Adobe programmatūras atbalsta vadlīnijas

Uzzināt par atbalsta laika grafiku Adobe produktiem un pakalpojumiem.

Vai mana lietotne tiek atbalstīta?

Darbvirsmas lietotnēm Adobe atbalsta esošās lietotnes un katras lietotnes divas svarīgākās iepriekšējās versijas. Tīmekļa un mobilajām lietotnēm atbalstām tikai pašreizējo versiju. Lai iegūtu lietotņu sarakstu un uzzinātu par atbalsta periodiem, skatiet Produkti un tehniskā atbalsta periodi.

Vai mana lietotne saņem drošības atjauninājumus?

Adobe nodrošina drošības atjauninājumus tikai mūsu pašreizējām lietotnēm. Vienmēr iesakām atjaunināt lietotnes uz jaunākajām versijām, lai izmantotu funkciju, veiktspējas un drošības uzlabojumus.

Kādas lietotnes ir pieejamas lejupielādei?

Piedāvājam pašreizējo darbvirsmas lietotņu un to iepriekšējās galvenās versijas instalētājus. (Acrobat DC ir izņēmums. Mēs apkalpojam tikai pašreizējo versiju, lai nodrošinātu jūs ar jaunākajiem drošības atjauninājumiem.) Mobilajām lietotnēm mēs piedāvājam tikai jaunāko versiju. Nenodrošinām instalācijas lietotnēm, kuras vairs nepārdodam. Atrodiet saites uz lietotnēm, kas pieejamas lejupielādei.​

Kāpēc mana lietotne vairs nav pieejama?

Inovācijas cikla ietvaros mēs dažkārt pārtraucam lietotnes darbību, lai varētu koncentrēties uz jaunu un atjauninātas programmatūras un pakalpojumu nodrošināšanu.  

Vai ir pieejams kāds atbalsts lietotnei vai pakalpojumam, kura vairāk nav netiek pārdota (EOL)?

Mēs nodrošinām atbalstu, lejupielādes, dokumentāciju un drošības atjauninājumus, kad lietotne vai pakalpojums tuvojas savas darbības beigām.Tiklīdz lietotne vai pakalpojums vairāk netiek piedāvāts, atbalsts tiek pārtraukts.

Adobe EOL laika grafiks
Atbalsta laika grafiks lietotnēm un pakalpojumiem, kas vairāk netiek piedāvāti

Vairāk informāciju par Adobe produktu atbalsta laika periodiem var atrast sadaļā Produkti un tehniskā atbalsta periodi.

Cik ilgi es saņemšu paziņojumu par lietotnes vai pakalpojuma darbības pārtraukšanu?

Parasti mēs sniedzam paziņojumu vismaz 12 mēnešus pirms produkta pārdošana vai atbalsta sniegšana tiks pārtraukta. Tomēr neparedzētu izmaiņu vai prasību gadījumā brīdinājuma termiņš var būt īsāks.

Vai pārtrauktai lietotnei vai pakalpojumam tiek veikti uzlabojumi vai kļūdu labojumi?

Pēc EOL paziņojuma produktam vai pakalpojumam netiek veikti jauni uzlabojumi. Ja iespējams, mēs strādājam, lai nodrošinātu saderību ar operētājsistēmas atjauninājumiem un vajadzības gadījumā nodrošinām drošības labojumus tik ilgi, kamēr notiek lietotnes vai pakalpojuma pārdošana.

Skatīt vairāk

Šajā dokumentā ir noteikts Adobe produkta lietderīgās lietošanas laika beigu (EOL) atbalsta laika grafiks visiem Adobe Creative Cloud un Document Cloud produktiem un mitināšanas pakalpojumiem neatkarīgi no tā, vai tie tiek piegādāti kā lokāla programmatūra vai mitināts pakalpojums, izņemot pakalpojumus un platformas, kas minētas zemāk sadaļā Izņēmumi.

Izņēmumi

Šis EOL laika grafiks neattiecas uz Adobe pakalpojumiem un platformām, piemēram, Flash. EOL nevajadzētu interpretēt kā jebkura esošā Adobe līguma pārtraukšanu. Esošās produktu bāzes pakalpojumi tiks sniegti arī turpmāk saskaņā ar esošajiem līguma noteikumiem.Produktiem vai pakalpojumiem ar stingrākām EOL prasībām tiks piemēroti stingrāki noteikumi.

