C++ izpildlaika kļūdu novēršana | Adobe produkti | Windows

Izmantojiet šo dokumentu, lai atrisinātu C++ izpildlaika kļūdas, kas rodas Adobe produktu izmantošanas laikā.

Uzstādījumu failu atkārtota izveide

Atkārtoti izveidojiet Adobe lietojumprogrammas uzstādījumu failu, lai novērstu problēmas, kuras var radīt bojāts uzstādījumu fails.

Piezīme. Ja izmantojat šo risinājumu, Adobe lietojumprogramma izveido uzstādījumu failu un jūs zaudējat ar aktuālo uzstādījumu failu saistītos pielāgotos iestatījumus. Tomēr fails, kas tiek pārsaukts 2. darbībā, ir oriģinālais uzstādījumu fails. Ja konstatējat, ka uzstādījumu fails nav problēmas cēlonis, varat atjaunot pielāgotos iestatījumus, izpildot turpmāk dotos norādījumus.

Lai atkārtoti izveidotu produkta uzstādījumu failu, veiciet šādas darbības.

  1. Aizveriet Adobe lietojumprogrammu.
  2. Pārsauciet uzstādījumu failu (piemēram, par [UzstFailaNos].old). Uzstādījumu faili bieži atrodas šeit: \Dokumenti un iestatījumi\[lietotājs]\Lietojumprogrammu dati\Adobe\[Produkts]\mape.
  3. Palaidiet Adobe lietojumprogrammu, lai izveidotu uzstādījumu failu.

Ja problēma joprojām pastāv, uzstādījumu fails nav tās cēlonis. Lai atjaunotu pielāgotos iestatījumus, izdzēsiet jauno uzstādījumu failu un atjaunojiet iepriekšējam uzstādījumu failam oriģinālo nosaukumu.

Uzstādījumu mapju atkārtota izveide

Atkārtoti izveidojiet Adobe lietojumprogrammas uzstādījumu mapi, lai novērstu problēmas, kuras var radīt bojāti uzstādījumi.

Piezīme. Atkārtoti izveidojot lietojumprogrammas uzstādījumu mapi, jūs varat iegūt nevēlamus rezultātus. Tas, piemēram, var negatīvi ietekmēt vai neatiestatīt tādas lietojumprogrammas kā Collaboration, JavaScripts, Organizer, Color Settings, AutoFill, Web Capture, Stamps, Updater un Color Management Settings.

Lai atkārtoti izveidotu lietojumprogrammas uzstādījumu mapi, veiciet turpmāk norādītās darbības.

  1. Aizveriet Adobe lietojumprogrammu.
  2. Pārlūkprogrammā Windows Explorer dodieties uz lietojumprogrammas uzstādījumu mapi. Lietojumprogrammu uzstādījumu mapes bieži vien atrodas šeit: \Dokumenti un iestatījumi\[lietotājs]\Lietojumprogrammu dati\Adobe\[Produkts]\.
  3. Pārvietojiet uzstādījumu mapi uz kādu citu atrašanās vietu (piemēram, C:\Pagaidu).
  4. Palaidiet Adobe lietojumprogrammu, lai izveidotu uzstādījumu failu.

Ja problēma atkal rodas pēc lietojumprogrammas uzstādījumu mapes atkārtotas izveides, tās cēlonis nav saistīts ar uzstādījumu mapi. Lai atjaunotu pielāgotos iestatījumus, ievelciet failu, kuru pārvietojāt 3. darbībā, atpakaļ tā sākotnējā atrašanās vietā. Pēc tam noklikšķiniet uz Jā, lai aizstātu jauno uzstādījumu mapi.

Produkta palaišana vai instalēšana no jauna lietotāja konta

Izveidojiet lietotāja kontu, kuram ir tādas pašas pilnvaras kā kontam, kuru izmantojat, kad rodas problēma. Ja problēma vairs nerodas, oriģinālais lietotāja konts var būt bojāts. Norādījumus par lietotāja konta izveidi skatiet Windows palīdzības sadaļā “Kā pievienot jaunu lietotāju datorā” vai sazinieties ar savu sistēmu administratoru.

 

 

 Adobe

Saņemiet palīdzību ātrāk un vienkāršāk

Jauns lietotājs?