Opmerking:

Dit document bevat instructies voor Acrobat XI. Als u Acrobat DC gebruikt, raadpleegt u de Help van Acrobat DC.

U kunt deelbestanden in een PDF-portfolio sorteren en een voorbeeld bekijken. U kunt de deelbestanden ook in hun oorspronkelijke toepassing openen, bewerken en opslaan. Voor sommige bestandstypen is het vereist dat de oorspronkelijke toepassing is geïnstalleerd op uw computer.

Bestanden in een lijst weergeven

Klik in de modus Voorbeeld op de knop Bestanden op de werkbalk PDF-portfolio. Als u de bestandsgegevens in op- of aflopende volgorde wilt sorteren, klikt u op de naam van de kolom. Klik een tweede keer om de volgorde om te draaien.

Bestandsgegevens in een lijst bewerken (Acrobat Pro)

 1. Klik in de modus Bewerken op het deelvenster Details.
 2. Voer onder Weer te geven kolommen een van de volgende handelingen uit:
  • U toont of verbergt een kolom in de lijst door te klikken in het selectievakje.

  • U voegt een kolom toe door de naam in het vak Een kolom toevoegen te typen, een gegevenstype te selecteren in het menu en op de knop Toevoegen te klikken.

  • U verwijdert een optionele kolom door de aanwijzer op de kolomnaam te plaatsen totdat de knop Verwijderen  verschijnt en vervolgens op de knop te klikken. U kunt vereiste kolommen zoals Naam, Omschrijving en Grootte, niet wijzigen.

  • U wijzigt de volgorde van een kolom door deze te selecteren en op de pijl-omhoog of de pijl-omlaag te klikken. U kunt ook een kolom in de bestandenlijst links slepen.

  • Zie voor meer informatie over het wijzigen van de volgorde van de bestanden Bestanden of mappen sorteren, filteren en de volgorde ervan wijzigen.

  • U voegt informatie toe of wijzigt informatie in een kolom door de kolom weer te geven en de informatie in de bestandsweergave links te typen. Als u bijvoorbeeld een omschrijving van het bestand wilt invoeren, geeft u de kolom Omschrijving weer en typt u in het tekstvak.


  Opmerking:

  Als de kolom die u wilt bewerken, aan de linkerzijde niet zichtbaar is, wijzigt u de volgorde. Selecteer de kolom aan de rechterzijde en klik op de pijl-omhoog.

Bestanden en mappen toevoegen aan een PDF-portfolio (Acrobat Standard)

In de modus Indeling (Voorbeeld) of Bestanden kunt u bestanden en mappen toevoegen aan een bestaande PDF-portfolio.

 1. Klik met de rechtermuisknop in het venster van de PDF-portfolio en kies Portfolio bewerken.

 2. Ga op een van de volgende manieren te werk:

  • Als u een map wilt toevoegen, klikt u met de rechtermuisknop en kiest u Map maken.

  • Als u bestanden vanaf uw computer wilt toevoegen, sleept u afzonderlijke bestanden of mappen naar de werkruimte van de PDF-portfolio of naar een map.

  • Als u bestanden naar een andere map wilt verplaatsen, sleept u deze.

Opmerking:

Voor de beste prestaties raden we u aan niet meer dan 15 deelbestanden in een portfolio te plaatsen en te zorgen dat de totale bestandsgrootte van alle bestanden samen minder dan 50 MB is.

Bestanden en mappen verwijderen uit een PDF-portfolio (Acrobat Standard)

Als u een map verwijdert, worden alle bestanden in de map verwijderd uit de PDF-portfolio.

 1. Selecteer in de modus Bewerken een of meer bestanden of mappen in de PDF-portfolio en druk op Delete. U kunt eventueel ook op de kaart op het pictogram Bestand verwijderen klikken.

Bestanden of mappen sorteren, filteren en de volgorde ervan wijzigen (Acrobat Pro)

Deelbestanden worden standaard alfabetisch gerangschikt op bestandsnaam. Bestanden worden weergegeven en afgedrukt in deze volgorde.

U kunt de volgorde waarin bestanden worden weergegeven, wijzigen of aanpassen. Bestanden worden echter altijd in alfabetische volgorde afgedrukt.

Opmerking:

Als u de volgorde van bestanden wijzigt in de modus Voorbeeld, geldt de wijziging alleen voor de huidige sessie. De volgende keer dat u de PDF-portfolio opent, wordt het weergegeven met de oorspronkelijke sorteervolgorde.

 1. Voer in de modus Bewerken een van de volgende handelingen uit:
  • Als u de vereiste kolommen in op- of aflopende volgorde wilt sorteren, klikt u op de kop van de kolom. Als u optionele kolommen in op- of aflopende volgorde wilt sorteren, klikt u buiten het tekstvak van de kolomkop. Klik nog eens om de volgorde om te draaien. (Zie Bestandsgegevens in een lijst bewerken voor meer informatie over optionele kolommen.)

