Palaikymo ciklo politika

Peržiūrėkite visą „Adobe“ įmonėms skirtų produktų ir techninio palaikymo laikotarpių pagal Palaikymo ciklo politiką sąrašą.

Įmonių techninės priežiūros ir palaikymo galimybės

 • Pagrindinės įmonių techninės priežiūros ir palaikymo programos

  Pagal esamą techninės priežiūros ir palaikymo programą ir buvusias Platininio palaikymo, Aukščiausio lygio palaikymo ir Palaikymo programas, produktai palaikomi ne daugiau kaip penkerius metus (priklauso nuo produkto, paprastai šis laikotarpis siekia nuo 3 iki 5 metų (žr. produktų lentelę)) nuo datos, kada produktas tampa bendrai prieinamas, pradedant nuo „.0“ produkto versijos („šakninės versijos“) išleidimo. Visų šakninės versijos išvestinių darbų – lokalizuotų versijų, smulkių atnaujinimų, papildomų operacinių sistemų ir kt. palaikymas nutraukiamas kartu su šakninės versijos palaikymo nutraukimu. Tai apima vieno taško ir dvigubo taško versijas ir jungiamuosius produktus.

 • Papildoma techninė priežiūra ir palaikymas

  Pasirinkus šią programą pagrindinio palaikymo laikotarpio pabaigoje, organizacija gauna papildomus du metus techninės priežiūros ir palaikymo paslaugų. Papildoma techninė priežiūra ir palaikymas suteikia jūsų organizacijai vertingą papildomą laiką, kurio gali reikėti planuojant perėjimą prie naujausios „Adobe“ technologijos.

 • Savarankiškas senų programų palaikymas

  Klientai gali pasirinkti šį variantą, kad dar vienus metus gautų pagalbą. Internetinė savarankiška pagalba padės jiems išspręsti su produktais susijusius klausimus.

Planavimas į ateitį: „Adobe“ gali padėti organizacijai nustatyti, ko jai reikia

Jei jūsų organizacija svarsto galimybę sudaryti techninės priežiūros ir palaikymo sutartį arba nori į esamą palaikymo sutartį įtraukti vieną iš naujų palaikymo galimybių, informacijos apie produktus, paslaugas ir palaikymo ciklų datas galima gauti vienu klavišo spustelėjimu arba paskambinus telefonu.

 • Peržiūrėkite lentelę, kurioje nurodyta, kokiems produktams tai taikoma ir kokia yra jiems taikomos programos trukmė.
 • Kreipkitės į savo „Adobe“ paskyros atstovą, kad jis padėtų nustatyti tinkamiausią pritaikytą palaikymo programą pagal jūsų organizacijos poreikius.
 • Jei nežinote, kas yra jūsų „Adobe“ paskyros atstovas, ir norėtumėte su juo pasikalbėti, skambinkite numeriu 888-649-2990.

1Pastaba dėl sutarties

Pasirenkamos programos, paskelbtos pagal „Adobe“ palaikymo politiką, jau yra prieinamos šiandien, bet esamiems klientams įsigalios tik kitą kartą atnaujinus techninės priežiūros ir palaikymo sutartį. „Adobe“ ir toliau ne mažiau kaip prieš 12 mėnesių informuos, kai priartės produkto palaikymo ciklo pabaiga. Tuo tarpu esama jūsų Techninės priežiūros ir palaikymo sutartis (ar sutartys) išliks galioti ir liks nepakitusi.

Dėl informacijos apie metinio palaikymo mokestį kreipkitės su savo „Adobe“ paskyros atstovą. Vykdoma techninės priežiūros ir palaikymo programa taip pat teikiama pagal toliau nurodytas sąlygas.

Atnaujinimai. Atnaujinant techninės priežiūros ir palaikymo programą komerciniams „Adobe“ Programinės įrangos produktams, kurie nurodyti „Adobe“ sąraše, jei dar nesibaigė tos programinės įrangos versijos gyvavimo laikas, Metinis palaikymo mokestis yra: (i) Pradiniam laikotarpiui – pirminio pirkimo metu nustatytas Metinis palaikymo mokestis, (ii) pirmajam atnaujinimo laikotarpiui, jei bus toks atnaujinimas – pirminio pirkimo metu nustatytas Metinis palaikymo mokestis, padidintas trimis procentais (3 %), (iii) antrajam–ketvirtajam atnaujinimo laikotarpiui, jei bus atnaujinama – Metinis palaikymo mokestis, padidintas trimis procentais (3 %) nuo iškart prieš ji buvusio atnaujinimo laikotarpio mokesčio sumos, (iv) ir penktajam bei tolesniems atnaujinimo laikotarpiams – 20 % nuo tuometinės kainoraščio kainos už programinę įrangą arba nuo iš karto prieš tai buvusio laikotarpio Metinio palaikymo mokesčio (pagal tai, kuri suma yra mažesnė), padidinus šią vertę taikomu vartotojų kainų indeksu (angl. CPI)* už 12 mėnesių laikotarpį iki atnaujinimo datos.

