Dit document bevat bekende problemen en tips voor het oplossen van problemen die niet in de documentatie van Acrobat en Reader worden besproken.  Adobe heeft de volgende problemen geïdentificeerd toen Acrobat X en Reader X werden uitgebracht. Problemen die sinds de release zijn opgetreden, worden in aparte TechNotes of releaseopmerkingen behandeld. Als een update een probleem verhelpt, wordt het versienummer vermeld. Fouten die zijn gekoppeld aan een probleem in dit document worden tussen haakjes [] weergegeven.

Zie Reader-ondersteuning of Acrobat-ondersteuning voor de nieuwste informatie en meer bekende problemen.

Systeemvereisten

Controleer of uw systeem voldoet aan de minimumsysteemvereisten voor uw product:

Voor Windows Server 2003 SP2 en Windows XP SP2 (64-bits) is Microsoft Hot Fix KB930627 vereist. Zie support.microsoft.com/kb/930627.

Problemen opsporen

Zoeken/navigeren in dit document

Dit document is uitzonderlijk lang omdat het een uitgebreide lijst is voor twee producten. Gebruik de zoekfunctie van uw webbrowser om een probleem in dit document snel te vinden.

 1. Druk op:

  Windows: Ctrl + F

  Mac OS
  : Command + F

   


 2. Typ vervolgens uw probleem in het zoekvak van de browser. De locatie van dit zoekvak hangt af van uw browser. Het wordt meestal onder aan het venster of onder de menubalk of het menulint boven aan het venster weergegeven.   Microsoft Internet Explorer:  Dialoogvenster zoeken in Internet Explorer 9

  Mozilla Firefox:  Dialoogvenster Zoeken in Mozilla Firefox

  Apple Safari:
   


  Dialoogvenster Zoeken in Apple Safari

  Google Chrome:
   


  Dialoogvenster Zoeken in Google Chrome

Zoeken naar andere TechNotes

Veel problemen worden behandeld in aparte TechNotes. Ga als volgt te werk om te zoeken naar andere problemen en stappen voor probleemoplossing:

 1. Typ het probleem of foutbericht in het zoekvak.

  Typ uw probleem of foutbericht

 2. Klik op het pictogram Zoeken. 
  Pictogram Zoeken

Bekende problemen op Windows 

Installatie/Licenties

 • Acrobat en Reader worden niet goed geïnstalleerd als het doelpad tekens van twee bytes of speciale tekens bevatten. Het probleem doet zich alleen voor wanneer u installeert op een pad dat in een andere codetabel is dan de host-OS. [2730985, 2714530]
 • Fout 1406 in webinstallatieprogramma Reader: dit probleem treedt op wanneer een viruscontroleprogramma, zoals McAfee, wordt geïnstalleerd met een maximale bescherming. Dit kan zich zelfs voordoen in andere onbekende scenario's. (Dit wordt alleen geleverd met de registratie van VC runtime-bibliotheken in de GAC-assembly-cache.) Er is al een soortgelijk artikel gepubliceerd in de Adobe Knowledgebase op http://kb2.adobe.com/cps/329/329137.html [2640298]
 • Acrobat X en Reader X kunnen alleen verbinding maken met LiveCycle ES2 SP1 en latere serviceversies. [2514825]
 • Het dialoogvenster Bestanden in gebruik wordt niet weergegeven wanneer u Help > Acrobat-installatie repareren kiest. Dit probleem doet zich voor wanneer een andere gebruiker een PDF (met Acrobat) tegelijk via Citrix bekijkt. Dit probleem doet zich ook voor in de WTS-omgeving waar een gebruiker de toepassing zelfs kan verwijderen terwijl een andere gebruiker deze gebruikt. Tussenoplossing: de beheerder kan repareren voor standaardgebruikers uitschakelen door de sleutel DISABLE_REPAIR in het register [2655803] te maken
 • Als Acrobat X is geïnstalleerd met CS3 en als CS3 opnieuw is geïnstalleerd of gerepareerd, wordt Acrobat 8 opnieuw geïnstalleerd met Acrobat X. Wanneer u een zelfstandige Acrobat 8 over een zelfstandige Acrobat X probeert te installeren, wordt een bericht weergegeven dat er al een meer geavanceerd product is geïnstalleerd.  [2672869]
 • Nadat Acrobat 10.0.1 is geïnstalleerd met behulp van een AIP (Admin Install Point), kan de 10.1-patch niet over de 10.0.1-installatie worden geïnstalleerd. Het volgende bericht wordt weergegeven: "De upgrade kan niet worden geïnstalleerd door de Windows Installer-service omdat het programma waarvoor een upgrade moet worden uitgevoerd, ontbreekt of de upgrade is voor een andere versie van het programma bedoeld. Controleer of het programma waarvoor de upgrade moet worden uitgevoerd op uw computer staat en of u de juiste upgrade hebt." TechNote cpsid_88814 [2818745]
 • (Vista 64-bits) Acrobat kan niet worden gestart en geeft de volgende foutmelding weer: "De toepassing kan niet worden gestart omdat de zij-aan-zij-configuratie onjuist is. Zie het gebeurtenislogboek van de toepassing voor meer informatie." Als tijdelijke oplossing kunt u de computer opnieuw opstarten. [2743784] 
 • Wanneer u in Acrobat X en later Help > Acrobat-installatie repareren kiest, wordt de deactivering van Acrobat afgebroken die door de installatie van AcrobatVolumeLicensingNoActivation.msi wordt geforceerd. [2678369]

