Opmerking:

Dit document bevat instructies voor Acrobat XI. Als u Acrobat DC gebruikt, raadpleegt u de Help van Acrobat DC.

PDF-portfolio's maken (Acrobat Pro)

Het maken van een PDF-portfolio is eenvoudig. U hoeft alleen maar een indeling te kiezen en bestanden toe te voegen. U kunt mappen maken in de PDF-portfolio, deelbestanden en mappen verwijderen, namen van deelbestanden wijzigen, en beschrijvingen van deelbestanden toevoegen en bewerken.

Aanvullende bronnen

Zie deze bronnen voor video's en zelfstudies over het maken van PDF-portfolio's:

Een PDF-portfolio maken

U maakt een eenvoudige PDF-portfolio in een paar snelle stappen.

 1. Start Acrobat en voer een van de volgende handelingen uit:

  • Klik in het welkomstscherm op PDF-portfolio maken.

  • Klik op de knop Maken links boven op de werkbalk en kies PDF-portfolio in het menu.

  • Kies Bestand > Maken > PDF-portfolio.

 2. Kies een indeling aan de linkerzijde van de wizard.

  In de lijst met indelingen staan de vooraf gedefinieerde indelingen die worden geleverd bij Acrobat, en tot twee door u geïmporteerde indelingen. Als u meer dan twee indelingen hebt geïmporteerd, worden alleen de meest recent geïmporteerde indelingen getoond.

  Opmerking:

  Als u een aangepaste indeling wilt toevoegen die u op uw computer hebt geladen, klikt u op Aangepaste indeling importeren en opent u het bestand. Indelingsbestanden hebben de extensie .nav.

 3. Klik op de knop Bestanden toevoegen en selecteer de inhoud die u wilt toevoegen aan het PDF-portfolio. U kunt een of meer bestanden selecteren.

 4. Klik op Voltooien om de bestanden toe te voegen en de PDF-portfolio op te slaan.

Opmerking:

In Windows kunt u met Acrobat PDFMaker in Outlook en Lotus Notes PDF-portfolio's maken wanneer u e-mailberichten converteert.

Bestanden en mappen toevoegen aan een PDF-portfolio

U kunt inhoud toevoegen aan een bestaand PDF-portfolio.

 1. Activeer in een geopend PDF-portfolio de modus Bewerken en voer een van de volgende handelingen uit:

  • Klik op het deelvenster Inhoud toevoegen en klik vervolgens op Bestanden toevoegen of Map toevoegen om afzonderlijke bestanden of een map met bestanden toe te voegen.

  • Als u een map wilt maken, klikt u op het venster Inhoud toevoegen en vervolgens Map maken.

  • Als u bestanden vanaf uw computer wilt toevoegen, sleept u afzonderlijke bestanden of mappen naar de werkruimte van de PDF-portfolio of naar een map.

  • Als u bestanden naar een andere map wilt verplaatsen, sleept u deze.

  Opmerking:

  Voor de beste prestaties raden we u aan niet meer dan 15 deelbestanden in een portfolio te plaatsen en te zorgen dat de totale bestandsgrootte van alle bestanden samen minder dan 50 MB is.

Webinhoud toevoegen aan een PDF-portfolio

U kunt ook een koppeling maken naar websites of videocodes insluiten. Het koppelen naar webinhoud is een handmatige methode om de bestandsgrootte van een PDF-portfolio te reduceren.

 1. Klik op Inhoud toevoegen in het deelvenster Indeling en selecteer een optie voor het toevoegen van inhoud.

 2. Selecteer Webinhoud toevoegen.

 3. Voer een bestandsnaam en beschrijving in voor de webinhoud die wordt toegevoegd aan het PDF-portfolio. Dit webbestand verzorgt de koppeling naar de webinhoud die u opgeeft.

 4. Ga op een van de volgende manieren te werk:

  • Als u een website wilt koppelen, selecteert u Een webkoppeling toevoegen en voegt u vervolgens de URL toe.

  • Als u een videocode wilt insluiten, selecteert u Een ingesloten code toevoegen en plakt u vervolgens de insluitcode van de video. Websites die video's delen, bieden meestal een manier om de insluitcode van de video te kopiëren. Er kan bijvoorbeeld een knop Insluiten op de website staan die toegang geeft tot de code en andere insluitopties.

Multimediabestanden converteren in een PDF-portfolio (Acrobat Pro)

U kunt de volgende deelbestanden met multimedia omzetten naar PDF in een PDF-portfolio: FLV-, SWF-, F4V- en mp3-bestanden. U kunt de volgende bestanden ook omzetten naar PDF als ze zijn gecodeerd in H.264 (met AAC-audio): MOV, M4V, MP4, 3GP en 3G2. (H.264 en AAC zijn coderings- en compressieopties voor film.)

Opmerking:

Met de Adobe Media Encoder kunt u AVI- en WMV-bestanden omzetten naar PDF en andere typen multimediabestanden naar de indeling FLV. Deze toepassing is beschikbaar in de Acrobat X Suite of Creative Suite.

 1. Klik met de rechtermuisknop/Control-klik in de bewerkingsmodus op één of meer multimediabestanden in de PDF-portfolio en selecteer Converteren naar PDF.
 2. Als er een dialoogvenster verschijnt, geeft u de gewenste opties op en klikt u op OK.

