Adobe Advertising Cloud | Produkta apraksts


Spēkā no 2021. gada 2. augusta

Kas ir Adobe Advertising Cloud?

Adobe Advertising Cloud ir starpkanālu platforma, kas piedāvā klientiem iespēju: (1) plānot, iegādāties, pārvaldīt, noteikt, analizēt un optimizēt reklāmas tīkla, video, natīvās, mobilās, audio, meklēšanas un pievienotā TV reklāmu kampaņas, kā arī (2) izmantot dinamiskās reklāmu veidnes, lai nodrošinātu atbilstošu reklāmas saturu galalietotājiem.

Produkti un pakalpojumi  

Licencēšanas metrika

Pakalpojuma veids

Adobe Advertising Cloud reklāmu mērīšanas un stratēģijas pakalpojumu (AMS) abonements: digitāls Noteiktajā termiņā Pēc pieprasījuma
Adobe Advertising Cloud Creative Maksa par tūkstoš (MPT) seansiem Pēc pieprasījuma
Adobe Advertising Cloud Creative: Feed/Template Vienreizēja maksa Pēc pieprasījuma
Adobe Advertising Cloud Custom Creative risinājumi Noteiktajā termiņā vai fiksēta maksa, atkarībā no gadījuma Pēc pieprasījuma

Adobe Advertising Cloud DSP

Bruto reklāmu izcenojumi gadā vai pēc ievietošanas pasūtījumā noteikumiem, ja piemērojams

Pēc pieprasījuma

Adobe Advertising Cloud DSP: Private Inventory Smart Ad Serving  

Bruto reklāmu izcenojumi gadā

Pēc pieprasījuma

Adobe Advertising Cloud DSP: Simple Ad Serving Maksa par tūkstoš (MPT) seansiem Pēc pieprasījuma

Adobe Advertising Cloud DSP: Campaign Management Services 

Bruto reklāmu izcenojumi gadā

Profesionālie pakalpojumi, kas saistīti tikai ar pakalpojumiem pēc pieprasījuma  

Adobe Advertising Cloud Search

Bruto reklāmu izcenojumi gadā

Pēc pieprasījuma

Adobe Advertising Cloud Search: Media Management

Bruto reklāmu izcenojumi gadā

Profesionālie pakalpojumi, kas saistīti tikai ar pakalpojumiem pēc pieprasījuma

Adobe Advertising Cloud Search: iestatīšanas maksa Vienreizēja maksa Pēc pieprasījuma

Definīcijas

  • “Kampaņa” ir vienas vai vairāku veidņu kombinācija ar vienu vai vairākām reklāmas materiālu kolekcijām, kas saistītas ar kopēju ideju, tēmu vai mērķi, kā to norāda Adobe vai klienta piešķirts numurs vai nosaukums.
  • “Feed/Template Project” ir viens no šādiem Adobe veiktajiem projektiem:

(A) (1) vienas jaunas veidnes izveide un (2) visu to pakalpojumu sniegšana, kas nepieciešami, lai izveidotu vienu jaunu kampaņu, kurā izmantota šāda jauna veidne;

(B) (1) vienas jaunas veidnes izveide izmantošanai ar esošu kampaņu un (2) visu nepieciešamo pakalpojumu sniegšana, lai ievietotu šādu jaunu veidni esošajā kampaņā;

(C) visu to pakalpojumu veiktspēja, kas nepieciešami vienas jaunas veidnes izveidei, kam izmanto (1) vienu esošu veidni un (2) reklāmas materiālu jaunu(-as) kolekciju(-as);

(D) visu to pakalpojumu veiktspēja, kas nepieciešami reklāmas materiālu jaunas(-u) kolekcijas(-u) ieviešanai esošā kampaņā, kas izmanto esošo(-ās) veidni(-es);

  • “Bruto reklāmu izcenojumi” ir neto reklāmu izcenojumi plus tehniskā/pakalpojuma maksa.
  • “Seansi” ir vienots servera izsaukums pakalpojuma pēc pieprasījuma serverim.
  • “Neto reklāmu izcenojumi” ir:

(A) faktiskais reklāmu daudzums, kāds iztērēts klienta īpašumā esošajos kontos, kad klients ir atbildīgs par līgumu noslēgšanu ar reklāmu partneri(-em) un maksu tiem, ietverot piešķīrumus rēķinu nesakritībām; vai

(B) izmaksas, kas saistītas ar reklāmu pirkumiem, kas iegādāti klientam, izmantojot kontus, kas pieder Adobe, kad Adobe ir atbildīgs par līgumu noslēgšanu ar reklāmu partneri(-em) un maksu tiem, ietverot piešķīrumus rēķinu nesakritībām.

  • “Tehniskā/pakalpojuma maksa” ir klienta bruto reklāmu izcenojumu vienības cenas procentuālā vērtība. Piemēram, ja klients iegādājas bruto reklāmas 10 000 ASV dolāru apmērā un vienības cena ir 30%, tad bruto reklāmu izcenojums ir 10 000 ASV dolāru, tehniskā/pakalpojuma maksa ir 3000 ASV dolāru un neto reklāmu izcenojums ir 7000 ASV dolāru. 
  • “Vienības cena” nozīmē cenu, kas izteikta procentos no bruto reklāmu izcenojuma.

 Adobe

Saņemiet palīdzību ātrāk un vienkāršāk

Jauns lietotājs?

Adobe MAX 2024

Adobe MAX
Radošuma konference

14.–16. oktobris Maiami pludmalē un tiešsaistē

Adobe MAX

Radošuma konference

14.–16. oktobris Maiami pludmalē un tiešsaistē

Adobe MAX 2024

Adobe MAX
Radošuma konference

14.–16. oktobris Maiami pludmalē un tiešsaistē

Adobe MAX

Radošuma konference

14.–16. oktobris Maiami pludmalē un tiešsaistē