Papildomas palaikymas. Jei baigsis Programos versijos, kurios licenciją turi Klientas, Gyvavimo laikas, kaip tai apibrėžta pirmiau esančioje 1 e) dalyje, Klientas gali pasirinkti įsigyti Papildomo palaikymo paslaugą ne daugiau kaip dar dvejiems (2) metams nuo Gyvavimo laiko pabaigos, su sąlyga, kad tai programos versijai yra teikiama Papildomo palaikymo paslauga. Informacija apie Programas, kurių Gyvavimo laikas baigėsi arba greitai baigsis, ir siūlomo Papildomo palaikymo datos kiekvienai produkto versijai yra skelbiamos „Adobe“ svetainėje adresu www.adobe.com/lt/support. Klientui nusprendus įsigyti Papildomo palaikymo paslaugą, už pirmuosius metus ir (arba) atnaujinimą (antruosius metus) bus taikomi papildomi 25 % nuo Metinio palaikymo mokesčio už dabartinį atnaujinimo laikotarpį.

Atnaujinus Papildomo palaikymo paslaugą, atnaujinimo mokestis bus Metinis palaikymo mokestis, sumokėtas už ankstesnius metus ir padidintas atitinkamu vartotojų kainų indeksu (angl. CPI)* už 12 mėnesių laikotarpį iki atnaujinimo datos. Jei Klientas įsigytų kitą svarbią programinės įrangos versiją (pvz., atnaujintų produktą iš 4.0 į 5.0 versiją), Metinis palaikymo mokestis už atnaujintą versiją būtų dvidešimt procentų (20 %) nuo tuometinės kainoraščio kainos už tokios atnaujintos versijos licencijos mokestį arba nuo Metinio palaikymo mokesčio už paskutinį atnaujinimą prieš atnaujinimą pagal Papildomo palaikymo programą (pagal tai, kuri suma mažesnė), padidinus jį atitinkamu vartotojų kainų indeksu (angl. CPI)* už 12 mėnesių laikotarpį iki atnaujinimo datos.

* JAV ir Meksikai CPI skelbia Jungtinių Valstijų Darbo departamentas, Darbo statistikos biuras. Kanadai CPI skelbia Kanados bankas

Nutraukimas.

 1. „Adobe“ teikia pirmiau nurodytas Palaikymo paslaugas pagal šią Sutartį vienus (1) metus nuo Palaikymo paslaugų („Įsigaliojimo data“) („Pradinis laikotarpis“). Ši Sutartis automatiškai atnaujinama dar vieniems (1) metams iš eilės, jei nei viena šalis bent trisdešimt (30) dienų iki esamo laikotarpio pabaigos raštu nepateikia kitai šaliai pranešimo apie tai, kad nebenori atnaujinti. Jei nei viena šalis tokio pranešimo raštu apie neatnaujinimą nepateikia, „Adobe“ išsiunčia Klientui sąskaitą už Metinį palaikymo mokestį (aprašytas pirmiau). Jei Sutartis nutrūksta, Klientui gali būti taikomi papildomi mokesčiai prieš iš naujo pradedant teikti čia aprašytas Palaikymo paslaugas.
 2. „Adobe“ gali nutraukti Palaikymo paslaugų teikimą, jei: Klientas nesumoka už Palaikymo paslaugas; Klientas piktnaudžiauja Palaikymo paslaugomis arba jas apgaulingai naudoja; pažeidžiama Licencija arba Nuosavybės teisės. Jei „Adobe“ nutraukia Palaikymo paslaugų teikimą dėl Licencijos arba Nuosavybės teisių pažeidimo, Klientas nedelsdamas nutraukia Programinės įrangos naudojimą, pašalina Programinę įrangą iš visų kompiuterių sistemų, kuriose ji yra, ir grąžina „Adobe“ visas laikmenas, kuriose yra Programinė įranga, bei visą susijusią medžiagą. 2, 5, 7 ir 8 dalys lieka galioti net pasibaigus šios Sutarties galiojimui arba ją nutraukus. Pasibaigus Palaikymo paslaugų teikimo laikui, Klientas toliau naudoja pagal šią Sutartį gautą Programinę įrangą, jei toliau laikosi šios Sutarties nuostatų ir sąlygų ir (arba) atitinkamų licencijos sutarčių su „Adobe“.

2Pastaba dėl produkto

Naujoji „Adobe“ palaikymo politika bus taikoma ne visiems „Adobe“ produktams. Pavyzdžiui, ši politika nebus taikoma tiems „Adobe“ produktams, apie kurių „Adobe“ palaikymo pabaigą jau buvo pranešta, ir tam tikrais atvejais „Adobe“, atsižvelgdama į klientų poreikius, gali nuspręsti taikyti kitokį palaikymo laikotarpį, arba gali savo nuožiūra taikyti kitokį palaikymo laikotarpį.

„Adobe“ logotipas

Prisijunkite prie savo paskyros