Opmerking:

Dit document bevat instructies voor Acrobat XI. Als u Acrobat DC gebruikt, raadpleegt u de Help van Acrobat DC.

Is het formulier invulbaar?

Niet alle formulieren zijn invulbaar. Soms converteren de makers hun PDF's niet naar interactieve invulbare formulieren. Of ze ontwerpen opzettelijk een formulier dat u alleen met de hand of met het gereedschap Tekst toevoegen kunt invullen. Deze niet-interactieve formulieren worden vlakke formulieren genoemd.

Invulbare formulieren in Reader XI
Invulbare formulieren in Reader XI

A. Interactieve formulieren markeren waar u moet typen B. Op formulieren met het gereedschap Tekstopmerking toevoegen kunt u overal op het formulier tekst toevoegen 

Interactieve formulieren invullen

Een interactief formulier bevat velden die u kunt selecteren of invullen.

Interactief invulbaar formulier
Interactief invulbaar formulier

A. De paarse berichtenbalk geeft aan dat er invulbare velden zijn. B. Wanneer erop wordt geklikt, ziet u waar deze invulbare velden staan. 
 1. Klik indien nodig met de rechtermuisknop op het document en selecteer het gereedschap Handje of het gereedschap Selecteren in het pop-upmenu.

  De aanwijzer verandert in een ander pictogram terwijl u deze over een veld beweegt. Het gereedschap Handje verandert bijvoorbeeld in een I-straal wanneer u tekst in het formulierveld kunt typen. Sommige tekstvelden zijn dynamisch. Dit wil zeggen dat de grootte ervan automatisch wordt aangepast aan de hoeveelheid gegevens die u invoert, en dat deze over meerdere pagina's kunnen doorlopen.

 2. (Optioneel) Als u formuliervelden gemakkelijker herkenbaar wilt maken, klikt u op de knop Velden markeren op de documentberichtenbalk. Formuliervelden worden weergegeven met een gekleurde achtergrond (standaard lichtblauw) en alle vereiste formuliervelden hebben een contour in een andere kleur (standaard rood).

 3. Klik op opties om ze te selecteren, bijvoorbeeld op keuzerondjes. Klik binnen een tekstveld om te typen.
 4. Druk op Tab om naar voren te gaan, of op Shift-Tab om naar achteren te gaan.
 5. Wanneer u gereed bent, klikt u op de knop Verzenden om de gegevens te verzenden naar een server of om een e-mailbericht maken voor het verzenden van de gegevens. De knop Verzenden kan worden weergegeven in de paarse berichtenbalk boven aan het formulier of in de formulierinhoud.

Vlakke formulieren invullen met het gereedschap Tekst toevoegen

Een vlak formulier heeft geen interactieve velden. U kunt echter het gereedschap Tekst toevoegen tool gebruiken om informatie over lege formuliervelden te typen. Acrobat en Reader XI bevatten het gereedschap Tekst toevoegen. In Reader X of eerder kunt u alleen tekst toevoegen als de maker van het formulier het gereedschap Tekst toevoegen (of Typewriter heeft ingeschakeld).

Opmerking:

De tekst die u met het gereedschap Tekst toevoegen toevoegt, is een soort opmerking en wordt weergegeven in de Lijst met opmerkingen (Opmerking > Lijst met opmerkingen).

Vlakke, invulbare formulieren (drie variaties) met gereedschap Tekst toevoegen
Vlakke invulbare formulieren (drie variaties). Met het gereedschap Tekst toevoegen kunt u in vlakke formulieren typen.

A. Het gereedschap Tekst toevoegen in de zwevende werkbalk in de browser. B. Het gereedschap Tekst toevoegen in de paarse berichtenbalk. C. Het gereedschap Tekst toevoegen is geselecteerd in het venster Ondertekenen, waardoor de zwevende werkbalk wordt weergegeven. 
 1. Voer een van de volgende handelingen uit, afhankelijk van de manier waarop het formulier in het venster wordt weergegeven:

  • In de paarse berichtenbalk of zwevende werkbalk klikt u op Tekst toevoegen.

