Uzņēmumu uzturēšanas un atbalsta papildiespējas

 • Pamata uzņēmumu uzturēšanas un atbalsta programmas

  Esošā uzturēšanas un apkopes programma Platinium un mantotās uzturēšanas un apkopes programmas Standard un Premium nodrošina produkta atbalstu ne ilgāk kā piecus gadus (atkarībā no produkta, bet parasti no 3 līdz 5 gadiem (skatiet produktu tabulu)) no produkta vispārējās pieejamības datuma, sākot ar produkta versijas x.0 (pamatversijas) izlaišanu. Visu no pamatversijas atvasināto versiju, tostarp lokalizēto versiju, mazsvarīgu jauninājumu, papildu operētājsistēmu utt., atbalsta nodrošināšana tiek pārtraukta vienlaikus ar pamatversijas atbalsta nodrošināšanas pārtraukšanu. Tas attiecas uz versijām x.x un x.x.x, kā arī savienojuma produktiem.

 • Pagarināts uzturēšanas un atbalsta periods

  Šī programmas papildiespēja nodrošina uzņēmumam uzturēšanas un atbalsta programmas Platinium pakalpojumu pieejamību divus papildu gadus pēc pamata atbalsta perioda beigām. Pagarinātā uzturēšanas un atbalsta perioda papildiespēja nodrošina uzņēmumam vērtīgo papildu laiku, kas var būt vajadzīgs, lai plānotu migrāciju uz jaunākajiem Adobe tehnoloģiskajiem risinājumiem.

 • Pašapkalpošanās mantotais atbalsts

  Klienti var izvēlēties šo papildiespēju, lai saņemtu palīdzību vienu papildu gadu. Tiešsaistes pašpalīdzības resursi palīdzēs viņiem atrisināt ar produktu saistītos jautājumus.

Plānojiet uz priekšu: Adobe var palīdzēt noteikt jūsu uzņēmuma vajadzības

Ja uzņēmums plāno iegādāties uzturēšanas un atbalsta līgumu Platinium vai vēlas papildināt savu pašreizējo atbalsta līgumu ar kādu no jaunajām atbalsta papildiespējām, informāciju par produktiem, pakalpojumiem un atbalsta nodrošināšanas ciklu datumiem var iegūt, veicot tikai vienu tastatūras klikšķi vai tālruņa zvanu.

 • Skatiet tabulu, kur ir redzami produkti, uz ko attiecas atbalsta cikla politika, un dažādie šo produktu atbalsta nodrošināšanas periodi.
 • Sazinieties ar savu Adobe konta pārstāvi, lai viņš palīdzētu izvēlēties jūsu uzņēmuma vajadzībām piemērotāko pielāgoto atbalsta programmu.
 • Ja nezināt, kurš ir jūsu Adobe konta pārstāvis un vēlaties runāt ar pārstāvi, zvaniet uz numuru 888 649 2990.

1Piezīme par līgumu

Saskaņā ar Adobe atbalsta nodrošināšanas cikla politiku izziņotās izvēles programmas ir pieejamas jau šodien, taču esošajiem klientiem izmaiņas stāsies spēkā nākamajā uzturēšanas un atbalsta līguma atjaunošanas reizē. Uzņēmums Adobe arī turpmāk sniegs informāciju vismaz 12 mēnešus pirms produkta atbalsta nodrošināšanas cikla beigām. Starplaikā joprojām būs spēkā jūsu pašreizējie uzturēšanas un atbalsta līgumi, kas netiks mainīti.

Lūdzu, vienojieties ar savu Adobe konta pārstāvi par atbalsta gada maksu. Varat arī turpināt lietot uzturēšanas un apkopes programmu Platinium saskaņā ar tālāk norādītajiem nosacījumiem.

Atjaunošana. Atjaunojot jebkura Adobe FLP produktu sarakstā iekļautā komerciālā Adobe programmatūras produkta uzturēšanas un atbalsta līgumu Platinium, ja vien nav pārtraukta konkrētās programmatūras versijas atbalsta nodrošināšana, gada atbalsta maksa: (i) sākotnējā periodā ir vienāda ar sākotnējās iegādes laikā noteikto gada atbalsta maksu; (ii) pirmajā atjaunināšanas periodā (ja līgums ir atjaunots) ir par trīs procentiem (3%) lielāka nekā sākotnējās iegādes laikā noteiktā gada atbalsta maksa; (iii) no otrā līdz ceturtajam atjaunināšanas periodam (ja līgums ir atjaunināts) ir par trīs procentiem (3%) lielāka nekā iepriekšējā atjaunošanas perioda gada atbalsta maksu; (iv) piektajā un turpmākajos atjaunošanas periodos ir vienāda ar mazāko no šīm summām: 20% no konkrētajā brīdī aktuālās programmatūras oficiālās cenas vai iepriekšējā atjaunināšanas perioda gada atbalsta maksu, kam ir pieskaitīts attiecīgais patēriņa cenu indekss (PCI)* 12 mēnešu periodā pirms atjaunošana datuma.

