Adobe Experience Manager Managed Services | Produkta apraksts

Spēkā no 2020. gada 30. jūlija

Produkta apraksts klientiem, kuri licencē Adobe Experience Manager Managed Services versiju 6.3 vai licencējuši pirms 2018. gada 4. aprīļa, ir pieejams šeit.  

Adobe Experience Manager Managed Services (“AEM Managed Services”)

Kas ir Adobe Experience Manager Sites 6.5 (“AEM Sites”)?

AEM Sites ir satura un pieredzes pārvaldības platforma, kas nodrošina digitālo starpkanālu klientu pieredzi. AEM Sites ļauj organizācijām izveidot un pārvaldīt digitālo pieredzi visos kanālos.

Produkti un pakalpojumi

Licencēšanas metrika

AEM Sites Managed Services Basic

AEM Sites Managed Services Basic pamata pakotnei

AEM Sites Managed Services Enterprise

AEM Sites Managed Services Enterprise pamata pakotnei

AEM Sites Managed Services: produktu ierobežojumi

1.  AEM Sites Managed Services Basic

Licencēšana. Atsevišķa AEM Sites Managed Services Basic pamata pakotne ir jālicencē katram AEM Sites Managed Services Basic AEM izvietojumam. AEM Sites Managed Services Basic ietver AEM Assets Media Library funkciju izmantošanu. 

AEM Sites Managed Services Basic pamata pakotne nozīmē vienu no tālāk minētājām konfigurācijām, kā norādīts piemērojamajā pārdošanas pasūtījumā:

(a)    AEM Sites: MS Basic 99,5%. Iekļauts:

 • 99,5% minimālie darbspējas procenti 1 autora instancei, 1 publicēšanas instancei un 1 nosūtīšanas instancei izmantošanai izstrādes vidē;
 • kopējā uzkrātā kapacitāte visās izstrādes vides autora un publicēšanas instancēs:
  • krātuve: 500 gigabaiti;
  • tīkla ievadizvade: 1 terabaits mēnesī; un
  • dublējums: 1,5 terabaiti.
 • 3 posmu instances, kas norādītas kā 1 autora instance, 1 publicēšanas instance un 1 nosūtīšanas instance izmantošanai ar izstrādi nesaistītā vidē;
 • kopējā uzkrātā kapacitāte visām posmu instancēm:
  • krātuve: 300 gigabaiti;
  • tīkla ievadizvade: 150 gigabaiti mēnesī; un
  • dublējums: 300 gigabaiti.
 • līdz 10 vienlaicīgiem lietotājiem;
 • līdz 3 miljoniem darbību mēnesī;
 • 1. apkalpošanas līmenis; un
 • šādi komplektēti pakalpojumi pēc pieprasījuma:
  • Adobe Analytics Essentials izpildāmā koda izmantošana jebkurā AEM Sites Managed Services Basic uzturētā klienta vietnē; un
  • Adobe Experience Targeting izpildāmā koda izmantošana jebkurā AEM Sites Managed Services Basic uzturētā klienta vietnē.

(b)    AEM Sites: MS Basic HR 99,5%. Iekļauts:

 • 99,5% minimālie darbspējas procenti 1 autora instancei, 2 publicēšanas instancēm un 2 nosūtīšanas instancēm izmantošanai izstrādes vidē;
 • kopējā uzkrātā kapacitāte visās izstrādes vides autora un publicēšanas instancēs:
  • krātuve: 750 gigabaiti;
  • tīkla ievadizvade: 1,5 terabaiti mēnesī; un
  • dublējums: 2,25 terabaiti.
 • 5 posmu instances, kas norādītas kā 1 autora instance, 2 publicēšanas instances un 2 nosūtīšanas instances izmantošanai ar izstrādi nesaistītā vidē;
 • kopējā uzkrātā kapacitāte visām posmu instancēm:
  • krātuve: 500 gigabaiti;
  • tīkla ievadizvade: 250 gigabaiti mēnesī; un
  • dublējums: 500 gigabaiti.
 • līdz 20 vienlaicīgiem lietotājiem;
 • līdz 5 miljoniem darbību mēnesī; 
 • 1. apkalpošanas līmenis; un
 • šādi komplektēti pakalpojumi pēc pieprasījuma:
  • Adobe Analytics Essentials izpildāmā koda izmantošana jebkurā AEM Sites Managed Services Basic HR uzturētā klienta vietnē; un
  • Adobe Experience Targeting izpildāmā koda izmantošana jebkurā AEM Sites Managed Services Basic HR uzturētā klienta vietnē.

2.  AEM Sites Managed Services Enterprise

Licencēšana. Atsevišķa AEM Sites Managed Services Enterprise pamata pakotne ir jālicencē katram AEM Sites Managed Services Enterprise AEM izvietojumam. AEM Sites Managed Services Enterprise ietver AEM Assets Media Library funkciju izmantošanu. AEM Sites Managed Services Enterprise ir pakļauts AEM Sites veiktspējas ierobežojumiem.

AEM Sites Managed Services Enterprise pamata pakotne ir viena no tālāk minētājām konfigurācijām, kā norādīts piemērojamajā pārdošanas pasūtījumā:

(a)    AEM Sites: MS Enterprise 99,5%. Iekļauts:

 • 99,5% minimālie darbspējas procenti 1 autora instancei, 1 publicēšanas instancei un 1 nosūtīšanas instancei izmantošanai izstrādes vidē;
 • kopējā uzkrātā kapacitāte visās izstrādes vides autora un publicēšanas instancēs:
  • krātuve: 500 gigabaiti;
  • tīkla ievadizvade: 1 terabaits mēnesī; un
  • dublējums: 1,5 terabaiti.
 • 3 posmu instances, kas norādītas kā 1 autora instance, 1 publicēšanas instance un 1 nosūtīšanas instance izmantošanai ar izstrādi nesaistītā vidē;
 • kopējā uzkrātā kapacitāte visām posmu instancēm:
  • krātuve: 300 gigabaiti;
  • tīkla ievadizvade: 150 gigabaiti mēnesī; un
  • dublējums: 300 gigabaiti.
 • līdz 40 vienlaicīgiem lietotājiem;
 • 2. apkalpošanas līmenis; un
 • šādi komplektēti pakalpojumi pēc pieprasījuma:
  • Adobe Analytics Essentials izpildāmā koda izmantošana jebkurā AEM Sites Managed Services Enterprise uzturētā klienta vietnē; un
  • Adobe Experience Targeting izpildāmā koda izmantošana jebkurā AEM Sites Managed Services Enterprise uzturētā klienta vietnē.

(b)    AEM Sites: MS Enterprise HR 99,5%. Iekļauts:

 • 99,5% minimālie darbspējas procenti 1 autora instancei, 2 publicēšanas instancēm un 2 nosūtīšanas instancēm izmantošanai izstrādes vidē;
 • kopējā uzkrātā kapacitāte visās izstrādes vides autora un publicēšanas instancēs:
  • krātuve: 750 gigabaiti;
  • tīkla ievadizvade: 1,5 terabaiti mēnesī; un
  • dublējums: 2,25 terabaiti.
 • 5 posmu instances, kas norādītas kā 1 autora instance, 2 publicēšanas instances un 2 nosūtīšanas instances izmantošanai ar izstrādi nesaistītā vidē;
 • kopējā uzkrātā kapacitāte visām posmu instancēm:
  • krātuve: 500 gigabaiti;
  • tīkla ievadizvade: 250 gigabaiti mēnesī; un
  • dublējums: 500 gigabaiti.
 • līdz 40 vienlaicīgiem lietotājiem;
 • 2. apkalpošanas līmenis; un
 • šādi komplektēti pakalpojumi pēc pieprasījuma:
  • Adobe Analytics Essentials izpildāmā koda izmantošana jebkurā AEM Sites Managed Services Enterprise HR uzturētā klienta vietnē; un
  • Adobe Experience Targeting izpildāmā koda izmantošana jebkurā AEM Sites Managed Services Enterprise HR uzturētā klienta vietnē.

(c)    AEM Sites: MS Enterprise 99,9%. Iekļauts:

 • 99,9% minimālie darbspējas procenti 2 publicēšanas instancēm un 2 nosūtīšanas instancēm izmantošanai izstrādes vidē;
 • 99,5% minimālie darbspējas procenti 1 autora instancei izmantošanai izstrādes vidē;
 • kopējā uzkrātā kapacitāte visās izstrādes vides autora un publicēšanas instancēs:
  • krātuve: 750 gigabaiti;
  • tīkla ievadizvade: 1,5 terabaiti mēnesī; un
  • dublējums: 2,25 terabaiti.
 • 5 posmu instances, kas norādītas kā 1 autora instance, 2 publicēšanas instances un 2 nosūtīšanas instances izmantošanai ar izstrādi nesaistītā vidē;
 • kopējā uzkrātā kapacitāte visām posmu instancēm:
  • krātuve: 500 gigabaiti;
  • tīkla ievadizvade: 250 gigabaiti mēnesī; un
  • dublējums: 500 gigabaiti.
 • līdz 40 vienlaicīgiem lietotājiem;
 • 2. apkalpošanas līmenis; un
 • šādi komplektēti pakalpojumi pēc pieprasījuma:
  • Adobe Analytics Essentials izpildāmā koda izmantošana jebkurā AEM Sites Managed Services Enterprise uzturētā klienta vietnē; un
  • Adobe Experience Targeting izpildāmā koda izmantošana jebkurā AEM Sites Managed Services Enterprise uzturētā klienta vietnē.

(d)    AEM Sites: MS Enterprise 99,95%. Iekļauts:

 • 99,95% minimālie darbspējas procenti 4 publicēšanas instancēm un 4 nosūtīšanas instancēm izmantošanai izstrādes vidē;
 • 99,9% minimālie darbspējas procenti 2 autora instancēm izmantošanai izstrādes vidē;
 • kopējā uzkrātā kapacitāte visās izstrādes vides autora un publicēšanas instancēs:
  • krātuve: 1,5 terabaiti;
  • tīkla ievadizvade: 3 terabaiti mēnesī; un
  • dublējums: 4,5 terabaiti.
 • 10 posmu instances, kas norādītas kā 2 autora instances, 4 publicēšanas instances un 4 nosūtīšanas instances izmantošanai ar izstrādi nesaistītā vidē;
 • kopējā uzkrātā kapacitāte visām posmu instancēm:
  • krātuve: 1 terabaits;
  • tīkla ievadizvade: 500 gigabaiti mēnesī; un
  • dublējums: 1 terabaits.
 • līdz 40 vienlaicīgiem lietotājiem;
 • 2. apkalpošanas līmenis; un
 • šādi komplektēti pakalpojumi pēc pieprasījuma:
  • Adobe Analytics Essentials izpildāmā koda izmantošana jebkurā AEM Sites Managed Services Enterprise uzturētā klienta vietnē; un
  • Adobe Experience Targeting izpildāmā koda izmantošana jebkurā AEM Sites Managed Services Enterprise uzturētā klienta vietnē.

