Opmerking:

Dit document bevat instructies voor Acrobat XI. Als u Acrobat DC gebruikt, raadpleegt u de Help van Acrobat DC.

U kunt formulieren invullen met Adobe Acrobat XI of het gratis programma Adobe Reader®. U kunt statische of interactieve formulieren maken in Acrobat. Met interactieve formulieren stroomlijnt u het invullen en verzamelen van gegevens.

Formulieren

U kunt Acrobat gebruiken om formulieren te maken met een van de volgende methoden:

  • Een bestaand elektronisch document (zoals een Adobe PDF-, Microsoft Word- of Excel-document) converteren naar een PDF-formulier.

  • Een papieren formulier scannen en converteren naar een PDF-formulier.

Nadat u een bestaand document hebt geconverteerd naar een PDF-formulier, kunt u er velden aan toevoegen en het zo omzetten in een interactief formulier.

Een interactief formulier kan op een computer worden ingevuld en via internet of een lokaal netwerk worden verzonden.

Aanvullende bronnen

Op http://forums.adobe.com/community/acrobat/forms vindt u meer informatie over formulieren.

LiveCycle Designer (alleen Windows)

LiveCycle Designer wordt niet geleverd bij Acrobat XI, maar is apart te koop. Voor informatie over het upgraden naar LiveCycle ES3, zie Upgrade to LiveCycle Designer | Acrobat XI.

Voorkeuren voor formulieren

Met de voorkeursinstellingen voor formulieren beheert u allerlei aspecten met betrekking tot de interactie met formuliervelden.

Selecteer Formulieren, links in het dialoogvenster Voorkeuren. De voorkeursinstellingen voor formulieren zijn ingedeeld in drie onderdelen: Algemeen, Markeerkleur en Automatisch aanvullen.

Opmerking:

De voorkeursinstellingen voor formulieren hebben betrekking op de manier waarop de toepassing omgaat met geopende formulieren terwijl u hieraan werkt. De voorkeuren worden niet opgeslagen in de PDF-formulieren zelf.

Algemeen

Veldwaarden automatisch berekenen

Hiermee worden alle veldberekeningen automatisch uitgevoerd zodra de gebruiker waarden invoert.


Opmerking:

De instelling voor deze optie is alleen van toepassing op de huidige sessie.

Tabvolgorde automatisch aanpassen tijdens het aanpassen van velden

Stelt de tabvolgorde opnieuw in wanneer u formuliervelden maakt, verwijdert of verplaatst.

Actieve rechthoek tonen

Hiermee wordt aangegeven welk formulierveld de focus heeft.

Overloopindicator voor tekstveld tonen

Hiermee wordt een plusteken (+) weergegeven in tekstvelden die de grenzen overschrijden die zijn opgegeven bij het maken van de velden.

Documentberichtenbalk voor formulieren altijd verbergen

Hiermee wordt de documentberichtenbalk van het formulier standaard verborgen wanneer een PDF-formulier wordt geopend in Adobe Reader, tenzij de documentberichtenbalk is voorzien van een knop Formulier verzenden. Als de berichtenbalk een knop Formulier verzenden bevat, kunt u de berichtenbalk niet verbergen.

Voorbeeld tonen bij het maken of bewerken van formuliervelden

Hiermee wordt de weergave van een formulierveld getoond wanneer u formulieren maakt of bewerkt.

Streepjescodeparameters beheren

Hiermee wordt een dialoogvenster geopend met een lijst met streepjescode-items. Voor elk item worden de naam van de parameterset, de symbolen en de Ingebouwd-status aangegeven. Dit dialoogvenster bevat de knoppen Nieuw, Bewerken, Verwijderen, Importeren en Exporteren voor het werken met nieuwe of geselecteerde parametersets.

Markeerkleur

Randkleur voor aanwijzen weergeven voor velden

Hiermee wordt een zwarte contour rond een formulierveld weergegeven wanneer u de aanwijzer op dat formulierveld plaatst.

Markeerkleur velden

Hiermee opent u een kleurenkiezer waarmee u de kleur kunt selecteren voor gemarkeerde formuliervelden. De markering verschijnt wanneer u op de knop Bestaande velden markeren op de documentberichtenbalk hebt geklikt.

Markeerkleur vereiste velden

Hiermee opent u een kleurenkiezer waarmee u de randkleur kunt selecteren voor de formuliervelden die moeten worden ingevuld. De rand rond vereiste formuliervelden wordt weergegeven als u op de knop Bestaande velden markeren klikt of nadat u hebt geprobeerd het formulier te verzenden.

Automatisch aanvullen

Automatisch aanvullen (menu)

Dit menu bevat drie opties voor Automatisch aanvullen: Uit, Standaard of Geavanceerd.

Numerieke gegevens onthouden

Hiermee worden eerder ingevoerde getallen voorgesteld wanneer u hetzelfde eerste teken in een soortgelijk veld typt. Als deze optie niet is ingeschakeld, worden alleen suggesties gedaan voor tekstitems. Deze optie is alleen beschikbaar wanneer Standaard of Geavanceerd is geselecteerd.

Itemlijst bewerken

Hiermee worden de items weergegeven die op dat moment zijn opgeslagen in het geheugen van Automatisch aanvullen. Items die u niet wilt bewaren voor het invullen van toekomstige formulieren, kunt u selecteren en verwijderen. Deze optie is niet beschikbaar als er geen items in het geheugen zijn.

Dit werk is gelicentieerd onder de Creative Commons Naamsvermelding/Niet-commercieel/Gelijk delen 3.0 Unported-licentie  De voorwaarden van Creative Commons zijn niet van toepassing op Twitter™- en Facebook-berichten.

Juridische kennisgevingen   |   Online privacybeleid