Lettertypeverwerking in Acrobat Distiller bij het maken van PDF-bestanden

Belangrijke herinnering:

In januari 2023 schakelt Adobe ondersteuning voor het ontwerpen met Type 1-lettertypen uit. Zie het Help-artikel Einde van ondersteuning voor Postscript Type 1 voor meer informatie.

Inhoud

De lettertypen die u gebruikt, bepalen uw uitvoer wanneer u documenten in Adobe Acrobat Distiller naar PDF-indeling converteert. (Acrobat Distiller is een functie van zowel Adobe Acrobat als een standalone-toepassing.) Het type lettertype (zoals TrueType of PostScript) bepaalt de algemene weergave van tekst in het PDF-bestand en of die tekst kan worden doorzocht, bewerkt of afgedrukt.

Gebruik dit document om inzicht te krijgen in de manier waarop Acrobat Distiller lettertypen verwerkt en uw PDF-uitvoer te verbeteren.

Windows- en Mac OS-lettertypen

Acrobat Distiller herkent alle Windows- en Mac OS-lettertypen; het type lettertype dat u gebruikt (bijvoorbeeld TrueType), bepaalt echter hoe Acrobat Distiller de informatie voor dat lettertype verwerkt.

Windows-lettertypen zijn onder meer: Type 1-lettertypen (of PostScript-lettertypen), Type 3-lettertypen, Windows-bitmap- en vectorlettertypen, TrueType-lettertypen en Open Type-lettertypen van Adobe (Windows 2000 en XP). Mac OS-lettertypen zijn onder meer: Type 1-lettertypen, Apple TrueType dFonts, TrueType-lettertypen en OpenType Fonts van Adobe.

Naast het type lettertype gebruikt Acrobat Distiller de tekenset van het lettertype om te bepalen welke lettertypegegevens moeten worden opgenomen in de PDF-bestanden die Acrobat Distiller maakt. Tekensets voor Type 1-lettertypen kunnen bijvoorbeeld een of meer van de tekensets ISO Latin 1, Expert, Small Capitals and Old Style Figures (SC & OSF), Symbolic, Cyrillic en Kanji bevatten.

-- De ISO Latin 1-tekenset (of standaard Type 1-tekenset) bevat de standaardalfabettekens voor Engels, Frans, Italiaans en Duits, evenals leestekens en cijfers.

-- Uitgebreide tekensets bevatten tekens voor breuken en ligaturen voor het Engelse alfabet.

-- SC- en OSF-tekensets bevatten speciaal ontworpen letters en cijfers die zijn bedoeld om de weergave van een document aan te passen.

-- Symbooltekensets bevatten niet-tekst tekens in plaats van alfabettekens.

-- Cyrillische tekensets bevatten de alfabettekens voor talen zoals Russisch en Oekraïens.

-- Kanji (Japanse) tekensets bevatten double-byte Japanse tekens. Raadpleeg de sectie Kanji-lettertypen in dit document voor meer informatie over wanneer u Kanji-lettertypen kunt gebruiken en weergeven in PDF-bestanden.

Hoe Acrobat Distiller lettertypen gebruikt

Als Acrobat Distiller een document naar een PDF-document moet converteren, moet naar elk lettertype in het oorspronkelijke document worden verwezen door middel van de volgende processen terwijl het document eerst naar PostScript en dan naar PDF wordt geconverteerd.

Controleren op de PostScript-naam

Acrobat Distiller zoekt naar een PostScript-lettertypenaam en voegt deze toe aan het PDF-document. PostScript-lettertypenamen staan meestal in de naamtabel van een lettertype. (In de naamtabel wordt lettertype-informatie opgeslagen, zoals naam, stijl en copyright.) Als er geen PostScript-naam beschikbaar is, gebruikt Acrobat Distiller de naam van het systeem voor het lettertype. Als het oorspronkelijke document bijvoorbeeld een TrueType-lettertype bevat dat op het systeem is geïnstalleerd, leidt Acrobat Distiller de BaseFont en FontName af uit de naamtabel van het lettertype.

Als het lettertype een Type 42-lettertype is, maakt Acrobat Distiller een naamtabel voor het lettertype op basis van een overeenkomend systeemlettertype; Typ42-lettertypen hebben meestal geen naamtabellen. Voor meer informatie over Type 42-lettertypen leest u 'TrueType-lettertypen' in de sectie Hoe lettertypen van invloed zijn op tekst in PDF-bestanden van dit document.

