Set Campaign Variable (Tracking Code) in iOS Mobile App

Objective

Set Campaign Variable (Tracking Code) in iOS Mobile App.

Environment

Adobe Mobile Services
iOS

Steps

To set the campaign variable, set a context data key to "&&campaign", and set the value by using the syntax that is defined for the campaign variable:

[contextData setObject:@"App Campaign" forKey:@"&&campaign"];

For Example:

//create a context data dictionary
NSMutableDictionary *contextData = [NSMutableDictionary dictionary];

// Note the special syntax for Campaign
[contextData setObject:@"App Campaign" forKey:@"&&campaign"];

Šis darbs ir licencēts saskaņā ar Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported licenci  Uz portālā Twitter™ un Facebook izvietotajiem ziņojumiem neattiecas Creative Commons sistēmas noteikumi.

Juridisks paziņojums   |   Tiešsaistes konfidencialitātes politika