Startēšanas vienumu, pakalpojumu atspējošana | Windows

Dažas lietojumprogrammas vai pakalpojumi rada sistēmas kļūdas vai pārstāj reaģēt, darbojoties vienlaikus ar Adobe lietojumprogrammām. Pakalpojumi ir specializētas programmas, kas veic funkcijas citu programmu atbalstam. Pirms Adobe lietojumprogrammas palaišanas atspējojiet citas lietojumprogrammas, tostarp startēšanas vienumus (vienumus, kas tiek automātiski palaisti kopā ar Windows), un pakalpojumus, izmantojot Selektīvo startēšanu.

Svarīgi! Selektīvās vai Diagnostikas startēšanas laikā noņemot atlasi “Ielādēt sistēmas pakalpojumus”, jūs neatgriezeniski dzēšat visus Sistēmas atjaunošanas utilītas atjaunošanas punktus. Ja neesat pārliecināts par atjaunošanas punktu dzēšanu, neatceliet šīs opcijas atlasi un pēc tam nosakiet problēmu. Dažreiz Sistēmas pakalpojumi tomēr ir jāizslēdz, lai pilnībā noteiktu problēmu.

Piezīme. Šajās darbībās komandas var nedaudz atšķirties atkarībā no jūsu sistēmas konfigurācijas.

Startēšanas vienumu un tādu pakalpojumu atspējošana, ko nav izstrādājusi korporācija Microsoft

Brīdinājums:

Ievērojiet piesardzību, atspējojot pakalpojumus. Jūs noteikti nedrīkstat atspējot izšķirošus pakalpojumus, kuriem ir nozīme, lai ierīce darbotos pareizi. Šādu pakalpojumu atspējošana var arī izslēgt jūs no ierīces.

 1. Aizveriet visas lietojumprogrammas.
 2. Izvēlieties Sākt > Palaist un lodziņā Atvērt ierakstiet msconfig. Tad atlasiet Labi.

 3. Norakstiet no cilnēm Startēšana un Pakalpojumi visus vienumus, kuru atlasi atcēlāt.

 4. Atlasiet cilni Vispārēji un pēc tam izvēlieties Selektīvā startēšana.

 5. Atlasiet cilni Startēšana un pēc tam atlasiet Atspējot visu.

 6. Izvēlieties jebkuru startēšanas vienumu, kas ir būtisks problēmas pārbaudei. Ja neesat pārliecināts, vai vienums ir būtisks, neatlasiet to (saglabājiet atspējotu).
 7. Atlasiet cilni Pakalpojumi un tad atlasiet Paslēpt visus Microsoft pakalpojumus.

 8. Atlasiet Atspējot visu.

 9. Iespējojiet ikvienu pakalpojumu, kas var būt nepieciešams problēmas novēršanā.
 10. Atlasiet Labi un restartējiet Windows.

 11. Restartēšanas brīdī parādās paziņojums, kas informē, ka utilīta Sistēmas konfigurācija ir mainījusi operētājsistēmas Windows startēšanas veidu. Atlasiet Labi. Parādoties utilītai Sistēmas konfigurācija, atlasiet Atcelt.

 12. Ar peles labo pogu noklikšķiniet uz paziņojumu apgabalā (iepriekšējās Windows versijās saukta par sistēmas ikonjoslu) esošajām ikonām, lai aizvērtu vai atspējotu jebkuru no tiem startēšanas vienumiem, kas vēl ir aktīvi.

Startēšanas vienumu un pakalpojumu atjaunošana

 1. Visu lietojumprogrammu aizvēršana
 2. Izvēlieties Sākt > Palaist un lodziņā Atvērt ierakstiet msconfig. Tad atlasiet Labi.

 3. Izvēlieties cilni Vispārēji un atlasiet Parastā startēšana.

 4. Atceliet jebkuru to vienumu atlasi, ko norakstījāt iepriekš 3. darbībā.
 5. Lai izmaiņas stātos spēkā, atlasiet Labi un restartējiet datoru.

 Adobe

Saņemiet palīdzību ātrāk un vienkāršāk

Jauns lietotājs?