Pagarināts atbalsta periods. Ja ir sasniegts klientam licencētās programmas versijas atbalsta nodrošināšanas beigu datums, kā tas ir aprakstīts 1. sadaļas e) apakšsadaļā iepriekš, klients var izvēlēties iegādāties pagarinātā atbalsta perioda papildiespēju uz laiku, kas nepārsniedz divus (2) gadus no atbalsta nodrošināšanas beigu datuma, ja vien konkrētajai programmas versijai ir pieejama pagarinātā atbalsta perioda papildiespēja. Informācija par programmām, kurām ir vai drīz tiks pārtraukta atbalsta nodrošināšana, un pagarinātā atbalsta perioda pieejamības datumi pēc produkta versijas ir publicēti Adobe vietnē www.adobe.com/lv/support. Ja klients izvēlas iegādāties pagarinātā atbalsta perioda papildiespēju, gada atbalsta maksa par pirmo gadu un/vai atjaunošanas (otro) gadu ir par 25% lielāka nekā pašreizējā atjaunošanas perioda gada atbalsta maksa, kas ir aprakstīta b sadaļā iepriekš.

Ja pagarinātā atbalsta perioda līgums tiek atjaunots, atjaunošanas maksa ir vienāda ar iepriekšējā gada atbalsta maksu, kam ir pieskaitīts attiecīgais patēriņa cenu indeksu (PCI)* 12 mēnešos pirms atjaunināšanas datuma. Ja klients veic jaunināšanu uz nākamo galveno programmatūras versiju (piemēram, no versijas 4.0 uz 5.0), jauninātās versijas gada atbalsta maksa ir vienāda ar mazāko no šīm summām: divdesmit procentiem (20%) no konkrētajā brīdī aktuālās jauninātās versijas licences oficiālās cenas vai iepriekšējā pagarinātā atbalsta perioda līguma atjaunināšanas perioda gada atbalsta maksu, kam ir pieskaitīts attiecīgais patēriņa cenu indekss (PCI)* 12 mēnešu periodā pirms atjaunošana datuma.

*ASV un Meksikā PCI nosaka ASV Nodarbinātības ministrijas Nodarbinātības statistikas nodaļa. Kanādā PCI nosaka Kanādas Banka.

Pārtraukšana.

 1. Uzņēmums Adobe nodrošinās iepriekš norādītos atbalsta pakalpojumus saskaņā ar šo līgumu vienu (1) gadu no atbalsta pakalpojumu piešķiršanas datuma (sākotnējais periods). Šis līgums tiks automātiski atjaunots uz vēl vienu (1) gadu, ja vien kāda no pusēm nesniegs otrai pusei rakstisku paziņojumu par nevēlēšanos atjaunot līgumu vismaz trīsdesmit (30) dienas pirms konkrētajā laikā aktuālā perioda beigu datuma. Ja neviena no pusēm nesniegs otrai pusei šādu paziņojumu par nevēlēšanos atjaunot līgumu, uzņēmums Adobe nosūtīs klientam rēķinu par gada atbalsta maksu (kas ir aprakstīta tālāk). Ja beidzas šī līguma termiņš, pirms šeit aprakstīto atbalsta pakalpojumu nodrošināšanas atjaunošanas klientam var būt jāmaksā papildu maksas.
 2. Uzņēmums Adobe var pārtraukt atbalsta pakalpojumu nodrošināšanu, ja: klients nemaksā par atbalsta pakalpojumiem; klients izmanto atbalsta pakalpojumus nepiemērotiem vai krāpnieciskiem mērķiem; vai klients pārkāpj licences noteikumus vai īpašumtiesības. Ja uzņēmums Adobe pārtrauc atbalsta pakalpojumu nodrošināšanu licences noteikumu vai īpašumtiesību pārkāpuma dēļ, klientam ir nekavējoties jāpārtrauc programmatūras lietošana, jādzēš programmatūra no datorsistēmām, kur tā ir instalēta, un jāatdod uzņēmumam Adobe visi datu nesēji, kuros ir saglabāta programmatūra, kā arī visi saistītie materiāli. 2., 5., 7. un 8. sadaļa ir spēkā arī pēc šī līguma termiņa beigām vai laušanas. Ja beidzas atbalsta pakalpojumu termiņš, klients var turpināt lietot saskaņā ar šo līgumu saņemto programmatūru, ja vien viņš turpina ievērot šī līguma un/vai ar uzņēmumu Adobe noslēgtā saistītā licences līguma noteikumus un nosacījumus.

2Piezīme par produktu

Jaunā Adobe atbalsta nodrošināšanas cikla politika neattieksies uz visiem Adobe produktiem. Politika neattieksies, piemēram, uz Adobe produktiem, kam uzņēmums Adobe jau ir izziņojis Adobe atbalsta nodrošināšanas beigu datumu (dažos gadījumos uzņēmums Adobe var izlemt piemērot citu atbalsta periodu atbilstoši klienta vajadzībām) vai kam uzņēmums Adobe pēc saviem ieskatiem izlemj piemērot citu atbalsta periodu.