This article helps you how to reindex the Solr index used by AEM Communities MSRP and DSRP.

Environment

AEM Communities 6.x

Steps

For MSRP Solr reindexing, see this documentation.

For DSRP you would follow the same steps but use this URL instead: /services/social/datastore/rdb/reindex

For example, your curl command for reindex on DSRP would look like this:

curl -u admin:password -X POST -F path=/ http://host:port/services/social/datastore/rdb/reindex

Šis darbs ir licencēts saskaņā ar Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported licenci  Uz portālā Twitter™ un Facebook izvietotajiem ziņojumiem neattiecas Creative Commons sistēmas noteikumi.

Juridisks paziņojums   |   Tiešsaistes konfidencialitātes politika