Informāciju par instalācijas žurnāla atrašanās vietu skatiet Traucējummeklēšanas instalēšanas problēmas ar žurnālfailiem un sameklējiet „Install.log” zem kļūdām paredzētās „instalēšanas programmas” mapes.

Lejupielādes kļūdas

Kļūdas scenārijs Kļūdas veids Kļūdas kods Paziņojums par kļūdu
Dažādas JSON
lejupielādes kļūdas
Atkārtojams Tādi paši kā pašreizējie lejupielādes
kļūdu scenāriji
Tādi paši kā pašreizējie lejupielādes kļūdu scenāriji
Vispārējas lejupielādes kļūdas Fatāls HDPIM_STATUS_DOWNLOAD
_ERROR = 113
Lejupielādes kļūda. Nespēj sasniegt Adobe serverus. Pārbaudiet savu interneta
pieslēgumu un ugunsmūra iestatījumus un tad mēģiniet vēlreiz.
Atarhivēšanas kļūda Fatāls

HDPIM_STATUS_DOWNLOAD_
EXTRACTION_ERROR
 = 114

(Šis kļūdas kods ir neizlietots
kodā šobrīd)

Nespēj atarhivēt failus. Nospiediet Atkārtot, lai produktu lejupielādētu vēlreiz.
Zīmes pārbaudes kļūme. Fatāls HDPIM_STATUS_DOWNLOAD_
SIGN_CHECK_ERROR =115

(Šis kļūdas kods ir neizlietots
kodā šobrīd)
Lejupielāde rādās bojāta.
Mēģiniet lejupielādēt vēlreiz.


Faila apstrādes kļūda
(Iekšējā kļūda)

Fatāls

HDPIM_STATUS_DOWNLOAD_
FILE_HANDLING_ERROR =
116


Lejupielāde rādās bojāta.
Mēģiniet lejupielādēt vēlreiz.
Apstiprināšanas kļūme Fatāls HDPIM_STATUS_DOWNLOAD
_DOWNLOAD_INVALID_FILE
_ERROR = 117
Lejupielāde rādās bojāta.
Mēģiniet lejupielādēt vēlreiz.
Tīkls nav pieejams Atkārtojams HDPIM_STATUS_DOWNLOAD_
NETWORK_UNAVAILABLE = 118
Nav tīkla pārklājuma.
Serveris neatbild Atkārtojams HDPIM_STATUS_DOWNLOAD
_SERVER_UNRESPONSIVE = 119
Serveris neatbild. Pārbaudiet savu interneta pieslēgumu un ugunsmūra iestatījumus un
tad nospiediet Atkārtot.
Disks ir pilns Atkārtojams HDPIM_STATUS_DOWNLOAD
_OUTPUT_DISK_FULL = 120
Nepietiekama vieta diskā. Atbrīvojiet vietu {0} un mēģiniet vēlreiz.
Piekļuves atļaujas kļūda
lejupielādes laikā (Lietotāja/sistēmas kļūda)
Atkārtojams HDPIM_STATUS_DOWNLOAD
_WRITE_PERMISSION = 121
Kļūda, rakstot pagaidu faila atrašanās vietā. Nokārtot atļaujas
pagaidu atrašanās vietai. Ja problēma saglabājas, sazinieties ar klientu atbalsta dienestu.
Serveris
neatbalsta daudzkanālu lejupielādi
(iekšējā kļūda)