(e)    AEM Sites: MS Enterprise 99,99%. Iekļauts:

 • 99,99% minimālie darbspējas procenti 4 publicēšanas instancēm un 4 nosūtīšanas instancēm izmantošanai izstrādes vidē;
 • 99,9% minimālie darbspējas procenti 2 autora instancēm izmantošanai izstrādes vidē;
 • kopējā uzkrātā kapacitāte visās izstrādes vides autora un publicēšanas instancēs:
  • krātuve: 1,5 terabaiti;
  • tīkla ievadizvade: 3 terabaiti mēnesī; un
  • dublējums: 4,5 terabaiti.
 • 99,0% minimālie darbspējas procenti 2 autora instancēm, 4 publicēšanas instancēm un 4 nosūtīšanas instancēm izmantošanai pirmsizstrādes vidē;
 • kopējā uzkrātā kapacitāte visās pirmsizstrādes vides autora un publicēšanas instancēs:
  • krātuve: 1,5 terabaiti;
  • tīkla ievadizvade: 3 terabaiti mēnesī; un
  • dublējums: 4,5 terabaiti.
 • 10 posmu instances, kas norādītas kā 2 autora instances, 4 publicēšanas instances un 4 nosūtīšanas instances izmantošanai ar izstrādi nesaistītā vidē;
 • kopējā uzkrātā kapacitāte visām posmu instancēm:
  • krātuve: 1 terabaits;
  • tīkla ievadizvade: 500 gigabaiti mēnesī; un
  • dublējums: 1 terabaits.
 • līdz 40 vienlaicīgiem lietotājiem;
 • 2. apkalpošanas līmenis; un
 • šādi komplektēti pakalpojumi pēc pieprasījuma:
  • Adobe Analytics Essentials izpildāmā koda izmantošana jebkurā AEM Sites Managed Services Enterprise uzturētā klienta vietnē; un
  • Adobe Experience Targeting izpildāmā koda izmantošana jebkurā AEM Sites Managed Services Enterprise uzturētā klienta vietnē.

Kas ir Adobe Experience Manager Assets 6.5 (“AEM Assets”)?

AEM Assets ir digitāls līdzekļu pārvaldības rīks, kas ir integrēts Adobe Experience Manager platformā un ļauj klientam koplietot un izplatīt digitālos līdzekļus. Lietotāji var pārvaldīt, saglabāt attēlus, videoklipus, dokumentus, audio klipus un bagātīgo multividi un piekļūt tiem, lai tos varētu izmantot tīmeklī, drukātā veidā un digitālai izplatīšanai.

Produkti un pakalpojumi

Licencēšanas metrika

AEM Assets Managed Services Basic

AEM Assets Managed Services Basic pamata pakotnei

AEM Assets Managed Services Enterprise

AEM Assets Managed Services Enterprise pamata pakotnei

AEM Assets Managed Services: produktu ierobežojumi

1.  AEM Assets Managed Services Basic

Licencēšana. Atsevišķa AEM Assets Managed Services Basic pamata pakotne ir jālicencē katram AEM Assets Managed Services Basic AEM izvietojumam. AEM Assets Managed Services Basic neietver funkciju Content Fragments, Experience Fragments un Content Services lietojumu.

AEM Assets Managed Services Basic pamata pakotne ir viena no tālāk minētājām konfigurācijām, kā norādīts piemērojamajā pārdošanas pasūtījumā:

(a)    AEM Assets: MS Basic 99,5% — 1 TB. Iekļauts:

 • 99,5% minimālie darbspējas procenti 1 ļoti lielai autora instancei un 1 nosūtīšanas instancei izmantošanai izstrādes vidē;
 • kopējā uzkrātā kapacitāte visās izstrādes vides autora instancēs:
  • krātuve: 1 terabaits;
  • tīkla ievadizvade: 1 terabaits mēnesī; un
  • dublējums: 3 terabaiti.
 • 2 posmu instances, kas norādītas kā 1 ļoti liela autora instance un 1 nosūtīšanas instance izmantošanai ar izstrādi nesaistītā vidē;
 • kopējā uzkrātā kapacitāte visām posmu instancēm:
  • krātuve: 200 gigabaiti;
  • tīkla ievadizvade: 100 gigabaiti mēnesī; un
  • dublējums: 200 gigabaiti.
 • līdz 10 vienlaicīgiem lietotājiem;
 • 1. apkalpošanas līmenis; un
 • šādi komplektēti pakalpojumi pēc pieprasījuma:
  • Brand Portal izmantošana līdz 200 Brand Portal lietotājiem un 1 terabaitam krātuves pēc pieprasījuma;
  • Smart Content Services lietojums; un
  • Adobe Analytics Essentials izpildāmā koda izmantošana jebkurā klienta vietnē tikai un vienīgi tam, lai uzraudzītu AEM Assets Managed Services Basic pārvaldītā klienta satura izmantošanu.

(b)    AEM Assets: MS Basic 99,5% — 2,5 TB. Iekļauts:

 • 99,5% minimālie darbspējas procenti 1 ļoti lielai autora instancei un 1 nosūtīšanas instancei izmantošanai izstrādes vidē;
 • kopējā uzkrātā kapacitāte visās izstrādes vides autora instancēs:
  • krātuve: 2,5 terabaiti;
  • tīkla ievadizvade: 1 terabaits mēnesī; un
  • dublējums: 7,5 terabaiti.
 • 2 posmu instances, kas norādītas kā 1 ļoti liela autora instance un 1 nosūtīšanas instance izmantošanai ar izstrādi nesaistītā vidē;
 • kopējā uzkrātā kapacitāte visām posmu instancēm:
  • krātuve: 200 gigabaiti;
  • tīkla ievadizvade: 100 gigabaiti mēnesī; un
  • dublējums: 200 gigabaiti.
 • līdz 15 vienlaicīgiem lietotājiem;
 • 1. apkalpošanas līmenis; un
 • šādi komplektēti pakalpojumi pēc pieprasījuma:
  • Brand Portal izmantošana līdz 500 Brand Portal lietotājiem un 2,5 terabaitiem krātuves pēc pieprasījuma;
  • Smart Content Services lietojums; un
  • Adobe Analytics Essentials izpildāmā koda izmantošana jebkurā klienta vietnē tikai un vienīgi tam, lai uzraudzītu AEM Assets Managed Services Basic pārvaldītā klienta satura izmantošanu.

(c)    AEM Assets: MS Basic 99,5% — 5 TB. Iekļauts:

 • 99,5% minimālie darbspējas procenti 1 ļoti lielai autora instancei un 1 nosūtīšanas instancei izmantošanai izstrādes vidē;
 • kopējā uzkrātā kapacitāte visās izstrādes vides autora instancēs:
  • krātuve: 5 terabaiti;
  • tīkla ievadizvade: 1 terabaits mēnesī; un
  • dublējums: 15 terabaiti.
 • 2 posmu instances, kas norādītas kā 1 ļoti liela autora instance un 1 nosūtīšanas instance izmantošanai ar izstrādi nesaistītā vidē;
 • kopējā uzkrātā kapacitāte visām posmu instancēm:
  • krātuve: 200 gigabaiti;
  • tīkla ievadizvade: 100 gigabaiti mēnesī; un
  • dublējums: 200 gigabaiti.
 • līdz 20 vienlaicīgiem lietotājiem;
 • 1. apkalpošanas līmenis; un
 • šādi komplektēti pakalpojumi pēc pieprasījuma:
  • Brand Portal izmantošana līdz 1000 Brand Portal lietotājiem un 5 terabaitiem krātuves pēc pieprasījuma;
  • Smart Content Services lietojums; un
  • Adobe Analytics Essentials izpildāmā koda izmantošana jebkurā klienta vietnē tikai un vienīgi tam, lai uzraudzītu AEM Assets Managed Services Basic pārvaldītā klienta satura izmantošanu.

2.  AEM Assets Managed Services Enterprise

Licencēšana. Atsevišķa AEM Assets Managed Services Enterprise pamata pakotne ir jālicencē katram AEM Assets Managed Services Enterprise AEM izvietojumam. AEM Assets Managed Services Enterprise neietver funkciju Content Fragments, Experience Fragments un Content Services lietojumu.

AEM Assets Managed Services Enterprise pamata pakotne nozīmē vienu no tālāk minētājām konfigurācijām, kā norādīts piemērojamajā pārdošanas pasūtījumā:

(a)    AEM Assets: MS Enterprise 99,5%. Iekļauts:

 • 99,5% minimālie darbspējas procenti 1 ļoti lielai autora instancei un 1 nosūtīšanas instancei izmantošanai izstrādes vidē;
 • kopējā uzkrātā kapacitāte visās izstrādes vides autora instancēs:
  • krātuve: pārdošanas pasūtījuma AEM Assets Managed Services Enterprise SKU aprakstā norādītās līdzekļu krātuves apjoms terabaitos;
  • tīkla ievadizvade: 1 terabaits mēnesī; un
  • dublējums: 3 reizes lielāka izstrādes vides krātuve.
 • 2 posmu instances, kas norādītas kā 1 ļoti liela autora instance un 1 nosūtīšanas instance izmantošanai ar izstrādi nesaistītā vidē;
 • kopējā uzkrātā kapacitāte visām posmu instancēm:
  • krātuve: 200 gigabaiti;
  • tīkla ievadizvade: 100 gigabaiti mēnesī; un
  • dublējums: 200 gigabaiti.
 • līdz 40 vienlaicīgiem lietotājiem;
 • 2. apkalpošanas līmenis; un
 • šādi komplektēti pakalpojumi pēc pieprasījuma:
  • Brand Portal izmantošana līdz 1000 Brand Portal lietotājiem un 10 terabaitiem krātuves pēc pieprasījuma;
  • Smart Content Services lietojums; un
  • Adobe Analytics Essentials izpildāmā koda izmantošana jebkurā klienta vietnē tikai un vienīgi tam, lai uzraudzītu AEM Assets Managed Services Enterprise pārvaldītā klienta satura izmantošanu.

(b)    AEM Assets: MS Enterprise 99,9%. Iekļauts:

 • 99,9% minimālie darbspējas procenti 2 ļoti lielām autora instancēm un 2 nosūtīšanas instancēm izmantošanai izstrādes vidē;
 • kopējā uzkrātā kapacitāte visās izstrādes vides autora instancēs:
  • krātuve: pārdošanas pasūtījuma AEM Assets Managed Services Enterprise SKU aprakstā norādītās līdzekļu krātuves apjoms terabaitos;
  • tīkla ievadizvade: 2 terabaiti mēnesī; un
  • dublējums: 3 reizes lielāka izstrādes vides krātuve.
 • 4 posmu instances, kas norādītas kā 2 ļoti lielas autora instances un 2 nosūtīšanas instances izmantošanai ar izstrādi nesaistītā vidē;
 • kopējā uzkrātā kapacitāte visām posmu instancēm:
  • krātuve: 400 gigabaiti;
  • tīkla ievadizvade: 200 gigabaiti mēnesī; un
  • dublējums: 400 gigabaiti.
 • līdz 40 vienlaicīgiem lietotājiem;
 • 2. apkalpošanas līmenis; un
 • šādi komplektēti pakalpojumi pēc pieprasījuma:
  • Brand Portal izmantošana līdz 1000 Brand Portal lietotājiem un 10 terabaitiem krātuves pēc pieprasījuma;
  • Smart Content Services lietojums; un
  • Adobe Analytics Essentials izpildāmā koda izmantošana jebkurā klienta vietnē tikai un vienīgi tam, lai uzraudzītu AEM Assets Managed Services Enterprise pārvaldītā klienta satura izmantošanu.

Kas ir Adobe Experience Manager Forms 6.5 (“AEM Forms”)?

AEM Forms ir uzņēmumu dokumentu un veidlapu platforma, kas ļauj klientam apkopot un apstrādāt informāciju, piegādāt personalizētus paziņojumus un aizsargāt un izsekot informāciju. AEM Forms paplašina biznesa procesus mobilajam darbaspēkam un klientiem, paplašinot pakalpojumu pieejamību lietotājiem, kas izmanto galddatoru, klēpjdatoru, viedtālruni vai planšetdatoru.

Produkti un pakalpojumi

Licencēšanas metrika

AEM Forms Managed Services Basic

AEM Forms Managed Services Basic pamata pakotnei

AEM Forms Managed Services Enterprise

AEM Forms Managed Services Enterprise pamata pakotnei

AEM Forms Managed Services: produktu ierobežojumi

1.  AEM Forms Managed Services Basic

Licencēšana. Atsevišķa AEM Forms Managed Services Basic pamata pakotne ir jālicencē katram AEM Forms Managed Services Basic AEM izvietojumam. AEM Froms Managed Services Basic ietver AEM Assets Media Library funkciju izmantošanu. Uz AEM Forms Managed Services Basic attiecas AEM Forms licencēšanas ierobežojumi.

