Jūs skatāties palīdzības saturu versijai:

Various keyboard shortcuts are available throughout AEM. Some apply to the use of consoles, others to page editing.

Piezīme.

Multi-select on a desktop device:

  • Windows: Ctrl+click on required components.
  • Mac: Cmd+click on required components.

Keyboard Shortcuts

Location Shortcut Description
Console - Column View
Right Arrow Navigate down into the structure of your website.
  Left Arrow
Navigate up the tree structure.
  Down Arrow Move down a list of pages at the same level.
  Up Arrow
Move up a list of pages at the same level.
  Shift-<Up Arrow>
Shift-<Down Arrow>
Select multiple items (at the same level).
  Esc Remove all selections.
Consoles / Invoke search

Various keyboard shortcuts are also available for desktop users when using the page editor to author pages.

Šis darbs ir licencēts saskaņā ar Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported licenci  Uz portālā Twitter™ un Facebook izvietotajiem ziņojumiem neattiecas Creative Commons sistēmas noteikumi.

Juridisks paziņojums   |   Tiešsaistes konfidencialitātes politika