Question

We are using sessions in our CQ5 application and we would like to reconfigure the Quickstart server's (aka CQSE or CQ Servlet Engine) default session timeout.

Answer, Resolution

The default session-timeout for the CQSE can be configured in the /crx-quickstart/server/etc/web.xml as follows:

<web-app>
<servlet>
<servlet-name>JSPServlet</servlet-name>
<servlet-class>org.apache.jasper.servlet.JspServlet</servlet-class>
<init-param>
<param-name>classpath</param-name>
<param-value>lib/common/servlet-api-2.4.jar;lib/common/jsp-api-2.0.jar</param-value>
</init-param>
</servlet>
<servlet-mapping>
<servlet-name>JSPServlet</servlet-name>
<url-pattern>*.jsp</url-pattern>
</servlet-mapping>

<session-config><session-timeout>1</session-timeout></session-config>

</web-app>

The value in the session-timeout element is in "minutes".

Applies to

CQ All Versions, CRX All Versions

Šis darbs ir licencēts saskaņā ar Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported licenci  Uz portālā Twitter™ un Facebook izvietotajiem ziņojumiem neattiecas Creative Commons sistēmas noteikumi.

Juridisks paziņojums   |   Tiešsaistes konfidencialitātes politika