Fatāls HDPIM_STATUS_DOWNLOAD
_HTTP_BYTE_RANGE_NOT
_SUPPORTED = 122
Lejupielādes kļūda. Nespēj sasniegt Adobe serverus. Pārbaudiet savu interneta
pieslēgumu un ugunsmūra iestatījumus un tad mēģiniet vēlreiz.
Lejupielādes nederīga konfigurācija
(Iekšējā kļūda)
Fatāls HDPIM_STATUS_DOWNLOAD
_INVALID_CONFIGURATION 
= 123
Lejupielādes kļūda. Nespēj sasniegt Adobe serverus. Pārbaudiet savu interneta
pieslēgumu un ugunsmūra iestatījumus un tad mēģiniet vēlreiz.
Starpniekservera kļūda Atkārtojams HDPIM_STATUS_DOWNLOAD
_PROXY_AUTHENTICATION
_REQUIRED = 124
Lejupielādes kļūda. Nespēj sasniegt Adobe serverus. Pārbaudiet savu interneta
pieslēgumu un ugunsmūra iestatījumus un tad mēģiniet vēlreiz.
Nederīga URL
Fatāls

HDPIM_STATUS_DOWNLOAD_
HTTP_INVALID_URL =
125

Ja validationUrl ir
nederīga, parādās 
HDPIM_STATUS_DOWNLOAD
_ERROR 
kļūda)

Lejupielādes kļūda. Nespēj sasniegt Adobe serverus. Pārbaudiet savu interneta
pieslēgumu un ugunsmūra iestatījumus un tad mēģiniet vēlreiz.
Apstiprināšanas kļūda Fatāls HDPIM_STATUS_DOWNLOAD_
DATA_VALIDATION_ERROR = 126
Lejupielāde rādās bojāta. Mēģiniet lejupielādēt vēlreiz.

Instalēšana neizdevās

Kļūdas scenārijs Kļūdas veids Kļūdas kods Paziņojums par kļūdu
Setup.exe neeksistē vai zīmes pārbaude nav izdevusies Fatāls REG_SETVALUE_FAILURE

Šī instalācija
vairs nedarbojas. Atinstalējiet to un lejupielādējiet „Creative Cloud” vēlreiz
no https://creative.adobe.com
/products/creative-cloud.

Lejupielādēt tagad.

Vispārēja PIM kļūda Fatāls HDPIM_STATUS_ERROR = 101 Instalēt produktu nav iespējams. Nospiediet Atkārtot, lai lejupielādētu, un instalējiet to vēlreiz.
Nederīgs sesijas ID (iekšējā kļūda) Fatāls _GUID = 102 Instalēt produktu nav iespējams. Nospiediet Atkārtot, lai lejupielādētu, un instalējiet to vēlreiz.
Nederīgi PIM argumenti no Apps Panel (iekšējā kļūda) Fatāls ARGUMENTS = 103

Instalēt produktu nav iespējams. Nospiediet Atkārtot, lai lejupielādētu, un instalējiet to
vēlreiz.Lejupielādēt tagad.

Instalēšanai

Instalēt produktu nav iespējams. Nospiediet Atkārtot, lai lejupielādētu, un instalējiet to vēlreiz.

Atinstalēšanai

Atinstalēt produktu nav iespējams. Nospiediet Atkārtot,
lai atinstalētu vēlreiz.

hdpim.db Datubāzes nolasīšanas/rakstīšanas kļūda (bojāta instalācija/neatbilstošas
atļaujas).
AAMCorrupt HDPIM_STATUS_DB_ERROR = 105

Lejupielādēt tagad.

Instalēt

Instalēt produktu nav iespējams. Nospiediet Atkārtot, lai lejupielādētu, un instalējiet to vēlreiz.

Atinstalēt 

Atinstalēt produktu nav iespējams. Nospiediet Atkārtot,
lai atinstalētu vēlreiz.

XML parsēšanas kļūda (iekšējā kļūda) Fatāls HDPIM_STATUS_XML_ERROR = 106 Instalēt produktu nav iespējams. Nospiediet Atkārtot, lai lejupielādētu, un instalējiet to
vēlreiz.
Ar JSON saistīta kļūda,
it kā trūktu noteiktas informācijas.
Fatāls HDPIM_STATUS_JSON_ERROR = 107 Lejupielāde rādās bojāta. Mēģiniet lejupielādēt vēlreiz.
PIM sesija ir aizņemta (iekšējā kļūda) Fatāls _BUSY = 108 Darbojas cita instalēšanas programmas instance. Nogaidiet, līdz tā pabeidz, un mēģiniet vēlreiz.
JSON nav pamatpakotnes (iekšējā kļūda) Fatāls

