Pārbaudīt FTP žurnālu

Vietnes FTP žurnāls
Kad izveidojat savienojumu ar serveri, izmantojot Dreamweaver FTP funkciju, Dreamweaver ģenerē FTP žurnālu. Šajā žurnālā ir uzskaitītas transakcijas, kādas savienojuma laikā notikušas starp Dreamweaver un serveri. Lai izskaidrotu transakcijas, žurnālā tiek parādītas atsevišķas standarta kodu un komandu rindas.

Daudzas FTP problēmas var identificēt, nolasot kodus un komandas šajā žurnālā. Turpinājumā atradīsiet informāciju, kas palīdzēs pārskatīt un interpretēt FTP žurnālus, kā arī saites uz Macromedia TechNotes, kas piedāvā problēmu novēršanas padomus konkrētu grūtību gadījumā ar FTP:

Piekļuve vietnes FTP žurnālam

Windows

Vietnes logā izvēlieties Advanced > FTP log (Papildu > FTP žurnāls).

Macintosh

Vietnes logā izvēlieties Advanced > FTP log (Papildu > FTP žurnāls).

FTP žurnāla piemērs
Turpmākajā FTP žurnāla paraugā redzēsiet skaitļus (piemēram, 220), ko dēvē par “sērijas kodiem”. Starp sērijas kodiem ir komandas (piemēram, MKD).

220 ftp.macromedia.com FTP serveris (ms-ftpd(16) Thu Feb 27 18:32:59 EST 1997) gatavs.
USER jmacro
331 jmacro nepieciešama parole
PASS
230-Pārbauda diska lietojumu, lūdzu, uzgaidiet.
230–
230– Jūsu diska kvota ir: 5,00 megabaiti.
230– Jūsu diska lietojums ir:
230– Mājas/WWW: 1,23 megabaiti
230– FTP: 0,00 megabaiti
230 - Kopā: 1,23 megabaiti (25 % no kvotas)
230–
230 Lietotājs jmacro@macromedia.com ir pierakstījies.
SYST
215 UNIX Tips: L8 Versija: BSD-198911
PWD
257 "/jmacro" ir pašreizējais direktorijs.
MKD XYIZNWSK
257 MKD komanda ir sekmīga.
TYPE A
200 Tips iestatīts uz A.
PORT 10,11,1,80,18,238
200 PORT komanda ir sekmīga.
LIST
150 ASCII režīma datu savienojuma atvēršana /bin/ls

FTP kodi un darbības
Sērijas kods (numurs) dažu FTP žurnāla rindu sākumā apraksta darbību, kas FTP procesā notikusi starp jūsu datoru un serveri. Turpmākajā tabulā ir šo FTP kodu un darbību apraksts.

