Opmerking:

Dit document bevat instructies voor Acrobat XI. Als u Acrobat DC gebruikt, raadpleegt u de Help van Acrobat DC.

U kunt het zichtbare paginagebied aanpassen met behulp van het Gereedschap Uitsnijden en het dialoogvenster Paginavakken instellen. Door het bijsnijden van pagina's kunt u een PDF met verschillende paginaformaten een consistenter uiterlijk geven.

Snijden leidt niet tot een kleinere bestandsgrootte omdat de weggesneden informatie niet verwijderd, maar verborgen wordt.

Opmerking:

Een paginabijsnijdenmet het gereedschap voor bijsnijden in Acrobat DC: zie PDF-pagina's bijsnijden

Pagina's snijden met het gereedschap Snijden

 1. Kies Gereedschappen > Pagina's > Snijden.

 2. Sleep een rechthoek op de pagina die u wilt snijden. U kunt de pagina de gewenste afmeting geven door de handvatten op de hoeken van het snijkader te slepen.
 3. Dubbelklik binnen het snijkader.

  Het dialoogvenster Paginavakken instellen wordt geopend. In het dialoogvenster wordt de grootte van de marges van het snijkader weergegeven en van de pagina die u wilt snijden. U kunt het bijsnijdgebied dat u hebt gedefinieerd, overschrijven door nieuwe selecties te maken in het dialoogvenster voordat u op OK klikt.

 4. Als u deze instellingen op andere pagina's wilt toepassen, stelt u het bereik in of klikt u op Alles onder Paginabereik.
 5. Klik op OK om de pagina of pagina's uit te snijden.

De opties voor Marges instellen in het dialoogvenster Paginavakken instellen

Het dialoogvenster Paginavakken instellen bevat opties voor het uitsnijden van pagina's. De opties voor Marges instellen zijn als volgt:

Alle vakken tonen (Acrobat Pro)

Hiermee geeft u het zwarte, rode, groene en blauwe kader in het paginavoorbeeld weer voor de CropBox, ArtBox, TrimBox en BleedBox. Wanneer twee (of meer) marges samenvallen, wordt slechts een gekleurde lijn weergegeven.

CropBox

Hiermee definieert u de grens voor de inhoud van een pagina wanneer u deze weergeeft of afdrukt.

ArtBox (Acrobat Pro)

Hiermee definieert u de inhoud van de pagina, inclusief witruimte.

TrimBox (Acrobat Pro)

Hiermee definieert u de uiteindelijke afmetingen van de pagina na het snijden.

BleedBox (Acrobat Pro)

Hiermee definieert u het snijpad wanneer de pagina professioneel wordt afgedrukt waarbij rekening wordt gehouden met het bijsnijden en vouwen van het papier. Het is mogelijk dat drukkermarkeringen buiten de BleedBox vallen.

Verhoudingen behouden

Hiermee vergrendelt u de verhoudingen van het snijden zodat alle marges dezelfde afstand hebben.

Witte marges verwijderen

Hiermee snijdt u de pagina tot aan de illustratiegrens. Deze optie is handig voor het bijsnijden van de randen van presentatiedia's die zijn opgeslagen als PDF's.

Instellen op nul

Hiermee herstelt u de standaardinstelling van de snijmarges (nul).

Selectie opnieuw instellen

Hiermee herstelt u de snijmarge die met het gereedschap Snijden is ingesteld.

Witte marges verwijderen

 1. Kies Gereedschappen > Afdrukproductie > Paginavakken instellen.
 2. Selecteer onder Marges instellen de optie Witte marges verwijderen.
 3. Als u witte marges uit extra pagina's wilt verwijderen, stelt u het bereik in of klikt u op Alles onder Paginabereik.

Snijden ongedaan maken

Het snijden van een PDF leidt niet tot een kleinere bestandsgrootte omdat de weggesneden informatie niet verwijderd maar verborgen wordt. Door het paginaformaat opnieuw in te stellen, kunt u de pagina en de inhoud ervan in de oorspronkelijke staat herstellen.

 1. Open het dialoogvenster Paginavakken instellen door Pagina's snijden te kiezen in het optiemenu van het deelvenster Paginaminiaturen van het navigatievenster.
 2. Klik op de knop Instellen op nul om de marges opnieuw in te stellen op de de oorspronkelijke pagina-afmetingen.

Dit werk is gelicentieerd onder de Creative Commons Naamsvermelding/Niet-commercieel/Gelijk delen 3.0 Unported-licentie  De voorwaarden van Creative Commons zijn niet van toepassing op Twitter™- en Facebook-berichten.

Juridische kennisgevingen   |   Online privacybeleid