  • In de Acrobat-toepassing (niet in een browser) kiest u Ondertekenen > Tekst toevoegen.

  Selecteer Tekst toevoegen en typ in het formulier
  Selecteer Tekst toevoegen en typ in het formulier.

  Als het formulier wordt weergegeven in een browservenster, rolt u de cursor onder aan het formulier en klikt u op het pictogram Opslaan in de halfdoorzichtige zwevende werkbalk. Open het PDF-formulier in Acrobat en kies Ondertekenen > Tekst toevoegen.

  Open het formulier in Acrobat en selecteer Ondertekenen > Tekst toevoegen.
  De werkbalk Tekst toevoegen wordt niet weergegeven. Sla het formulier op, open het in Acrobat en selecteer Ondertekenen > Tekst toevoegen.

 2. Klik op een leeg formulierveld en typ erin.

 3. (Optioneel) Pas de opties in de paarse berichtenbalk of de zwevende werkbalk aan om de tekstgrootte, de positie of het lettertype te wijzigen. Voor meer informatie over het gereedschap en de werkbalk Tekst toevoegen raadpleegt u Tekst toevoegen met het gereedschap Tekst toevoegen.

 4. Wanneer u gereed bent, drukt u een kopie van het ingevulde formulier af.

  Opmerking:

  U kunt een formulier dat is ingevuld met het gereedschap Tekst toevoegen, niet elektronisch verzenden. U moet het ingevulde formulier afdrukken. Zorg dat u Document en markeringen selecteert in het dialoogvenster Afdrukken.

Vlakke formulieren in een browser invullen

Een gebruikelijke manier om een PDF-formulier te bekijken in een webbrowser is bijvoorbeeld door op een koppeling op een website te klikken. Als het formulier geen interactieve velden bevat, kunt u het gereedschap Tekst toevoegen gebruiken om het formulier in te vullen. Sommige formulieren worden geopend terwijl de werkbalk Tekst toevoegen wordt weergegeven. Bij andere moet u eerst het formulier opslaan het vervolgens rechtstreeks in Acrobat openen. Reader XI bevat het gereedschap Tekst toevoegen. In eerdere versies van Reader is het alleen beschikbaar als de maker van het formulier het heeft ingeschakeld.

Als de werkbalk Tekst toevoegen wordt weergegeven, klikt u op Tekst toevoegen. Klik vervolgens op de pagina en begin met typen. Voor meer informatie, zie Vlakke formulieren invullen met het gereedschap Tekst toevoegen.

Het gereedschap Tekst toevoegen is beschikbaar op de zwevende werkbalk
Het gereedschap Tekst toevoegen is beschikbaar op de zwevende werkbalk

Als u de werkbalk Tekst toevoegen niet ziet en de velden niet kunt selecteren of erin typen, slaat u de PDF op uw computer op. (Rol de cursor onder aan het formulier en klik op het pictogram Opslaan in de halfdoorzichtige zwevende werkbalk.) Open het PDF-formulier in Acrobat en kies Ondertekenen > Tekst toevoegen. Klik vervolgens op de pagina en begin met typen.

Sla het formulier op, open het in Acrobat en selecteer Ondertekenen > Tekst toevoegen.
De werkbalk Tekst toevoegen wordt niet weergegeven. Sla het formulier op, open het in Acrobat en selecteer Ondertekenen > Tekst toevoegen.

Opmerking:

Als u de werkbalk Tekst toevoegen sluit, verplaatst u de cursor naar de onderkant van het formulier en klikt u op het Acrobat-pictogram in de halfdoorzichtige zwevende werkbalk. De werkbalk Tekst toevoegen verschijnt opnieuw. Als u de werkbalk Tekst toevoegen opnieuw sluit, schuift u omlaag naar de zwevende werkbalk en klikt u op de knop Leesmodus . Vervolgens klikt u opnieuw op het Acrobat-pictogram.

