Dit document kan helpen bij het oplossen van problemen die het installatieprogramma voor Adobe Acrobat en Adobe Reader onderbreken. Deze problemen kunnen zich op een groot aantal manieren manifesteren, inclusief (maar niet beperkt tot) een bevroren cursor of scherm of een foutmelding.

Opmerking: Tenzij anders gespecificeerd omvatten alle oplossingen in dit document zowel Acrobat als Adobe Reader. 

Andere factoren kunnen de installatie van een toepassing onderbreken, inclusief de AutoPlay-functie, onjuiste gegevens in het Windows-register en hardwareproblemen. U profiteert het meest van dit document als u de taken in de opgegeven volgorde uitvoert. Houd een overzicht over de taken die u uitvoert en de resultaten van iedere taak, inclusief problemen en problematisch gedrag. Indien nodig kan de technische ondersteuning van Adobe deze informatie gebruiken om u beter te helpen.

Opmerking: Dit document behandelt geen problemen met betrekking tot serienummers. Neem voor deze problemen contact op met klantenservice van Adobe via VS: (800) 833-6687, VK: 0207 365 0733. Ga voor andere landen naar Adobe.com en selecteer uw land via de link bovenaan de pagina.

Problemen oplossen - basis

Deze taken kunnen u helpen bij het oplossen van de meest voorkomende installatieproblemen. Voordat u enkele van deze taken uitvoert, dient u een back-up te maken van alle persoonlijke bestanden. Start de computer na het optreden van een systeemfout altijd opnieuw op om het geheugen te vernieuwen. Als u blijft werken zonder de computer opnieuw op te starten, kan het probleem verergeren.

1. Controleer of het systeem voldoet aan de minimumvereisten voor uw product.

Adobe Reader 9

 • Processor van 1,3 GHz of hoger
 • Microsoft Windows XP Home, Professional of Tablet PC Edition met Service Pack 2 of 3 (32-bits en 64-bits). Of Windows Server 2003 (met Service Pack 2 voor 64-bits). Of Windows Vista Home Basic, Home Premium, Business, Ultimate of Enterprise met of zonder Service Pack 1 (32-bits en 64-bits).Microsoft Windows 7 Starter, Home Premium, Professional, Ultimate of Enterprise (32 bits en 64 bits). Of Microsoft Windows 2000 Service Pack 4.

Opmerking: voor Microsoft Windows 7 is Adobe Reader 9.2 of hoger vereist.

 • Internet Explorer 6 of hoger is vereist.
 • 128 MB geïnstalleerd RAM-geheugen (256 MB aanbevolen)
 • 335 MB beschikbare ruimte op de harde schijf

  Opmerking: Het installatieprogramma maakt tijdelijke bestanden aan, dus de werkelijke op dat moment benodigde ruimte op de harde schijf is groter dan de vermelde waarden.
 • minimum schermresolutie van 800 x 600
 • Versnelling videohardware optioneel

Acrobat 9 Standard

 • Processor van 1,3 GHz of hoger
 • Microsoft Windows XP Home, Professional of Tablet PC Edition met Service Pack 2 of 3 (32-bits en 64-bits). Of Windows Server 2003 (met Service Pack 2 voor 64-bits). Of Windows Vista Home Basic, Home Premium, Business, Ultimate of Enterprise met of zonder Service Pack 1 (32-bits en 64-bits).
 • Internet Explorer 6 of hoger is vereist.
 • 256 MB geïnstalleerd RAM-geheugen (512 MB aanbevolen)
 • 985 MB beschikbare ruimte op de harde schijf

  Opmerking: Het installatieprogramma maakt tijdelijke bestanden aan, dus de werkelijke op dat moment benodigde ruimte op de harde schijf is groter dan de vermelde waarden.
 • Schermresolutie van 1024 x 768
 • DVD-rom-station

Acrobat 9 Pro 

 • Processor van 1,3 GHz of hoger
 • Microsoft Windows XP Home, Professional of Tablet PC Edition met Service Pack 2 of 3 (32-bits en 64-bits). Of Windows Server 2003 (met Service Pack 2 voor 64-bits). Of Windows Vista Home Basic, Home Premium, Business, Ultimate of Enterprise met of zonder Service Pack 1 (32-bits en 64-bits).
 • Internet Explorer 6 of hoger is vereist.
 • 256 MB geïnstalleerd RAM-geheugen (512 MB aanbevolen)
 • 2.13 GB beschikbare harde schijfruimte