Bestanden en mappen verwijderen uit een PDF-portfolio

Als u een map verwijdert, worden alle bestanden in de map verwijderd uit de PDF-portfolio.

 1. Selecteer in de modus Bewerken een of meer bestanden of mappen in de PDF-portfolio en druk op Delete. U kunt eventueel ook op de kaart op het pictogram Bestand verwijderen klikken.

Een PDF-portfolio aanpassen (Acrobat Pro)

In de modus Bewerken kunt u de indeling, het thema en het kleurenschema aanpassen. U kunt ook de weergave Details aanpassen met kolommen die u kiest of zelf maakt.

De indeling van een PDF-portfolio wijzigen

Met de indelingsopties voor PDF-portfolio's kunt u inhoud presenteren in een opmaak die het best aansluit bij uw behoeften. In de indeling Doorklikken kunnen lezers per bestand door het PDF-portfolio bladeren. In alle indelingen verschijnt elk bestand op een kaart als afbeelding (indien beschikbaar) en wordt informatie over het document weergegeven, zoals de bestandsnaam.

U kunt ook uw eigen indelingen maken, maar hiervoor is enige vaardigheid als ontwerper vereist.

 1. Voer in de modus Bewerken een van de volgende handelingen uit:

  • Als u een indeling wilt selecteren, klikt u op Portfolio-indelingen in het venster Indeling en selecteert u een indeling in de lijst.

  • Als u een eigen indeling wilt gebruiken, klikt u op Aangepaste indeling importeren. Navigeer naar de eigen indeling op uw computer en open deze. Indelingsbestanden hebben de extensie .nav. De indeling wordt weergegeven in de lijst Portfolio-indelingen waar u de indeling kunt selecteren. Geïmporteerde indelingen worden permanent toegevoegd aan de sectie Aangepaste indelingen van het deelvenster Portfolio-indelingen.

  • Klik op de X naast de naam van de indeling als u een aangepaste indeling wilt verwijderen.

De visuele weergave wijzigen

Thema's, kleuren en achtergrondafbeeldingen maken een PDF-portfolio visueel aantrekkelijker en zorgen voor samenhang. In de modus Bewerken kunt u visuele elementen wijzigen.

 • Als u een thema wilt selecteren, klikt u op Visuele thema's in het venster Indeling en selecteert u een thema in de lijst.

 • Als u een aangepast thema wilt gebruiken, klikt u op Aangepast thema importeren. Navigeer naar het aangepaste thema op uw computer en open dit. Het thema wordt direct toegepast op de PDF-portfolio en wordt in de lijst Visuele thema's weergegeven als “Aangepast.” In tegenstelling tot aangepaste indelingen worden aangepaste thema's alleen toegepast op de huidige PDF-portfolio en worden ze niet permanent toegevoegd aan het deelvenster Visuele thema's. Thema's die zijn gemaakt in Adobe Flash Professional of Adobe Flash Builder, hebben de extensie .swf.

 • Als u de kleuren in een visueel thema wilt wijzigen, klikt u op Kleurenpaletten in het venster Indelingen en kiest u een ander palet.

 • Als u een eigen kleurenpalet wilt maken, klikt u in het deelvenster Kleurenpaletten op Maken op basis van bestaand en kiest u de kleuren.

 • Als u de eigenschappen van een achtergrondkleur wilt wijzigen, selecteert u eerst een kleurenpalet en klikt u vervolgens op Achtergrond. Geef de gewenste eigenschappen op voor de achtergrondkleur.

 • Als u een afbeelding wilt toevoegen aan de achtergrond, klikt u op Achtergrond in het deelvenster Indeling. Selecteer een afbeelding in de lijst in het gebied Achtergrondafbeelding of klik Nieuwe kiezen om een afbeelding van uw computer toe te voegen. Geef de gewenste eigenschappen op voor de afbeelding.

Een koptekst toevoegen

De koptekst wordt boven aan de indeling weergegeven en kan belangrijke informatie bevatten zoals een logo, bedrijfsnaam en contactgegevens. De koptekst kan tekst, afbeeldingen of beide bevatten en deze kunnen op diverse manieren worden gerangschikt.

 1. Klik in de modus Bewerken op de lege band boven in het bewerkingsvenster. Het deelvenster Eigenschappen van koptekst verschijnt onder het deelvenster Indeling.

  Eigenschappen voor koptekst
  Leeg koptekstgebied in een PDF-portfolio

 2. Selecteer een sjabloon in de lijst in Eigenschappen van koptekst.

 3. Klik in het koptekstgebied in de vakken om inhoud toe te voegen. Als u tekst wilt invoegen, dubbelkllikt u om het invoegpunt weer te geven.

 4. In de deelvensters Tekst- en Afbeeldingseigenschappen geeft u grootte, achtergrondkleur, lettertype en andere eigenschappen op.

Aanvullende bronnen

Zie de volgende bronnen voor video's over het aanpassen van een PDF-portfolio:

Dit werk is gelicentieerd onder de Creative Commons Naamsvermelding/Niet-commercieel/Gelijk delen 3.0 Unported-licentie  De voorwaarden van Creative Commons zijn niet van toepassing op Twitter™- en Facebook-berichten.

Juridische kennisgevingen   |   Online privacybeleid