisijungus pasirodys ekranas Create or Edit Package (kurti arba redaguoti paketą). Atlikite vieną iš šių veiksmų:

  • Paketo kūrimo procesui pradėti spustelėkitek Create Package (kurti paketą).
  • Esamam paketui pakeisti spustelėkite Edit Package (redaguoti paketą, tada susiraskite esamą .ccp failą. .ccp failas yra toje pačioje vietoje, kaip ir esamas paketas.
  • Spustelėkite Create License File (kurti licencijos failą). Daugiau informacijos ieškokite Sukurkite licencijos failą.
  Pasirinkite paketo parinktį

 5. Ekrane Package Details (informacija apie paketą) įveskite reikiamą informaciją (šis ekranas pasirodys pasirinkus paketo kūrimo komandą):

  Paketo duomenys

  Paketo pavadinimas

  Įveskite paketo, kuris bus sukurtas, pavadinimą.

  Save to (išsaugoti į)

  Įveskite vietą, kurioje norite išsaugoti sukurtą paketą. Galite spustelėti , kad susirastumėte reikiamą aplanką, arba įvesti jo adresą.

  32 bitų / 64 bitų

  (Tik „Windows“) Pasirinkite tinkamą 32 bitų arba 64 bitų procesoriui. Sukurkite atskirus paketus diegimui 32 bitų ir 64 bitų sistemose. 32 bitų sistemai skirtas paketas neveiks kompiuteryje su 64 bitų sistema.

  Pastaba: diegimas 32 bitų / 64 bitų sistemose taikytinas tik „Elements 14“ arba senesnėms versijoms. „Elements 15“ veiks įdiegtas tik 64 bitų sistemoje.   

  Licencijos tipas

  Pasirinkite programos serijos numerio licenciją.

  „Creative Cloud“ darbalaukio programa

  „Adobe Creative Cloud“ darbalaukio programa - tai „Creative Cloud“ veiklos centras, kuriame naudotojai gali peržiūrėti programas ir naujinius.

  Pastaba: žymimasis langelis „Creative Cloud Desktop Application“ programai „Elements“ nėra svarbus. Šią parinktį galite palikti nepasirinktą.

  Paketo konfigūracijos

  Kad peržiūrėtumėte arba pakeistumėte paketo konfigūracijos nuostatas, spustelėkite Change (keisti) ir ekrane Advanced Configurations (sudėtingesnės konfigūracijos) keiskite nuostatas. Daugiau informacijos ieškokite Pakuočių kūrimas.

  Spustelėkite Next (kitas).

 6. Ekrane Enterprise Customers Only (tik organizacijso lygio klientams) įveskite tomo serijos numerį.

  Licencijos numeris

 7. Ekrane Applications & Updates (programos ir naujiniai) pasirinkite programas ir naujinius, kuriuos norite įtraukti į paketą.

  Rodyti archyvuotas versijas

  Pagal numatytąją nuostatą rodomos tik naujausios programinės įrangos versijos. Įjunkite „Show Archived Versions“ (rodyti archyvuotas versijas), kad būtų rodomos archyvuotos programos. Galite kurti ir archyvuotų programinės įrangos versijų paketus.

  Jei produktas arba naujinys, kurį pasirinkote, jau buvo atsisiųstas į jūsų kompiuterį, šalia jo pavadinimo pasirodys žemyn nukreipta rodyklė.

  Kalba

  Viršutiniame dešiniajame kampe esančiame išskleidžiamajame sąraše galite pasirinkti, kokia kalba turi būti kuriamas paketas.

  Įtraukti atjungtines laikmenas

  Kad įtrauktumėte programas ir naujinius iš vietinių šaltinių, tokių kaip DVD diskas arba elektroniniu būdu įsigyta programinė įranga, užuot siuntusis ją iš Adobe.com, spustelėkite „Add Offline Media“ (įtraukti atjungtines laikmenas). Susiraskite vietą, kurioje laikomos atjungtinės laikmenos. „Mac“ sistemoje įkelkite DMG failą į katalogą ir žvalgykitės po tą katalogą. Pasirinkite programas ir naujinius, kuriuos norite įtraukti į paketą.

  Pastaba:

  Naudokite priemones, gautas iš „Adobe“ arba atsisiųstas iš „Adobe“ interneto svetainės, kad užtikrintumėte, jog paketas nesugadintas ir jame nėra kenksmingo kodo.

  Spustelėkite Done (atlikta), kad grįžtumėte į ekraną Applications & Updates (programos ir naujiniai).

  Pastaba:

  Žiūrėkite, kad įrenginiai, kuriuose bus atliekamas visuotinis diegimas, atitiktų programų, kurios įtraukiamos į pakuotę, sistemos reikalavimus. Bandant atlikti visuotinį programų diegimą joms netinkamose sistemose rezultatai yra neprognozuojami.

 8. Spustelėkite Build (kurti), kad pradėtumėte kurti pasirinktų programų ir naujinių paketą.

  „Creative Cloud Packager“ atsisiųs produktus ir naujinius, kurie dar nebuvo atsiųsti į jūsų kompiuterį. Tada ši programa sukurs paketą. Paketo kūrimo eiga bus rodoma ekranuose „Download Progress“ (atsisiuntimo eiga) ir „Build Progress“ (kūrimo eiga).

 9. Kai kūrimas bus sėkmingai atliktas, pasirodys puslapis „Summary“ (suvestinė).

  Galite spustelėti nuorodą „Build Log“ (kūrimo žurnalas) ir peržiūrėti išsamią eigos ataskaitą, įskaitant klaidas.

  Pastaba:

  Kuriant paketą „Creative Cloud Packager“ sukuria paketo konfigūracijos failą pavadinimu <package_name>.ccp. Šis failas yra aplanke, kuriame laikomas ir paketas. Konfigūracijos failas yra skirtas tik vidiniam naudojimui; jo nekeiskite ir nešalinkite.

 10. Atlikite vieną iš šių veiksmų:

  • Jeigu norite sukurti dar vieną paketą arba redaguoti šį paketą, spustelėkite meniu ir taip grįšite pasveikinimo ekraną.
  • Kad išeitumėte iš „Creative Cloud Packager“, spustelėkite Close (uždaryti).

3 veiksmas: atlikite paketo visuotinį diegimą

Kūrimo proceso metu sukuriami du aplankai:

 • Aplanke „Build“ (kūrimas) yra MSI („Windows“) arba PKG („Mac OS) failai.
 • Aplanke „Exceptions“ (išimtys) yra naudingieji duomenys, kuriuos reikia įdiegti atskirai.

Informacijos apie tai, kaip atlikti visuotinį paketų diegimą, ieškokite Atlikite visuotinį paketų diegimą.

 Adobe

Gaukite pagalbą greičiau ir lengviau

Naujas vartotojas?