Bijwerken

 • De invoer van het updateprogramma in Voorkeuren verdwijnt als het icheck-register (onder HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Adobe\Adobe ARM\1.0\ARM) handmatig wordt gewijzigd. Als het icheck-register handmatig wordt gewijzigd, verdwijnt de invoer van het updateprogramma bij de volgende start en verschijnt deze opnieuw bij de daaropvolgende start. [2399623]
 • {Verholpen in 10.1} Acrobat of Reader kan vastlopen of stoppen met werken als u een van de toepassingen start terwijl updates worden geïnstalleerd. [2386548, 2392307, 2586729]
 • Fout 1310 of 1321 wordt weergegeven wanneer u een patch probeert uit te voeren voor Acrobat of Reader (Help > Controleren op updates of dubbelklik rechtstreeks op de patch). In de logboeken van de procesmonitor wordt aangegeven dat CrashPlan een back-up van de bestanden maakt, terwijl Acrobat of Reader een patch uitvoert voor de bestanden. Als tijdelijke oplossing kunt u de update van het product uitstellen totdat CrashPlan een back-up van de bestanden heeft gemaakt. [2815059]

Reader verwijderen

 • Wanneer u in Vista de Reader verwijdert, wordt de uitgever als 'Onbekend' weergegeven, terwijl 'Adobe Systems' wordt verwacht. [2262779]

Toegankelijkheid 

 • Als u een schermlezer hebt die actief is tijdens de installatie van Acrobat X, wordt de aandacht niet getrokken naar knoppen in het veld voor het accepteren van de eindgebruikersovereenkomst. U moet enkele keren op Tab of Shift+Tab drukken om de cursor naar de knoppen voor het accepteren van de eindgebruikersovereenkomst te verplaatsen. In Adobe Reader doet dit probleem zich niet; knop voor het weigeren wordt onmiddellijk voorgesteld aan de gebruiker. [2704224] 
 • JAWS 10 kan niet correct Windows+punt, Windows+komma, Windows+omhoog en Windows+omlaag lezen in een tabel. De oplossing is het uitschakelen van de optie Modus Automatisch formulier. De optie Modus Automatisch formulier inschakelen is de standaardinstelling. Wanneer de modus Automatisch formulier is ingeschakeld, drukt u op de ESC-toets en drukt u vervolgens op de toetsen Windows + punt om de inhoud van de huidige kolom te lezen. Wanneer de modus Automatisch formulier is uitgeschakeld, drukt u op de Enter-toets en voert u daarna de waarde in. [2384139] 
 • Wanneer u de functie Volledige controle toegankelijkheid uitvoert op een op XFA gebaseerde PDF, treedt de volgende fout op: “Er ontbreekt een taalspecificatie in alle tekst van dit document". Om door de Volledige controle toegankelijkheid te geraken, vereist de PDF een taal (een label /Lang). [2605924]
 • {Verholpen in 10.1.1} (Reader) Er wordt een toepassingsfout weergegeven wanneer Reader in de beschermde modus wordt gestart op een Windows 7-computer waarop Spraakherkenning actief is. Als tijdelijke oplossing kunt u de beschermde modus uitschakelen. (Bewerken > Voorkeuren > Algemeen aan de linkerkant. Hef de selectie van de optie Beschermde modus inschakelen bij opstarten op.) [2809569]
 • (Reader) JAWS kan een PDF die in een browser is geopend, niet lezen wanneer Reader in de beschermde modus is gestart op een computer met Vista. De tijdelijke oplossing is om de beschermde modus uit te schakelen [2747010].
 • (Reader) JAWS kan een PDF in Mozilla Firefox 4 niet lezen wanneer Reader in de beschermde modus is gestart. Als tijdelijke oplossing kunt u een eerdere versie van Firefox gebruiken. [2866957]

Opmerkingen en aantekeningen

 • Gelokaliseerde aantekeningnamen worden niet volledig weergegeven in de PDF-zoekresultaten voor Japans. Alleen de laatste drie tekens worden weergegeven en het is niet mogelijk het type opmerking vast te stellen. U zult bijvoorbeeld "eer test" zien waar dit in het Nederlands "Markeer test" zou zijn. De tussenoplossing is het beheren van het aantal "pre"- en "post"-contextuele woorden in het register van Windows. [2712837]  
 • Wanneer u in een PDF met talrijke opmerkingen (500 of meer) Shift+A gebruikt om alle opmerkingen in de opmerkingenlijst te selecteren, zal Acrobat of Reader vastlopen. OPMERKING: CTRL-snelkoppelingen werken niet in de opmerkingenlijst. Het is dus evenmin mogelijk CTRL+A te gebruiken om alle opmerkingen te selecteren. [1700615]

Catalogus

 • De functie Catalogus kan geen mappen indexeren die Unicode-tekens van 1 byte bevatten en een mapnaamlengte van minder dan acht tekens hebben. Opmerking: de zoekactie kan evenmin de index toevoegen die in deze mappen wordt bijgehouden. [1886694]

Citrix

 • De Program Neighborhood-client wordt niet ondersteund. [2867547]
 • De App Streaming-configuratie van XenApp 5 en 6 wordt niet ondersteund. [2810983]
 • Het dialoogvenster FileInUse wordt niet weergegeven wanneer u Help > Acrobat-installatie repareren selecteert, wanneer een andere gebruiker met Acrobat via Citrix een PDF bekijkt. Dit probleem doet zich ook voor in de WTS-omgeving waar een gebruiker de toepassing zelfs kan verwijderen terwijl een andere gebruiker deze gebruikt. Gebruikers met standaardtoegangsrechten mogen de toepassing niet kunnen verwijderen wanneer deze in gebruik is. Als tijdelijke oplossing kan een beheerder de reparatiefunctie voor standaardgebruikers uitschakelen door de sleutel DISABLE_REPAIR aan het register toe te voegen. [ 2655803, 2650392]

Browsers (Internet Explorer, Firefox, Safari, Chrome)