Een beschrijving van de lettertypen toevoegen

Acrobat Distiller voegt aan elk PDF-bestand dat wordt gemaakt, een beschrijving toe van Type 1-lettertypen die de ISO Latin 1-tekenset bevatten. Als u een PDF-bestand opent op een computer waarop deze lettertypen zijn geïnstalleerd, gebruikt Acrobat de geïnstalleerde lettertypen om het PDF-bestand weer te geven en af te drukken. Als de lettertypen niet zijn geïnstalleerd, gebruikt Acrobat de beschrijvingen van de lettertypen om vervangende lettertypen te maken die lijken op de oorspronkelijke lettertypen.

De lettertypen insluiten

Als het insluiten van lettertypen is ingeschakeld, sluit Acrobat Distiller TrueType- en Type 3-lettertypen in, evenals Type 1-lettertypen die niet de ISO Latin 1-tekenset gebruiken (zoals symbolen of uitgebreide tekens). Acrobat Distiller 7.0 kan OpenType-lettertypen insluiten; de toepassing die het oorspronkelijke document heeft gemaakt, bepaalt echter welke kenmerken van het OpenType-lettertype kunnen worden ingesloten. Als u een OpenType-lettertype insluit dat is gebaseerd op een Type 1-lettertype, sluit Acrobat Distiller het in als een CFF/Type 2-lettertype. Acrobat Distiller sluit Open Type-lettertypen die zijn gebaseerd op TrueType-lettertypen, in als TrueType-lettertypen.

Een lettertype dat is ingesloten in een PDF-bestand, is altijd beschikbaar voor weergave en afdrukken, ongeacht of het op het systeem is geïnstalleerd. U kunt echter geen tekst in het PDF-bestand bewerken tenzij het lettertype is geïnstalleerd. Als u probeert tekst te bewerken die een ingesloten lettertype gebruikt en het lettertype is niet geïnstalleerd, retourneert Acrobat een waarschuwing en wordt een vervangend lettertype gebruikt.

Lettertypemachtigingen

Acrobat Distiller erkent en behoudt de oorspronkelijke lettertypemachtigingen, zelfs als een PDF-bestand opnieuw is gedistilleerd. Lettertypen met beperkte machtigingen kunnen niet worden ingesloten, waardoor Acrobat Distiller een fout tijdens het conversieproces retourneert. Bovendien kunnen lettertypen die geen indeling voor lettertypecodering gebruiken, zoals WinAnsi of MacRoman, een fout in Acrobat Distiller veroorzaken wanneer u probeert ze in te sluiten.

De lettertypen converteren

Als Acrobat Distiller de lettertypegegevens die voor een lettertype zijn vereist, niet kan interpreteren of vinden, wordt het lettertype vervangen. In zeldzame gevallen converteert Acrobat Distiller dergelijke lettertypen naar bitmapafbeeldingen. Het lettertype kan dan niet worden doorzocht, geschaald of bewerkt. Acrobat Distiller converteert PCL-lettertypen en Windows-vectorlettertypen (omtrek) gewoonlijk naar bitmapafbeeldingen. Raadpleeg de sectie Hoe PostScript-printerstuurprogramma's TrueType-lettertypen verwerken in Windows in dit document.

Lettertypebeschrijvingen

Acrobat Distiller sluit een lettertypebeschrijving in (dat wil zeggen, lettertypegegevens) voor elk lettertype dat wordt ingesloten. Een beschrijving kan de volgende informatie bevatten:

