Atbalsta nodrošināšanas cikla politika

Uzņēmumu uzturēšanas un atbalsta papildiespējas

 • Pamata uzņēmumu uzturēšanas un atbalsta programmas

  Esošā uzturēšanas un atbalsta un mantotā Platinum atbalsta, Premium uzturēšanas un atbalsta programma nodrošina produkta atbalstu ne ilgāk kā piecus gadus (atkarībā no produkta, taču parasti no 3 līdz 5 gadiem (skatiet produktu tabulu) no produkta pamata pieejamības datuma, sākot ar produkta ".0" versijas ("pamatversijas") izlaišanu. Atbalsts visām atvasinātajām versijām — lokalizētām versijām, nelieliem atjauninājumiem, citām operētājsistēmām utt. atbalsta nodrošināšana tiek pārtraukta vienlaikus ar pamatversijas atbalsta nodrošināšanas pārtraukšanu. Tas attiecas uz versijām x.x un x.x.x, kā arī savienojuma produktiem.

 • Pagarināts uzturēšanas un atbalsta periods

  Šī programmas iespēja nodrošina jūsu uzņēmumam papildu divus gadus uzturēšanas un atbalsta pakalpojumus pēc pamata atbalsta perioda beigām. Pagarinātais uzturēšanas un atbalsta periods nodrošina uzņēmumam vērtīgu papildu laiku, kāds var būt vajadzīgs, lai plānotu migrāciju uz jaunāko Adobe tehnoloģiju.

 • Pašapkalpošanās mantotais atbalsts

  Klienti var izvēlēties šo iespēju, lai saņemtu palīdzību vēl vienu gadu. Tiešsaistes pašpalīdzības resursi palīdzēs viņiem atrisināt ar produktu saistītos jautājumus.

Plānojiet uz priekšu: Adobe var palīdzēt noteikt jūsu uzņēmuma vajadzības

Ja uzņēmums plāno iegādāties uzturēšanas un atbalsta līgumu vai vēlas papildināt savu esošo atbalsta līgumu ar kādu no jaunajām atbalsta iespējām, informāciju par produktiem, pakalpojumiem un atbalsta nodrošināšanas ciklu datumiem var iegūt, veicot tikai vienu klikšķi ar tastatūru vai tālruņa zvanu.

 • Skatiet tabulu, kur ir redzami produkti, uz ko attiecas atbalsta cikla politika, un dažādie šo produktu atbalsta nodrošināšanas periodi.
 • Sazinieties ar savu Adobe konta pārstāvi, lai viņš palīdzētu izvēlēties jūsu uzņēmuma vajadzībām piemērotāko pielāgoto atbalsta programmu.
 • Ja nezināt, kurš ir jūsu Adobe konta pārstāvis un vēlaties runāt ar pārstāvi, zvaniet uz tālruņa numuru 888 649 2990.

1Piezīme par līgumu

Saskaņā ar Adobe atbalsta politiku izziņotās izvēles programmas ir pieejamas jau šodien, taču esošajiem klientiem izmaiņas stāsies spēkā nākamajā uzturēšanas un atbalsta līguma atjaunošanas reizē. Uzņēmums Adobe arī turpmāk sniegs informāciju vismaz 12 mēnešus pirms produkta atbalsta nodrošināšanas cikla beigām. Starplaikā joprojām būs spēkā jūsu pašreizējie uzturēšanas un atbalsta līgumi, kas netiks mainīti.

Sazinieties ar savu Adobe konta pārstāvi, lai iegūtu sīkāku informāciju par gada atbalsta maksu. Pastāvīga uzturēšana un atbalsts jums pieejams arī saskaņā ar šādiem nosacījumiem:

Atjaunošana. Atjaunojot uzturēšanas un atbalsta līgumu attiecībā uz jebkuru Adobe produktu sarakstā uzskaitīto komerciālo Adobe programmatūras produktu, ar nosacījumu, ka šī programmatūra nav izņemta no apgrozības, gada atbalsta maksa ir (i) sākotnējā termiņa gadījumā tā gada atbalsta maksa, kāda noteikta sākotnējās iegādes laikā, (ii) pirmā atjaunošanas termiņa gadījumā, ja tāds atjaunojums notiek, gada atbalsta maksa, kāda noteikta sākotnējās iegādes laikā, palielināta par trim procentiem (3%), (iii) no otrā līdz ceturtā atjaunošanas termiņa gadījumā, ja tāds atjaunojums notiek, gada atbalsta maksa par tuvāko iepriekšējo termiņu, palielināta par trim procentiem (3%), (iv) un piektā un turpmāko atjaunošanas termiņu gadījumā mazāk par 20% no tajā brīdī spēkā esošā programmatūras cenrāža vai gada atbalsta maksa par tuvāko iepriekšējo termiņu, palielināta par piemērojamo patēriņa cenu indeksu (PCI)* par 12 mēnešu periodu pirms atjaunošanas datuma.