 • Internet Explorer 7: in een gedeelde review reageert Internet Explorer 7 niet meer en wordt het dialoogvenster Opmerkingen publiceren/verwijderen niet weergegeven. Dit gebeurt wanneer u opmerkingen toevoegt en vervolgens naar een andere URL navigeert zonder de opmerkingen te publiceren. Als tijdelijke oplossing kunt u de opmerkingen publiceren en de gedeelde review sluiten voordat u een andere URL opent.  [2741044]
 • Internet Explorer 9: afhankelijk van de systeemsnelheid geeft Internet Explorer 9 soms een waarschuwing weer waarin gevraagd wordt de Adobe PDF-invoegtoepassingen uit te schakelen om het surfen te versnellen. [2856456]
 • Internet Explorer: de functie Zoekresultaten opslaan kan niet worden uitgevoerd wanneer Internet Explorer in de beschermde modus wordt uitgevoerd. Het dialoogvenster Opslaan als wordt weergegeven, maar Acrobat kan de PDF niet openen wanneer deze op het bureaublad is opgeslagen. [2708961]
 • Internet Explorer: wanneer Internet Explorer in de beschermde modus wordt uitgevoerd, worden de standaardinstellingen van de fabrikant of implementeur gebruikt, in plaats van de printerinstellingen van de gebruiker. Dit doet zich voor bij IE7/IE8 met Acrobat/Reader 9.x of IE7 met Acrobat/Reader 10.x. Als tijdelijke oplossing kunt u de beschermde modus van Internet Explorer uitschakelen, of een upgrade uitvoeren naar IE8. [2874948]
 • Internet Explorer: de pagina's worden zwart weergegeven wanneer u een PDF met bladwijzers opent in de browser. Klik op een of twee bladwijzers en vervolgens op Opnieuw laden. Dit gedrag doet zich veel voor in Safari (32 of 64 bits) op MAC OS, en soms in Internet Explorer op Windows. [2840208]
 • Internet Explorer/Firefox: (Windows 7/Reader) wanneer u een PDF opent in Internet Explorer of Firefox, werken sommige functies niet als de weergave-instelling is ingesteld op Groter - 150%. (U wijzigt deze instelling via Configuratiescherm > Vormgeving aan persoonlijke voorkeur aanpassen > Weergave > Tekst en andere items groter of kleiner maken.) Er gebeurt bijvoorbeeld niets wanneer u op een werkbalk, navigatieknop of knop op de semitransparante zwevende werkbalk onder aan de pagina klikt. Als tijdelijke oplossing moet u de beschermde modus uitschakelen of de weergave-instellingen wijzigen in Middelgroot - 125% of Kleiner - 100% (standaard). [2811420]
 • Firefox: werkt niet meer in de volgende workflow wanneer Microsoft Office en Acrobat 10.1 worden geïnstalleerd. 1) Start Firefox en sleep een PDF in het Firefox-venster om deze te openen. 2) Klik op de knop Acrobat-werkbalk weergeven op de semitransparante zwevende werkbalk onder aan de pagina. 3) Klik op de taakbalk Opmerking rechtsboven in de PDF. 4) Klik op de knop Opties in het venster Lijst met opmerkingen en selecteer Exporteren naar Word. 5) Wanneer het dialoogvenster Wijzigingen opslaan voor exporteren wordt weergegeven, klikt u op Opslaan. Firefox loopt vast. [2847787]
 • Firefox: in Firefox 4 wordt een lege pagina weergegeven wanneer Acrobat in een aangepast pad met dubbele byte wordt geïnstalleerd. [2832730, 2714530, 2837121] 
 • Google Chrome: houdt geen rekening met de standaard PDF-eigenaar op venster- of tabniveau. Als een PDF in Chrome is geopend met een niet-eigenaar en een andere PDF in een nieuw venster of op een nieuw tabblad wordt geopend, wordt de PDF geopend met de niet-eigenaar. Laten we bijvoorbeeld veronderstellen dat Acrobat 9 is geïnstalleerd op een systeem en de gebruiker vervolgens Reader X installeert en de eigendom aan Reader X geeft tijdens het installeren. De gebruiker opent een PDF in Chrome en start vervolgens Reader X om de eigenaar in Acrobat 9 te wijzigen. Als de gebruiker een nieuw Chrome-venster opent en vervolgens een PDF opent, wordt de PDF geopend in Reader X. De tussenoplossing is het opnieuw opstarten van Chrome. [2694988]
 • HTTPS: {VERHOLPEN in 10.1.3} (Treedt op na update van Acrobat/Reader 10.1.2) PDF wordt niet weergegeven wanneer het op een beveiligde site staat. Een tussenoplossing is om de pagina te vernieuwen (F5). 

Firefox

 • Acrobat crasht wanneer een webpagina wordt geconverteerd vanaf Firefox 3.5.5. {Het probleem werd opgelost in Firefox 3.5.6}. [2493712] 
 • U kunt geen PDF weergeven in Firefox wanneer zowel Reader 8 als Acrobat X Pro zijn geïnstalleerd. Dit probleem heeft zich voorgedaan wanneer Firefox de laatste keer werd geïnstalleerd. De tussenoplossing is het repareren van ACrobat X (Help Acrobat-installatie repareren).  [1765498] 

Samenwerking – controle op basis van e-mail

Het dialoogvenster voor het samenvoegen verschijnt voordat het dialoogvenster voor de Flash-multimedia wordt weergegeven. De initiatiefnemer kan de opmerkingen niet samenvoegen in de originele PDF. Dit probleem kan zich voordoen met op e-mails gebaseerde controles als de originele PDF multimedia-inhoud bevat. Dit is een standaard scenario:

 1. Open een PDF met multimedia, voeg een plaknotitie toe en sla de PDF op.
 2. Selecteer Opmerkingen > Bijvoegen voor e-mailcontrole en stuur de PDF via e-mail.
 3. De recensent opent de PDF en selecteert Extra > Opmerking & opmaak > Lijn en voegt een lijn toe aan het document.
 4. De recensent klikt op de knop Opmerkingen verzenden om terug te keren naar de opmerkingen.
 5. De initiatiefnemer dubbelklikt op de PDF die bij de e-mail van de recensent is gevoegd.
 6. Klik op Ja wanneer het dialoogvenster voor het samenvoegen van opmerkingen verschijnt.