  Opmerking: het installatieprogramma maakt tijdelijke bestanden tijdens de installatie; de werkelijk vereiste harde schijfruimte op dat ogenblik is groter dan de weergegeven waarden.
 • Schermresolutie van 1024 x 768
 • DVD-rom-station

Acrobat 9 Pro Extended

 • Processor van 1,3 GHz of hoger
 • Microsoft Windows XP Home, Professional of Tablet PC Edition met Service Pack 2 of 3 (32-bits en 64-bits). Of Windows Server 2003 (met Service Pack 2 voor 64-bits). Of Windows Vista Home Basic, Home Premium, Business, Ultimate of Enterprise met of zonder Service Pack 1 (32-bits en 64-bits).
 • Internet Explorer 6 of hoger is vereist.
 • 512 MB RAM
 • 2,35 GB beschikbare ruimte op de harde schijf
 • Schermresolutie van 1024 x 768
 • DVD-rom-station

Ondersteunde UNIX-platforms voor Adobe 3D Capture Utility (optioneel)

 • Sun Solaris 2.8: UltraSPARC-processor
 • IBM AIX 5.2: POWER4- of PowerPC 604-processor
 • SGI IRIX 6.5: RISC 5000-processor
 • HP-UX 11.0: PA-RISC 2.0-processor
 • UNIX Capture Utility: 200MB beschikbare ruimte op de harde schijf

Voor het controleren van de hoeveelheid geïnstalleerd RAM-geheugen kies u Start > Configuratiescherm en dubbelklik op Systeem. De hoeveelheid RAM wordt vermeld in de onderste helft van het tabblad Algemeen in Systeemeigenschappen.

Voor het controleren van de beschikbare ruimte op de harde schijf opent u Windows Verkenner en selecteer dan de schijf waarop u Acrobat wilt installeren. De hoeveelheid beschikbare ruimte verschijnt onderaan het Verkenner-venster. (Als de beschikbare ruimte niet verschijnt, kies dan Beeld > Statusbalk en zorg ervoor dat Statusbalk geselecteerd is.) Zorg ervoor dat de Windows-schijf tenminste 10% van de ruimte beschikbaar heeft, zelfs als u Acrobat installeert op een andere schijf of partitie.

Voor het verhogen van de beschikbare ruimte op de harde schijf zoek en wis alle *.tmp bestanden op uw computer. Zie de Windows-help voor instructies.

2. Controleer de DVD en het DVD-station. (Alleen Acrobat)

Stof of vuil op een DVD kan een installatie storen en kan verhinderen dat het DVD-station de schijf herkent. Kijk de Acrobat-DVD na op vuil, stof of vingerafdrukken. Veeg voorzichtig de onderzijde van de schijf af vanuit het midden naar de buitenkant met een zachte, pluisvrije doek.

Controleer of het DVD-station andere DVD's kan lezen. Als dit niet het geval is, kijk dan de DVD-caddy of laadschuif na op vuil en reinig deze met een pluisvrije doek. Als het nog steeds geen andere DVD's kan lezen, neem dan contact op met de fabrikant van het DVD-station of de fabrikant van de computer.

3. Log in als Administrator en installeer vervolgens Acrobat.

Log in op de lokale computer met de Administratoraccount en installeer Acrobat.

4. Maak een andere (Administrator) gebruikersaccount aan en installeer vervolgens Acrobat.

Een gebruikersaccount kan beschadigd zijn of beveiligingsinstellingen hebben die voorkomen dat het installatieprogramma correct functioneert. Het installeren van Acrobat onder een nieuwe gebruikersaccount kan deze problemen ontwijken. Voor instructies voor het aanmaken van een gebruikersaccount wordt verwezen naar Windows Help.

5. Installeer Acrobat vanaf de harde schijf in plaats van vanaf de CD. 

Conflicten tussen apparaatstuurprogramma's kunnen verhinderen dat Acrobat direct vanaf de CD installeert. Installeer Acrobat vanaf de installatiebestanden die gekopieerd zijn naar uw harde schijf om conflicten te vermijden.