_NOT_SELECTED =
109

(Šis kļūdas kods ir neizlietots
kodā šobrīd)

Instalēt produktu nav iespējams. Nospiediet Atkārtot, lai lejupielādētu, un instalējiet to
vēlreiz.
Nespēj izveidot jaunu pavedienu (sistēmas kļūda) Fatāls _CREATE_NEW_THREAD = 110 Instalēt produktu nav iespējams. Nospiediet Atkārtot, lai lejupielādētu, un instalējiet to vēlreiz.
Atarhivēšanas kļūda Fatāls ERROR = 127 Nespēj atarhivēt failus. Mēģiniet produktu lejupielādēt vēlreiz.
Pakotnes paraksta pārbaude neizdevās. Fatāls _GENUINE = 128 Lejupielāde rādās bojāta. Mēģiniet lejupielādēt vēlreiz.
Kad saziņa ar setup.exe pārtrūkst Atkārtojams HD_SETUP_INT_RET_IPC = 303 Instalēt produktu nav iespējams. Nospiediet Atkārtot, lai lejupielādētu, un instalējiet to vēlreiz.
Jebkura cita ar Setup.exe saistīta kļūda Atkārtojams HD_SETUP_INT_RET_FAILURE = 301 Instalēt produktu nav iespējams. Nospiediet Atkārtot, lai lejupielādētu, un instalējiet to vēlreiz.
Instalēšana saknes
direktorijā
Fatāls _IN_ROOT_DIR = 132 Instalēt produktu saknes direktorijā nav
iespējams.Atlasiet citu instalēšanas atrašanās vietu savās izvēlēs un mēģiniet vēlreiz.

Zema DiskGeneric instalēšanas kļūdas vieta Fatāls NOT_AVAILABLE = 133

Ja apjoma nosaukums ir
zināms:

Nepietiekama vieta diskā. Atbrīvojiet nedaudz vietas un
mēģiniet vēlreiz.

Ja apjoma nosaukums nav zināms:

Nepietiekama vieta diskā.

Atlasiet citu instalēšanas atrašanās vietu savās izvēlēs vai atbrīvojiet vietu diskā, un tad mēģiniet vēlreiz.

Vispārēja instalēšanas kļūda Fatāls _ERROR = 136

Instalēt produktu nav iespējams.Nospiediet Atkārtot, lai lejupielādētu, un instalējiet
to vēlreiz.

Nederīgi parametri, lai komandētu birkas pakotnē PIMX Fatāls INVALID_PARAMS = 137 Instalēt produktu nav iespējams.Nospiediet Atkārtot, lai lejupielādētu, un instalējiet
to vēlreiz.
Sistēmai nepietiek atmiņas, atmiņas sadalījums neizdevās Fatāls NOMEMORY = 138 Instalēt produktu nav iespējams, jo sistēmai nepietiek atmiņas.
Restartējiet savu datoru un tad mēģiniet vēlreiz.
Pakotne PIMX ir bojāta Fatāls _CORRUPT_XML = 139 Lejupielāde rādās bojāta. Lūdzu, mēģiniet lejupielādēt vēlreiz.
Nav atļaujas instalēšanas direktorija iekšienē Fatāls

_NO_PERMISSION
= 140,

(Šis kļūdas kods ir neizlietots
kodā šobrīd)

Instalēt produktu atlasītajā atrašanās vietā nav iespējams atļaujas problēmu
dēļ. Atlasiet citu instalēšanas atrašanās vietu savās izvēlēs un mēģiniet vēlreiz.
Nespēj uztvert faila versiju versijas pārbaudei Fatāls VERSION = 141 Instalēt produktu nav iespējams.Nospiediet Atkārtot, lai lejupielādētu, un instalējiet to vēlreiz.