Het multimediadialoogvenster verschijnt en het foutbericht over de actieve taak wordt erbovenop weergegeven. Wanneer u op OK klikt, verschijnt het bericht dat het controledocument niet kan worden gevonden. [1918612]

Samenwerking – gedeelde controle

 • Wanneer de reviewer van een gedeelde review een opmerking toevoegt en indient, kan de initiator van de review de opmerking niet zien op de juiste locatie. In plaats daarvan verschijnt de opmerking onderaan links, achter de PDF. [2734285] 
 • Een bestand kan slechts eenmaal voor gedeelde controle worden verzonden. [1779748] 
 • {VERHOLPEN in 10.1} Het starten van een gedeelde controle mislukt wanneer de PDF wordt geopend vanaf een netwerklocatie. Deze controle mislukt ook wanneer het controlebestand wordt gemaakt op dezelfde gedeelde locatie waar het bestand oorspronkelijk wordt bewaard met Opgeslagen profiel. Een foutbericht verschijnt: "De opslaglocatie van de opmerkingen mag niet dezelfde zijn als de locatie van het document. Kies een andere locatie voor de opslagplaats van uw opmerkingen." Een tussenoplossing is het starten van een gedeelde controle door de optie Interne server te selecteren en vervolgens alle details van de netwerklocatie in te voeren. [2737699]
 • Internet Explorer 7 reageert niet meer en het dialoogvenster Opmerkingen publiceren/verwijderen wordt niet weergegeven. Dit gebeurt wanneer u opmerkingen toevoegt en vervolgens naar een andere URL navigeert zonder de opmerkingen te publiceren. Als tijdelijke oplossing kunt u de opmerkingen publiceren en de gedeelde review sluiten voordat u een andere URL opent. [2741044] 

Samenwerking - Controle via browser

 • De documentberichtenbalk (DMB) verschijnt niet nadat de gebruiker van de offline- naar de online-modus is geschakeld. Het vernieuwen van de browser helpt niet. Het probleem doet zich voor op Windows 2008 Server en Windows Server 2003. [2664477]

Live samenwerken (Reader)

 • Live samenwerken maakt doorlopend verbinding met Reader en verbreekt deze continu in de beschermde modus. Als tijdelijke oplossing kunt u de beschermde modus uitschakelen. (Bewerken > Voorkeuren > Algemeen aan de linkerkant. Hef de selectie van de optie Beschermde modus inschakelen bij opstarten op.) Schakel de beschermde modus vervolgens opnieuw in wanneer u uw taak hebt voltooid. [2738036, 2635536]

Bestanden combineren

 • U kunt geen bestanden combineren als zowel Acrobat als Reader zijn geïnstalleerd en er ook een PDF open is in Reader (of als Reader op de achtergrond wordt uitgevoerd). Als u met de rechtermuisknop op een bestand met een ondersteunde indeling klikt en in Acrobat de optie Ondersteunde bestanden combineren kiest, wordt het dialoogvenster Bestanden combineren niet geopend. U krijgt hetzelfde resultaat als u kiest voor Uitvoeren en acrobat invoert./nDe tussenoplossing is het gebruik van de opdracht Uitvoeren om Acrobat te starten. Klik vervolgens in de werkbalk op de knop Maken en selecteer Bestanden combineren in één PDF. [2605772]  
 • Het slepen of neerzetten van een e-mailmap van Outlook naar het dialoogvenster Bestanden combineren mislukt wanneer de e-mailaccount van Outlook is ingesteld op Japans. De e-mailaccount van Outlook heeft altijd Japanse tekens in het mappad. Voorbeeld: Outlook:\\???????%20-%20gitaar%20\aaaaa, waar ??????? zijn schijnbaar Japanse tekens en worden omgezet in afvaltekens. Vanwege de afvaltekens zal het slepen van een e-mailmap naar het dialoogvenster Bestanden combineren mislukken. [2618079] 
 • De functie Bestanden combineren start niet vanaf het venster Aan de slag wanneer u een Microsoft Office 2007-bestand op Windows XP (Service Pack 3) gebruikt. Start Acrobat X en klik op Bestanden combineren in PDF vanaf het venster Aan de slag. Voeg vervolgens een docx-bestand toe. Selecteer het bestand en klik op de knop Pagina's kiezen. Deze fout verschijnt: "Word kan de converter niet starten: mswrd632.wpc. Na een tijdje verschijnt het dialoogvenster Waarschuwing server bezet. De tussenoplossing op een Windows 32-bits machine is het verwijderen van dit registergegeven: HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Shared Tools\Text Converters\Import\MSWord6.wpc. [2713003]    

Formulieren – Distribueren

 • Er treedt een probleem op tijdens de formulierdistributie als de beveiligde weergave is ingesteld op Alle bestanden (Bewerken > Voorkeuren > Beveiliging (uitgebreid) > Uitgebreide beveiliging inschakelen). Als u een bestand kiest dat geen formuliervelden bevat, vraagt de wizard of u de formuliervelden automatisch wilt detecteren. Als u op Ja klikt, stopt het proces en wordt er geen informatie weergegeven. [2849144]

