Opmerking:

Dit document bevat instructies voor Acrobat XI. Als u Acrobat DC gebruikt, raadpleegt u de Help van Acrobat DC.

Formuliervelden maken

In Acrobat maakt u een formulierveld door een van de formuliergereedschappen te kiezen: Voor elk veldtype kunt u allerlei opties instellen via het dialoogvenster Eigenschappen van het formulierveld.

De modus Formulier bewerken openen

In de modus Formulier bewerken wordt het taakvenster Formulier weergegeven. Met de opties in het taakvenster Formulier kunt u nieuwe velden toevoegen, bestaande velden bewerken en andere taken in formulieren uitvoeren.

 • Als u een nieuw formulier hebt gemaakt, wordt dit standaard geopend in de modus Formulier bewerken.
 • Kies voor bestaande formulieren Gereedschappen > Formulieren > Bewerken

Het nieuwe formulier wordt geopend in de modus Formulier bewerken en het taakvenster Formulieren wordt geopend.

Een formulierveld maken

 1. Nadat u het formulier hebt omgezet naar een PDF-formulier, wordt het taakvenster Formulieren geopend als dit nog niet open is (Gereedschappen > Formulieren > Bewerken).
 2. Ga op een van de volgende manieren te werk:
  • Klik Nieuw veld toevoegen en selecteer het type formulierveld dat u wilt toevoegen.

  • Kies een formulierveld op de werkbalk Snelle toegang.

  • Klik met de rechtermuisknop op de pagina en selecteer een gereedschap.

  De cursor krijgt de vorm van een dradenkruis en toont een voorbeeld van het veld.

 3. Klik op de positie op de pagina waar u het veld wilt toevoegen, waarna een veld met de standaardgrootte wordt gemaakt. Als u een veld met een aangepaste grootte wilt maken, sleept u een rechthoek om de grootte van het veld te bepalen.
 4. Typ de naam van het veld in het vak Veldnaam en geef aan of het veld een vereist veld is. Kies een naam die relevant en beschrijvend is, zodat gegevens gemakkelijker kunnen worden geordend en verzameld.
 5. Als u het dialoogvenster Eigenschappen wilt weergeven en andere veldeigenschappen wilt wijzigen, klikt u op Alle eigenschappen.

  Opmerking:

  Als u de optie Gereedschap geselecteerd houden hebt geselecteerd op de werkbalk Formulieren (zichtbaar in de modus Formulier bewerken), verschijnt er geen vakje Veldnaam nadat u een veld hebt toegevoegd. Telkens wanneer u op de pagina klikt, wordt een nieuw veld toegevoegd aan het formulier. U sluit deze modus af door te drukken op Esc of te klikken op de knop gereedschap Object selecteren . Als u de eigenschappen van het veld wilt wijzigen, dubbelklikt u op het veld.

 6. Als u het formulier wilt testen, klikt u op de knop Voorvertoning op de werkbalk. Wanneer u een voorbeeld van een formulier bekijkt, ziet u het formulier op dezelfde manier als de ontvangers ervan, zodat u het formulier kunt controleren. Terwijl u een voorbeeld van een formulier bekijkt, kunt u klikken op de knop Bewerken om terug te keren naar de bewerkingsmodus.
 7. Wanneer het formulier is voltooid, klikt u op Formulierbewerking sluiten.

Formuliervelden op een raster indelen

Met behulp van rasters kunt u formuliervelden nauwkeurig op een pagina plaatsen. U kunt de rasterafstand, de kleur en de positie definiëren. Verder kunt u bepalen of de randen van een formulierveld op rasterlijnen worden uitgelijnd wanneer u het formulierveld bewerkt. Rasterlijnen worden niet afgedrukt.

 1. Kies Beeld > Tonen/verbergen > Linialen en rasters > Raster.
 2. Kies Beeld > Tonen/verbergen > Linialen en rasters > Magnetisch raster als u formuliervelden op de dichtstbijzijnde rasterlijnen wilt uitlijnen wanneer u de velden maakt of verplaatst.

Een formulierveld kopiëren

U kunt kopieën van een formulierveld maken op één pagina in een PDF-formulier. U kunt een formulierveld ook kopiëren en op andere pagina's plakken. Wanneer u duplicaten van een formulierveld maakt, worden exacte kopieën van het originele veld toegevoegd aan een of meer andere pagina's. De duplicaten staan op elke pagina altijd op dezelfde positie als het origineel. U kunt zowel kopieën als duplicaten naar een andere locatie op een pagina slepen, maar niet naar een andere pagina. U kunt met het

Zowel kopieën als duplicaten worden gemaakt met dezelfde basisnaam als het oorspronkelijke formulierveld. Aan kopieën en duplicaten die zijn geplakt met de opdracht Dupliceren over pagina's, wordt een getal toegevoegd. Alle formuliervelden met dezelfde basisnaam bevatten dezelfde gebruikersgegevens en handelingseigenschappen. Wanneer een gebruiker een antwoord toevoegt of bewerkt in een kopie of duplicaat, wordt dat antwoord weergegeven in alle velden met dezelfde basisnaam.