Opties voor het werken in formulieren

Toets

Resultaat

Tab of Shift+Tab

Accepteert de tekstinvoer en gaat naar het volgende veld

Pijl-omhoog/links

Selecteert het vorige keuzerondje in een groep

Pijl-omlaag/rechts

Selecteert het volgende keuzerondje

Esc

Wijst de inhoud van het formulierveld af en deselecteert het veld.

Esc (twee maal indrukken)

Volledige schermmodus wordt afgesloten

Enter of Return (eenregelig tekstveld)

Accepteert de tekstinvoer en deselecteert het veld

Enter of Return (meerregelig tekstveld)

Voegt nieuwe alinea in hetzelfde formulierveld in

Enter of Return (selectievakje)

Schakelt het selectievakje in of uit

Enter (toetsenbord)

Accepteert de tekstinvoer en deselecteert het huidige formulierveld

(Windows) Ctrl+Tab Hiermee wordt een tab in een tekstveld ingevoegd
(Mac) Alt+Tab Hiermee wordt een tab in een tekstveld ingevoegd

Formulieren automatisch invullen (alleen interactieve formulieren)

De functie voor automatisch aanvullen slaat alle items op die u in een interactief formulierveld typt. Vervolgens stelt de functie voor automatisch aanvullen reacties voor (of voert deze in) die overeenkomen met wat u in andere formuliervelden hebt getypt. De suggesties worden weergegeven in een pop-upmenu, waarin u een keuze kunt maken. De functie Automatisch aanvullen is standaard uitgeschakeld. U moet deze dus activeren in de voorkeuren voor Formulieren als u er gebruik van wilt maken.

Als u een item uit het geheugen van Automatisch aanvullen wilt verwijderen, bijvoorbeeld een verkeerd gespeld item dat u later hebt verbeterd, kunt u de lijst in de voorkeuren bewerken.

De optie Automatisch aanvullen in Acrobat inschakelen | lynda.com (video 2:43)

Opmerking:

De voorkeursinstellingen voor formulieren hebben betrekking op de manier waarop de toepassing omgaat met geopende formulieren terwijl u hieraan werkt. De voorkeuren worden niet opgeslagen in de PDF-formulieren zelf.

De optie Automatisch aanvullen inschakelen

 1. Kies Bewerken > Voorkeuren (Windows) of Acrobat/Adobe Reader > Voorkeuren (Mac OS).

 2. Selecteer Formulieren aan uw linkerhand.

 3. Kies onder Automatisch aanvullen de optie Standaard of Geavanceerd.

 4. Schakel Numerieke gegevens onthouden in als u wilt dat in het geheugen van Automatisch aanvullen getallen worden opgeslagen die u in formulieren typt.

Opmerking:

Wanneer u een optie selecteert in het menu Automatisch aanvullen, wordt in het tekstgebied eronder een beschrijving gegeven van de werking van Automatisch aanvullen met de desbetreffende instelling.

Een item verwijderen uit het geheugen van Automatisch aanvullen

 1. Open het dialoogvenster Voorkeuren openen.

 2. Selecteer links Formulieren.

 3. Klik op Itemlijst bewerken.

 4. Voer een van de volgende handelingen uit in het dialoogvenster Itemlijst automatisch aanvullen en klik op Ja in het bevestigingsvenster:

  • Als u alle items wilt verwijderen, klikt u op Alles verwijderen.
  • Als u bepaalde items wilt verwijderen, selecteert u de items en klikt u op Verwijderen. (Houd Shift ingedrukt om meerdere aangrenzende items te selecteren. Houd Ctrl ingedrukt om meerdere niet-aangrenzende items te selecteren.)

Vlakke formulieren invulbaar maken (Acrobat Pro)

U kunt een vlak formulier invulbaar maken met de wizard Formulier of door eenvoudig het gereedschap Tekst toevoegen in te schakelen. Acrobat- en Reader XI-gebruikers kunnen het gereedschap Tekst toevoegen gebruiken om vlakke formulieren in te vullen.  Eerdere versies van Reader bevatten echter niet het gereedschap Tekst toevoegen (of Typewriter) tenzij u het expliciet in de PDF hebt ingeschakeld.