Beschrijving Wat de beschrijving betekent
Stokhoogte De maximumhoogte boven de basislijn voor de tekens in het lettertype, uitgezonderd accenten.
Kapitaalhoogte De y-coördinaat van de bovenkant van de platte hoofdletters (bijvoorbeeld E), gemeten vanaf de basislijn.
Staartlengte De maximumdiepte onder de basislijn voor de tekens in het lettertype.
Schreven De attributen van het lettertype, waaronder vaste breedte, serif, symbolisch, script, cursief, kleinkapitalen, kapitaalschrift of andere attributen.
Begrenzingsvak van lettertype Een begrenzingsvak dat het kleinste rechthoek is waarin willekeurige tekens in de tekenset passen als ze boven elkaar worden getekend.
Hoek van cursief De hoek, in graden, van de dominante verticale schreven. Meestal negatief.
Staartbreedte De breedte van de verticale staarten in tekens.
Gemiddelde breedte (optioneel) De gemiddelde breedte van tekens in het lettertype.
Lettertypebestand (optioneel) De complete omtrek van het letterbeeld. Alleen aanwezig wanneer het lettertype of de lettertypesubset is ingesloten.
Interlinie (optioneel) De gewenste regelafstand tussen regels tekst.
MaxBreedte (optioneel) De maximumbreedte van tekens in het lettertype.
OntbrekendeBreedte (optioneel) De breedte die moet worden gebruikt voor niet-gecodeerde tekens (dat wil zeggen, tekens die niet in de tekenset zijn opgenomen).
StaartH (optioneel) De breedte van de horizontale staarten in tekens.
XHoogte (optioneel) De y-coördinaat van de bovenkant van de platte kleine xhoogte-letters (bijvoorbeeld z), gemeten vanaf de basislijn.
FontFamily (optioneel) Het letterbeeld waartoe het lettertype behoort (zo behoort het letterbeeld Times Bold Italic tot de FontFamily Times).
FontStretch (optioneel) Een variatie van het lettertype dat van invloed is op de horizontale dimensie (bijvoorbeeld UltraCondensed, SemiCondensed, Normal, Expanded).
FontWeight (optioneel) Het 'gewicht' of de dikte van een lettertype.

Hoe lettertypen van invloed zijn op tekst in PDF-bestanden

Het gebruikte type lettertype kan bepalen hoe tekst in uw PDF-bestanden wordt weergegeven en afgedrukt, en of de tekst kan worden doorzocht en bewerkt.

Bitmaplettertypen

Als een PDF-bestand lettertypen bevat die zijn geconverteerd naar bitmapafbeeldingen, kunnen de viewers de afbeeldingen niet als lettertypen verwerken, maar worden de afbeeldingen net als andere bitmapafbeeldingen weergegeven en afgedrukt. Tekst die naar bitmaps is geconverteerd, kan echter niet worden doorzocht of bewerkt.

dFonts (alleen Mac OSX)

Dit zijn Mac OS X-systeemeigen lettertypen, die identiek zijn aan standaard lettertypesuitcase-bestanden, behalve dat de lettertypebronnen zijn opgeslagen in de gegevensvork van het bestand. Acrobat Distiller verwerkt dFonts op dezelfde manier als andere TrueType-lettertypen op Mac OS.

Kanji-lettertypen

U kunt PDF-bestanden maken die Kanji-lettertypen bevatten met zowel de Kanji als de Engelse versie van Acrobat Distiller. (Voor de Engelse versie van Acrobat Distiller moet u het toepasselijke ondersteuningspakket voor lettertypen installeren.) Acrobat geeft automatisch Aziatische lettertypen weer die in een PDF-bestand zijn ingesloten. Als Aziatische lettertypen niet zijn ingesloten, kan Acrobat ze weergeven nadat u het toepasselijke pakket voor lettertypeondersteuning hebt geïnstalleerd. Voor informatie over het installeren van pakketten voor lettertypeondersteuning leest u het document Aziatische lettertypen in PDF-bestanden weergeven en afdrukken via Romaanse Acrobat-viewers.

MM-lettertypen (Multiple Master)

Aangezien Multiple Master-lettertypen (zoals Minion MM) specifieke exemplaren van een lettertype maken op basis van de eigenschappen van een document en waar het document zich bevindt, kan Acrobat Distiller ze niet insluiten. In plaats daarvan voegt Acrobat Distiller een subset van het lettertype toe, die een unieke lettertype-id heeft. Aangezien MM-lettertypen deze exemplaren dynamisch genereren, kunt u de lettertypen niet insluiten of bewerken in Acrobat. De technische ondersteuning van Adobe raadt aan om geen MM-lettertypen te gebruiken als u lettertypen in Acrobat moet bewerken of insluiten. Raadpleeg het document 328600, 'Algemene informatie over Multiple Master-lettertypen' voor meer informatie.