AEM Forms: Managed Services Basic pamata pakotne ir viena no tālāk divām minētājām konfigurācijām, kā norādīts piemērojamajā pārdošanas pasūtījumā:

(a)    AEM Forms: MS Basic 99,5% – 100K/1M. Iekļauts:

 • 99,5% minimālie darbspējas procenti 1 autora instancei, 1 publicēšanas instancei un 1 nosūtīšanas instancei izmantošanai izstrādes vidē;
 • kopējā uzkrātā kapacitāte visās izstrādes vides autora un publicēšanas instancēs:
  • krātuve: 500 gigabaiti;
  • tīkla ievadizvade: 1 terabaits mēnesī; un
  • dublējums: 1,5 terabaiti.
 • 3 posmu instances, kas norādītas kā 1 autora instance, 1 publicēšanas instance un 1 nosūtīšanas instance izmantošanai ar izstrādi nesaistītā vidē;
 • kopējā uzkrātā kapacitāte visām posmu instancēm:
  • krātuve: 300 gigabaiti;
  • tīkla ievadizvade: 150 gigabaiti mēnesī; un
  • dublējums: 300 gigabaiti.
 • līdz 100 000 iesniedzamām veidlapām gadā;
 • līdz 1 000 000 renderējamiem dokumentiem gadā;
 • 1. apkalpošanas līmenis; un
 • šādi komplektēti pakalpojumi pēc pieprasījuma:
  • Adobe Analytics Essentials izpildāmā koda izmantošana jebkurā pielāgojamā veidlapā vai interaktīvā saziņā (t. i, HTML atveidojumi datu tveršanai vai parādīšanai, kas reaģē uz ierīces izkārtojumu un automātiski pēc nepieciešamības apkopo atbilstošās veidlapas/dokumenta sadaļas), ko izveido un uztur AEM Forms Managed Services Basic, kas atbilst klienta vietņu definīcijām; un
  • Adobe Experience Targeting izpildāmā koda izmantošana jebkurā pielāgojamā veidlapā vai dokumentā (t. i, HTML atveidojumi datu tveršanai vai parādīšanai, kas reaģē uz ierīces izkārtojumu un automātiski pēc nepieciešamības apkopo atbilstošās veidlapas/dokumenta sadaļas), ko izveido un uztur AEM Forms Managed Services Basic, kas atbilst klienta vietnes definīcijām.

(b)    AEM Forms: MS Basic HR 99,5% – 300K/3M. Iekļauts:

 • 99,5% minimālie darbspējas procenti 1 autora instancei, 2 publicēšanas instancēm un 2 nosūtīšanas instancēm izmantošanai izstrādes vidē;
 • kopējā uzkrātā kapacitāte visās izstrādes vides autora un publicēšanas instancēs:
  • krātuve: 750 gigabaiti;
  • tīkla ievadizvade: 1,5 terabaiti mēnesī; un
  • dublējums: 2,25 terabaiti.
 • 5 posmu instances, kas norādītas kā 1 autora instance, 2 publicēšanas instances un 2 nosūtīšanas instances izmantošanai ar izstrādi nesaistītā vidē;
 • kopējā uzkrātā kapacitāte visām posmu instancēm:
  • krātuve: 500 gigabaiti;
  • tīkla ievadizvade: 250 gigabaiti mēnesī; un
  • dublējums: 500 gigabaiti.
 • līdz 300 000 iesniedzamām veidlapām gadā;
 • līdz 3 000 000 renderējamiem dokumentiem gadā;
 • 1. apkalpošanas līmenis; un
 • šādi komplektēti pakalpojumi pēc pieprasījuma:
  • Adobe Analytics Essentials izpildāmā koda izmantošana jebkurā pielāgojamā veidlapā vai interaktīvā saziņā (t. i, HTML atveidojumi datu tveršanai vai parādīšanai, kas reaģē uz ierīces izkārtojumu un automātiski pēc nepieciešamības apkopo atbilstošās veidlapas/dokumenta sadaļas), ko izveido un uztur AEM Forms Managed Services Basic HR, kas atbilst klienta vietņu definīcijām; un
  • Adobe Experience Targeting izpildāmā koda izmantošana jebkurā pielāgojamā veidlapā vai dokumentā (t. i, HTML atveidojumi datu tveršanai vai parādīšanai, kas reaģē uz ierīces izkārtojumu un automātiski pēc nepieciešamības apkopo atbilstošās veidlapas/dokumenta sadaļas), ko izveido un uztur AEM Forms Managed Services Basic HR, kas atbilst klienta vietnes definīcijām.

2.  AEM Forms Managed Services Enterprise

Licencēšana. Atsevišķa AEM Forms Managed Services Enterprise pamata pakotne ir jālicencē katram AEM Forms Managed Services Enterprise AEM izvietojumam. AEM Forms Managed Services Enterprise ietver AEM Assets Media Library funkciju izmantošanu. Uz AEM Forms Managed Services Enterprise attiecas AEM Forms licencēšanas ierobežojumi.

AEM Forms Managed Services Enterprise pamata pakotne ir viena no tālāk minētājām konfigurācijām, kā norādīts piemērojamajā pārdošanas pasūtījumā:

(a)    AEM Forms: MS Enterprise 99,5% – 750K/10M. Iekļauts:

 • 99,5% minimālie darbspējas procenti 1 autora instancei, 1 publicēšanas instancei un 1 nosūtīšanas instancei izmantošanai izstrādes vidē;
 •  kopējā uzkrātā kapacitāte visās izstrādes vides autora un publicēšanas instancēs:
  • krātuve: 500 gigabaiti;
  • tīkla ievadizvade: 1 terabaits mēnesī; un
  • dublējums: 1,5 terabaiti.
 • 3 posmu instances, kas norādītas kā 1 autora instance, 1 publicēšanas instance un 1 nosūtīšanas instance izmantošanai ar izstrādi nesaistītā vidē;
 • kopējā uzkrātā kapacitāte visām posmu instancēm:
  • krātuve: 300 gigabaiti;
  • tīkla ievadizvade: 150 gigabaiti mēnesī; un
  • dublējums: 300 gigabaiti.
 •  līdz 300 000 iesniedzamām veidlapām gadā;
 •  līdz 3 000 000 renderējamiem dokumentiem gadā;
 •  2. apkalpošanas līmenis; un
 •  šādi komplektēti pakalpojumi pēc pieprasījuma:
  • Adobe Analytics Essentials izpildāmā koda izmantošana jebkurā pielāgojamā veidlapā vai interaktīvā saziņā (t. i, HTML atveidojumi datu tveršanai vai parādīšanai, kas reaģē uz ierīces izkārtojumu un automātiski pēc nepieciešamības apkopo atbilstošās veidlapas/dokumenta sadaļas), ko izveido un uztur AEM Forms Managed Services Enterprise, kas atbilst klienta vietņu definīcijām; un
  • Adobe Experience Targeting izpildāmā koda izmantošana jebkurā pielāgojamā veidlapā vai dokumentā (t. i, HTML atveidojumi datu tveršanai vai parādīšanai, kas reaģē uz ierīces izkārtojumu un automātiski pēc nepieciešamības apkopo atbilstošās veidlapas/dokumenta sadaļas), ko izveido un uztur AEM Forms Managed Services Enterprise, kas atbilst klienta vietnes definīcijām.

(b)    AEM Forms: MS Enterprise HR 99,5% – 1M/15M. Iekļauts:

 • 99,5% minimālie darbspējas procenti 1 autora instancei, 2 publicēšanas instancēm un 2 nosūtīšanas instancēm izmantošanai izstrādes vidē;
 • kopējā uzkrātā kapacitāte visās izstrādes vides autora un publicēšanas instancēs:
  • krātuve: 750 gigabaiti;
  • tīkla ievadizvade: 1,5 terabaiti mēnesī; un
  • dublējums: 2,25 terabaiti.
 • 5 posmu instances, kas norādītas kā 1 autora instance, 2 publicēšanas instances un 2 nosūtīšanas instances izmantošanai ar izstrādi nesaistītā vidē;
 • kopējā uzkrātā kapacitāte visām posmu instancēm:
  • krātuve: 500 gigabaiti;
  • tīkla ievadizvade: 250 gigabaiti mēnesī; un
  • dublējums: 500 gigabaiti.
 • līdz 1000 iesniedzamām veidlapām gadā;
 • līdz 15 000 000 renderējamiem dokumentiem;
 • 2. apkalpošanas līmenis; un
 • šādi komplektēti pakalpojumi pēc pieprasījuma:
  • Adobe Analytics Essentials izpildāmā koda izmantošana jebkurā pielāgojamā veidlapā vai interaktīvā saziņā (t. i, HTML atveidojumi datu tveršanai vai parādīšanai, kas reaģē uz ierīces izkārtojumu un automātiski pēc nepieciešamības apkopo atbilstošās veidlapas/dokumenta sadaļas), ko izveido un uztur AEM Forms Managed Services Enterprise HR, kas atbilst klienta vietņu definīcijām; un
  • Adobe Experience Targeting izpildāmā koda izmantošana jebkurā pielāgojamā veidlapā vai dokumentā (t. i, HTML atveidojumi datu tveršanai vai parādīšanai, kas reaģē uz ierīces izkārtojumu un automātiski pēc nepieciešamības apkopo atbilstošās veidlapas/dokumenta sadaļas), ko izveido un uztur AEM Forms Managed Services Enterprise HR, kas atbilst klienta vietnes definīcijām.

(c)    AEM Forms: MS Enterprise 99,9% – 2M/30M. Iekļauts:

 • 99,9% minimālie darbspējas procenti 2 publicēšanas instancēm un 2 nosūtīšanas instancēm izmantošanai izstrādes vidē;
 • 99,5% minimālie darbspējas procenti 1 autora instancei izmantošanai izstrādes vidē;
 • kopējā uzkrātā kapacitāte visās izstrādes vides autora un publicēšanas instancēs:
  • krātuve: 750 gigabaiti;
  • tīkla ievadizvade: 1,5 terabaiti mēnesī; un
  • dublējums: 2,25 terabaiti.
 • 5 posmu instances, kas norādītas kā 1 autora instance, 2 publicēšanas instances un 2 nosūtīšanas instances izmantošanai ar izstrādi nesaistītā vidē;
 • kopējā uzkrātā kapacitāte visām posmu instancēm:
  • krātuve: 500 gigabaiti;
  • tīkla ievadizvade: 250 gigabaiti mēnesī; un
  • dublējums: 500 gigabaiti.
 • līdz 2 000 000 iesniedzamām veidlapām gadā;
 • līdz 3 000 000 renderējamiem dokumentiem gadā;
 • 2. apkalpošanas līmenis; un
 • šādi komplektēti pakalpojumi pēc pieprasījuma:
  • Adobe Analytics Essentials izpildāmā koda izmantošana jebkurā pielāgojamā veidlapā vai interaktīvā saziņā (t. i, HTML atveidojumi datu tveršanai vai parādīšanai, kas reaģē uz ierīces izkārtojumu un automātiski pēc nepieciešamības apkopo atbilstošās veidlapas/dokumenta sadaļas), ko izveido un uztur AEM Forms Managed Services Enterprise, kas atbilst klienta vietņu definīcijām; un
  • Adobe Experience Targeting izpildāmā koda izmantošana jebkurā pielāgojamā veidlapā vai dokumentā (t. i, HTML atveidojumi datu tveršanai vai parādīšanai, kas reaģē uz ierīces izkārtojumu un automātiski pēc nepieciešamības apkopo atbilstošās veidlapas/dokumenta sadaļas), ko izveido un uztur AEM Forms Managed Services Enterprise, kas atbilst klienta vietnes definīcijām.