Pakotnē PIMX ir izmantots nederīgs marķieris Fatāls

TOKEN_NOT_RESOLVED
= 142,

(Šis kļūdas kods ir neizlietots kodā
šobrīd)

Instalēt produktu nav iespējams.Nospiediet Atkārtot, lai lejupielādētu, un instalējiet to vēlreiz.
Avota faila ceļš zip pakotnes iekšienē neeksistē Fatāls NOT_EXISTS = 143 Lejupielāde rādās bojāta. Mēģiniet lejupielādēt vēlreiz.
Jau eksistē fails ar tādu pašu nosaukumu kā direktorijam Fatāls PATH_ALREADY_USED = 145 Fails eksistē instalēšanas ceļā. Pārdēvējiet/izdzēsiet failu un tad mēģiniet vēlreiz
Nespēj pārvietot failu instalēšanas/atinstalēšanas laikā Fatāls instalēšanai Ignorējams atinstalēšanai FILE_MOVE_FAILURE = 146 Nespēj pārvietot failu. Pārdēvējiet failu un tad mēģiniet vēlreiz
Nespēj pārkopēt failu instalēšanas/atinstalēšanas laikā

Fatāls instalēšanai

Ignorējams atinstalēšanai

FILE_COPY_FAILURE = 147 Nespēj pārkopēt failu.Pārbaudiet atļaujas un tad mēģiniet vēlreiz. 
Nespēj izdzēst direktoriju instalēšanas/atinstalēšanas laikā

Fatāls instalēšanai

Ignorējams atinstalēšanai

FILE_DELETION_FAILURE
= 150, 

(Šis kļūdas kods ir neizlietots
kodā šobrīd)

Nespēj izdzēst failu. Pārdēvējiet/izdzēsiet failu un tad mēģiniet vēlreiz.
Nespēj iestatīt faila atļauju instalēšanas/atinstalēšanas laikā Ignorējams _PERMISSION_FAILURE = 154 Pievienot žurnālfailiem
Nespēj izveidot
simbolisku saiti
Fatāls SYMLINK_CREATION_FAILURE = 156 Nespēj izveidot simbolisko saiti. Nospiediet Atkārtot, lai lejupielādētu, un instalējiet
produktu vēlreiz.
Nespēj izdzēst simbolisko saiti instalēšanas/atinstalēšanas laikā

Fatāls instalēšanai

Ignorējams atinstalēšanai

SYMLINK_DELETION_FAILURE
= 157, 

(Šis kļūdas kods ir neizlietots kodā
šobrīd)

Nespēj izdzēst simbolisko saiti.Pārbaudiet
atļaujas un tad mēģiniet vēlreiz.
Nespēj iestatīt lokalizētā faila displeja nosaukumu instalēšanas laikā Ignorējams _LOC_DISPLAY_NAME_FAILURE = 158 Pievienot žurnālfailiem.
Nespēj izveidot reģistrācijas atslēgu instalēšanas laikā Fatāls REGKEY_CREATE_FAILURE = 160 Nespēj uzrakstīt reģistrācijas vērtību. Pārbaudiet atļaujas un tad mēģiniet vēlreiz.
Nespēj izdzēst reģistrācijas atslēgu atinstalēšanas laikā Ignorējams REGKEY_DELETE_FAILURE = 161 Pievienot žurnālfailiem.
Nespēj konfigurēt fonta failu instalēšanas/atinstalēšanas laikā Ignorējams FONT_CONFIGURE_FAILURE = 168 Pievienot žurnālfailiem.
Nespēj atspējot wow64 atspoguļojumu

