Kļūda: “Radās problēma ar šī dokumenta nolasīšanu (131)” | Adobe Reader, Acrobat, LiveCycle ES2 (9.0)

Problēma

Mēģinot apskatīt dokumentu programmā Adobe Reader vai Acrobat, tiek parādīta kļūda: "Radās problēma ar šī dokumenta lasīšanu (131)." Jūs izmantojāt Adobe ReaderExtensions, lai piemērotu lietošanas tiesības PDF dokumentiem ar aktivizētu opciju Pilnīga saglabāšana.

Dažreiz pirms augstākminētās kļūdas tiek parādīts šāds ziņojums:

"Šajā lapā ir kļūda. Acrobat var lapu neparādīt pareizi. Lai novērstu problēmu, lūdzu, sazinieties ar PDF dokumenta veidotāju."

Risinājums

Atspējojiet opciju Pilnīga saglabāšana rīkā ReaderExtensions un piemērojiet tiesības no jauna. Ja šī opcija ir atspējota, PDF failā tiek iespējota inkrementālās saglabāšanas funkcija. Inkrementālās saglabāšanas funkcijas padara failu nedaudz lielāku un ļauj Acrobat vai Reader veikt saglabāšanas operāciju ātrāk, failu nesabojājot. Ja neizmantojat tīmekļa saskarni, bet tiesību piemērošanai izmantojat API, varat aktivizēt inkrementālo saglabāšanu, izmantojot objektu PDFUtilitySaveMode. Papildu informāciju skatiet šeit: https://www.adobe.com/support/documentation/en/livecycle/documentation.html.

Papildinformācija

Adobe plāno atrisināt pilnīgās saglabāšanas problēmu rīkā ReaderExtensions kādā no nākamajām versijām.  LiveCycle ES2 SP2 ir pieejams labojums, tāpēc, ja jums tas ir nepieciešams, sazinieties ar Uzņēmumu atbalsta dienestu.

 Adobe

Saņemiet palīdzību ātrāk un vienkāršāk

Jauns lietotājs?