(d)    AEM Forms: MS Enterprise 99,95% – 5M/90M. Iekļauts:

 • 99,95% minimālie darbspējas procenti 4 publicēšanas instancēm un 4 nosūtīšanas instancēm izmantošanai izstrādes vidē;
 • 99,9% minimālie darbspējas procenti 2 autora instancēm izmantošanai izstrādes vidē;
 • kopējā uzkrātā kapacitāte visās izstrādes vides autora un publicēšanas instancēs:
  • krātuve: 1,5 terabaiti;
  • tīkla ievadizvade: 3 terabaiti mēnesī; un
  • dublējums: 4,5 terabaiti.
 • 10 posmu instances, kas norādītas kā 2 autora instances, 4 publicēšanas instances un 4 nosūtīšanas instances izmantošanai ar izstrādi nesaistītā vidē;
 • kopējā uzkrātā kapacitāte visām posmu instancēm:
  • krātuve: 1 terabaits;
  • tīkla ievadizvade: 500 gigabaiti mēnesī; un
  • dublējums: 1 terabaits.
 • līdz 5 000 000 iesniedzamām veidlapām gadā;
 • līdz 90 000 000 renderējamiem dokumentiem gadā;
 • 2. apkalpošanas līmenis; un
 • šādi komplektēti pakalpojumi pēc pieprasījuma:
  • Adobe Analytics Essentials izpildāmā koda izmantošana jebkurā pielāgojamā veidlapā vai interaktīvā saziņā (t. i, HTML atveidojumi datu tveršanai vai parādīšanai, kas reaģē uz ierīces izkārtojumu un automātiski pēc nepieciešamības apkopo atbilstošās veidlapas/dokumenta sadaļas), ko izveido un uztur AEM Forms Managed Services Enterprise, kas atbilst klienta vietņu definīcijām; un
  • Adobe Experience Targeting izpildāmā koda izmantošana jebkurā pielāgojamā veidlapā vai dokumentā (t. i, HTML atveidojumi datu tveršanai vai parādīšanai, kas reaģē uz ierīces izkārtojumu un automātiski pēc nepieciešamības apkopo atbilstošās veidlapas/dokumenta sadaļas), ko izveido un uztur AEM Forms Managed Services Enterprise, kas atbilst klienta vietnes definīcijām.

(e)    AEM Forms: MS Enterprise 99,99% – 10M/200M. Iekļauts:

 • 99,99% minimālie darbspējas procenti 4 publicēšanas instancēm un 4 nosūtīšanas instancēm izmantošanai izstrādes vidē;
 • 99,9% minimālie darbspējas procenti 2 autora instancēm izmantošanai izstrādes vidē;
 • kopējā uzkrātā kapacitāte visās izstrādes vides autora un publicēšanas instancēs:
  • krātuve: 1,5 terabaiti;
  • tīkla ievadizvade: 3 terabaiti mēnesī; un
  • dublējums: 4,5 terabaiti.
 • 99,0% minimālie darbspējas procenti 2 autora instancēm, 4 publicēšanas instancēm un 4 nosūtīšanas instancēm izmantošanai pirmsizstrādes vidē;
 • kopējā uzkrātā kapacitāte visās pirmsizstrādes vides autora un publicēšanas instancēs:
  • krātuve: 1,5 terabaiti;
  • tīkla ievadizvade: 3 terabaiti mēnesī; un
  • dublējums: 4,5 terabaiti.
 • 10 posmu instances, kas norādītas kā 2 autora instances, 4 publicēšanas instances un 4 nosūtīšanas instances izmantošanai ar izstrādi nesaistītā vidē;
 • kopējā uzkrātā kapacitāte visām posmu instancēm:
  • krātuve: 1 terabaits;
  • tīkla ievadizvade: 500 gigabaiti mēnesī; un
  • dublējums: 1 terabaits.
 • līdz 10 000 000 iesniedzamām veidlapām gadā;
 • līdz 200 000 000 renderējamiem dokumentiem gadā;
 • 2. apkalpošanas līmenis; un
 • šādi komplektēti pakalpojumi pēc pieprasījuma:
  • Adobe Analytics Essentials izpildāmā koda izmantošana jebkurā pielāgojamā veidlapā vai interaktīvā saziņā (t. i, HTML atveidojumi datu tveršanai vai parādīšanai, kas reaģē uz ierīces izkārtojumu un automātiski pēc nepieciešamības apkopo atbilstošās veidlapas/dokumenta sadaļas), ko izveido un uztur AEM Forms Managed Services Enterprise, kas atbilst klienta vietņu definīcijām; un
  • Adobe Experience Targeting izpildāmā koda izmantošana jebkurā pielāgojamā veidlapā vai dokumentā (t. i, HTML atveidojumi datu tveršanai vai parādīšanai, kas reaģē uz ierīces izkārtojumu un automātiski pēc nepieciešamības apkopo atbilstošās veidlapas/dokumenta sadaļas), ko izveido un uztur AEM Forms Managed Services Enterprise, kas atbilst klienta vietnes definīcijām.

Pievienojumprogrammas

Produkti un pakalpojumi

Licencēšanas metrika

Pievienojumprogrammu produktu un pakalpojumu piemērojamība

Sites/Forms paredzēti AEM Assets

Izvietojumam

AEM Sites vai AEM Forms

Asset Share

Pakotnei AEM Assets Enterprise

Sites/Forms paredzēti AEM Forms

Izvietojumam

AEM Sites vai AEM Assets

AEM Forms papildu licences kapacitāte

Pakotnei

AEM Forms Enterprise

AEM Screens Standard 

Atskaņotājam

AEM Sites Enterprise vai AEM Assets Enterprise

AEM Screens Premium 

Atskaņotājam

AEM Sites Enterprise vai AEM Assets Enterprise

Assets/Forms paredzēti AEM Sites

Izvietojumam

AEM Assets vai AEM Forms

Brand Portal Brand Portal lietotājam AEM Assets Enterprise

Commerce Integration Framework

Izvietojumam

AEM Sites (izņemot AEM Sites: MS Basic 99,5% SLA) 

Papildu vienlaicīgs lietotājs

Izvietojumam

AEM Sites Enterprise vai AEM Assets Enterprise

Attīstības (QA) instance Izvietojumam AEM Sites, AEM Assets vai AEM Forms
Attīstība (QA) mēnesī Mēneša instancei AEM Sites Enterprise, AEM Assets Enterprise vai AEM Forms Enterprise

Document Security

Adresātam

AEM Forms Enterprise

Dynamic Media
(pakalpojumi pēc pieprasījuma)

Lapas skatījumi mēnesī

AEM Sites vai AEM Assets

Uzlabotā drošība

Pasūtījumam

AEM Sites Enterprise, AEM Assets Enterprise vai AEM Forms Enterprise

Image Authoring Work Station
(programmatūra pēc pieprasījuma)

Instancei

AEM Assets

JEE Workflows

Izvietojumam

AEM Forms Enterprise

Personalized Media
(pakalpojumi pēc pieprasījuma)

Gada lapas skatījumu datplūsma

Sites/Forms paredzēti AEM Assets vai AEM Assets

AEM Sites: MS Managed Prod Capacity

Pakotnei

AEM Sites

AEM Forms: MS Managed Prod Capacity Pakotnei AEM Forms Enterprise
AEM Assets: MS pārvaldīta izstrādes jauda Pakotnei AEM Assets Enterprise

Managed Storage

250 gigabaitu pakotnei

Sites/Forms paredzētie AEM Sites, AEM Forms vai AEM Assets

Posma instance Instancei AEM Sites, AEM Assets vai AEM Forms

Content Delivery Network

500 gigabaitu pakotnei

Managed Services

Pievienojumprogrammas: produktu ierobežojumi

Sites/Forms paredzēti AEM Assets. Sites/Forms paredzētos AEM Assets izvietojumus var pievienot AEM izvietojumam tikai tad, ja ir licencēta AEM Sites Managed Services Basic vai Enterprise pamata pakotne, AEM Forms Managed Services Basic vai Enterprise pamata pakotne. Sites/Forms paredzētajos AEM Assets izvietojumos iekļautais:

 • minimālie darbspējas procenti, kas ir līdzvērtīgi AEM Sites Managed Services pamata pakotnes vai AEM Forms Managed Services pamata pakotnes, kurai pievieno AEM Assets, izstrādes vides minimālajiem darbspējas procentiem;
 • AEM Sites Managed Services pamata pakotnes vai AEM Forms Managed Services pamata pakotnes, kurai pievieno AEM Assets, 2 vCPU palielinājums izstrādes vides autora instancei un 2 vCPU palielinājums ar izstrādi nesaistītas vides autora instancei;
 • līdz kopējam vienlaicīgo lietotāju skaitam, kas pilnvaroti AEM Sites Managed Services pamata pakotnē, kurai pievieno AEM Assets, vai līdz 40 vienlaicīgiem lietotājiem, ja AEM Assets pievieno AEM Forms Managed Services pamata pakotnei;
 • līdz 1 terabaitam Managed Services līdzekļu krātuves;
 • līdz 3 terabaitiem dublējuma;
 • apkalpošanas līmenis, kas ir līdzvērtīgs AEM Sites Managed Services pamata pakotnes vai AEM Forms Managed Services pamata pakotnes, kurai pievieno AEM Assets, izstrādes vides apkalpošanas līmenim; un
 • šādi komplektēti pakalpojumi pēc pieprasījuma:
  • Brand Portal izmantošana līdz 200 Brand Portal lietotājiem un 1 terabaitam krātuves pēc pieprasījuma;
  • Smart Content Services lietojums; un
  • Adobe Analytics Essentials izpildāmā koda izmantošana jebkurā klienta vietnē tikai un vienīgi tam, lai uzraudzītu AEM Assets Managed Services pārvaldītā klienta satura izmantošanu.

Asset Share. Asset Share pakotnes var pievienot AEM izvietojumam tikai tad, ja AEM Assets Managed Services Enterprise pamata pakotne ir licencēta. Asset Share ietver AEM Sites funkcionalitātes lietojumu tikai pielāgota multivides portāla izveidošanai, lai atvieglotu AEM Assets glabātu klienta digitālo līdzekļu izplatīšanu iekšējām un ārējām grupām.

Asset Share pakotnēs iekļautais:

 • 1 ļoti liela publicēšanas instance un pēc nepieciešamības 1 nosūtīšanas instance izmantošanai izstrādes vidē; un
 • 1 īpaši liela posma instance, norādīta kā publicēšanas instance, un, ja nepieciešams, 1 posma instance, kas norādīta kā nosūtīšanas instance izmantošanai ar izstrādi nesaistītā vidē.