  • U ordent op de waarden in een specifieke kolom door de kolom te kiezen in het menu Eerste sortering in het venster Details aan de rechterkant.

  • U wijzigt de volgorde van de kolommen in de lijst aan de linkerkant door een kolomnaam te slepen naar een andere plaats. U kunt ook in het venster Details aan de rechterkant onder Weer te geven kolommen een kolomnaam naar een andere plaats slepen. Of u gebruikt de pijltoets omhoog of omlaag.

  • U legt de volgorde vast waarin bestanden worden weergegeven als de PDF-portfolio de eerste keer wordt geopend, door een kolomnaam te selecteren in het menu Eerste sortering aan de rechterkant. Als u bijvoorbeeld bestanden wilt sorteren op wijzigingsdatum, selecteert u Gewijzigd onder Weer te geven kolommen. Kies vervolgens Gewijzigd in het menu Eerste sortering. De Eerste sortering wordt op zowel de weergave Indeling als de weergave Details toegepast.

  • Om de bestanden op de standaardmanier te sorteren, sleept u bestanden in de lijst aan de linkerkant. Als u de volgorde van de bestanden wijzigt, wordt de kolom Volgorde toegevoegd aan het menu Eerste sortering aan de rechterkant. Hierin wordt de nieuwe volgorde automatisch geselecteerd als eerste sortering.

  Opmerking:

  In een mininavigator of Raster-weergave klikt u op Indeling en sleept u bestanden en mappen in de gewenste volgorde. De mininavigator wordt weergegeven in de indelingen Doorklikken, Lineair en Golf.

 2. Sla de PDF-portfolio op.

  Als het PDF-portfolio reactiebestanden voor formulieren of Outlook-berichten bevat, kunt u de inhoud filteren op verschillende criteria. Zie de volgende video's voor meer informatie:

Deelbestanden openen, bewerken en opslaan

U kunt een deelbestand in de oorspronkelijke toepassing openen, bewerken en opslaan. Voorwaarde is dat de toepassing is geïnstalleerd op uw computer. Wijzigingen die u aanbrengt in deelbestanden, zijn niet van invloed op de originele bestanden buiten het PDF-portfolio.

 1. Ga op een van de volgende manieren te werk:
  • Klik in de modus Voorbeeld met de rechtermuisknop op een weergave of klik erop terwijl u Control ingedrukt houdt, en kies Bestand openen in oorspronkelijke toepassing (voor niet-PDF's) of Bestand openen (voor PDF's).

  • Dubbelklik in de modus Bewerken op het bestand.

  Opmerking:

  Het componentenbestand wordt in een apart venster geopend. Als u het PDF-portfolio in een browser bekijkt, wordt het bestand in een zelfstandig draaiend Acrobat-product, apart van de browser, geopend.

 2. Als er een bevestigingsvenster verschijnt, selecteert u Dit bestand openen of Het openen van bestanden van dit type altijd toestaan, als u de indeling vertrouwt. Klik vervolgens op OK.
 3. Bewerk het bestand en sla het bestand vervolgens op.

Namen en beschrijvingen van deelbestanden in een PDF-portfolio bewerken

 1. Voer in de modus Bewerken een van de volgende handelingen uit:
  • Selecteer het bestand om de weergavenaam van een bestand in een PDF-portfolio te bewerken. Klik vervolgens in het tekstvak Weergavenaam om het invoegpunt te tonen. U kunt ook op het pictogram Infoweergave tonen op de kaart klikken om de weergavenaam op de achterzijde van de kaart te bewerken. (In de weergave Details is Weergavenaam een kolom.)

  • Klik op het pictogram Infoweergave tonen om de omschrijving van een portfoliobestand te bewerken. Klik vervolgens in het tekstvak Omschrijving om het invoegpunt te tonen. (In de weergave Details is Omschrijving een kolom.)

  • (Acrobat Pro) Als u het lettertype wilt wijzigen dat voor de tekst wordt gebruikt, gaat u naar het deelvenster Eigenschappen voor portfolio onder aan het venster Indeling. De tekst krijgt de nieuwe eigenschappen van het lettertype dat in de hele PDF-portfolio wordt gebruikt.

Deelbestanden uitnemen in een PDF-portfolio

U kunt bestanden vanuit het PDF-portfolio uitpakken of slepen naar uw computer. Door het uitnemen wordt het bestand niet verwijderd uit het PDF-portfolio.

 1. Ga op een van de volgende manieren te werk:
  • Klik in de modus Indeling op het pictogram Bestand uitpakken in het deelbestand in de PDF-portfolio.

  • Selecteer een of meer bestanden en sleep deze naar uw computer.

Dit werk is gelicentieerd onder de Creative Commons Naamsvermelding/Niet-commercieel/Gelijk delen 3.0 Unported-licentie  De voorwaarden van Creative Commons zijn niet van toepassing op Twitter™- en Facebook-berichten.

Juridische kennisgevingen   |   Online privacybeleid