Opmerking:

Dit document bevat instructies voor Acrobat XI. Als u Acrobat DC gebruikt, raadpleegt u de Help van Acrobat DC.

Samengevoegde PDF's maken

U kunt de meeste bestandstypen (zelfs rich media) combineren in één geordende PDF. U kunt Word, Excel, PowerPoint, audio, video of webpagina's en bestaande PDF's samenvoegen. Met Acrobat kunt u de documenten en de pagina's vooraf bekijken en ordenen voordat het bestand wordt gemaakt. U kunt ongewenste pagina's verwijderen en afzonderlijke pagina's van een document overal plaatsen tussen de pagina's die worden gecombineerd. Acrobat converteert de pagina's van de verschillende bestanden in opeenvolgende pagina's van één PDF.

Opmerking:

U kunt geen samengevoegde bestanden maken met de Adobe Reader-toepassing.

 1. Kies Gereedschappen > Pagina's > Bestanden in PDF combineren.

  In het dialoogvenster Combineren kunt u werken in twee verschillende weergaven:

  Miniatuurweergave

  geeft een voorvertoning van de pagina's weer. Daarnaast kunt u documenten en pagina's snel opnieuw ordenen door de miniatuurafbeeldingen te slepen.

  Lijstweergave

  Geeft informatie over elk bestand. Hiermee kunt u de bestanden sorteren op alle velden zoals naam, grootte of wijzigingsdatum.

 2. Sleep bestanden of e-mails rechtstreeks naar het dialoogvenster Bestanden combineren. U kunt ook een optie kiezen in het menu Bestanden toevoegen. U kunt het volgende toevoegen: een map met bestanden, een webpagina, alle geopende bestanden, items op het Klembord, pagina's van een scanner of toevoegen van een scanner, of een bestand dat u eerder hebt gecombineerd (Bestanden opnieuw gebruiken).
  Miniatuurweergave van het dialoogvenster Bestanden combineren
  In de miniatuurweergave van het dialoogvenster Bestanden combineren kunt u documenten slepen en neerzetten en pagina's herordenen.

  A. Knoppen voor miniatuur- en lijstweergave B. Schuifregelaar voor het vergroten of verkleinen van miniaturen C. Knoppen Ongedaan maken en Opnieuw D. Knop Geselecteerde items verwijderen E. Met het plusteken worden alle pagina's in een document weergegeven 

  Opmerking:

  Als u een map toevoegt met bestanden waarvan conversie naar PDF niet door Acrobat wordt ondersteund, worden deze bestanden niet toegevoegd.

 3. Voer zo nodig een van de volgende handelingen uit:

  Pagina's opnieuw rangschikken

  In de miniatuurweergave kunt u het bestand of de pagina naar zijn plaats slepen en neerzetten. Terwijl u sleept, wordt een blauwe balk verplaatst tussen pagina's of documenten om de huidige positie aan te geven.

  Pagina's van een bestand met meerdere pagina's weergeven

  In de miniatuurweergave klikt u op het plusteken naast de bestandsnaam. Zodra de afzonderlijke pagina's zichtbaar zijn, kunt u de afzonderlijke pagina's tussen de andere pagina's en documenten verplaatsen. Dubbelklik op een pagina om het bestand met meerdere pagina's te sluiten.

  Voorvertoning van pagina's

  In de weergave Miniaturen houdt u de muis boven de pagina en klikt u vervolgens op het pictogram Zoomen.

  Pagina's verwijderen

  In de miniatuurweergave selecteert u de pagina of pagina's die u wilt verwijderen en klikt u vervolgens op de knop Geselecteerde items verwijderen .

  Bestanden sorteren

  Klik in de lijstweergave op de kolomnaam waarop u wilt sorteren. Klik nog een keer om de volgorde om te draaien. De volgorde van bestanden in de lijst geeft de volgorde van de bestanden in de gecombineerde PDF weer. Met sorteren rangschikt u de pagina's van de gecombineerde PDF.

  Hiermee verplaatst u bestanden omhoog of omlaag in de bestandenlijst

  In de Lijstweergave selecteert u het bestand dat of de bestanden die u wilt verplaatsen. Klik vervolgens op de knop Omhoog of Omlaag .

