Symptoms

xx.xx.xxxx xx:xx:xx *ERROR* RepositoryImpl: failed to start Repository: Unable to create or lock file {instance_path}/crx-quickstart/repository/.lock: No locks available (RepositoryImpl.java, line 343)
javax.jcr.RepositoryException: Unable to create or lock file {instance_path}/crx-quickstart/repository/.lock: No locks available: No locks available

Cause

Your NAS (Network Attached Storage) does not support or is not configured to allow file locking.

Resolution

Use a NAS that supports file locking or if possible, reconfigure it to allow file locking.

Applies to

CRX 1.4.x/2.x

Šis darbs ir licencēts saskaņā ar Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported licenci  Uz portālā Twitter™ un Facebook izvietotajiem ziņojumiem neattiecas Creative Commons sistēmas noteikumi.

Juridisks paziņojums   |   Tiešsaistes konfidencialitātes politika