Interactief formulier

Als u een interactief formulier wilt maken, gebruikt u de wizard Formulier. Zie Formulieren maken met Acrobat.

Vlak formulier

Als u het gereedschap Tekst toevoegen wilt inschakelen, kiest u Bestand > Opslaan als > Uitgebreide PDF Reader > Tekst toevoegen in documenten inschakelen (niet-invulbare formulieren). Met deze optie wordt het gereedschap Tekst toevoegen weergegeven in een paarse berichtenbalk wanneer het formulier in Acrobat of Reader wordt geopend. Als het formulier in een browser wordt geopend, wordt in plaats daarvan de werkbalk Tekst toevoegen weergegeven.

Het gereedschap Tekst toevoegen wordt alleen voor het huidige formulier ingeschakeld. Als u een ander formulier maakt, voert u deze taak opnieuw uit zodat Reader-gebruikers het gereedschap Tekst toevoegen kunnen gebruiken.

Formulieren opslaan

 • Als u het ingevulde formulier wilt opslaan, kiest u Bestand > Opslaan als en geeft u het bestand een andere naam.

 • Als u uitgebreide Reader-functies wilt verwijderen, kiest u Bestand > Kopie opslaan.

 • Als u Reader-gebruikers wilt toestaan om de getypte gegevens op te slaan, kiest u Bestand > Opslaan als ander bestand > Uitgebreide PDF Reader > Meer gereedschappen inschakelen (inclusief invullen en opslaan).

 1. Klik op de knop Afdrukken of kies Bestand > Afdrukken.

 2. Kies een printer in het menu boven aan het dialoogvenster Afdrukken.

 3. In het menu Opmerkingen en formulieren rechtsboven in het dialoogvenster Afdrukken kiest u een van de volgende opties en klikt u op OK:

  • (Interactief of vlak formulier) Als u het formulier en de getypte gegevens wilt afdrukken, kiest u Document. Met deze optie wordt tekst die u hebt getypt, afgedrukt met het gereedschap Tekst toevoegen.

  • (Interactief of vlak formulier) Als u het formulier, de getypte gegevens en eventuele opmerkingen wilt afdrukken, kiest u Document en markeringen. Met deze optie wordt tekst die u hebt getypt, afgedrukt met het gereedschap Tekst toevoegen.

  • (Alleen interactief formulier) Als u alleen de getypte gegevens en niet het formulier zelf wilt afdrukken, kiest u Alleen formuliervelden.

Formulieren wissen

Een formulier in een browser wissen

 1. Ga op een van de volgende manieren te werk:
  • Klik op de knop Formulier opnieuw instellen als die bestaat. U kunt deze handeling niet ongedaan maken.
  • Sluit de browser af en begin opnieuw.

  Opmerking:

  Als u klikt op de knop Vernieuwen of Verversen of op de knop Vorige van de browser, of als u een koppeling in een browservenster volgt, wordt het formulier mogelijk niet volledig gewist.

Niet-opgeslagen formulieritems wissen

 1. Kies Gereedschappen > Formulieren > Meer formulieropties > Formulier wissen.

Voorbeeldformulieren

Patti Sokol, of Sokol Consulting, heeft twee voorbeeldformulieren gemaakt om de verschillen tussen een vlak formulier en een interactief formulier te laten zien. Klik hier om een vlak formulier te bekijken. U ziet dat u niets in de velden van een vlak formulier kunt typen. Klik hier om een interactief formulier te bekijken. U kunt de velden markeren en erin typen.

Lees de informatie in het bovenste tekstvak van elk voorbeeldformulier goed door. Plaats vervolgens de cursor op de velden, om te zien welke handelingen mogelijk zijn. U kunt de formulieren ook afdrukken en opslaan op uw computer.

Dit werk is gelicentieerd onder de Creative Commons Naamsvermelding/Niet-commercieel/Gelijk delen 3.0 Unported-licentie  De voorwaarden van Creative Commons zijn niet van toepassing op Twitter™- en Facebook-berichten.

Juridische kennisgevingen   |   Online privacybeleid