Opmerking:

Dit document bevat instructies voor Acrobat XI. Als u Acrobat DC gebruikt, raadpleegt u de Help van Acrobat DC.

U kunt PDF-bestanden eenvoudig corrigeren, bijwerken en er tekst aan toevoegen. Alinea's opnieuw plaatsen en typefouten corrigeren, zonder terug te gaan naar het oorspronkelijke brondocument. Gebruik ook de Typewriter om niet-interactieve PDF-formulieren in te vullen of PDF's te ondertekenen.

Opmerking:

Dit document bevat instructies voor Acrobat XI. Als u Acrobat DC gebruikt, raadpleegt u de Help van Acrobat DC.

Tekst bewerken in een PDF

Met het gereedschap Tekst en afbeeldingen bewerken kunt u tekst vervangen, bewerken of toevoegen in een PDF. U kunt typefouten corrigeren, lettertypen en lettergrootte wijzigen, uitlijning aanpassen, superscript of subscript toevoegen en de grootte van tekst of alinea's wijzigen.

Klik op Opties in de rechterbovenhoek van het toepassingsvenster
Klik op Gereedschappen in de rechterbovenhoek van het toepassingsvenster om het deelvenster Inhoud bewerken en het gereedschap Tekst en afbeeldingen bewerken te zoeken.

U kunt één PDF-pagina tegelijk bewerken. Voor uitgebreider bewerken of algemene opmaakwijzigingen in het volledige document bewerkt u het oorspronkelijke document. Als het origineel niet beschikbaar is, kunt u de PDF als Microsoft Word-document of als Microsoft PowerPoint-presentatie (alleen Acrobat Pro) opslaan. Vervolgens bewerkt u de PDF en maakt u deze opnieuw.

Een PDF bewerken in Adobe Acrobat XI

Een PDF bewerken in Adobe Acrobat XI
Aron Bothman

Tekst bewerken of opmaken in een PDF

Wanneer u tekst bewerkt, wordt de tekst in de alinea opnieuw geplaatst binnen het tekstvak om plaats te maken voor de wijzigingen. Elk tekstvak is onafhankelijk, en voor het invoegen van tekst in een tekstvak wordt geen aangrenzend tekstvak naar beneden verschoven of opnieuw geplaatst op de volgende pagina.  

 1. Kies Gereedschappen > Inhoud bewerken > Tekst en afbeeldingen bewerken .

  Omtrekken geven de bewerkbare tekst en afbeeldingen aan
  Omtrekken geven de bewerkbare tekst en afbeeldingen aan.

 2. Selecteer de tekst die u wilt bewerken.
 3. Voer een van de volgende handelingen uit om de tekst te bewerken:
  • Typ nieuwe tekst om de geselecteerde tekst te vervangen of druk op Verwijderen om deze te verwijderen.
  • Selecteer een lettertype, tekengrootte, of andere opmaakopties onder Opmaak in het deelvenster Inhoud bewerken. Klik op het plusteken om het deelvenster uit te vouwen en geavanceerde opties beschikbaar te maken: regelafstand, tekenafstand, horizontaal schalen, slagbreedte en kleur.
  Opmaakopties
  Opmaakopties in het deelvenster Inhoud bewerken. Het plusteken maakt geavanceerde opties beschikbaar.

  Opmerking:

  Als u bij het wijzigen van tekst een bepaald lettertype wilt gebruiken, bent u wettelijk verplicht om dat lettertype aan te schaffen en op uw systeem te installeren.

  U kunt alleen tekst bewerken als het letterype dat voor die tekst wordt gebruikt, op uw computer is geïnstalleerd. Als het lettertype niet is geïnstalleerd op uw systeem, maar is ingesloten in de PDF, kunt u alleen de kleur of de tekengrootte wijzigen. Als het lettertype niet is geïnstalleerd of ingesloten, kunt u de tekst niet bewerken.

 4. Klik ergens buiten de selectie om de tekst te deselecteren en opnieuw te beginnen.

Toevoegen aan een genummerde lijst of een lijst met opsommingstekens

U kunt items toevoegen aan een genummerde lijst of een lijst met opsommingstekens.