OpenType-lettertypen van Adobe

De OpenType-indeling is gebaseerd op Type 1 en combineert metrische, contour- en bitmapgegevens in één lettertypebestand. De OpenType-indeling heeft geavanceerde typografiefuncties waarvan de meeste toepassingen nog geen gebruik hebben gemaakt. Daarom herkennen en behandelen deze toepassingen de OpenType-indeling als TrueType-lettertypen. Dit heeft invloed op de manier waarop OpenType-lettertypen van Adobe in PDF-bestanden worden ingesloten. Vereisten voor Type 1-lettertype-insluiting zijn van toepassing op Type 1-gebaseerde Open Type-lettertypen van Adobe. Vereisten voor TrueType-insluiting zijn van toepassing op TrueType-gebaseerde OpenType-lettertypen.

U kunt OpenType-lettertypen van Adobe in Acrobat Distiller 7.0 insluiten als u PDF 1.6-compatibiliteit selecteert. De OpenType-specifieke functies zijn echter alleen beschikbaar in Acrobat 7.0. (Kies Instellingen > Adobe PDF-instellingen bewerken, klik op de tab Algemeen en kies Acrobat 7.0 (PDF 1.6) in het pop-upmenu Compatibiliteit.)

Symboollettertypen

Aangezien elk symboollettertype unieke tekens en tekensets bevat, sluit Acrobat Distiller deze lettertypen altijd in om te voorkomen dat ze worden vervangen.

TrueType-lettertypen

TrueType-lettertypen met installatie- en bewerkingsmachtigingen kunnen door Acrobat Distiller in een PDF-bestand worden ingesloten. Als het lettertype deze machtigingen niet heeft, sluit Acrobat Distiller een lettertypesubset in (dat wil zeggen, alleen de tekens van het lettertype die in het document zijn gebruikt).

Opmerking:Acrobat Distiller maakt geen melding van subsets van TrueType-lettertypen in het logboekbestand. En hoewel het TouchUp-tekstgereedschap in Acrobat de lettertypen weergeeft als ingesloten in het dialoogvenster Tekstkenmerken, kunt u een lettertypesubset niet bewerken met dit gereedschap, omdat het systeem de unieke lettertype-id van de lettertypesubset niet kan herkennen en niet aan het oorspronkelijke TrueType-lettertype op het systeem kan toewijzen. Als u een lettertypesubset bewerkt met het TouchUp-tekstgereedschap, vervangt Acrobat het lettertype met een sans serif- of serif-equivalent.

Wanneer u Acrobat Distiller gebruikt om PDF-bestanden te maken, kunt u mogelijk niet zoeken in tekst die is opgemaakt met TrueType-lettertypen, afhankelijk van hoe de lettertypegegevens naar het PostScript-bestand zijn geschreven. In deze gevallen converteren PostScript-printers het TrueType-lettertype als een Type 42-lettertype, waarmee de kenmerken van het lettertype, zoals doorzoekbaarheid, het beste bewaard blijven. De Type 42-lettertype-indeling bestaat voornamelijk als een manier voor PostScript-interpreters om niet-PostScript-lettertypen (TrueType) te downloaden. Een Type 42-lettertype bestaat uit een PostScript-taal'wrapper' om een TrueType-lettertype. Een Type 42-lettertype wordt meestal gegenereerd door een printerstuurprogramma om TrueType-lettertypen te downloaden naar een PostScript-printer die een TrueType-rasterizer omvat. Op deze manier wordt het TrueType-lettertype rechtstreeks geïnterpreteerd door Acrobat Distiller, wat de meest accurate beschrijving van het oorspronkelijke TrueType-lettertype biedt. De volgende variabelen kunnen van invloed zijn op deze lettertypegegevens: de toepassing die het PostScript-bestand heeft gemaakt, het lettertype zelf, het PostScript-printerstuurprogramma en het PPD-bestand (PostScript Printer Description). Als tekst die is opgemaakt met TrueType-lettertypen, niet doorzocht kan worden in een PDF-bestand dat met Acrobat Distiller is gemaakt, wijzigt u een of meer van deze variabelen en maakt u het PDF-bestand opnieuw.

Informatie wordt naar een PostScript-bestand geschreven door de toepassing die PostScript-code genereert of door het PostScript-printerstuurprogramma. Voor meer informatie raadpleegt u de documentatie van die toepassing of leest u 'Hoe PostScript-printerstuurprogramma's TrueType-lettertypen verwerken in Windows' in dit document.