PDF maken

 • Adobe PDF Printer biedt geen ondersteuning voor "Geavanceerde afdrukfuncties inschakelen". Schakel "Geavanceerde afdrukfuncties inschakelen" uit zodat Adobe PDF Printer correct werkt.[2633953]
 • Sommige tekens in een tekstvak gaan verloren wanneer het tekstvak naar PDF wordt geconverteerd. Dit probleem kan zich voordoen op een Japans Vista 32-bits systeem. Als tijdelijke oplossing kunt u het tekstvak breder maken vóór het converteren. [1625896]
 • Adobe PDF Printer maakt geen PDF/A-compatibel bestand op basis van Access-objecten.De volgende fout wordt weergegeven: "Schrifttekens ontbreken in ingesloten lettertype." [2431563, 1780417]
 • Kan PowerPoint en webpagina niet afdrukken naar een PDF op Windows XP 64-bits.Dit probleem treedt alleen op bij Windows XP 64-bits SP2. Het probleem wordt gereproduceerd met Internet Explorer 7, Internet Explorer 8 en PowerPoint 2003 en in Excel 2003, Word 2003 en Office 2007.Het bericht "De printeropdracht is ongeldig." verschijnt wanneer u wilt afdrukken van Word 2003 naar PDF, maar de PDF kan wel worden gemaakt. Als tijdelijke oplossing kunt u de nieuwste Windows-updates op XP SP2 64-bits installeren. Dan werkt het afdrukken naar Adobe PDF van PowerPoint 2003, Word 2003 en IE 8.0 zoals verwacht. [2619079]
 • 64-bits Windows 2003 R2-server, Excel 2003/2007 PDFMaker en Adobe PDF-printer geven de volgende fout weer:
  'Uw bestand kan niet worden afgedrukt vanwege een fout op Adobe PDF op Ne00.' {De hotfix van Microsoft corrigeert het probleem}. [2609554]
 • Wanneer u een Excel-werkmap afdrukt naar Adobe PDF Printer en het volledige werkblad selecteert voor het afdrukken op meerdere actieve vellen, treedt een probleem op. U wordt meerdere keren gevraagd naar de naam van de doel-PDF en er worden meerdere PDF's gemaakt in plaats van één exemplaar.De tussenoplossing is het gebruik van Excel PDFMaker. [2513126]
 • Als u meer dan één werkblad in Excel selecteert en vervolgens Bestand > Afdrukken > Adobe PDF kiest, verschijnt de fout "De afdrukopdracht is ongeldig". Als er slechts één tabblad is geselecteerd, wordt de pagina correct afgedrukt. Dit probleem doet zich voor op 64-bits Windows 2003 wanneer Office 2007 wordt gebruikt.Het probleem doet zich niet voor op 32-bits systemen met dezelfde configuratie. {De hotfix van Microsoft corrigeert het probleem}. Het probleem treedt op door een fout in GDI. [2609751] 
 • Excel 2003/2002: Adobe PDF Printer maakt een blanco pagina wanneer een geselecteerde grafiek wordt afgedrukt terwijl de afdrukkwaliteit is ingesteld op 3600+ dpi.  [2401800]

PDF-portfolio's

 • Reader toont afvaltekens wanneer u HTML's met webinhoud weergeeft wanneer de URL omleidt naar een PDF die op de webserver is geplaatst. [2711118]
 • Wanneer een PDF-portfolio in Acrobat 9 wordt gemaakt en vervolgens in Acrobat X wodt geopend, zijn de miniaturen voor beveiligde PDF's kleiner dan verwacht. [2723975]
 • Voorbeelden kunnen soms wazig zijn in Acrobat of Reader. Als tijdelijke oplossing kunt u de beschermde modus (Reader) of beveiligde weergave (Acrobat) uitschakelen. [2835361]

Lotus Notes PDFMaker

 • Als McAfee Antivirus is geïnstalleerd voordat u Acrobat installeert (en de McAfee-invoegtoepassing in Lotus Notes staat), wordt de Acrobat PDFMaker-werkbalk niet geïnstalleerd in Lotus Notes. Dit probleem treedt op bij combinaties van McAfee- en Lotus Notes-versies waar McAfee AntiVirus wordt geïnstalleerd (ondersteund) in Lotus Notes. Bijvoorbeeld: McAfee VirusScan 8.0i met Lotus Notes 6.0.x, McAfee VirusScan 8.5i met alle Lotus Notes-versies (zelfs met Lotus Notes 7.0.x).De opdrachten van het Acrobat-menu verschijnen correct in Lotus Notes. Alleen de werkbalk van Acrobat PDFMaker kan niet worden geïnstalleerd. [1374378] 
 • Een conversie van Lotus Notes naar PDF mislukt als PDFLibPI.ppi ontbreekt in de map "...\Acrobat 9.0\PDFMaker\pdfplug_ins\". [1884332]
 • Alle HTML-opmaakelementen in de e-mail, zoals het tekstveld, de selectievakjes, de keuzerondjes, het vervolgkeuzemenu, enz., gaan verloren in de gemaakte PDF. [1884359]
 • (Lotus Notes 7/8.5) Wanneer Acrobat zich in de beveiligde weergave bevindt, worden PDF-bijlagen niet geopend bij gebruik van Lotus Notes. [2837673] 

Office PDFMaker

 • De Office Starter Edition bevat versies van Word en Excel met beperkte functionaliteit. PDFMaker wordt niet geladen in deze versies van Word of Excel, en er zijn geen opties beschikbaar om naar Adobe PDF te converteren. [2767226] 
 • (Windows Vista met Office 2010 64-bits) Als u met de rechtermuisknop op een Office-document klikt en Converteren naar Adobe PDF en E-mail kiest, wordt de PDF gemaakt. Het venster voor het maken van een nieuw bericht wordt echter niet geopend. [2870975]
 • (Windows Vista en Server 2008 met Office 2010 64-bits) Wanneer u Acrobat 10.1 installeert, zijn de PDFMaker-functies niet actief en kunnen deze ook niet worden ingeschakeld. U moet de Acrobat-installatie repareren (via Help > Acrobat-installatie repareren) om dit probleem op te lossen. [2838036, 2837792]

Word PDFMaker

 • PDFMaker schakelt de Golder Macro in MS Word 2007 uit na het maken van de PDF. Als dit gedrag niet gewenst is, kunt u als tussenoplossing verhinderen dat PDFMaker de macro uitschakelt. Stel de onderstaande registeringang op 0 in:
  HKEY_CURRENT_USER\Software\Adobe\Acrobat\PDFMaker\10.0\Word\Settings\DisableMacro
  Door het uitschakelen van de macro kunt u echter voorkomen dat PDFMaker alle macro's uitschakelt waardoor een beveiligingsrisico zou kunnen ontstaan. [2504216, 2324017, 1444894]
 • De inbinding rechts verschijnt niet in de PDF (Acrobat > Adobe PDF maken > Voorkeuren en klik daarna op Geavanceerde instellingen. [2657332] 

Outlook PDFMaker

Als Outlook online is met Exchange (Exchange-modus UIT in cache), kan PDFMaker slechts 249 e-mails converteren via de selectie. Alle e-mails daarna worden overgeslagen met de status "Kan beveiligd bericht niet openen."

