VerifyBCryptHash

Description

This function accepts a plain text and hashed value and compares the text with the hashed value.

Syntax

VerifyBCryptHash(plaintext, hashedString)

History

ColdFusion (2021 release): Added this function.

Parameters

Parameter

Description

plaintext

(Required) The input string on which the hash function must be run.

hashedString

(Required) The hashed output from the GenerateBCryptHash function.

Example

<cfscript> 
  stringToEncrypt = "Sample string" 
  options = StructNew() 
  options.rounds = 4 
  options.version = "$2a" 
  bcrypted = GenerateBCryptHash(stringToEncrypt, options) 
  verified=VerifyBCryptHash(stringToEncrypt,bcrypted) 
  writeDump(verified) 
</cfscript>

Output

YES

 Adobe

Saņemiet palīdzību ātrāk un vienkāršāk

Jauns lietotājs?

Adobe MAX 2024

Adobe MAX
Radošuma konference

14.–16. oktobris Maiami pludmalē un tiešsaistē

Adobe MAX

Radošuma konference

14.–16. oktobris Maiami pludmalē un tiešsaistē

Adobe MAX 2024

Adobe MAX
Radošuma konference

14.–16. oktobris Maiami pludmalē un tiešsaistē

Adobe MAX

Radošuma konference

14.–16. oktobris Maiami pludmalē un tiešsaistē