Type 1-fonts

Wat betreft weergave en doorzoekbaarheid bieden Type 1-lettertypen betrouwbare conversie naar PDF. Aangezien Type 1-lettertypen niet naar een andere indeling hoeven te worden geconverteerd wanneer het lettertype (of een subset van het lettertype) in een PostScript-bestand wordt ingesloten, bieden ze het beste resultaat wanneer u Acrobat Distiller gebruikt.

Als u Type 1-lettertypen wilt insluiten, moet aan de volgende voorwaarden worden voldaan:

1. In het dialoogvenster Adobe PDF-instellingen wordt het lettertype weergegeven in de lijst AlwaysEmbed op het tabblad Lettertypen en is EmbedAllFonts ingesteld op True.

2. Er worden geen symbolen gebruikt (met uitzondering van het symbool voor pi).

3. De tekengrootte bevindt zich in een geschikt bereik (dat wil zeggen, de waarde van CharStrings-dictleng is hoger dan 115 maar lager dan 229). U kunt de waarde van de CharStrings-dictleng controleren in een toepassing voor lettertypebewerking.

Type 3-fonts

Aangezien Type 3-lettertypen de volledige PostScript-computertaal gebruiken om een lettertype uit te drukken, kunnen ze specificaties omvatten die Type 1-lettertypen niet kunnen omvatten, zoals arcering, kleur en vulling. Type 3-lettertypen zijn echter niet geoptimaliseerd voor grootte of prestaties. Tekens worden dus mogelijk vetter weergegeven dan hun Type 1-tegenhangers.

Type 3-lettertypen worden altijd ingesloten in PDF-bestanden, zodat ze altijd beschikbaar zijn in Acrobat of Adobe Reader (met uitzondering van Mac OS X, dat geen Type 3-lettertypen ondersteunt). Acrobat en Adobe Reader converteren de Type 3-tekens naar bitmapafbeeldingen en geven ze weer. Wanneer u naar een PostScript-printer afdrukt, gebruiken Acrobat en Adobe Reader het stuurprogramma van uw PostScript-printer om het lettertype te downloaden voor de printer. Wanneer u naar een niet-PostScript-printer afdrukt, worden de bitmapafbeeldingen afgedrukt. Type 3-lettertypetekens in de ISO Latin 1-tekenset worden geconverteerd naar doorzoekbare tekst in PDF-bestanden, hoewel de tekens in symbooltekensets niet worden geconverteerd. PDF-bestanden met ingesloten Type 3-lettertypen zijn meestal groter dan bestanden met ingesloten Type 1-lettertypen.

Hoe PostScript-printerstuurprogramma's TrueType-lettertypen verwerken in Windows

Wanneer TrueType-lettertypen als gecodeerde Type 42-lettertypen (Native TrueType in Windows 2000 en XP) of CID-lettertypen (Character Identifier; in het geval van double-byte of Unicode-lettertypen) via het stuurprogramma voor de Adobe PostScript-printer worden verstuurd, geeft het printerstuurprogramma specifieke lettertype-ID's aan lettertypetekens in plaats van standaard lettertype-ID-gegevens. Acrobat Distiller sluit dan een subset van het lettertype in het PostScript-bestand in.

Wanneer een subset van een lettertype wordt opgenomen, kan het printerstuurprogramma de bestandsgrootte verkleinen, waardoor de snelheid van PostScript-bestandsconversie wordt verhoogd. Dit proces treedt op ongeacht of de taakopties zijn ingesteld op 'Alle lettertypen insluiten'.

Als u het volledige lettertype wilt insluiten wanneer u afdrukt naar de Adobe PDF-printer, moet u de optie Lettertypen niet naar Adobe PDF sturen inschakelen op het tabblad Lettertype van het dialoogvenster Adobe PDF-printerinstellingen.

Het Adobe PostScript-printerstuurprogramma (AdobePS) voor Windows 98 en NT 4.0 biedt instellingen voor 'Lettertypen sturen als' die bepalen hoe TrueType-lettertypen naar een printer worden gestuurd of in een PostScript-bestand worden opgenomen. Het Pscript5-printerstuurprogramma (pscript5.dll) en later voor Windows 2000 en later hebben TrueType-downloadinstellingen die bepalen hoe TrueType-lettertypen naar een printer worden gestuurd of in een PostScript-bestand worden opgenomen. U kunt de instellingen wijzigen in het dialoogvenster Eigenschappen van het stuurprogramma (Windows 98 en NT 4.0) of in het dialoogvenster Geavanceerde opties van het stuurprogramma (Windows 2000 en XP). De instellingen variëren afhankelijk van de functies die in het PPD-bestand van de printer zijn opgenomen. Het Microsoft PostScript-printerstuurprogramma voor Windows 98 en NT 4.0 heeft minder instellingen voor 'Lettertypen sturen als' dan AdobePS. Zo heeft het Microsoft PostScript-printerstuurprogramma geen opties om TrueType-lettertypen te sturen als Type 42- of contourlettertypen.