 4. Klik op Opties en selecteer een van de opties voor bestandsgrootte voor het geconverteerde bestand:

  Kleinere bestandsgrootte

  Hiermee verkleint u grote afbeeldingen naar de schermresolutie en comprimeert u deze tot JPEG van lage kwaliteit. Geschikt voor weergave op het scherm, in e-mail en op internet.

  Opmerking: als een of meer van de bronbestanden al PDF's zijn, leidt het inschakelen van de optie Kleinere bestandsgrootte tot het uitvoeren van de functie Bestand verkleinen voor die bestanden. De functie Bestand verkleinen wordt niet toegepast als de optie Standaardbestandsgrootte of Grotere bestandsgrootte is geselecteerd.

  Standaardbestandsgrootte

  Hiermee maakt u PDF's die geschikt zijn voor het betrouwbaar weergeven en afdrukken van zakelijke documenten.

  Grotere bestandsgrootte

  Hiermee past u de conversievoorinstelling Hoge afdrukkwaliteit toe.

 5. In het dialoogvenster Opties geeft u de conversie-instellingen zo nodig op en klikt u op OK.
 6. Wanneer u klaar bent met het ordenen van de pagina's, klikt u op Bestanden combineren.

  De voortgang van de bestandsconversies wordt weergegeven in een statusdialoogvenster. Sommige brontoepassingen worden automatisch gestart en afgesloten.

Een PDF in een andere PDF invoegen

 1. Open de PDF die fungeert als de basis van het gecombineerde bestand.
 2. Kies Gereedschappen > Pagina's > Invoegen vanuit bestand.
 3. Selecteer de PDF.
 4. Geef in het dialoogvenster Pagina's invoegen aan waar u het document wilt invoegen (vóór of na de eerste of laatste pagina of een specifieke pagina). Klik op OK.
 5. Wanneer u de originele PDF als afzonderlijk bestand wilt behouden, kiest u Opslaan als en typt u een nieuwe naam voor de samengevoegde PDF.

Opmerking:

U kunt ook een bestaand bestand toevoegen aan een geopende PDF. Sleep het pictogram van het bestand direct naar de juiste positie in het deelvenster Paginaminiaturen in het navigatievenster.

Selectie van het Klembord invoegen in een PDF (Windows)

U kunt een of meer pagina's geselecteerde inhoud die u uit een toepassing hebt gekopieerd, direct in een bestaande PDF invoegen.

 1. Open het document dat de inhoud bevat die u wilt toevoegen. Selecteer de inhoud en kopieer de selectie (hiervoor kiest u in de meeste toepassingen Bewerken > Bestand naar klembord kopiëren).
 2. Open de PDF die fungeert als de basis van het gecombineerde bestand.
 3. Kies Gereedschappen > Pagina's > Meer invoegopties > Invoegen van Klembord.
 4. Geef in het dialoogvenster Pagina's invoegen aan waar u de selectie wilt invoegen (vóór of na de eerste of laatste pagina of een specifieke pagina). Klik op OK.
 5. Wanneer u de originele PDF als afzonderlijk bestand wilt behouden, kiest u Opslaan als en typt u een nieuwe naam voor de samengevoegde PDF.

PDF's als gekoppelde bestanden in andere documenten plaatsen

U kunt PDF's opnemen in andere typen bestanden die OLE (Object Linking and Embedding) ondersteunen, zoals InDesign®- en Word-bestanden. Deze bestanden worden OLE-containerdocumenten genoemd. Later, als u de oorspronkelijke PDF bewerkt, werken de OLE-eigenschappen in de containertoepassing het ingesloten bestand in het containerdocument bij met uw wijzigingen.

 1. Ga op een van de volgende manieren te werk:
  • Kies de opdracht Object invoegen of de opdracht Hyperlink invoegen van de OLE-containertoepassing.

  • (Windows) Kies in Acrobat Bewerken > Bestand naar Klembord kopiëren en kies vervolgens de opdracht Plakken speciaal in de containertoepassing.

Dit werk is gelicentieerd onder de Creative Commons Naamsvermelding/Niet-commercieel/Gelijk delen 3.0 Unported-licentie  De voorwaarden van Creative Commons zijn niet van toepassing op Twitter™- en Facebook-berichten.

Juridische kennisgevingen   |   Online privacybeleid