 • U kunt berichten in Outlook openen in dezelfde sessie waar de PDFMaker-conversie via selectie is mislukt.
 • De mapconversie werkt goed. PDFMaker converteert 10.000 e-mails met succes in een online map op een exchange-server.
 • Getest voor Outlook 2007, Outlook 2003 en Outlook XP. Hetzelfde gedrag, ongeacht de versie van Outlook.

  PDFMaker moet in staat zijn tot 1000 e-mails te converteren via selectie met Exchange-modus in cache UIT. [1662502]

PDF's openen (Reader)

 • Een PDF kan niet worden geopend vanaf een virtuele schijf of Humyo SmartDrive (Trend Micro SafeSync).
 • Een PDF kan niet worden geopend met een willekeurige methode voor het openen van bestanden.
 • De fout Toegang geweigerd wordt weergegeven.
 • Een PDF wordt niet juist geopend in Internet Explorer 7 en er wordt een grijs browservenster weergegeven. (Een PDF wordt goed geopend in Mozilla 9 en Firefox 3.6.)

Zie forums.adobe.com/thread/801226 voor meer informatie. Als tijdelijke oplossing kunt u de beschermde modus uitschakelen. (Bewerken > Voorkeuren > Algemeen aan de linkerkant. Hef de selectie van de optie Beschermde modus inschakelen bij opstarten op.) Schakel de beschermde modus vervolgens opnieuw in wanneer u uw taak hebt voltooid. [2825258]

WMV-bestanden (Reader)

 • (Windows XP) WMV-bestanden worden niet afgespeeld in een PDF, zelfs nadat u een optie voor toestaan kiest. (Deze opties worden weergegeven in de gele documentberichtbalk boven aan het venster.) Als tijdelijke oplossing kunt u de beschermde modus uitschakelen. (Bewerken > Voorkeuren > Algemeen aan de linkerkant. Hef de selectie van de optie Beschermde modus inschakelen bij opstarten op.) Schakel de beschermde modus vervolgens opnieuw in wanneer u uw taak hebt voltooid. [2632621] 

Smartcards (Reader)

Antivirussoftware (Reader)

Voorkeuren (Reader)

 • Wanneer Reader wordt gestart in de compatibiliteitsmodus van Windows Server 2003 (Service Pack 1), krijgt u de volgende fout wanneer u Voorkeuren (Bewerken > Voorkeuren) opent: "In dit dialoogvenster worden voorkeuren ingesteld. Het kan niet worden weergegeven wanneer er een ander PDF-document wordt getoond waarmee ook voorkeuren kunnen worden ingesteld. Sluit dit dialoogvenster en probeer het opnieuw". Als tijdelijke oplossing kunt u de beschermde modus uitschakelen. (Bewerken > Voorkeuren > Algemeen aan de linkerkant. Hef de selectie van de optie Beschermde modus inschakelen bij opstarten op.) Schakel de beschermde modus vervolgens opnieuw in wanneer u uw taak hebt voltooid. [2770053]

Beschermde modus – Reader

Invoegtoepassingen van derden

 • Wanneer u een invoegtoepassing van een derde partij installeert, wordt het bericht Toepassing sluiten: AcroRd32.exe weergegeven, zelfs wanneer alleen Acrobat op het systeem is geïnstalleerd. Deze invoegtoepassing kan het probleem verhelpen door te achterhalen welke opdrachtregel gebruikt is om het Reader-proces te maken. [2873298] 

Flash Player en 64-bits versie van Office

 • Als u uitgebreide media-inhoud in 64-bits Office-documenten/-presentaties wilt insluiten, moet u een 64-bits versie van Flash Player voor Internet Explorer installeren. Op dit moment bevindt de Adobe 64-bits Flash Player zich in de bètafase. U kunt een voorbeeldversie van Flash Player downloaden met de codenaam 'Square' via Adobe Labs op labs.adobe.com/downloads/flashplayer10_square.html.Opmerking: het bètaprogramma biedt geen ondersteuning voor automatische updates. Controleer de beschikbaarheid van de 64-bits Adobe Flash Player en installeer deze. [2849696] 

Uitgebreide beveiliging

 • Er verschijnt een HTTP 404-serverfout in LiveCycle / LiveCycle ES / ES2 Workspace. Deze fout doet zich voor wanneer een PDF met een WSDL-oproep (Web Service Definition Language) wordt geopend en de doelserver zich niet in de lijst Voorkeurslocaties Reader in Verbeterde beveiligingsvoorkeuren bevindt. Wanneer u de server aan de lijst Voorkeurslocaties toevoegt door bovenaan in het Reader-document op de gele balk te klikken, verschijnt er een foutbericht. De tussenoplossing is terugkeren naar de lijst met workflowformulieren in de gebruikersinterface en het opnieuw openen van het formulier. Het formulier opent zonder gele balk omdat de server wordt toegevoegd aan de voorkeurslijst. [2631101]   
 • Wanneer u een bestand opent dat een Japans lettertype nodig heeft, toont Reader een andere waarschuwing wanneer Verbeterde beveiliging is ingeschakeld dan wanneer deze optie is uitgeschakeld. De tussenoplossing is het installeren van de laatste versie van het Japanse taalondersteuningspakket. [2713868]

Adobe Digital Editions

 • {Verholpen in 10.1} U kunt Adobe Digital Editions niet starten via Help > Digitale edities in Acrobat of Reader. Als tussenoplossing kunt u Adobe Digital Editions installeren via http://www.adobe.com/products/digitaleditions/?source=acromenu. Start het programma vervolgens vanaf het besturingssysteem.  [2737169]