 1. Plaats de Acrobat-schijf in het DVD-station.
 2. Kopieer de map Acrobat van de Acrobat-schijf naar uw bureaublad.
 3. Voer het installatieprogramma van Acrobat uit vanuit de map Acrobat op uw bureaublad en volg dan de instructies op het scherm voor het voltooien van de installatie.

6. Installeer Acrobat in vereenvoudigde modus. (Windows XP en Vista)

Software en services die automatisch worden geladen met Windows (bijvoorbeeld anti-virusprogramma's) kunnen problemen veroorzaken. Probeer Acrobat opnieuw te installeren met Windows in vereenvoudigde modus. Als deze methode het probleem niet oplost, probeer dan om Acrobat te installeren en uit te voeren op een andere computer of op een andere harde schijf.

Kopieer de installatiebestanden van Acrobat naar het bureaublad: 

 1. Plaats de eerste Acrobat-schijf in uw DVD-station.
 2. Maak een map op uw bureaublad met de naam "Acrobat Install."
 3. Klik op Start en dan op Computer.
 4. Klik met de rechtermuisknop op het DVD-station en dan op Verkennen.
 5. Kopieer de map Acrobat van de DVD naar de map die u hebt gemaakt op uw bureaublad.

Start Windows XP of Vista in vereenvoudigde modus:

 1. Kies Start, typ msconfig in het vak Zoeken en druk dan op Enter.
 2. Klik op het tabblad Opstarten op Alles uitschakelen.
 3. Open het tabblad Services, schakel het selectievakje Alle Microsoft-services verbergen in en klik achtereenvolgens op Alles uitschakelen en OK.
 4. Klik in het dialoogvenster Systeemconfiguratie op OK en vervolgens op Opnieuw starten.
 5. Start het Acrobat-installatieprogramma "setup.exe" in de map Acrobat en volg de instructies op het scherm.

Opstartonderdelen en -services opnieuw inschakelen:

 1. Kies Start, typ msconfig in het vak Zoeken en druk dan op Enter.
 2. Selecteer op het tabblad Algemeen de optie Normaal opstarten, klik op OK en start de computer opnieuw op.

Problemen oplossen – gevorderd

Als u het probleem niet kunt oplossen aan de hand van de procedures in de vorige sectie, probeert u de volgende gevorderde procedures voor probleemoplossing.

Opmerking: Deze stappen maken ruimte op de harde schijf vrij en verwijderen beschadigde bestanden (permanente en tijdelijke) die het installatieprogramma moet maar niet kan overschrijven. Normaalgesproken verwijdert het installatieprogramma tijdelijke bestanden na het voltooien van een installatie. In geval van problemen worden tijdelijke bestanden niet verwijderd. Het installatieprogramma kan een fout geven bij de volgende keer dat u Acrobat probeert te installeren.

 1. Sluit alle toepassingen af.
 2. Acrobat deïnstalleren:
 3. Zoek naar en wis alle .tmp bestanden op uw computer.
 4. Verwijder de volgende items, indien aanwezig, uit de map Documents and Settings/[gebruikersprofiel]/Local Settings/Temp:
 • Mappen: _istmp[x].dir
 • Bestanden:

  _ins[x]._mp

  _inst32i.ex_

  _inz[x]._mp

  _isdel.exe

  _istmp[x].dir

  _setup.dll

  _setup.lib

  _wutl[x].dll

  ~ins[x].~mp

  waar [x] een willekeurig nummer is
7. Installeer Acrobat op een andere harde schijf.

Problemen met de harde schijf kunnen verhinderen dat Acrobat juist wordt geïnstalleerd. Door het installeren van Acrobat op een andere harde schijf kunt u verifiëren of de originele harde schijf de installatie verhindert.

8. Repareer en defragmenteer harde schijven en installeer vervolgens Acrobat.

Installatieproblemen kunnen optreden als harde schijven beschadigde sectoren of gefragmenteerde bestanden bevatten. Repareer en defragmenteer harde schijven door gebruik te maken van de hulpprogramma's Foutcontrole en Schijfdefragmentatie in Windows. Het is ook mogelijk om een schijfhulpprogramma van een derde partij te gebruiken, zoals Symantec Norton Utilities. Voer deze hulpprogramma's uit op elke harde schijf of partitie. Voor instructies wordt verwezen naar Windows Help of de documentatie die hoort bij het hulpprogramma.