Als u de eigenschappen wijzigt van een van de versies van een formulierveld met dezelfde basisnaam, zijn die wijzigingen alleen van toepassing op die kopie van het formulierveld. Een uitzondering hierop is wanneer u een handeling wijzigt en de trigger geen muishandeling is.

Opmerking:

Als u wilt voorkomen dat een gedupliceerd of gekopieerd formulierveld samen met het oorspronkelijke veld reageert op door de gebruiker ingevoerde antwoorden, wijzigt u de naam van het nieuwe formulierveld.

Een kopie van een formulierveld maken

 1. Als u niet in de formulierbewerkingsmodus werkt, kiest u Gereedschappen > Formulieren > Bewerken.
 2. Selecteer het formulierveld en voer een van de volgende handelingen uit:
  • Als u het formulierveld wilt kopiëren naar het midden van de huidige weergave, kiest u Bewerken > Kopiëren en kiest u vervolgens Bewerken > Plakken.

  • Als u het formulierveld wilt kopiëren en naar een andere locatie op de pagina wilt verplaatsen, versleept u het veld terwijl u Ctrl ingedrukt houdt.

   Tip: houd Shift ingedrukt als u het slepen wilt beperken tot verticale of horizontale verplaatsing.

 3. Als u wilt dat het veld automatisch wordt ingevuld met de gegevens die de gebruiker in het oorspronkelijke veld typt, wijzigt u de naam niet. Als het gekopieerde veld voor unieke gebruikersinformatie is bestemd, wijzigt u de naam.

Meerdere kopieën van een formulierveld op een pagina maken

 1. Als u niet in de formulierbewerkingsmodus werkt, kiest u Gereedschappen > Formulieren > Bewerken.
 2. Ga op een van de volgende manieren te werk:
  • Klik met de rechtermuisknop op het formulierveld en kies Meerdere kopieën maken.

  • Selecteer het formulierveld en kies Taken > Velden bewerken > Meerdere kopieën maken.

 3. Selecteer in het dialoogvenster Meerdere kopieën van velden maken de optie Voorbeeld en verplaats het dialoogvenster zo dat u het oorspronkelijke veld en de kopieën op de formulierpagina kunt zien.
 4. Selecteer de instellingen die u wilt toepassen:
  • Als u het aantal kopieën dat wordt gemaakt, wilt wijzigen, typt u andere waarden in de velden Geselecteerde velden omlaag kopiëren en Geselecteerde velden opzij kopiëren.

  • Als u de afmetingen van het oorspronkelijke veld en van alle kopieën wilt wijzigen, typt u andere waarden in de velden Breedte wijzigen en Hoogte wijzigen.

  • Als u het oorspronkelijke veld en alle kopieën wilt verplaatsen, klikt u op de knoppen Omhoog, Omlaag, Links en Rechts.

 5. Als u wilt dat de velden automatisch worden ingevuld met de gegevens de gebruiker in het oorspronkelijke veld typt, wijzigt u de namen niet. Als de gekopieerde velden voor unieke gebruikersinformatie zijn bestemd, wijzigt u de namen.

Een formulierveld dupliceren over meerdere pagina's

 1. Als u niet in de formulierbewerkingsmodus werkt, kiest u Gereedschappen > Formulieren > Bewerken.
 2. Ga op een van de volgende manieren te werk:
  • Klik met de rechtermuisknop op het formulierveld en kies Dupliceren over pagina's.

  • Selecteer het formulierveld en kies Formulieren > Taken > Velden bewerken > Dupliceren over pagina's.

   Opmerking: de optie Dupliceren is niet beschikbaar in formulieren met slechts één pagina.

 3. Ga op een van de volgende manieren te werk:
  • Als u het formulierveld wilt dupliceren op elke pagina in het formulier, selecteert u Alles en klikt u op OK.

  • Als u het formulierveld wilt dupliceren op een beperkt bereik van pagina's, klikt u op de knop Van en typt de eerste en de laatste pagina waarop het formulierveld moet worden weergegeven. Klik vervolgens op OK.

   Opmerking: voor het dupliceren is het niet van belang of u hierbij ook de pagina opgeeft waarop het formulierveld oorspronkelijk wordt weergegeven. Als u deze pagina opgeeft, wordt er geen tweede kopie boven op het oorspronkelijke veld gemaakt. Geeft u deze pagina niet op, dan wordt het oorspronkelijke formulierveld niet verwijderd.