FTP sērijas kodi

Kods Apraksts
100. sērijas kodi Tiek sākta pieprasītā darbība; pirms turpināt ar jaunu komandu, sagaidiet atbildi.
110 Restartējiet marķiera atbildi.
120 Pakalpojums gatavs pēc nnn minūtēm.
125 Datu savienojums jau atvērts, sākas pārsūtīšana.
150 Faila statuss ir atbilstošs, tiks atvērts datu savienojums.
200. sērijas kodi Pieprasītā darbība ir sekmīgi pabeigta.
200 Komanda ir atbilstoša.
202 Komanda nav īstenota, tā šajā vietnē ir pārmērīga.
211 Sistēmas statuss vai sistēmas palīdzības atbilde.
212 Direktorija statuss.
213 Faila statuss.
214 Palīdzības ziņojums.
215 NOSAUKUMS sistēmas veids. (Kur NOSAUKUMS ir oficiālais sistēmas nosaukums sarakstā, kas atrodas dokumentā Assigned Numbers (Piešķirtie numuri).)
220 Pakalpojums gatavs jaunam lietotājam.
221 Pakalpojums aizver vadības savienojumu. Atteicies, ja nepieciešams.
225 Datu savienojums atvērts; netiek veikta pārsūtīšana.
226 Datu savienojuma aizvēršana. Pieprasītā faila darbība ir sekmīga (piemēram, faila pārsūtīšana vai faila atcelšana).
227 Pāriešana pasīvajā režīmā
230 Lietotājs pieteicies, turpināt.
250 Pieprasītā faila darbība atbilst, pabeigts.
257 Izveidots “PATHNAME”.
300. sērijas kodi Komanda ir pieņemta, bet pieprasītā darbība uz laiku atlikta, līdz tiek saņemta papildu informācija.
331 Lietotājvārds atbilst, nepieciešama parole.
332 Lai pierakstītos, nepieciešams konts.
350 Pieprasītā faila darbība gaida papildu informāciju.
400. sērijas kodi Komanda netika pieņemta un pieprasītā darbība nenotika, taču kļūdas stāvoklis ir īslaicīgs un darbību var pieprasīt vēlreiz.
401 Pakalpojums pašlaik nepieņem jaunus lietotājus. Lietotāja kvota ir izpildīta. Mēģiniet vēlreiz vēlāk.
421 Pakalpojums nav pieejams, vadības savienojuma aizvēršana. Tā var būt atbilde uz jebkuru komandu, ja pakalpojums zina, ka tas jāizslēdz.
425 Nevar atvērt datu savienojumu.
426 Savienojums aizvērts; pārsūtīšana atcelta.
431 Pieteikšanās neizdevās. Lietotāja vārds un/vai parole nav derīga.
450 Pieprasītā faila darbība netika veikta. Fails nav pieejams (piemēram, fails ir aizņemts).
451 Pieprasītā darbība atcelta: notiek lokālas kļūdas apstrāde.
452 Pieprasītā darbība nav veikta. Nepietiekama krātuves vieta sistēmā.
453 Failu pārsūtīšana nav pabeigta. Nepietiekama krātuves vieta.
500. sērijas kodi Komanda netika pieņemta un pieprasītā darbība nenotika.
500 Sintakses kļūda, komanda nav atpazīta. Tās var būt, piemēram, tādas kļūdas kā pārāk gara komandrinda.
501 Sintakses kļūda parametros vai argumentos.
502 Komanda nav īstenota.
503 Nepareiza komandu secība.
504 Šim parametram komanda nav īstenota.
530 Pierakstīšanās nav notikusi.
532 Failu glabāšanai nepieciešams konts.
550 Pieprasītā darbība nav veikta. Fails nav pieejams (piemēram, fails nav atrasts, nav piekļuves).
552 Pieprasītā faila darbība atcelta. Pārsniegta krātuvei piesķirtā vieta (pašreizējam direktorijam vai datu kopai).
553 Pieprasītā darbība nav veikta. Faila nosaukums nav atļauts.

Piezīme: jāpatur prātā, ka dažiem no šiem kodiem dažādos serveros var būt atšķirīgas nozīmes.

Kopējas FTP komandas
Dažas teksta komandas apraksta darbības, kā paskaidrots turpmākajā tabulā.

FTP komandas un darbības

ABOR atcelt failu pārsūtīšanu
CWD mainīt darba direktoriju
DELE dzēst attālu failu
LIST uzskaitīt attālos failus
MDTM nosūtīt atpakaļ faila modificēšanas laiku
MKD izveidot attālu direktoriju
NLST nosaukt attālo direktoriju sarakstu
PASS nosūtīt paroli
PASV pāriet pasīvajā režīmā
PORT atvērt datu portu
PWD drukāt darba direktoriju
QUIT pārtraukt savienojumu
RETR izgūt attālu failu
RMD noņemt attālu direktoriju
RNFR pārdēvēt no
RNTO pārdēvēt uz
SITE konkrētās vietnes komandas
SIZE nosūtīt atpakaļ faila lielumu
STOR glabāt failu attālajā resursdatorā
TYPE iestatīt pārsūtīšanas veidu
USER nosūtīt lietotājvārdu 

 

 

 

Adobe logotips

Pierakstieties savā kontā