PDF-eigendom

 • De geselecteerde standaard PDF-handler voor Reader X kan Acrobat 8 niet identificeren en vermelden in Adobe-producten die worden geïnstalleerd om als standaard handler te worden geselecteerd. [2687788]
 • De geselecteerde standaard PDF-handler kan de eigendom voor PDX-bestanden niet wijzigen. Alleen PDF-bestanden worden ondersteund. [2693724]
 • Het verwijderen van Reader X verbreekt de PDF-eigendom voor de Adobe PDF-previewhandler wanneer zowel Acrobat 9 als Reader X op het systeem zijn geïnstalleerd. Reader X heeft de eigendom voordat deze wordt verwijderd.De velden zijn leeg, ook wanneer de PDF-eigenschappen worden weergegeven door met de rechtermuisknop op het bestand te klikken en Eigenschappen > PDF te selecteren.Gebruik Help > Repareren om de eigendom terug te geven aan Acrobat 9. [2726364] 

Adobe PDF-printer

 • Wanneer u een bestand naar PDF converteert met de Adobe PDF-printer in het dialoogvenster Printer, wordt de conversie gesloten en verschijnt het volgende bericht: "Leesfout van het bestand met Adobe PDF-instellingen in C\Documents and Settings\All Users\Application Data\Adobe\Adobe PDF\Settings\Standard.joboptions..." Als tijdelijke oplossing kunt u ervoor zorgen dat het decimaalteken voor regionale opties een punt is. 1) Dubbelklik in het Configuratiescherm op Landinstellingen. 2) Klik op het tabblad Landinstellingen op Aanpassen. 3) Controleer op het tabblad Getallen of de punt geselecteerd is en klik op OK en Toepassen. [2759743]
 • Wanneer u een webpagina afdrukt naar de Adobe PDF-printer, kan de computer vastlopen. Als tijdelijke oplossing kunt u de opdracht Een webpagina naar PDF converteren gebruiken in een ondersteunde webbrowser. [2823388]  
 • In Word 2010 en Acrobat 10.x worden A4-pagina's naar PDF's met Letter-grootte geconverteerd. Zie support.microsoft.com/kb/284867 voor tijdelijke oplossingen. [2838802]

Afdrukken

 • Acrobat drukt een bestand niet als Brochure af wanneer u een HP 4700- of HP 2840 All-In-One-printer gebruikt. [2390174] 
 • De PDF-bijlagen uit Outlook 2003/2007 kunnen niet worden afgedrukt en het volgende bericht verschijnt: "Er is een fout opgetreden bij het openen van dit document. Het geselecteerde bestand kan niet worden gevonden." Dit doet zich voor wanneer u met de rechtermuisknop op de bijlage klikt zonder de e-mail te openen en Afdrukken of Bestand > Afdrukken selecteert. In het dialoogvenster Afdrukken wordt de optie Bijlagen afdrukken geselecteerd. [2390159]
 • Wanneer u een Xerox-printer gebruikt, wordt de inhoud verkleind tot 1/10 of 1/20 van het originele formaat en linksboven op het papier afgedrukt. Dit doet zich voor wanneer beide opties zijn geselecteerd in het dialoogvenster Afdrukken: Papierbron selecteren op basis van paginaformaat PDF-bestand en Aangepast paginaformaat gebruiken. [2392553]
 • {VERHOLPEN in 10.1.3} (Treedt op na Reader 10.1.2-update): Reader drukt niet af (d.w.z. de toepassing loopt vast of er gebeurt niets).  
 • {VERHOLPEN in 10.1.3} (Treedt op na Reader 10.1.2-update): Reader schakelt standaard dubbelzijdig afdrukken in.

Preflight

 • {VERHOLPEN in 10.1.3} (Treedt op na Acrobat 10.1.2-update): Acrobat loopt vast wanneer Acrobat gesloten/afgesloten wordt nadat het deelvenster Preflight werd geopend. TechNote [3089118]

Opslaan/Opslaan als

 • Wanneer u een PDF opslaat naar een DOCX-bestand van Microsoft Word, wordt OCR uitgevoerd op pagina's waarop al OCR is uitgevoerd met behulp van doorzoekbare afbeelding. Het resulterende bestand toont de scanfouten. De originele, gecorrigeerde tekst moet behouden blijven wanneer u opslaat naar DOCX. [2715278]
 • Wanneer u een PDF maakt van een geselecteerd gebied van een PDF dat openstaat in een webbrowser, wordt het nieuwe PDF niet in de opgegeven map opgeslagen. Dit probleem treedt alleen op in Windows 7 X64 bij een PDF die wordt geopend in een webbrowser. [2715278]
 • Nadat u een pagina hebt verwijderd en het document hebt opgeslagen, wordt een van de andere pagina's willekeurig verwijderd. Als tijdelijke oplossing kunt u Opslaan als gebruiken nadat u de pagina hebt verwijderd. [2869530]
 • Opslaan als > Microsoft Word > Word-document zorgt niet voor nauwkeurige woorduitvoer van Hebreeuwse tekst in PDF-bestanden. [2838335]
 • Wanneer u een PDF in een webbrowser opent en vervolgens een PDF van een geselecteerd gebied maakt, wordt de nieuwe PDF niet opgeslagen in de opgegeven map. Dit probleem treedt alleen op in Windows 7 X64 bij een PDF die wordt geopend in een webbrowser. [2679903] 

Scannen

 • Wanneer u monochrome krantenartikelen scant, verschijnen er zwarte vlekken in de PDF. De tussenoplossing is het gebruik van de oorspronkelijke interfacemodus van de scanner. Kies Bestand > Maken > PDF van scanner > Aangepaste scan. Klik daarna op de knop Opties en kies Oorspronkelijke interface scanner weergeven in het menu Gebruikersinterface. [1846078] 
 •  Nadat u met een Hewlett-Packard-scanner hebt gescand, is de pagina bijgesneden of is het paginaformaat groter of kleiner dan opgegeven. [2886627] Zie ook Het scannen van een document van briefformaat leidt tot PDF | HP | Acrobat van wettelijke grootte.