 4. Als u wilt dat de velden automatisch worden ingevuld met de gegevens de gebruiker in het oorspronkelijke veld typt, wijzigt u de namen niet. Als de duplicaatvelden voor unieke gebruikersinformatie zijn bestemd, wijzigt u de namen.

Meerdere formuliervelden selecteren

Het selecteren van meerdere formuliervelden is de eerste stap bij verschillende taken, zoals kopieën maken, formuliervelden uitlijnen en de afstand tussen formuliervelden aanpassen.

 1. Als u niet in de formulierbewerkingsmodus werkt, kiest u Gereedschappen > Formulieren > Bewerken.
 2. Ga op een van de volgende manieren te werk:
  • Als u alle formuliervelden van alle typen wilt selecteren, kiest u Bewerken > Alles selecteren.

  • Als u een bereik van formuliervelden wilt selecteren, klikt u op het eerste formulierveld in het bereik, houdt u Shift ingedrukt en klikt u op het laatste formulierveld. Alle formuliervelden tussen de twee formuliervelden worden geselecteerd.

  • Als u afzonderlijke formuliervelden in verschillende delen van de PDF-pagina wilt selecteren, houdt u Ctrl ingedrukt en klikt u op elk formulierveld.

  • Als u alle formuliervelden in een paginagebied wilt selecteren, sleept u met het gereedschap Object selecteren een selectiekader rond het gebied.

  • Als u de selectie van een afzonderlijk formulierveld wilt opheffen, houdt u Ctrl ingedrukt en klikt u op dat veld.

  Het veld dat donkerblauw wordt gemarkeerd en waarop grepen op de randen worden weergegeven, is het anker. Wanneer u meerdere formuliervelden selecteert door te klikken, is het laatst geselecteerde veld het anker. Wanneer u een selectiekader gebruikt, is het eerst gemaakte formulierveld het anker. Als u Ctrl ingedrukt houdt en klikt om de selectie van het anker op te heffen, wordt het formulierveld linksboven in de selectie het nieuwe ankerformulierveld.

Formuliervelden rangschikken en het formaat wijzigen

Nadat u formuliervelden hebt gemaakt, kunt u deze opnieuw rangschikken, verplaatsen of het formaat ervan wijzigen om de pagina er beter of professioneler te laten uitzien

U past de opmaak van formuliervelden aan in de formulierbewerkingsmodus (kies Gereedschappen > Formulieren > Bewerken).

Formaat van een formulierveld wijzigen

 1. Als u niet in de formulierbewerkingsmodus werkt, kiest u Gereedschappen > Formulieren > Bewerken.
 2. Selecteer het formulierveld waarvan u het formaat wilt wijzigen.
 3. Ga op een van de volgende manieren te werk:
  • Als u de grootte van het veld handmatig wilt wijzigen, sleept u een greep op de rand. Houd de Shift-toets ingedrukt en sleep een hoekgreep om de huidige hoogte-/breedteverhouding van het formulierveld te behouden.

  • Als u het formaat van het veld met één pixel tegelijk wilt wijzigen, drukt u op Ctrl+pijltoets. Als u het formaat van het veld met tien pixels tegelijk wilt wijzigen, drukt u op Ctrl+Shift+pijltoets.

  • Als u de grootte wilt wijzigen in een specifieke afmeting, klikt u met de rechtermuisknop op het veld en kiest u Eigenschappen. Klik vervolgens op de tab Positie en pas de waarden voor Breedte en Hoogte aan.

Het formaat van meerdere formuliervelden aanpassen aan een geselecteerd formulierveld

 1. Als u niet in de formulierbewerkingsmodus werkt, kiest u Gereedschappen > Formulieren > Bewerken.
 2. Selecteer alle formuliervelden waarvan u het formaat wilt wijzigen.
 3. Klik met de rechtermuisknop op het formulierveld waaraan u de overige geselecteerde formuliervelden wilt aanpassen. Kies Velden op dezelfde grootte instellen en selecteer een van de volgende opties:

  Hoogte

  Hiermee past u de hoogte van de velden aan zonder de breedte te wijzigen.

  Breedte

  Hiermee past u de breedte van de velden aan zonder de hoogte te wijzigen.

  Beide

  Hiermee past u zowel de hoogte als de breedte van de velden aan.

Afzonderlijke formuliervelden verplaatsen

U kunt velden verplaatsen door deze naar de juiste positie te slepen. Als u sneller en nauwkeuriger wilt werken, kunt u speciale functies gebruiken om velden met elkaar uit te lijnen, de afstand tussen velden aan te passen en velden op de pagina te centreren.