Sites/Forms paredzēti AEM Forms. Sites/Assets paredzētos AEM Forms izvietojumus var pievienot AEM izvietojumam tikai tad, ja ir licencēta AEM Sites Managed Services Basic vai Enterprise pamata pakotne, AEM Assets Managed Services Basic vai Enterprise pamata pakotne. Uz Sites/Assets paredzētajiem AEM Forms izvietojumiem attiecas AEM Forms licencēšanas ierobežojumi. Sites/Assets paredzētajos AEM Forms izvietojumos iekļautais:

 • minimālie darbspējas procenti, kas ir līdzvērtīgi AEM Assets Managed Services pamata pakotnes vai AEM Sites Managed Services pamata pakotnes, kurai pievieno AEM Forms, izstrādes vides minimālajiem darbspējas procentiem;
 • 1 papildu publicēšanas instance izmantošanai izstrādes vidē un 1 papildu posma instance, kas norādīta kā nosūtīšanas instance izmantošanai ar izstrādi nesaistītā vidē, ja pievieno AEM Assets Managed Services Basic vai Enterprise pamata pakotnei;
 • līdz kopējam vienlaicīgo lietotāju skaitam, kas pilnvaroti AEM Assets Managed Services pamata pakotnei vai AEM Sites Managed Services pamata pakotnei, kurai pievieno AEM Forms;
 • līdz 100 000 iesniedzamām veidlapām gadā;
 • līdz 1 000 000 renderējamiem dokumentiem gadā;
 • apkalpošanas līmenis, kas ir līdzvērtīgs AEM Assets Managed Services pamata pakotnes vai AEM Sites Managed Services pamata pakotnes, kurai pievieno AEM Forms, izstrādes vides apkalpošanas līmenim; un
 • šādi komplektēti pakalpojumi pēc pieprasījuma:
  • Adobe Analytics Essentials izpildāmā koda izmantošana jebkurā pielāgojamā veidlapā vai interaktīvā saziņā (t. i, HTML atveidojumi datu tveršanai vai parādīšanai, kas reaģē uz ierīces izkārtojumu un automātiski pēc nepieciešamības apkopo atbilstošās veidlapas/dokumenta sadaļas), ko izveido un uztur AEM Forms Managed Services, kas atbilst klienta vietņu definīcijām; un
  • Adobe Experience Targeting izpildāmā koda izmantošana jebkurā pielāgojamā veidlapā vai dokumentā (t. i, HTML atveidojumi datu tveršanai vai parādīšanai, kas reaģē uz ierīces izkārtojumu un automātiski pēc nepieciešamības apkopo atbilstošās veidlapas/dokumenta sadaļas), ko izveido un uztur AEM Forms Managed Services, kas atbilst klienta vietnes definīcijām.

AEM Forms papildu licences kapacitāte. AEM Forms Additional License Capacity pakotnes var pievienot AEM izvietojumam tikai tad, ja AEM Forms Managed Services Enterprise pamata pakotne ir licencēta. AEM Forms Additional License Capacity pakotnēs iekļautais:

 • papildu 1 miljons iesniedzamo veidlapu gadā; un
 • papildu 15 miljoni renderējamo dokumentu gadā.

AEM Screens Standard. Pievienojumprogrammu AEM Screens Standard var pievienot AEM izvietojumam tikai tad, ja ir licencēta AEM Sites Managed Services Enterprise pamata pakotne, AEM Assets Managed Services Enterprise pamata pakotne. AEM Screens Standard drīkst izmantot tikai tāda video un attēlu satura pārvaldīšanai, kas tiek ielādēts no AEM Screens atskaņotājā paredzētajos laikos un datumos. AEM Screens Standard neietver tiesības pārvaldīt intelektuālu, interaktīvu, personalizētu vai dinamisku saturu. AEM Screens Standard licencē konkrētam atskaņotajam, un tā ir jālicencē tādā apjomā, kas ir vienāds ar kopējo atskaņotāju skaitu, kuros AEM Screens Standard funkcionalitāte vai jebkura tās daļa tiek izmantota vai agrāk tika aktivizēta (pat ja to nelieto nepārtraukti). AEM Screens Standard neietver nevienu spēlētāju vai spēlētāju integrāciju, uzturēšanu un darbību. Ja pievienojumprogrammu AEM Screens Standard pievieno AEM Assets Managed Services Enterprise pamata pakotnei, AEM Screens Standard ietver AEM Site funkcijas, kas izmantojamas tikai tam, lai atvieglotu klientam AEM Screens Standard izmantošanu. AEM Sites Managed Services Enterprise vai AEM Assets Managed Services Enterprise pievienotajai AEM Screens Standard ir minimālie darbspējas procenti 99,5%. Adobe, pēc saviem ieskatiem, var palaist AEM Screens Standard atsevišķā AEM izvietojumā Managed Services vidē.

AEM Screens Premium. Pievienojumprogrammu AEM Screens Premium var pievienot AEM izvietojumam tikai tad, ja ir licencēta AEM Sites Managed Services Enterprise pamata pakotne, AEM Assets Managed Services Enterprise pamata pakotne. AEM Screens Premium ietver visas AEM Screens Standard iespējas, un to var arī izmantot, lai pārvaldītu intelektuālu, interaktīvu, personalizētu vai dinamisku saturu, kam var būt nepieciešama automātiska noteikšana, lai pārliecinātos par dinamiskā satura rādīšanu. AEM Screens Premium licencē konkrētam atskaņotajam, un tā ir jālicencē tādā apjomā, kas ir vienāds ar kopējo atskaņotāju skaitu, kuros AEM Screens Premium funkcionalitāte vai jebkura tās daļa tiek izmantota vai agrāk tika aktivizēta (pat ja to nelieto nepārtraukti). AEM Screens Premium neietver nevienu Spēlētāju vai Spēlētāju integrāciju, uzturēšanu un darbību. Ja pievienojumprogrammu AEM Screens Premium pievieno AEM Assets Managed Services Enterprise pamata pakotnei, AEM Screens Premium ietver AEM Site funkcijas, kas izmantojamas tikai tam, lai atvieglotu klientam AEM Screens Premium izmantošanu. AEM Screens Premium ietver funkcijas, ar kurām iespējo atskaņotājus interaktīvai vai skārienjutīgai lietošanai. AEM Sites Managed Services Enterprise vai AEM Assets Managed Services Enterprise pievienotajai AEM Screens Premium ir minimālie darbspējas procenti 99,5%. Adobe, pēc saviem ieskatiem, var palaist AEM Screens Enterprise atsevišķā AEM izvietojumā Managed Services vidē.

Assets/Forms paredzēti AEM Sites. Assets/Forms paredzētos AEM Sites izvietojumus var pievienot AEM izvietojumam tikai tad, ja ir licencēta AEM Assets Managed Services Basic vai Enterprise pamata pakotne, AEM Forms Managed Services Basic vai Enterprise pamata pakotne. Assets/Forms paredzētajos AEM Sites izvietojumos iekļautais:

 • minimālie darbspējas procenti, kas ir līdzvērtīgi AEM Assets Managed Services pamata pakotnes vai AEM Forms Managed Services pamata pakotnes, kurai pievieno AEM Sites, izstrādes vides minimālajiem darbspējas procentiem;
 • 1 papildu publicēšanas instance izmantošanai izstrādes vidē un 1 papildu posma instance, kas norādīta kā publicēšanas instance izmantošanai ar izstrādi nesaistītā vidē, ja pievieno AEM Assets Managed Services Basic vai Enterprise pamata pakotnei;
 • līdz kopējam vienlaicīgo lietotāju skaitam, kas pilnvaroti AEM Assets Managed Services pamata pakotnē, kurai pievieno AEM Sites, 40 vienlaicīgi lietotāji, ja AEM Sites pievieno AEM Forms Managed Services pamata pakotnei;
 • līdz 1 miljonam darbību mēnesī;
 • apkalpošanas līmenis, kas ir līdzvērtīgs AEM Assets Managed Services pamata pakotnes vai AEM Forms Managed Services pamata pakotnes, kurai pievieno AEM Sites, izstrādes vides apkalpošanas līmenim; un
 • šādi komplektēti pakalpojumi pēc pieprasījuma:
  • Adobe Analytics Essentials izpildāmā koda izmantošana jebkurā AEM Sites Managed Services uzturētā klienta vietnē; un
  • Adobe Experience Targeting izpildāmā koda izmantošana jebkurā AEM Sites Managed Services uzturētā klienta vietnē.

Brand Portal. Brand Portal var pievienot AEM izvietojumam tikai tad, ja AEM Assets Managed Services Enterprise pamata pakotne ir licencēta. Katrs Brand Portal lietotājs, kas piesakās Brand Portal lietotāja interfeisā licences termiņa 12 mēnešu laikā, tiek uzskatīts par vienu Brand Portal lietotāju.

Commerce Integration Framework. Commerce Integration Framework var pievienot tikai AEM izvietojumam tikai tad, ja ir licencēta AEM Sites Managed Services Basic pakotne (izņemot AEM Sites Managed Services Basic 99,5% konfigurāciju) vai AEM Sites Managed Services Enterprise Base pakotne. Integrējoties ar trešās puses e-komercijas platformu, Commerce Integration Framework ietver I/O izpildes laika pakalpojumus pēc pieprasījuma. Klients ir tiesīgs izmantot komercijas funkcionalitāti, kas piegādāta kopā ar Adobe Experience Manager Managed Services.

Papildu vienlaicīgs lietotājs. Papildu vienlaicīgo lietotāju izvietojumus var pievienot AEM izvietojumam tikai tad, ja ir licencēta AEM Sites Managed Services Enterprise pamata pakotne, AEM Assets Managed Services Enterprise pamata pakotne.  Papildu vienlaicīgo lietotāju izvietojumos iekļautais:

 • 2 vCPU, kas pievienoti AEM Sites Managed Services Enterprise pamata pakotnes vai AEM Assets Managed Services Enterprise pamata pakotnes, kurai pievieno vienlaicīgo lietotāju instanci, izstrādes vides autora instancei; un
 • AEM Sites Managed Services Enterprise pamata pakotnē vai AEM Assets Managed Services Enterprise pamata pakotnē, kurai pievieno vienlaicīgo lietotāju izvietojumu, pilnvaroto vienlaicīgo lietotāju skaita palielinājums līdz papildu 40 vienlaicīgajiem lietotājiem.

Content Delivery Network. Content Delivery Network pakalpojumus var pievienot tikai AEM Managed Services Enterprise pamata pakotnei, kas izvietota Amazon tīmekļa pakalpojumos.

Attīstības (QA) instance (AEM:MS Dev/QA). Attīstības (QA) instances var pievienot tikai AEM izvietojuma ar izstrādi nesaistītai videi, ja AEM Sites/Assets/Forms Managed Services pamata pakotne ir licencēta, un to nedrīkst izmantot neatkarīgi, lai izpildītu AEM Managed Services līdzekļus vai funkcijas.

Attīstība (QA) mēnesī. Attīstība (QA) mēnesi var pievienot tikai AEM izvietojuma ar izstrādi nesaistītai videi, ja AEM Sites/Assets/Forms Managed Services Enterprise pamata pakotne ir licencēta, un to nedrīkst izmantot neatkarīgi, lai izpildītu AEM Managed Services līdzekļus vai funkcijas. Attīstības (QA) mēnesī instances ir jālicencē tādā daudzumā, kas ir vienāds ar kopējo autoru, publicēšanas un nosūtīšanas instanču skaitu kā daļu no AEM izvietojumu konfigurācijas, kur tiek izmantota attīstības (QA) mēnesī instancēm, vai to vairākkārtēju skaitu.

Document Security. Document Security var pievienot AEM izvietojumam tikai tad, ja AEM Forms Managed Services Enterprise pamata pakotne ir licencēta.  Katrs adresāts ir licencēts vienam AEM izvietojumam. Klients nedrīkst atspējot vai kavēt elektroniskos paziņojumus vai dialoglodziņus attiecībā uz privātumu vai izsekošanu, kas parādās programmatūrā, ko izmanto, lai skatītu elektroniskos failus, kurus apstrādā Document Security. Document Security ir jālicencē vismaz 1000 adresātiem. Document Security ietver 1 apstrādes instanci izmantošanai izstrādes vidē. AEM Forms Managed Services Enterprise pievienotā pievienojumprogrammai Document Security ir minimālie darbspējas procenti 99,5%.