Fatāls instalēšanai

Ignorējams atinstalēšanai

WOW64_REFLECTION_FAILURE = 171 Instalēt produktu nav iespējams.Nospiediet Atkārtot, lai lejupielādētu, un instalējiet to vēlreiz.
Nespēj iestatīt mapes ikonu instalēšanas laikā Ignorējams FOLDER_ICON_FAILURE = 172 Pievienot žurnālfailiem.
Nespēj saņemt drošības informāciju par failu/mapi instalēšanas/atinstalēšanas laikā Ignorējams GET_ACL_FAILURE = 174 Pievienot žurnālfailiem.
Norādītais instalēšanas direktorijs ir tīkla atrašanās vieta Fatāls PATH_IS_NETWORK_PATH = 176 Nespēj instalēt uz tīkla diskdziņa. Atlasiet
citu instalēšanas atrašanās vietu savās izvēlēs un mēģiniet vēlreiz.
Norādītais instalēšanas ceļš pārsniedz pieļaujamo maksimālo simbolu skaitu Fatāls PATH_EXCEEDS_LIMIT = 177 Atlasītais instalēšanas ceļs ir pārāk garš. Atlasiet citu instalēšanas atrašanās vietu savās izvēlēs un mēģiniet vēlreiz.
Norādītajam instalēšanas ceļam ir nederīgi simboli Fatāls _PATH_HAS_INVALID_CHARS = 178 Instalēšanas ceļš satur nederīgus simbolus. Atlasiet citu
instalēšanas atrašanās vietu savās izvēlēs un mēģiniet vēlreiz.
Norādītais instalēšanas ceļš nav pilns ceļš Fatāls PATH_NOT_FULL_PATH = 179 Instalēšanas ceļš šķiet nederīgs. Atlasiet citu instalēšanas atrašanās vietu
savās izvēlēs un tad mēģiniet vēlreiz.
Norādītā instalēšanas
valoda ir nederīga

Fatāls LANG_NOT_PRESENT = 180 Instalēšanas valoda šķiet nederīga. Atlasiet citu instalēšanas valodu
savās izvēlēs un tad mēģiniet vēlreiz.
Nespēj izveidot aizstājvārdu

Fatāls instalēšanai

Ignorējams atinstalēšanai

ALIAS_CREATION_FAILURE = 151 Nespēj izveidot simbolisko saiti. Nospiediet Atkārtot, lai lejupielādētu, un instalējiet
produktu vēlreiz.
Nespēj izdzēst aizstājvārdu

Fatāls instalēšanai

Ignorējams atinstalēšanai

_DELETION_FAILURE = 152 Nespēj izdzēst simbolisko saiti. Pārbaudiet atļaujas un tad mēģiniet vēlreiz.
Nespēj instalēt reģistrjutīgā diskdzinī Fatāls _IS_CASE_SENSITIVE = 181 Instalēšanas ceļš šķiet nederīgs. Atlasiet citu instalēšanas atrašanās vietu
savās izvēlēs un tad mēģiniet vēlreiz.

Atinstalēšana neizdevās

Kļūdas scenārijs Kļūdas veids Kļūdas kods Ziņojums
Trūkst atinstalēšanas XML vai tas ir bojāts Ignorējams HDPIM_STATUS_MISSING_
UNINSTALL_XML = 134
Pievienot žurnālam
Vispārēja atinstalēšanas kļūda Fatāls HDPIM_STATUS_UNINSTALL
_ERROR = 135
Atinstalēt produktu nav iespējams. Nospiediet Atkārtot, lai atinstalētu vēlreiz.

Dažādi

Kļūdas scenārijs Kļūdas veids Kļūdas kods Ziņojums
Pretējs process
Atkārtojams
HDPIM_STATUS_CONFLICTING_
PROCESS_RUNNING = 131

Atbilstoši pašreizējai uzvedībai
Ja netiek nodrošināta privilēģiju palielināšana
Atkārtojams
HD_SETUP_INT_RET_ELEVATION = 302
Atbilstoši pašreizējai uzvedībai

Šis darbs ir licencēts saskaņā ar Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported licenci  Uz portālā Twitter™ un Facebook izvietotajiem ziņojumiem neattiecas Creative Commons sistēmas noteikumi.

Juridisks paziņojums   |   Tiešsaistes konfidencialitātes politika