Jūs skatāties palīdzības saturu versijai:

The following information is available about integrating AEM with other Adobe or third-party services:

Piezīme.

If you are using a custom proxy configuration together with your integration, you need to configure both HTTP Client proxy configurations as some functionalities of AEM are using the 3.x APIs and some others the 4.x APIs:

Šis darbs ir licencēts saskaņā ar Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported licenci  Uz portālā Twitter™ un Facebook izvietotajiem ziņojumiem neattiecas Creative Commons sistēmas noteikumi.

Juridisks paziņojums   |   Tiešsaistes konfidencialitātes politika