Dynamic Media. Dynamic Media var pievienot AEM izvietojumam tikai tad, ja ir licencēta AEM Sites Managed Services pamata pakotne, AEM Assets Managed Services pamata pakotne. Dynamic Media tiek nodrošināta ar 1 terabaitu uzkrāto krātuvi pēc pieprasījuma. Piekļuvi dažiem Dynamic Media līdzekļiem un funkcijām var nodrošināt, izmantojot alternatīvus interfeisus, kas var būt apzīmēti kā Adobe Scene7 vai Dynamic Media Classic. Adobe, pēc saviem ieskatiem, var atjaunināt alternatīvo interfeisu zīmolu un apvienot šādus līdzekļus un funkcijas vienotas piekļuves interfeisā. Kad Dynamic Media ir licencēta kā pievienojumprogramma AEM Sites Managed Services, klients var piekļūt un izmantot AEM Assets Managed Services AEM Sites Managed Services vidē tikai klienta saturam, ko piegādā Dynamic Media.

Uzlabotā drošība. Uzlaboto drošību var pievienot AEM izvietojumam tikai tad, ja AEM Sites/Forms/Assets Managed Services Enterprise pamata pakotne ir licencēta.

Image Authoring Workstation. Image Authoring Workstation instances var pievienot AEM izvietojumam tikai tad, ja AEM Assets Managed Services Basic vai Enterprise pamata pakotne un pievienojumprogramma AEM Assets ir licencēta. Klients nedrīkst instalēt Image Authoring Workstation nevienā serverī, koplietotajā vai viesotajā sistēmā, kas ļauj Image Authoring Workstation izmantot to vai piekļūt tai vairākos datoros vai vairākiem lietotājiem.

JEE Workflows.  JEE Workflows izvietojumus var pievienot AEM izvietojumam tikai tad, ja AEM Forms Managed Services Enterprise pamata pakotne ir licencēta.  JEE Workflows atbalsta tikai HTML Workspace un AEM Forms JEE Workflows iespējas, kas identificētas šeit: https://helpx.adobe.com/experience-manager/6-3/forms/using/capabilities-osgi-jee-workflows.html. Pievienojumprogrammā JEE Workflows iekļautās Adobe AEM Workbench kopijas klients drīkst lietot tikai galddatorā vai klēpjdatorā izmantošanai kopā ar lietojumprogrammu JEE Workflows. Šāda izmantošana netiks uzskatīta par papildu izvietojumu. JEE darbplūsmas izvietojumi ietver 1 apstrādes instanci, kas paredzēta izmantošanai izstrādes vidē, un 1 posma instanci, kas paredzēta izmantošanai ar izstrādi nesaistītā vidē. AEM Forms Managed Services Enterprise pievienotajiem JEE Workflows izvietojumiem ir minimālie darbspējas procenti 99,5%.

Personalized Media. Personalized Media var pievienot AEM izvietojumam tikai tad, ja AEM Assets Managed Services Basic vai Enterprise pamata pakotne un pievienojumprogramma AEM Assets ir licencēta. Pievienojumprogramma Personalized Media tiek nodrošināta ar 60 gigabaitu uzkrāto krātuvi pēc pieprasījuma. Personalized Media iekļautās Dynamic Media funkcijas (ja tā ir licencēta atsevišķi no Dynamic Media) var tikt izmantotas tikai tam, lai ļautu klientam izmantot Personalized Media Visual Configurator un 1:1 Templates komponentus. Piekļuvi dažiem Personalized Media līdzekļiem un funkcijām var nodrošināt, izmantojot alternatīvus interfeisus, kuras var apzīmēt kā Adobe Scene7 vai Dynamic Media Classic. Adobe, pēc saviem ieskatiem, var atjaunināt alternatīvo interfeisu zīmolu un apvienot šādus līdzekļus un funkcijas vienotas piekļuves interfeisā.

AEM Sites: MS Managed Prod Capacity. Uz AEM Sites Managed Services Enterprise paredzētajām AEM Sites Managed Production Capacity pakotnēm attiecas AEM Sites veiktspējas ierobežojums. AEM Sites Managed Production Capacity pakotnēs iekļautais:

 • AEM Sites Managed Services Basic AEM izvietojumiem:
  • līdz 1 miljonam darbību mēnesī. Klienta licencēto un AEM Sites Managed Services Basic AEM izvietojumiem pievienoto Managed Production Capacity pakotņu kopējais skaits nedrīkst pārsniegt 20 miljonus darbību mēnesī.
 • AEM Sites konfigurētā AEM Sites Managed Services Enterprise AEM izvietojumiem: MS Enterprise 99,5%, AEM Sites: MS Enterprise HR 99,5%, AEM Sites: MS Enterprise 99,9% un AEM Sites: MS Enterprise 99,95%:
  • 1 publicēšanas instance un 1 nosūtīšanas instance izmantošanai izstrādes vidē; un
  • 2 posmu instances, kas norādītas kā 1 publicēšanas instance un 1 nosūtīšanas instance izmantošanai ar izstrādi nesaistītā vidē.
 • AEM Sites konfigurētā AEM Sites Managed Services Enterprise AEM izvietojumiem: MS Enterprise 99,99%:
  • 1 publicēšanas instance un 1 nosūtīšanas instance izmantošanai izstrādes vidē; 
  • 1 publicēšanas instance un 1 nosūtīšanas instance izmantošanai pirmsizstrādes vidē; un
  • 2 posmu instances, kas norādītas kā 1 publicēšanas instance un 1 nosūtīšanas instance izmantošanai ar izstrādi nesaistītā vidē.

AEM Forms: MS Managed Prod Capacity. AEM Forms Managed Services Enterprise AEM izvietojumu AEM Forms Managed Production Capacity pakotnēs iekļautais:

 • 1 publicēšanas instance un 1 nosūtīšanas instance izmantošanai izstrādes vidē; un
 • 2 posmu instances, kas norādītas kā 1 publicēšanas instance un 1 nosūtīšanas instance izmantošanai ar izstrādi nesaistītā vidē.

AEM Assets: MS Managed Prod Capacity. AEM Assets Managed Services Enterprise AEM izvietojumu AEM Assets Managed Production Capacity pakotnes Sites Managed Services pamata pakotnes ietver 4 vCPU palielinājumu izstrādes vides autora instancei un 4 vCPU palielinājumu ar izstrādi nesaistītas vides autora instancei.

Managed Storage. Pievienojumprogrammu Managed Storage var pievienot AEM izvietojumam tikai tad, ja ir licencēta AEM Sites Managed Services Basic vai Enterprise pamata pakotne, AEM Forms Managed Services Basic vai Enterprise pamata pakotne vai pievienojumprogramma AEM Assets pakalpojumam AEM Sites Managed Services vai AEM Forms Managed Services. Managed Storage ierobežojums ir 1,5 terabaiti, ja to pievieno pievienojumprogrammai AEM Assets, kas pievienota pakalpojumam AEM Sites Managed Services vai AEM Forms Managed Services.

Posma instance (AEM:MS Stage). Posmu instances var pievienot tikai AEM izvietojuma ar izstrādi nesaistītai videi, ja AEM Sites/Assets/Forms Managed Services pamata pakotne ir licencēta, un to nedrīkst izmantot neatkarīgi, lai izpildītu AEM Managed Services līdzekļus vai funkcijas. Ja posmu instances tiek pievienotas AEM izvietojumam, kam ir licencēta AEM Sites/Assets/Forms Managed Services Basic pamata pakotne, posmu instances ir jālicencē tādā apjomā, kas ir līdzvērtīgs to autoru instanču, publicēšanas instanču un nosūtīšanas instanču kopējam skaitam, kas izvietotas kā daļa no attiecīgās AEM Sites Managed Services Basic pamata pakotnes, AEM Assets Managed Services Basic pamata pakotnes vai AEM Forms Managed Services Basic pamata pakotnes.

Definīcijas

Darbības nozīmē lapas skatījumus vai API zvanus, kas veikti AEM Sites Managed Services, lai piegādātu saturu vai datus klienta vietnei. Katrs lapas skatījums vai katrs piecu API zvanu skaits tiks skaitīts kā viena darbība. Darbības neietver izsaukumus satura piegādes tīklam.

Adobe Analytics Essentials nozīmē, ka klientiem, kuriem nav Adobe Analytics licences un kuri nav licencējuši AEM Managed Services HIPAA gatavo izvietojumu, ir jāizmanto (i) Adobe Analytics Essentials izpildāmais kods, kā detalizēti aprakstīts piemērojamās AEM Managed Services pamata pakotnes definīcijā, un (ii) ziņošanas funkcijas, kas pieejamas piemērojamajā AEM Managed Services pamata pakotnē. Adobe Analytics Essentials izmantošanas ierobežojums AEM Managed Services pakalpojumos ir līdz 150 miljoniem primārajiem servera izsaukumiem mēnesī (t. i., ja klientam ir vairāki Adobe Analytics Essentials izvietojumi pakalpojumā AEM (piem., Sites Managed Services, Assets Managed Services un Forms Managed Services). Klienta kopējais ierobežojums ir 150 miljonu primāro servera izsaukumu mēnesī visos šādos izvietojumos (piemēram, 150 miljoni primāro servera izsaukumu mēnesī, kas tiek sadalīti starp Sites Managed Services, Assets Managed Services un Forms Managed Services Adobe Analytics Essentials izvietojumiem)). Adobe Analytics Essentials nav iekļauta piekļuve Adobe Experience Cloud lietotāja interfeisam, kā arī tā saistītās funkcionalitātes izmantošana.

AEM Managed Services apkopotie klientu dati tiek uzglabāti ārpus AEM Managed Services pakalpojumu pēc pieprasījuma vidē, lai gan klientu dati var tikt replicēti un saglabāti pakalpojumā AEM Managed Services, lai atvieglotu ziņošanu pakalpojumā AEM Managed Services.

Adobe Experience Targeting nozīmē, ka klientiem, kuriem nav Adobe Analytics licences un kuri nav licencējuši AEM Managed Services HIPAA gatavo izvietojumu, ir jāizmanto Adobe Experience Targeting izpildāmais kods, kā detalizēti aprakstīts piemērojamā AEM Managed Services pamata pakotnē, līdz 150 miljoniem lapas skatījumu mēnesi (t. i., ja klientam ir vairāki Adobe Experience Targeting izvietojumi pakalpojumos AEM Sites Managed Services un Forms Managed Services, klienta ierobežojums ir kumulatīvi 150 miljoni lapas skatījumu mēnesī visos izvietojumos (piemēram, 150 miljoni lapas skatījumu mēnesi starp klienta Sites Managed Services un Forms Managed Services Adobe Experience Targeting izvietojumiem). Adobe Experience Targeting nav iekļauta piekļuve Adobe Experience Cloud lietotāja interfeisam, tā saistītās funkcionalitātes izmantošana un A/B testēšanas funkcionalitātes izmantošana.

Adobe Experience Targeting apkopotie klientu datu tiek uzglabāti ārpus Adobe Experience Targeting pakalpojumu pēc pieprasījuma vidē.

AEM izvietojums nozīmē neatkarīgu autora instanci vai saistītu autora instanču kopumu ar jebkuru skaitu pievienoto publicēšanas instanču.

AEM Forms licencēšanas ierobežojumi nozīmē tālāk minētos licencēšanas ierobežojumus.

