Symptoms

You are using Apache Http Web Server. The dispatcher is not using the URL already processed by mod rewrite. You have made sure that the line DispatcherUseProcessedURL is set to 1 in the Dispatcher configuration.

Resolution

In httpd.conf change

RewriteRule ^(.+)\.html(.*)$ $1.reg.%1.html$2

to

RewriteRule ^(.+)\.html(.*)$ $1.reg.%1.html$2 [PT]

Šis darbs ir licencēts saskaņā ar Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported licenci  Uz portālā Twitter™ un Facebook izvietotajiem ziņojumiem neattiecas Creative Commons sistēmas noteikumi.

Juridisks paziņojums   |   Tiešsaistes konfidencialitātes politika