Vanaf de Acrobat-release van juli 2015 kunt u het gedrag van het deelvenster Gereedschappen bepalen met een voorkeur.

U kunt als volgt het RDV permanent verbergen in Acrobat Reader DC:

  1. Kies Bewerken > Voorkeuren > Documenten, en selecteer Onthoudhuidigestatus van het deelvenster Gereedschappen.

    Instellingen om het deelvenster Gereedschappen uit te schakelen
  2. Open een PDF-document in Reader DC en vouw het deelvenster Gereedschappen vervolgens samen.

  3. Klik op OK. Start Acrobat Reader DC opnieuw.

    Acrobat Reader onthoudt nu de status van het deelvenster Gereedschappen. Als het bij de laatste start samengevouwen (of uitgebreid) was, blijft het samengevouwen (of uitgebreid) wanneer u opnieuw start.

Opmerking: u kunt de Acrobat-update ophalen door Help > Controleren op updates te kiezen of door het installatieprogramma te downloaden.