 • AEM Forms portāls
  • AEM Sites funkcijas, kas iekļautas kā daļa no AEM Forms portāla, var tikt izmantotas tikai veidlapu un dokumentu izveidošanai, pārvaldīšanai, administrēšanai un piegādei tīmekļa vietnē, piemēram, tādas tīmekļa lapas izveidei un pielāgošanai, kas saistīta ar veidlapu un dokumentu meklēšanu, attēlošanu, izgūšanu un apstrādi, kā arī to e-pasta ziņojumu autorēšanai, kas saistīti ar dokumentiem, kas piegādāti tīmekļa vietnē. Klients nedrīkst izmantot AEM Sites funkcijas, kas iekļautas kā daļa no AEM Forms portāla, lai publicētu tīmekļa saturu vai pārvaldītu vietnes, kas nav saistītas ar veidlapu apstrādi vai dokumenta attēlojumu.
  • Media Library var izmantot tikai veidlapu, dokumentu, korespondences un saistīto AEM Forms portāla tīmekļa lapu izveidei, bet tās nedrīkst izmantot vispārīgai līdzekļu uzglabāšanai un pārvaldībai.
 • Reader Extensions. Katrai klienta licencētajai AEM Forms Managed Services vai Enterprise pamata pakotnei:
  • Klients var izmantot Reader Extensions līdz pat 100 unikāliem dokumentiem un izvietot šos dokumentus neierobežotam adresātu skaitam.
  • Klients var izmantot Reader Extensions neierobežotam dokumentu skaitam, ja dokumentus renderēja PDF veidlapu renderēšanas programma tūlītēji pirms tā izvietošanas adresātam. Šajā neierobežotās lietošanas scenārijā lasītāja paplašināto dokumentu nedrīkst publicēt tīmekļa vietnē vai citādi izvietot vairāk nekā vienam adresātam, nerenderējot dokumentu ar PDF veidlapu renderēšanas programmu.
 • Fonti. Fontiem, kas ir identificēti kā licencēti drukāšanai un priekšskatījuma iegulšanai, šeit: http://www.adobe.com/products/type/font-licensing/additional-license-rights.html, klients var iegult fontu programmatūras kopijas, kas tiek izplatītas klientam izmantošanai ar AEM Forms klienta dokumentos tikai ar mērķi drukāt un apskatīt dokuments.
 • AEM Forms Designer. AEM Forms Designer kopijas klients drīkst izmantot tikai galddatoriem vai klēpjdatoriem izmantošanai kopā ar AEM Forms Managed Services. Šāda izmantošana netiks uzskatīta par papildu instanci.
 • Digitālie sertifikāti. Jebkura trešo personu sertifikācijas iestāžu izsniegto digitālo sertifikātu pirkšana, izmantošana vai paļaušanās uz tiem, kas saistīti ar klienta AEM Forms Managed Services izmantošanu, tiek veikta pēc klienta paša apņemšanās, riska un atbildības.
 • Adobe Acrobat Professional. Jebkurš pakalpojums Adobe Acrobat Professional, kas nodrošināts klientam kopā ar AEM Forms Managed Services, ir instalējams tikai datoros, kuros ir instalēts pakalpojums AEM Forms Managed Services , un to var izmantot tikai netieši tādā mērā, kā ir izstrādāts AEM Forms PDF Generator, lai programmiski piekļūtu Adobe Acrobat Professional, kā aprakstīts dokumentācijā.
 • Vienlaicīgie lietotāji.  Parasto, nepielāgoto pakalpojumu AEM Forms Managed Services piedāvājumi ir iekļauti, lai atbalstītu līdz 40 vienlaicīgiem lietotājiem.

AEM Forms portāls ir AEM Forms Managed Services modulis, kas ļauj ierobežoti piekļūt AEM Sites un AEM Assets funkcijām, ko var izmantot kopā ar AEM Forms Managed Services. AEM Forms portālā ir iekļauts pieņemams lietotāju licenču skaits, bet šādi lietotāji ir pilnvaroti izmantot tikai AEM Sites funkcijas un Media Library saskaņā ar AEM Forms portāla ierobežojumiem, un tiem nav atļauts piekļūt pilnīgi visām AEM Sites un AEM Assets funkcijām.

AEM Sites veiktspējas ierobežojums nozīmē, ka katra izstrādes vides publicēšanas instances, kas iekļauta ar AEM Sites Managed Services Enterprise, var atbalstīt līdz 20 miljoniem darbību mēnesī, pamatojoties uz normalizētiem datplūsmas modeļiem un saprātīgu klientu pielāgošanu. Ja darbības palielinās ārpus normalizētajiem datplūsmas modeļiem tādā veidā, kas apdraud sistēmas veiktspēju, Adobe pieliks pamatotas pūles, lai atbalstītu pārmērīgu datplūsmu. Tomēr Adobe nebūs atbildīgs par nekādu veiktspējas pasliktināšanos, kas saistīta ar tādu darbību pieaugumu, kas pārsniedz normalizētus datplūsmas modeļus vai klientu pielāgojumu daudzumu un kvalitāti. Klienti, kuri pastāvīgi pārsniedz AEM Sites veiktspējas ierobežojumu, var izvēlēties licencēt papildu ietilpību, lai izvairītos no veiktspējas pasliktināšanās. Ja sistēmas veiktspēja netiek negatīvi ietekmēta, klients var pārsniegt AEM Sites veiktspējas ierobežojumu.

Gada lapas skatījumu datplūsma nozīmē lapas skatījumu skaitu 12 mēnešu laikā.

API zvans nozīmē HTTP lietojumprogrammas interfeisa (API) pieprasījumu iegūt vai mainīt datus, kas sagatavoti lietojumprogrammā, kas pieprasījuma veikšanai izmanto HTTP klientu.

Autora instance nozīmē vidi, kurā lietotāji var ievadīt un pārvaldīt klienta vietnes saturu. Visas autora instances ir lielas instances, ja vien citos gadījumos nav norādītas kā ļoti lielas instances.

Dublējums ir kopējā dublējuma vieta katram AEM izvietojumam.

Brand Portal ir Brand Portal pakalpojums pēc pieprasījuma. Brand Portal On-demand Services krātuve tiek uzskatīta par daļu no klienta kopējās krātuves.

Brand Portal lietotājs ir persona, kas var izmantot Brand Portal lietotāja interfeisu vai piekļūt tam. Brand Portal lietotāju licences nedrīkst izmantot vienlaikus (t. i., tos pašus akreditācijas datus vienā brīdī drīkst izmantot tikai viens lietotājs vai dators) vai vairāki lietotāji.

Komplektēti pakalpojumi pēc pieprasījuma jebkurš tālāk norādītais vai to kombinācija, kā aprakstīts piemērojamās AEM Managed Services pamata pakotnes aprakstā.

 • Analytics Essentials
 • Brand Portal
 • Experience Targeting
 • Smart Content Services

Komplektētie pakalpojumi pēc pieprasījuma darbojas vairāku nomnieku vidē ārpus Managed Services vides.  Rezultātā komplektētie pakalpojumi pēc pieprasījuma netiek nodrošināti ar saistītā Managed Services minimālajiem darbspējas procentiem, un uz tiem neattiecas neviena cita ar Managed Services infrastruktūru saistītā dublēšanas, uzglabāšanas, šifrēšanas, datu uzglabāšanas vai atbalsta saistība, kas norādīta šajā līgumā.  Komplektētie pakalpojumi pēc pieprasījuma nav HIPAA vai FedRAMP gatavi, un tos nedrīkst izmantot kopā ar datiem vai procesiem, kuriem nepieciešama HIPAA vai FedRAMP aizsardzība.

Vienlaicīgie lietotāji ir to lietotāju skaits, kuri vienlaikus piekļūst Managed Services izstrādes vides autora instancei(-ēm). Parastie, nepielāgotie pakalpojumi AEM Managed Services ir ietverti, lai atbalstītu noteiktu skaitu vienlaicīgu lietotāju (kā aprakstīts produktu un pakalpojumu aprakstā), pamatojoties uz vidējo lietotāju noslodzi, kas izdarīta uz Managed Services izstrādes vides autora instanci(-ēm). Ja vienlaicīgo lietotāju skaits kādā brīdī pārsniedz vienlaicīgo lietotāju skaitu, kas norādīts piemērojamo produktu un pakalpojumu aprakstā, vai klienta vidējo lietotāju noslodzi, kas izdarīta uz Managed Services izstrādes vides autora instanci(-ēm), pārsniedz Adobe iepriekš noteikto vidējo vērtību, klients var pieredzēt veiktspējas ierobežojumus. Ja klienta vidējā lietotāju noslodze, kas izdarīta uz Managed Services izstrādes vides autora instanci(-ēm), ir mazāka par Adobe iepriekš noteikto vidējo vērtību, klientu AEM Managed Services izvietojums var atbalstīt vairāk nekā norādīto vienlaicīgo lietotāju skaitu (kā norādīts produktu un pakalpojumu aprakstā).

Customer Enablement Engineer ir apkopots resurss, kas var atbildēt uz jautājumiem par Managed Services labāko praksi no līdz 10 klientu tehniskā atbalsta dienesta kontaktiem līdz kopējām 90 Customer Enablement Engineer stundām gadā, ja vien nav norādīts citādi pārdošanas pasūtījumā. Adobe nesniedz konkrētus atbildes laikus saistībā ar Customer Enablement Engineer.

Customer Success Engineer ir resurss, kas var atbildēt uz jautājumiem no maksimāli 10 klientu tehniskā atbalsta kontaktiem saistībā ar Managed Services sākotnējo ieviešanu, jaunināšanas procesu un Managed Services labāko praksi. Šāds Customer Success Engineer būs pieejams no plkst. 9.00 līdz 17.00, no pirmdienas līdz piektdienai laika joslā, kurā atrodas klienta Customer Success Engineer. Adobe nesniedz konkrētus atbildes laikus saistībā ar Customer Success Engineer.

Izvietošana nozīmē piegādāt vai citādi tieši vai netieši padarīt par pieejamu ar jebkādiem līdzekļiem dokumentu vienai vai vairākām personām vai organizācijām, iekļaujot adresātus. Izvietotais dokuments tiks uzskatīts par izvietotu līdz brīdim, kad tas vairs nav pieejams izplatīšanai.

Attīstības (QA) instance ir ar izstrādi nesaistīta vide, kurā izpilda tādas izstrādes funkcijas kā projektēšana, kodēšana, testēšana un kvalitātes nodrošināšana. Visas attīstības (QA) instances ir lielas instances.

Nosūtīšanas instance nozīmē vidi līdzsvarošanas rīka kešošanai vai ielādei, lai izmantotu dinamiskā tīmekļa autorēšanas vidē. Kešošanai nosūtīšanas instance darbojas kā daļa no HTTP servera, kas kešo pēc iespējas vairāk statiskās tīmekļa vietnes satura un pēc iespējas biežāk piekļūst tīmekļa vietnes izkārtojuma programmai. Slodzes līdzsvarošanas lomā nosūtīšanas instance izplata slodzi starp dažādām sagrupētām instancēm. Visas nosūtīšanas instances ir lielas instances.

Dokuments ir elektronisks vai drukāts fails, ko apstrādā vai ģenerē AEM Forms, tostarp dokumenti, kas satur datu laukus, kuros datus var ievadīt un saglabāt. Dokuments tiks uzskatīts par “unikālu”, ja vien tas nav identiska izvietotā dokumenta kopija, ir tiešs izvietotā dokumenta tulkojums, atšķiras no citiem izvietotajiem dokumentiem tikai attiecībā uz tipogrāfisko kļūdu labošanu vai arī ietver informācijas par adresātiem (piemēram, vārda, uzvārda, adreses, konta numura utt.) iepriekšēja izvietojuma pielāgojumu un līdzīgas atšķirības, kas nemaina dokumenta pamata biznesa mērķi.

