Opmerking:

Dit document bevat instructies voor Acrobat XI. Als u Acrobat DC gebruikt, raadpleegt u de Help van Acrobat DC.

PDF's converteren naar PDF/X, PDF/A of PDF/E

U kunt de inhoud van een PDF valideren tegen PDF/X-, PDF/A-, PDF/VT- of PDF/E-criteria. U kunt ook een kopie van de PDF opslaan als PDF/X, PDF/A of PDF/E, mits het bestand voldoet aan de opgegeven vereisten. In bepaalde omstandigheden is bijvoorbeeld een ICC-profiel waarmee het doelapparaat wordt beschreven, vereist voor PDF/X-1a-, PDF/X-3- en PDF/X-4-compatibiliteit. Als uw document geen ingesloten ICC-uitvoerprofiel heeft, kunt u er een insluiten voordat u het document opslaat.

U kunt een PDF converteren naar een PDF die voldoet aan de normen met de wizard Normen. De wizard begeleidt u door het proces en geeft een toelichting bij de intentie van bepaalde indelingen. Als u bekend bent met de normen, kunt u voor de conversie van een PDF een ingebouwd profiel gebruiken of een profiel dat u hebt gemaakt met de wizard.

Opmerking:

U kunt ook PDF/X- en PDF/A-compatibele bestanden maken met Acrobat Distiller.

Converteren naar PDF/X, PDF/A of PDF/E met een profiel

 1. Klik op Profielen in het dialoogvenster Preflight.
 2. Vouw een compatibiliteitsprofiel uit en selecteer het gewenste profiel. Onder PDF/A-compatibel selecteert u bijvoorbeeld Converteren naar PDF/A-1b (sRGB).
 3. Klik op Analyseren en corrigeren.

Converteren naar PDF/X, PDF/A of PDF/E met een wizard

 1. Klik op Normen in het dialoogvenster Preflight.
 2. Selecteer Opslaan als PDF/X, Opslaan als PDF/A of Opslaan als PDF/E en klik op Doorgaan.
 3. Geef de versie op en klik op Doorgaan.
 4. Selecteer een conversieprofiel en een van de beschikbare weergave- of afdrukvoorwaarden.
 5. Ga op een van de volgende manieren te werk:
  • Als u correcties wilt toepassen tijdens de conversie, selecteert u de optie Correcties toepassen. Klik op het pictogram met het vraagteken om een lijst met toegepaste correcties weer te geven.

  • Klik op Opslaan als profiel om het profiel op te slaan.

  • Als u de PDF wilt converteren op basis van het geselecteerde profiel en de geselecteerde instellingen, klikt u op Opslaan als.

Als de conversie succesvol was, verschijnt er een groen vinkje in het dialoogvenster Preflight. Als de conversie is mislukt, verschijnt er een rode X in het dialoogvenster Preflight.

Een PDF controleren op basis van PDF/X-, PDF/A-, PDF/VT- of PDF/E-criteria

PDF/X-, PDF/A-, PDF/VT- en PDF/E-bestanden kunnen op verschillende manieren worden gemaakt, bijvoorbeeld met Acrobat Distiller of met de opdracht Bestand > Opslaan als > Meer opties. Als u een PDF opent die voldoet aan een van deze normen, kunt u de informatie over de normen weergeven in het navigatievenster. (Kies Beeld > Tonen/verbergen > Navigatievenster), en klik vervolgens op de knop voor het venster Standaarden .) Het menu en het venster Normen zijn alleen beschikbaar als de PDF voldoet aan een norm. Het deelvenster Normen is in alle versies aanwezig (Std, Pro en zelfs Reader). De functie voor verificatie van compatibiliteit is echter alleen aanwezig in Acrobat Pro.

Bij Overeenstemming wordt de volgende informatie aangegeven: de norm die is gebruikt om het bestand te maken, de ISO-naam en of is gecontroleerd of het bestand compatibel is met PDF/X, PDF/A, PDF/VT, PDF/UA of PDF/E. Bij Uitvoerintentie worden de kleurinstellingen aangegeven die zijn toegewezen aan het bestand. Als u wilt controleren aan welke normen het bestand voldoet, klikt u op Compatibiliteit verifiëren.

PDF/X-, PDF/A- of PDF/E-gegevens verwijderen

U kunt alle PDF/X-, PDF/A- of PDF/E-specifieke gegevens verwijderen, zoals de uitvoervoorwaarde of de GTS_PDFX-versiesleutel. Deze handeling is nuttig als een bestand is gewijzigd, als u opnieuw wilt beginnen of als een bestand door een ICC-profiel te groot wordt.

 1. Klik op Profielen in het dialoogvenster Preflight.
 2. Vouw een compatibiliteitsprofiel uit en selecteer de gegevens die u wilt verwijderen. Onder PDF/A-compatibel selecteert u bijvoorbeeld PDF/A-gegevens verwijderen.
 3. Klik op Analyseren en corrigeren.

Dit werk is gelicentieerd onder de Creative Commons Naamsvermelding/Niet-commercieel/Gelijk delen 3.0 Unported-licentie  De voorwaarden van Creative Commons zijn niet van toepassing op Twitter™- en Facebook-berichten.

Juridische kennisgevingen   |   Online privacybeleid