Learn how to determine where Media Encoder should place single or multiple files after rendering, including defining a preferred location.

 Adobe

Saņemiet palīdzību ātrāk un vienkāršāk

Jauns lietotājs?