Gebruik de volgende richtlijnen wanneer u instellingen voor 'Lettertypen sturen als' selecteert:

Lettertypen sturen als (Windows 98 of NT 4.0) of downloadoptie voor TrueType-lettertypen (Windows 2000 en XP)

Resultaten

Contour (AdobePS voor Windows 98 of NT, pscript5.dll voor Windows 2000 of XP)

Met deze optie gebruikt het printerstuurprogramma de contourgegevens van een lettertype voor weergave en afdrukken. Deze optie geeft tekst de look en feel van een lettertype, maar behoudt tekst niet de werkelijke lettertype-informatie. Deze optie wordt vaak gebruikt wanneer een lettertype niet kan worden ingesloten vanwege licentiebeperkingen. Contourlettertypen kunnen niet worden doorzocht of bewerkt.

Als bitmaps (AdobePS- en Windows PostScript-printerstuurprogramma, pscript5.dll voor Windows 2000 of XP)

Met deze optie converteert het printerstuurprogramma TrueType-lettertypen naar Type 3-bitmaps. Als u de (native) Type 42-optie niet gebruikt/kunt gebruiken, biedt deze optie betere accuratesse bij simulatie van het oorspronkelijke TrueType-lettertype. In tegenstelling tot werkelijke Type 3-lettertypen zijn Type 3-bitmaps echter niet doorzoekbaar. Gebruik deze optie voor tekst die is opgemaakt met 14 punten of kleiner, of wanneer u afdrukt op printers met een lage resolutie. Gebruik deze optie niet voor verplaatsbare bestanden, zoals EPS-bestanden, omdat de bestandsgrootte hierdoor kan toenemen.

Native TrueType (AdobePS- en Windows PostScript-printerstuurprogramma)

Wanneer u een document distilleert dat een TrueType-lettertype bevat, herkent Acrobat Distiller de taal van de lettertekencodering niet (omdat het geen PostScript is), en wordt ter vervanging een Type 1 PostScript-lettertype gebruikt. Wanneer u TrueType-lettertypen verstuurt als Type 42-lettertypen, blijft hun weergave behouden en wordt vervanging door Type 1-lettertypen vermeden. Deze optie is het beste voor het behouden van tekstdoorzoekbaarheid. Houd er echter rekening mee dat andere variabelen ook van invloed zijn op doorzoekbaarheid.

Niet sturen (AdobePS- en Windows PostScript-printerstuurprogramma)

Met deze optie neemt het printerstuurprogramma geen TrueType-lettertypegegevens op in het PostScript-bestand. Deze optie wordt alleen aanbevolen voor printers of netwerkspoolers die lettertypen verstrekken.

Bitmap-/contourdrempelinstelling (AdobePS- en Windows PostScript-printerstuurprogramma)

Deze optie geeft op hoe klein de tekengrootte van een lettertype moet zijn voordat het als bitmap in plaats van contour wordt verstuurd. Als u de drempel instelt op 1, worden lettertypen niet als bitmaps verstuurd.

Softfont of Device Font (AdobePS voor Windows NT- en Windows PostScript-printerstuurprogramma voor Windows NT)

Met de optie Softfont stuurt het printerstuurprogramma informatie over de beschrijving van het lettertype. Met deze optie blijft weergave behouden, maar niet doorzoekbaarheid. Met de optie Device Font staat het printerstuurprogramma toe dat u een lettertypevervangingstabel aanpast zodat elk geïnstalleerde lettertype overeenkomt met een printerlettertype. Bij deze optie blijft de exacte weergave van een lettertype misschien niet behouden, maar de doorzoekbaarheid wel.

Aanvullende informatie

Aziatische lettertypen in PDF-bestanden weergeven en afdrukken via Romaanse Acrobat-viewers.

328600: Algemene informatie over Multiple Master-lettertypen.

 

 Adobe

Krijg sneller en gemakkelijker hulp

Nieuwe gebruiker?