De prompt "Maak Adobe Acrobat mijn standaard PDF-toepassing" uitschakelen.

Probleem

Wanneer Acrobat niet is ingesteld als standaard PDF-handler en wordt gestart, wordt u in een dialoogvenster gevraagd  of u van Adobe Acrobat de standaard PDF-toepassing wilt maken.

Omgeving

Windows
Acrobat

Resolutie

U kunt het selectievakje Dit bericht niet meer tonen aanvinken om het bericht te onderdrukken.
Als het selectievakje is aangevinkt, krijgt een overeenkomende registersleutel de voorkeur en wordt deze als volgt in het registerpad aangemaakt:
            [HKEY_CURRENT_USER\Software\Adobe\(product name)\(version)\AVAlert\cCheckbox]
             DWORD: iAppDoNotTakePDFOwnershipAtLaunch , ingesteld op de waarde  1           
**Als AVAlert of cCheckbox niet standaard voorkomen, selecteert u het selectievakje Dit bericht niet meer weergeven  in het dialoogvenster en controleert u het opnieuw.
               Voor Windows 10 is de naam van DWORD iAppDoNotTakePDFOwnershipAtLaunchWin10

Mogelijke waarden van deze registratiesleutel zijn:
1:
 Dit bericht niet meer weergeven
0: Dit bericht altijd weergeven als Acrobat wordt gestart, totdat het wordt ingesteld als de standaard PDF-handler.
U kunt de sleutel handmatig aanmaken of het bericht onderdrukken door middel van implementatie.

 Adobe

Krijg sneller en gemakkelijker hulp

Nieuwe gebruiker?