 • Adobe patur tiesības jebkurā laikā pārtraukt produktu darbību, pārtraucot šiem produktiem atbalsta nodrošināšanu.
 • Adobe pieliks komerciāli pamatotas pūles, lai sniegtu paziņojumu vismaz 12 mēnešus pirms atbalsta pārtraukšanas.
 • Adobe pieliks komerciāli saprātīgas pūles, lai 12 mēnešus iepriekš paziņotu par konkrētā produkta pārdošanas beigu datumu un/vai pēdējo dienu, kad konkrēto produktu varēs pasūtīt.
 • Laika posmā no EOL paziņojuma iesniegšanas līdz atbalsta faktiskajai pārtraukšanai produkts tiks atbalstīts sekojošā veidā:
  • produktam vai pakalpojumam netiks veikti nekādi uzlabojumi.
  • Produktam vai pakalpojumam netiks veikti nekādi uzlabojumi, lai atbalstītu jaunas vai atjauninātas platformu vai operētājsistēmu versijas, kurās produkts darbojas vai ar kurām tas ir savienots.
  • Adobe klientu apkalpošana novirzīs klientus uz esošajiem labojumiem vai risinājumiem, kas attiecas uz ziņoto gadījumu.
  • Adobe var pēc saviem ieskatiem izstrādāt jaunus ātros risinājumus problēmām, kurām ir liela tehniska ietekme vai kuras ievērojami ietekmē klientus. Pamatojoties uz klienta sniegto informāciju, Adobe noteiks ietekmes un iedarbības pakāpi un ar to saistītās darbības.
  • Lai identificētu problēmu, Adobe pēc saviem ieskatiem var iesaistīt pētniecības un izstrādes komandas tikai kritiskos gadījumos un ierobežotā apjomā.
 • Adobe pieliks komerciāli pamatotas pūles, lai risinātu EOL produktu drošības problēmas garantijas vai atbalsta perioda laikā atkarībā no tā, kurš no tiem iestāsies vēlāk.

Jēdziens

Definīcija

Papildinformācija

Lietderīgās lietošanas laika beigu (EOL) paziņojums

Klientiem, kanālu partneriem un saistītajām pusēm tiek nosūtīts paziņojums, ka produkts vaiāk netiks pārdots, atbalstīts vai pieejams lejupielādei. 

Parasti tiek nosūtīts vismaz 12 mēnešus pirms pārdošanas beigām.

Pārdošanas beigas (EOS)

Vietnē Adobe.com vai trešo pušu veikalos produkts vairāk netiek pārdots.

Adobe.com instalēšanas iespējas nav pieejamas.

Lietderīgās lietošanas laika beigas (EOL)

Jebkuri tiešsaistes pakalpojumi un atbalsta produkti vairāk nav pieejami. 

Visi atbalsta pakalpojumi, kuriem nepieciešama pastāvīga apkope, tiek noņemti. Uzglabātie klientu dati tiek dzēsti.

Palīdzības atbalsts  

Atbalsts, ko nodrošina Adobe, izmantojot tiešsaistes tērzēšanu, tālruni vai e-pastu, lai sniegtu atbalstu saistībā ar lejupielādi, aktivizēšanu un apmaksu.    

Pieejams, līdz produkts sasniedz EOL.

Pašpalīdzības atbalsts   

Tiešsaistes dokumentācija, uzstādītāji un kopienas atbalsts jautājumos, kas saistīti ar produktiem.    

Atjaunināt (ja nepieciešams) līdz EOS datumam. Pieejams līdz EOL.    

Operētājsistēmas atjauninājumi jaunākajai lietotnes versijai    

Adobe produktu uzlabojumi optimizēšanai jaunās operētājsistēmās.    

Adobe optimizē lietotnes jaunākās operētājsistēmās līdz EOS datumam pēc vajadzības.    

Drošības ievainojamība

Drošības ievainojamība, ko uzbrucējs var izmantot, lai uzlauztu lietotāja datoru.    

Adobe pieliek saprātīgas pūles, lai risinātu EOL produktu drošības problēmas garantijas vai atbalsta perioda laikā atkarībā no tā, kurš no tiem pienāk vēlāk.

Piezīme.
 • Šīs atbalsta pamatnostādnes nevajadzētu interpretēt kā juridiski saistošas saistības. Publicējot šo dokumentu vai šajā dokumentā ietverto informāciju, Adobe nesniedz nekādas tiešas, netiešas vai likumā noteiktas garantijas.
 • Dokumentam ir informatīvs raksturs. Adobe patur tiesības mainīt vadlīnijas konkrētiem produktiem tad un tādā apjomā, kā to pieprasa uzņēmējdarbība.

 Adobe

Saņemiet palīdzību ātrāk un vienkāršāk

Jauns lietotājs?