Na het repareren en defragmenteren van harde schijven installeert u Acrobat in vereenvoudigde modus. (Voor instructies wordt verwezen naar taak 6 in "Problemen oplossen - basis.")

Opmerking: Zorg ervoor dat het schijfhulpprogramma alle gedetecteerde fouten repareert. Bij het defragmenteren van een schijf die fouten bevat, kunt u gegevens verliezen. Als de voorziening fouten detecteert die niet gerepareerd kunnen worden, neem dan contact op met de fabrikant van de computer voor hulp.

9. Controleer het systeem op virussen.

Systeemvirussen kunnen onstabiel gedrag veroorzaken en kunnen verhinderen dat Acrobat kan worden geïnstalleerd. Gebruik recente anti-virussoftware, zoals McAfee VirusScan, om uw systeem te controleren op virussen. Zorg ervoor dat u over de recentste virusdefinities beschikt voor de anti-virussoftware die u gebruikt. Hoewel virusinfecties eerder zeldzaam zijn, kunnen deze onstabiel systeemgedrag veroorzaken, inclusief systeemfouten. Het regelmatig uitvoeren van virusdetectiesoftware voorkomt dat virussen software op uw systeem beschadigen. Voor instructies wordt verwezen naar de documentatie van de anti-virussoftware.

10. Voer een aangepaste installatie van Acrobat-componenten uit.

Een individuele component kan ertoe leiden dat Acrobat onjuist geïnstalleerd wordt. Door het afzonderlijk installeren van de componenten kunt u de component isoleren die het probleem veroorzaakt.

Voor het uitvoeren van een aangepaste installatie van Acrobat-componenten:

 1. Start het Acrobat-installatieprogramma.
 2. Klik op Volgende in het dialoogvenster Adobe Acrobat 9 Setup.
 3. Volg de instructies op het scherm voor het lezen van de inleiding, het selecteren van een taal en het accepteren van de licentieovereenkomst.
 4. Voer uw naam, uw organisatie (optioneel) en het serienummer in voor uw kopie van het programma. Klik op Volgende.
 5. Klik op Volgende in het dialoogvenster Installatie- en Integratie-informatie voor PDFMaker.
 6. Selecteer een Aangepaste installatie en klik dan op Volgende.
 7. Klik op Volgende in het dialoogvenster Cachen van het installatieprogramma.
 8. Hef de selectie van alle componenten op zodat enkel de kernfuncties van Acrobat worden geïnstalleerd en klik dan op Volgende.
 9. Start na de installatie van de kernfuncties het Acrobat-installatieprogramma en selecteer Wijzigen. Selecteer dan een gewenste component.
 10. Klik op Bijwerken voor het starten van de installatie van het component en klik op Voltooien voor het vervolledigen van de installatie.
 11. Herhaal stappen 9-11 voor het installeren van elke resterend component.

Problemen oplossen – expert

Als de taken in de vorige sectie het probleem niet hebben opgelost, dan kan er hardware zijn die conflicteert met Acrobat. Probeer Acrobat te installeren op een andere computer om te bepalen of het probleem uniek is voor uw computer. Als het probleem uniek is voor uw computer, neem dan contact op met de fabrikant van de computer. Als het probleem optreedt op meerdere computers, neem dan contact op met de technische ondersteuning van Adobe voor een nieuwe DVD.

Nog hulp nodig?

1. Bezoek de forums.

Kijk of andere gebruikers vergelijkbare installatieproblemen ondervinden door naar de user-to-user forums te gaan op http://www.adobe.com/support/forums/main.html of het Deployment & Installation forum op AcrobatUsers.com. Probeer uw probleem te plaatsen op de forums voor interactieve probleemoplossing. Vermeld bij het plaatsen op forums uw besturingssysteem en het versienummer van uw product.

2. Neem contact op met de technische ondersteuning van Adobe

U kunt contact opnemen met een specialist van de klantenservice als de knop Nu chatten rechtsboven wordt weergegeven of gebruik maken van andere ondersteuningsbronnen.  Houd het serienummer bij de hand. Als u het serienummer niet kunt vinden, zie Een serienummer van een product vinden (tn_15290).