 1. Als u niet in de formulierbewerkingsmodus werkt, kiest u Gereedschappen > Formulieren > Bewerken.
 2. Selecteer twee of meer formuliervelden die u wilt verplaatsen.
 3. Ga op een van de volgende manieren te werk:
  • Als u de velden op het oog wilt verplaatsen, sleept u de geselecteerde formuliervelden naar de nieuwe locatie.

   Tip: als u uitsluitend horizontaal of verticaal wilt verplaatsen, begint u te slepen en drukt u op Shift terwijl u de selectie blijft slepen.

  • Als u naar een specifieke locatie wilt gaan, klikt u met de rechtermuisknop op het veld en kiest u Eigenschappen. Klik vervolgens op de tab Positie en stel de waarden voor Positie in.

  • Als u velden in kleine stappen horizontaal of verticaal wilt verplaatsen, drukt u op de pijltoetsen om het geselecteerde formulierveld naar de juiste positie te verschuiven.

  • Als u het formulierveld precies naar het middelpunt van de pagina wilt verplaatsen, kiest u Bewerken > Knippen, navigeert u naar de gewenste pagina en kiest u Bewerken > Plakken.

   Opmerking: velden worden alleen de eerste keer dat ze worden geplakt in het midden van de pagina geplaatst. Aanvullende geplakte velden worden verschoven ten opzichte van het vorige geplakte veld.

Meerdere formuliervelden uitlijnen en centreren

 1. Als u niet in de formulierbewerkingsmodus werkt, kiest u Gereedschappen > Formulieren > Bewerken.
 2. Selecteer twee of meer formuliervelden die u wilt uitlijnen.
 3. Klik met de rechtermuisknop op het veld waarop u de andere velden wilt uitlijnen. Kies Uitlijnen, Verspreiden of Centreren en kies daarna als volgt een optie:
  • Als u een kolom met velden wilt uitlijnen, kiest u Links, Rechts of Verticaal voor Uitlijnen. De velden worden respectievelijk met de linkerrand, de rechterrand of de verticale (middelste) as van het ankerformulierveld uitgelijnd.

  • Als u een rij met velden wilt uitlijnen, kiest u Boven, Onder of Horizontaal voor Uitlijnen. De velden worden respectievelijk met de bovenrand, de onderrand of de horizontale (middelste) as van het ankerformulierveld uitgelijnd.

  • Als u de velden wilt centreren, kiest u Verticaal, Horizontaal of Beide voor Centreren.

  Opmerking:

  Wanneer u met de rechtermuisknop op een van de geselecteerde velden klikt, worden de grepen op de randen weergegeven om aan te geven dat dit het ankerformulierveld is. Met de opties in het menu Uitlijnen verplaatst u de overige geselecteerde formuliervelden zodat deze worden uitgelijnd met de randen van het ankerformulierveld.

De afstand tussen formuliervelden aanpassen

Bij het opmaken van formuliervelden op een pagina betekent de term verspreiden dat voor een groep velden een gelijkmatige afstand wordt opgegeven, gemeten vanaf het midden van aangrenzende velden. De opdrachten voor verspreiden hebben voorrang op de opdracht Magnetisch raster.

 1. Als u niet in de formulierbewerkingsmodus werkt, kiest u Gereedschappen > Formulieren > Bewerken.
 2. Selecteer de formuliervelden die u wilt aanpassen.
 3. Klik met de rechtermuisknop op een van de geselecteerde formuliervelden en voer een van de volgende handelingen uit:
  • Als u de velden gelijkmatig wilt verdelen tussen het bovenste en het onderste veld, kiest u Uitlijnen, Verspreiden of Centreren > Verticaal verspreiden.

  • Als u de velden gelijkmatig wilt verdelen tussen de velden uiterst links en uiterst rechts, kiest u Uitlijnen, Verspreiden of Centreren > Horizontaal verspreiden.

   Opmerking: de opdracht Verspreiden in Gereedschappen > Formulieren heeft een andere functie. Gebruik die opdracht om uw formulier naar anderen te versturen, zodat die de informatie kunnen invullen en naar u terug kunnen sturen.

Een formulierveld verwijderen

 1. Als u niet in de formulierbewerkingsmodus werkt, kiest u Gereedschappen > Formulieren > Bewerken.
 2. Selecteer in het venster Velden of in de paginaweergave de formuliervelden die u wilt verwijderen.
 3. Druk op Delete of kies Bewerken > Verwijderen.

Dit werk is gelicentieerd onder de Creative Commons Naamsvermelding/Niet-commercieel/Gelijk delen 3.0 Unported-licentie  De voorwaarden van Creative Commons zijn niet van toepassing op Twitter™- en Facebook-berichten.

Juridische kennisgevingen   |   Online privacybeleid