Afdrukklare PDF's in hoge resolutie maken met Acrobat

Standaard pdf's zijn is niet printklaar. Ze kunnen afbeeldingen en kleuren van slechte kwaliteit bevatten, die mogelijk niet goed of met zeer lage kwaliteit worden afgedrukt. U kunt Acrobat Pro gebruiken om van uw standaard PDF's afdrukklare PDF's met hoge resolutie te maken.

Opmerking:

Adobe raadt aan om afdrukklare PDF's met hoge resolutie rechtstreeks vanuit de bronapplicatie te maken.

Stappen:

  1. Open de PDF in Acrobat en selecteer het hamburgermenu (Windows) of het menu Bestand (macOS) > Opslaan als overige > Afdrukklare PDF (PDF/X).

  2. In het dialoogvenster Opslaan als selecteert u Instellingen.

  3. In het dialoogvenster Preflight selecteert u Opslaan als PDF/X-4 en klikt u op OK

    Opmerking:

    U kunt de beschikbare PDF/X-4-conversieprofielen selecteren die in de sectie PDF/X-4 maken overeenkomstig het volgende PDF/X-4-conversieprofiel worden weergegeven, en vervolgens desgewenst Correcties toepassen.

 Adobe

Krijg sneller en gemakkelijker hulp

Nieuwe gebruiker?

Adobe MAX 2024

Adobe MAX
De creativiteitsconferentie

14–16 oktober Miami Beach en online

Adobe MAX

De creativiteitsconferentie

14–16 oktober Miami Beach en online

Adobe MAX 2024

Adobe MAX
De creativiteitsconferentie

14–16 oktober Miami Beach en online

Adobe MAX

De creativiteitsconferentie

14–16 oktober Miami Beach en online