 1. Kies Gereedschappen > Inhoud bewerken > Tekst en afbeeldingen bewerken .

 2. Selecteer het item in de bovenstaande genummerde lijst of opsommingslijst waar u nieuwe tekst wilt invoegen.

 3. Klik met de rechtermuisknop op het tekstvak en kies Lijstitem toevoegen in het menu dat wordt weergegeven.

  Een lijstitem toevoegen
  Voeg met het gereedschap Tekst en afbeeldingen een lijstitem toe aan een genummerde lijst of opsommingslijst.

 4. Selecteer de tekst in het nieuwe lijstitem en typ de vervangende tekst.
 5. Als u het nummer van het zojuist toegevoegde lijstitem wilt wijzigen, selecteert u het nummer en typt u een nieuw nummer.
 6. Als u het lijstitem wilt verplaatsen, plaatst u de aanwijzer boven de lijn van het omsluitende kader (niet de selectiegrepen). Wanneer de cursor verandert in een verplaatsingaanwijzer , sleept u het vak naar de nieuwe locatie. Om de uitlijning met de andere lijstitems te behouden, houdt u Shift ingedrukt terwijl u sleept.

Nieuwe tekst aan een PDF toevoegen

Het is mogelijk om nieuwe tekst aan een PDF toe te voegen of in te voeren met de letterypen die op het systeem zijn geïnstalleerd.

 1. Selecteer Gereedschappen > Inhoud bewerken > Tekst toevoegen.

  Het menu Gereedschappen
  Het menu Gereedschappen wordt in de rechterbovenhoek van het toepassingsvenster weergegeven.

 2. Sleep om de breedte van het tekstblok te definiëren die u wilt toevoegen.
 3. Voor verticale tekst klikt u met de rechtermuisknop op het tekstvak en kiest u Tekstrichting verticaal maken.

 4. Onder Indeling in het deelvenster Inhoud bewerken kiest u het lettertype, de tekengrootte en de opmaakopties voor de nieuwe tekst.

 5. Typ de tekst.
 6. Als u het formaat van het tekstvak wilt wijzigen, sleept u een selectiegreep.
 7. Als u het tekstvak wilt verplaatsen, plaatst u de aanwijzer op de lijn van het omsluitende kader (niet de selectiegrepen). Wanneer de cursor verandert in een verplaatsingaanwijzer , sleept u het vak naar de nieuwe locatie. Om de uitlijning met de andere lijstitems te behouden, houdt u Shift ingedrukt terwijl u sleept.

Tekst toevoegen, bewerken of verplaatsen op niet-interactieve formulieren of bij ondertekening (gereedschap Typewriter)

In organisaties worden van papieren formulieren soms PDF-versies zonder interactieve formuliervelden gemaakt. Gebruik het gereedschap Tekst toevoegen op het venster Ondertekenen om niet-interactieve formulieren in te vullen of tekst toe te voegen aan documenten die u moet ondertekenen. Tekst die met dit gereedschap wordt toegevoegd, is in feite een opmerking en de oorspronkelijke PDF wordt niet gewijzigd. (Het gereedschap Tekst Toevoegen wordt vaak het gereedschap Typewriter genoemd. U gebruikt het om op een formulier te typen, niet om het formulier te wijzigen.)

Een tekstvak verplaatsen, draaien of vergroten of verkleinen

U kunt tekstvakken op een pagina verplaatsen of draaien. Het gereedschap Tekst bewerken zorgt voor een omtrek rond elk vak, zodat duidelijk is welke tekst wordt beïnvloed. Bewerkingen blijven beperkt tot de pagina. U kunt geen tekstblok naar een andere pagina slepen of afzonderlijke tekens of woorden in een tekstvak verplaatsen of roteren. U kunt echter tekstvakken kopiëren en plakken naar een andere pagina.

Als u het formaat van een tekstvak wijzigt, wordt de tekst opnieuw geplaatst in de nieuwe tekstvakgrenzen. De grootte van de tekst blijft hetzelfde. Als u de tekengrootte wilt wijzigen, raadpleegt u Tekst in een PDF bewerken of opmaken. Net als bij andere tekstbewerkingen is het wijzigen van de grootte beperkt tot de huidige pagina. De tekst loopt niet naar de volgende pagina.