Dokumentu renderēšana ir dokumenta renderēšana, apvienojot veidni un datus, dokumenta digitāla parakstīšana vai sertificēšana vai dokumenta pārvēršana no viena formāta citā neatkarīgi no dokumenta garuma vai gala formāta. Parastie, nepielāgotie pakalpojumi AEM Forms Managed Services ir ietverti, lai atbalstītu noteikto renderējamo dokumentu skaitu gadā (kā detalizēti aprakstīts produktu un pakalpojumu aprakstā), pamatojoties uz standartizētiem dokumentu renderēšanas modeļiem (t. i., dokumentu renderēšanas modeļi ar dokumentu renderēšanas stundā maksimālajiem punktiem, kas vidēji stundā ir mazāk par 25%). Ja renderējamo dokumentu skaits palielinās, pārsniedzot normālos dokumentu renderēšanas modeļus tādā veidā, kas apdraud sistēmas veiktspēju, Adobe pieliks saprātīgas pūles, lai bez papildu maksas atbalstītu klienta pārmērīgo dokumentu renderēšanu līdz 2 nedēļām ceturksnī.

Ļoti lielas instances nozīmē 4 vCPU piešķiršanu.

Veidlapu iesniegšana ir datu iesniegšana no jebkāda veida veidlapas, kuru izveidojis AEM Forms, kā rezultātā dati tiek iesniegti datubāzei vai citai krātuvei neatkarīgi no atrašanās vietas. Ja veidlapa sastāv no vairākām lapām vai paneļiem, veidlapas iesniegumu uzskata par vienotu veidlapu iesniegumu. Daļēji aizpildītas veidlapas netiek uzskatītas par veidlapu iesniegumiem: tikai galējais veidlapas iesniegums tiek uzskatīts par veidlapas iesniegumu. Katra veidlapa to kopā ir uzskatāma par atsevišķu veidlapas iesniegumu. Parastie, nepielāgotie pakalpojumi AEM Forms Managed Services ir ietverti, lai atbalstītu noteikto veidlapu iesniegumu skaitu gadā (kā detalizēti aprakstīts produktu un pakalpojumu aprakstā), pamatojoties uz standartizētiem veidlapu iesniegumu modeļiem (t. i., veidlapu iesniegumu modeļi ar veidlapu iesniegumu stundā maksimālajiem punktiem, kas vidēji stundā ir mazāk par 25%). Ja veidlapu iesniegumu skaits palielinās, pārsniedzot normālos veidlapu iesniegumu modeļus tādā veidā, kas apdraud sistēmas veiktspēju, Adobe pieliks saprātīgas pūles, lai bez papildu maksas atbalstītu klienta pārmērīgos veidlapu iesniegumus līdz 2 nedēļām ceturksnī.

Instance ir:

(a)    pārvaldīto pakalpojumu izvietojumiem — viena AEM Managed Services kopija, kas darbojas vienā datorā; un

(b)    lokālo programmatūras risinājumu izvietojumiem — viena On-premise Software kopija, kurai izveidota instance un kas darbojas Java virtuālās mašīnas procesā vienā fiziskajā datorā vai virtuālajā vidē.

Katru instanci var norādīt kā autora instanci vai publicēšanas instanci, bet katra tiek uzskatīta atsevišķi kā viena instance.

Liela instance nozīmē 2 vCPU piešķiršanu.

Media Library nozīmē šādas AEM Assets pieejamās funkcijas, kas paredzētas izmantošanai individuālā digitālā līdzekļa līmenī: lietošanai gatavo digitālo līdzekļu uzglabāšana ar klienta tīmekļa satura pārvaldības sistēmas atbalstu; metadatu rekvizītu pārvaldība cilnē Pamata rekvizīti; piekļuve laika grafika funkcijām (tai skaitā komentāru apskatei, līdzekļu versiju pārvaldībai, darbplūsmu sākšanai un darbību apskatei); komentāru pievienošana, izmantojot anotēšanas ikonu; statisko atveidu pārvaldība; tīmeklim un digitālajai videi. Lai izmantotu jebkuru citu AEM Assets funkciju, ir nepieciešama pilna AEM Assets licence.

Tīkla ievadizvade ir kopējā ievades un izvades datplūsma uz norādīto mākoņa apgabalu un no tā katrā AEM izvietojumā. Informācijas, kas netiek novirzīta no reģionālā mākoņpakalpojuma, pārsūtīšanas apjoms netiek ierobežots un tā vietā tiek pārtraukts citā apgabala mākoņpakalpojumā.

Lapas skatījums ir interneta vietnes e-pasta vai tīmekļa lapas viens skatījums, tostarp lietojumprogrammu ekrānu skatījumi, lietojumprogrammu ekrānu stāvokļi, mobilās tīmekļa lapas un sociālo tīklu lapas. Lapas skatījumi tiek uzskaitīti, kad tiek ielādēta vai atsvaidzināta tīmekļa lapa, tiek ielādēta lietojumprogramma vai kad saturs tiek renderēts vai tiek rādīts atvērtā vai aplūkotā e-pastā, un tā aktivizē darbību sākotnējā pakalpojumā.

PDF veidlapu renderēšanas programma ir servera AEM Forms komponents, kas dinamiski renderē un izvieto PDF veidlapu aizpildīšanai, saglabāšanai un iesniegšanai.

Atskaņotājs ir digitālās multivides dators, kurā ir instalēta AEM Screens lietojumprogramma ar mērķi pārvaldīt pievienotā displeja paneļa saturu un pieredzi. Viens atskaņotājs var vadīt ne vairāk kā 25 displejus, un to nevar izmantot satura pārraidīšanai vairākos displejos.

Primārais servera izsaukums nozīmē katru lapas skatījumu, iziešanas saiti, lejupielādi, klienta saiti vai citu notikumu klienta vietnē(s), ja klients veic šādu lapas skatījumu, iziešanas saišu, lejupielāžu, pielāgoto saišu vai citu notikumu atzīmi, ļauj veikt atzīmi, vai izraisa šādas atzīmes ar mērķi piekļūt Adobe Analytics Essentials un to izmantot. Katrs atzīmētais lapas skatījums, iziešanas saite, kampaņas konteinera pieprasījums, lejupielāde, pielāgotā saite vai cits notikums tiek uzskaitīts kā viens primārais servera izsaukums. Ja piemērojams, no bezsaistes avotiem importēto datu katra rinda tiks uzskaitīta par vienu primāro servera izsaukumu.

Apstrādes instance ir vide, kurā tiek veiktas izpildes laika apstrādes darbības, kuras nenotiek publicēšanas instancē.

Publicēšanas instance nozīmē vidi, kas nodrošina satura pieejamību klienta paredzētajai auditorijai. Visas publicēšanas instances ir lielas instances, ja vien citos gadījumos nav norādītas kā ļoti lielas instances.

Reader Extensions ir AEM Forms Managed Services modulis, kas, izmantojot dokumentiem, ļauj klientam aktivizēt papildu lasītāja funkcijas pakalpojumā Adobe Acrobat Reader.

Lasītāja funkcijas ir:

(a)    konkrēta tehnoloģija, ko AEM Forms Managed Services iekļāvis PDF failos, kas aktivizē programmatūras Adobe Acrobat Reader funkcijas, kuras citādi nebūtu pieejamas (piemēram, iespēja saglabāt dokumentus lokāli vai pievienot komentārus); un

(b)    metadati (kas tiek glabāti datorā un/vai ir iegulti atbalstīta faila formāta elektroniskā failā), kas ietver piekļuvi un lietošanas tiesības, kuras paredzētas tieši Adobe Forms Rights Management pilnvarošanai vai izmantojot atbalstītas lietojumprogrammas, vai kas atsaucas uz šādu piekļuvi un lietošanas tiesībām.

Adresāts ir persona, kurai klients tieši vai netieši izvieto dokumentus. Adresātu licences nedrīkst kopīgot vai izmantot vairāk nekā viens atsevišķs adresāts, bet to var atkārtoti piešķirt:

(a)    ja jaunie adresāti aizstāj vecos adresātus, kuri ir pārtraukuši saistības ar klientu; vai

(b)    ar Adobe izsniegtu rakstisku atļauju.

Sekundārais servera izsaukums  ir katrs dublētās lapas skatījums, iziešanas saite, lejupielāde, pielāgotā saite vai cits notikums klientu vietnē(s) tādā apjomā, ka klients iespējo vairāku vietņu atzīmēšanu vai reāllaika segmentēšanu klientu datiem, izmantojot VISTA noteikumus (Visitor Identification, Segmentation, and Transformation Architecture) šādā(s) klientu vietnē(s).

Apkalpošanas līmenis ir

Iespējas

1. līmenis

2. līmenis

Piekļuve Customer Enablement Engineer

līdz 90 stundām gadā

 

Piekļuve Customer Success Engineer

 

X

Pašapkalpošanās automatizācija

X

X

Lietotāju atbalsts un uzraudzība 24 stundas diennaktī, 7 dienas nedēļā

X

X

Ielāpi un jauninājumi

X

X

Dublēšana, atjaunošana un katastrofu novēršana

X

X

Iepriekš konfigurēta instalācija

X

X

Zvanīšana klientiem un partneriem

X

X

Labas prakses apmācības

 

X

Reāllaika gatavības un jaunināšanas apmācības

 

X

Paredzētais palaišanas ikdienas atbalsts

Pēc pieprasījuma

X

Pielāgotā uzraudzība

 

X

Sistēmas arhitektūras pielāgošanas atbalsts

 

X

Notiekošs kodu izvietojums ar pārvaldīto kodu krātuvi

 

X

Notiekoša veiktspējas pielāgošana un izstrādes pielāgošanas atbalsts

 

X

Pārvaldīta plānotā apkope

 

X

Izstrādes administrēšana

 

X

Smart Content Services nozīmē Smart Content Services pakalpojumu pēc pieprasījuma. Klients var sūtīt savus atzīmētos attēlus uz Smart Content Services apstrādei. Klients apliecina, ka šāda apstrāde ļaus Smart Content Services apgūt un precīzāk replicēt klienta atzīmēšanas metodoloģiju turpmāko attēlu apstrādei.

Posma instance ir ar izstrādi nesaistīta vide, ko izmanto, lai apstiprinātu satura izmaiņas pirms to lietošanas izstrādes vidē. Visas posmu instances ir lielas instances, ja vien citos gadījumos nav norādītas kā ļoti lielas instances.

Krātuve ir kopējā kombinētā krātuve, kas vienlaikus ir pieejama visiem aktīvajiem datiem katrā AEM izvietojumā. Krātuve pēc nepieciešamības var ietvert objektu krātuvi un cietā diska krātuvi, lai nodrošinātu efektīvu Managed Services darbību proporcijā, kas norādīta tikai Managed Services standarta darbības procedūrā.

Lietotājam ir piešķirta nozīme, kas norādīta vispārīgajos noteikumos, bet ietver arī personas, kas var programmiski piekļūt produktiem un pakalpojumiem (piemēram, izmantojot API) jebkuram nolūkam.

Visual Configurator ir reāllaika attēlu renderēšanas tehnoloģija un platforma, kas ļauj klientam izpildīt tiešsaistes vizuālās konfigurācijas risinājumus personalizācijas un pielāgošanas efektiem, piemēram, krāsu, tekstūru, virsmu, rakstu, monogrammu, gravējumu reāllaika renderēšanai produktu attēlos vai ainās. Visual Configurator klienta licence ietver Scene7 Image Authoring 10 instances.

1:1 Templates ir dinamiski samontētas un piegādātas kā 1: 1 personalizēts bagātīgs multivides saturs (piemēram, reklāmkarogi un e-pasts) pielāgotu vietņu apmeklētājiem. 

 

 

 

 

 Adobe

Saņemiet palīdzību ātrāk un vienkāršāk

Jauns lietotājs?

Adobe MAX 2024

Adobe MAX
Radošuma konference

14.–16. oktobris Maiami pludmalē un tiešsaistē

Adobe MAX

Radošuma konference

14.–16. oktobris Maiami pludmalē un tiešsaistē

Adobe MAX 2024

Adobe MAX
Radošuma konference

14.–16. oktobris Maiami pludmalē un tiešsaistē

Adobe MAX

Radošuma konference

14.–16. oktobris Maiami pludmalē un tiešsaistē