Fout bij het oproepen van online Help-inhoud in Acrobat X

Probleem

Wanneer u de Help in Acrobat X oproept, ziet u het volgende foutbericht: 

Inhoud van online Help kan niet worden weergegeven. Verifieer dat u uw webbrowser kunt starten en toegang tot internet hebt.

Oplossingen

Oplossing 1: maak de Help-inhoud offline beschikbaar.

  1. Installeer de Adobe Community Help Client (CHC) van: http://www.adobe.com/support/chc/chc-5i/nl_NL/AdobeHelp.air.

  2. Kies Start > Programma's > Adobe Help.
  3. Open het dialoogvenster Voorkeuren in de CHC.
  4. Selecteer Adobe Reader X in het deelvenster Downloadvoorkeuren.
  5. In het deelvenster Lokale inhoud selecteert u Adobe Reader X gebruiken onder Download/update.
  6. Volg de instructies in Internettoegang uitschakelen vanuit CS5 Community Help Client voor systeembeheerders (cpsdi_84992) om de offline Help-inhoud te installeren.

De CHC werkt de helpcfg-bestanden eerst bij, nadat CHC eerst wordt geïnstalleerd. Sluit de CHC-client af en een paar keer opnieuw op om de downloadoptie voor de Help van Acrobat/Reader X te laten werken.

Oplossing 2: roep online Help rechtstreeks in een browser op.

Ga naar http://help.adobe.com/nl_NL/acrobat/pro/using/index.html. Met het deel nl_NL van de link wordt u naar het Nederlandse Help-bestand gebracht. Vervang deze taalinstelling met een andere taalinstelling om naar die taalversie van de Help te gaan. Als u bijvoorbeeld naar de Franse versie van de Help wilt gaan, vervangt u en_US door fr_FR (http://help.adobe.com/fr_FR/acrobat/pro/using/index.html).

U vindt een lijst met beschikbare taalinstellingen op C:\Program Files (x86)\Common Files\Adobe\HelpCfg. De namen van de mappen in de HelpCfg zijn de namen van de taalinstellingen.

Oplossing 3: download de PDF-versie van de Help.

Download de PDF-versie van de Help van http://help.adobe.com/nl_NL/acrobat/pro/using/acrobat_X_pro_help.pdf

Zie hierboven voor instructies om verschillende taalversies van deze pdf te verkrijgen.Als u bijvoorbeeld naar de Franse versie van de Help wilt gaan, vervangt u en_US door fr_FR (http://help.adobe.com/fr_FR/acrobat/pro/using/acrobat_X_pro_help.pdf).

Oplossing 4: (alleen Windows) Registerfix (voor 10.1.4)

Voer een update uit naar Acrobat/Reader 10.1.4 en maak de onderstaande registeringangen. Wanneer u het register activeert, wordt Acrobat/Reader gedwongen om de standaard Help-pagina te openen in de systeembrowser wanneer de Adobe Help-server niet bereikbaar is. Als internettoegang in Adobe/Reader bijvoorbeeld geblokkeerd is door een proxyserver, wordt de standaard Help-pagina geopend in de systeembrowser (die de proxy-instelling kan hebben en toegang tot internet heeft). Hierbij wordt het netwerkfoutbericht niet weergegeven. Een nadeel hiervan is dat Acrobat/Reader het netwerkfoutbericht niet langer kan weergeven. Er geldt een beperking bij bepalen of internettoegang wordt geblokkeerd door een proxyserver of een daadwerkelijk netwerkprobleem. Als het een daadwerkelijk netwerkprobleem betreft (bijvoorbeeld een ontkoppelde kabel), geeft de browser een HTTP 404-fout weer.

 

Acrobat.
32 bit Machine
[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Adobe\Adobe Acrobat\10.0\FeatureState] 
"3179427"=dword:00000001
64 bit Machine
 [HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Wow6432Node\Adobe\Adobe Acrobat\10.0\FeatureState]
"3179427"=dword:00000001

Reader.
32 bit Machine
[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Adobe\Acrobat Reader\10.0\FeatureState]
"3179427"=dword:00000001
64 bit Machine
[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Wow6432Node\Adobe\Acrobat Reader\10.0\FeatureState]         
"3179427"=dword:00000001

Aanvullende informatie

Acrobat X gebruikt een nieuwe Help-client om de Help-inhoud weer te geven. Als deze client niet online kan controleren, wordt een foutmelding geretourneerd.

Een verificatieproxy kan de Help-client blokkeren. De Help-client is momenteel niet compatibel met verificatieproxy's.

 Adobe

Krijg sneller en gemakkelijker hulp

Nieuwe gebruiker?