Pagarināts atbalsta periods. Ja ir sasniegts klientam licencētās programmas versijas atbalsta nodrošināšanas beigu datums, kā tas ir aprakstīts 1. sadaļas e) apakšsadaļā iepriekš, klients var izvēlēties iegādāties pagarinātā atbalsta perioda papildiespēju uz laiku, kas nepārsniedz divus (2) gadus no atbalsta nodrošināšanas beigu datuma, ja vien konkrētajai programmas versijai ir pieejama pagarinātā atbalsta perioda papildiespēja. Informācija par programmām, kurām ir vai drīz tiks pārtraukta atbalsta nodrošināšana, un pagarinātā atbalsta perioda pieejamības datumi pēc produkta versijas ir publicēti Adobe vietnē www.adobe.com/lv/support. Ja klients izvēlas iegādāties pagarināto atbalsta periodu, gada atbalsta maksa par pirmo gadu un/vai atjaunošanas maksa (otrais gads) ir par 25% lielāka nekā pašreizējā atjaunošanas perioda gada atbalsta maksa.

Ja pagarinātā atbalsta perioda līgums tiek atjaunots, atjaunošanas maksa ir vienāda ar iepriekšējā gada atbalsta maksu, kam ir pieskaitīts attiecīgais patēriņa cenu indekss (PCI)* par 12 mēnešiem pirms atjaunināšanas datuma. Ja klients veic atjaunināšanu uz nākamo galveno programmatūras versiju (piemēram, no versijas 4.0 uz 5.0), atjauninātās versijas gada atbalsta maksai ir jābūt par divdesmit procentiem (20%) mazākai par konkrētajā brīdī spēkā esošās atjauninātās versijas licences cenu, vai gada atbalsta maksai par pēdējo atjauninājumu pirms atjaunošanas saskaņā ar paplašināto atbalstu pieskaita patēriņa cenu indeksu (PCI)* par 12 mēnešiem pirms atjaunināšanas datuma.

*ASV un Meksikā PCI nosaka ASV Nodarbinātības ministrijas Nodarbinātības statistikas nodaļa. Kanādā PCI nosaka Kanādas Banka.

Pārtraukšana.

 1. Uzņēmums Adobe nodrošinās iepriekš norādītos atbalsta pakalpojumus saskaņā ar šo līgumu vienu (1) gadu no atbalsta pakalpojumu piešķiršanas datuma (sākotnējais periods). Šis līgums tiks automātiski atjaunots uz vēl vienu (1) gadu, ja vien kāda no pusēm nesniegs otrai pusei rakstisku paziņojumu par nevēlēšanos atjaunot līgumu vismaz trīsdesmit (30) dienas pirms konkrētajā laikā aktuālā perioda beigu datuma. Ja neviena no pusēm nesniegs otrai pusei šādu paziņojumu par nevēlēšanos atjaunot līgumu, uzņēmums Adobe nosūtīs klientam rēķinu par gada atbalsta maksu (kas ir aprakstīta tālāk). Ja līgums zaudē spēku, pirms šeit aprakstīto atbalsta pakalpojumu nodrošināšanas atjaunošanas klientam var tikt piemēroti papildu maksājumi.
 2. Uzņēmums Adobe var pārtraukt atbalsta pakalpojumu nodrošināšanu, ja: klients nemaksā par atbalsta pakalpojumiem; klients izmanto atbalsta pakalpojumus nepiemērotiem vai krāpnieciskiem mērķiem; vai klients pārkāpj licences noteikumus vai īpašumtiesības. Ja uzņēmums Adobe pārtrauc atbalsta pakalpojumu nodrošināšanu licences noteikumu vai īpašumtiesību pārkāpuma dēļ, klientam ir nekavējoties jāpārtrauc programmatūras lietošana, jādzēš programmatūra no datorsistēmām, kur tā ir instalēta, un jāatdod uzņēmumam Adobe visi datu nesēji, kuros ir saglabāta programmatūra, kā arī visi saistītie materiāli. 2., 5., 7. un 8. sadaļa ir spēkā arī pēc šī līguma termiņa beigām vai laušanas. Ja beidzas atbalsta pakalpojumu termiņš, klients var turpināt lietot saskaņā ar šo līgumu saņemto programmatūru, ja vien viņš turpina ievērot šī līguma un/vai ar uzņēmumu Adobe noslēgtā saistītā licences līguma noteikumus un nosacījumus.

2Piezīme par produktu

Jaunā Adobe atbalsta politika neattieksies uz visiem Adobe produktiem. Politika neattieksies, piemēram, uz Adobe produktiem, kam uzņēmums Adobe jau ir izziņojis Adobe atbalsta nodrošināšanas beigu datumu (dažos gadījumos uzņēmums Adobe var izlemt piemērot citu atbalsta periodu atbilstoši klienta vajadzībām) vai kam uzņēmums Adobe pēc saviem ieskatiem izlemj piemērot citu atbalsta periodu.

Adobe logotips

Pierakstieties savā kontā