 1. Kies Gereedschappen > Inhoud bewerken > Tekst en afbeeldingen bewerken .

 2. Klik op het tekstvak dat u wilt verplaatsen, draaien, vergroten of verkleinen.
  Een selectiekader
  Een kader met selectiegrepen omgeeft het tekstvak waarop u hebt geklikt.

 3. Ga op een van de volgende manieren te werk:

  Verplaatsen

  Plaats de aanwijzer op de lijn van het omsluitende kader (niet op de selectiegrepen). Wanneer de cursor verandert in een verplaatsingaanwijzer , sleept u het vak naar de gewenste locatie. Houd de Shift-toets ingedrukt terwijl u sleept om de beweging verticaal of horizontaal te beperken.

  Verplaatsen

  Roteren

  Plaats de aanwijzer net buiten een selectiegreep. Wanneer de cursor verandert in de rotatieaanwijzer , sleept u deze in de richting waarin u wilt roteren.

  Roteren

  Formaat wijzigen

  Plaats de aanwijzer op een selectiegreep. Wanneer de cursor verandert in de aanwijzer voor afmeting wijzigen , sleept u de greep om de grootte van het tekstblok te wijzigen.

  Formaat wijzigen

Opmerking:

Voor Reader 10.1.1 of lager is het gereedschap Tekst toevoegen alleen beschikbaar wanneer de PDF-auteur dit expliciet heeft ingeschakeld. Als u alle Readergebruikers wilt toestaan om tekst aan een PDF toe te voegen (alleen Acrobat Pro), opent u de PDF en kiest u Bestand > Opslaan als > Uitgebreide PDF Reader > Tekst toevoegen aan documenten.

Tekst toevoegen aan een niet-interactieve PDF

 1. Kies Ondertekenen > Ik moet zelf ondertekenen > Tekst toevoegen om de werkbalk Tekst toevoegen te openen.

  Het deelvenster Ondertekenen
  Het deelvenster Ondertekenen wordt in de rechterbovenhoek van het toepassingsvenster weergegeven.

 2. Klik op de plaats waar u tekst wilt toevoegen.
 3. Selecteer in de werkbalk Tekst toevoegen de kleur, het lettertype en de tekengrootte voor de tekst die u wilt toevoegen.
 4. Typ de tekst. Druk op Enter om een nieuwe regel toe te voegen.

Tekst bewerken in een niet-interactieve PDF

Als u de teksteigenschappen wilt wijzigen, selecteert u de tekst die u wilt bewerken. Gebruik een van de volgende gereedschappen in de werkbalk Tekst toevoegen:

De werkbalk Tekst toevoegen
Gebruik de werkbalk Tekst toevoegen om teksteigenschappen te wijzigen.

 • U wijzigt de tekstgrootte met de knop Tekst verkleinen of Tekst vergroten. Of kies een tekengrootte in het pop-upmenu.
 • U wijzigt de regelafstand met de knop Regelafstand verkleinen of Regelafstand vergroten.
 • Kies een kleur in het pop-upmenu Tekstkleur.
 • Kies een lettertype in het pop-upmenu voor lettertypen.

Tekst in een niet-interactieve PDF verplaatsen, vergroten of verkleinen

Als u een tekstblok wilt verplaatsen of vergroten of verkleinen, kiest u Opmerking > Lijst met opmerkingen. In de lijst met opmerkingen klikt u op de opmerking met de tekst die u wilt verplaatsen of vergroten of verkleinen. Wanneer het frame wordt weergegeven, sleept u het tekstblok of een van de hoeken.

Bewerkmodus afsluiten

Klik op het gereedschap Selectie of Pannen om de bewerkmodus in Acrobat af te sluiten.

exit_edit_mode

Dit werk is gelicentieerd onder de Creative Commons Naamsvermelding/Niet-commercieel/Gelijk delen 3.0 Unported-licentie  De voorwaarden van Creative Commons zijn niet van toepassing op Twitter™- en Facebook-berichten.

Juridische kennisgevingen   |   Online privacybeleid