Documenten splitsen

 • Het opsplitsen van een PDF volgens bladwijzers en het gebruik van een bladwijzernaam voor de bestandsnaam resulteert in de fout "Ongeldige parameter". [1866994]

LiveCycle-formulieren

 • De gegevens verdwijnen van de stramienpagina na het toevoegen van een subformulier op de inhoudspagina's. Dit probleem treedt bijvoorbeeld op wanneer u een LiveCycle-formulier opent, Afdrukvoorbeeld selecteert en vervolgens op de knop Toevoegen klikt. [1862393] 

LiveCycle-Rights Management

 • Om documenten te beveiligen met Adobe LiveCycle Rights Management ES, moet u het certificaat installeren met Internet Explorer alleen. Acrobat kiest geen certificaten van een andere browser. [2582622]
 • {VERHOLPEN in 10.1.1} Er worden geen relevante foutmeldingen weergegeven wanneer een beveiligd document niet kan worden geladen in de browser. In plaats daarvan wordt de gewone HTML-foutpagina weergegeven. [2830882]  

Sneltoetsen

De volgende sneltoetsen werkt niet in de beschermde weergave van Acrobat.

 • Bestand > Sluiten: Ctrl+W
 • Sluiten: Ctrl+Q
 • Vorige weergave: Alt+pijl links
 • Menubalk: F9
 • Werkbalken verbergen/weergeven:  F8/Alt+F8
 • Naast elkaar > Horizontaal/verticaal: Shift+Ctrl+K/Shift+Ctrl+L
 • Trapsgewijs: Shift+Ctrl+J
 • Linialen (in een browser): Ctrl+R

Als tijdelijke oplossing kunt u de beschermde modus uitschakelen. (Kies Bewerken > Voorkeuren en selecteer bij de Categorieën aan de linkerkant de optie Beveiliging (Uitgebreid). Selecteer vervolgens Uit voor Beveiligde weergave.) [2843198] 

 

Bekende problemen op Mac OS X

Installatie

 • Als het opstartvolume hoofdlettergevoelig is, wordt Acrobat niet goed geïnstalleerd. Dit probleem is niet van toepassing op Reader. [2594334]
 • U kunt Acrobat niet op een aangepaste locatie installeren op Mac OS 10.5 (Leopard-reeks). Aanpassing wordt ondersteund op Mac OS 10.6 en later. [2704639]
 • {VERHOLPEN in 9.4.2} Het 9.3.3-verwijderingsprogramma verwijdert het script "Opslaan als Adobe PDF.action" en Opslaan als Adobe PDF.app vers. 10.0 die Acrobat X installeert. De tussenoplossing is het opnieuw installeren van Acrobat X. [2689706]
 • {VERHOLPEN in 9.4.2} Het 9.3.3-verwijderingsprogramma verwijdert de AdobePDFViewer.plugin versie 10.0 die is geïnstalleerd door Reader X (of Acrobat X). De tussenoplossing is het repareren van de Acrobat X-installatie waardoor het probleem zal worden opgelost. [2689626]  
 • {VERHOLPEN in 9.4.2} De patch en reparatie van Acrobat vervangen altijd "Opslaan als AdobePDF.action", zelfs als er een latere versie aanwezig is. Als Acrobat X en Acrobat 9.4 naast elkaar bestaan en u de patch voor Acrobat 9.4.1 installeert, wordt het downgraden van "Opslaan als Adobe PDF.action." uitgevoerd. Op dezelfde manier voert de zelfreparerende en reparerende versie van Acrobat een downgrade uit van de versie van "Opslaan als Adobe PDF.action." De tussenoplossing is het opnieuw installeren van Acrobat X. [2688562]
 • Als Acrobat X of Reader X wordt geïnstalleerd op een systeem waarop Acrobat 9 of Acrobat 8 al is geïnstalleerd, dan neemt Acrobat X of Reader X de eigendom van de Safari plug-in. Als u Acrobat 9 of Acrobat 8 verwijdert, dan wordt ook de plug-in voor de weergave van een PDF in Safari verwijderd. Hierdoor wordt een PDF geopend met een Apple-voorbeeld en niet met Acrobat of Reader, zelfs als Acrobat X of Reader X aanwezig is in het systeem. De tussenoplossing is het opnieuw installeren (of het opnieuw uitvoeren van het installatieprogramma .plg) van de Acrobat X-installatie waardoor de Safari plug-in wordt hersteld. [2684577] Zie ook Advies over compatibiliteit van Adobe Reader-plug-in en Acrobat-plug-in met Safari 5.1 (cpsid_90885).
 • Als Acrobat X op afstand wordt geïnstalleerd met SSH wanneer er geen gebruiker is aangemeld, verschijnt deze fout: "(ConnectAndCheck) Niet-vertrouwde apps mogen geen verbinding maken met of een Windows-server starten vóór de aanmelding." Deze fout wordt tweemaal herhaald voor verschillende bestanden. De installatie wordt echter correct voltooid en Acrobat X start, maar het logboek van het installatieprogramma bevat waarschuwingen. [2715376]
 • In sommige gevallen toont het deelvenster Installatietype de knop Installatielocatie weergeven. De knop opent het deelvenster Bestemming selecteren. Het deelvenster Bestemming selecteren laat echter geen aanpassingen toe. De weergave van Installatielocatie wijzigen is fout en is gekoppeld aan het verschijnen van een deelvenster Bestemming selecteren. Het deelvenster Bestemming selecteren verschijnt niet bij elke installatie. Het verschijnen van het deelvenster kan afhankelijk zijn van de snelheid waarmee u door de gebruikersinterface klikt. [2668391]
 • Als de voeding voor de Mac wordt ingeschakeld tijdens het installeren van Acrobat X, zal de installatie van Acrobat daarna telkens mislukken. Ga als volgt te werk om het probleem op te lossen:
  1. Verwijder de map PDApp.
  2. Download AAM van Adobe.com op http://www.adobe.com/go/applicationmanager.
  3. Installeer de gedownloade versie van AAM. 
  4. Probeer Acrobat opnieuw te installeren. [2726223] 

Bijwerken

 • Als u patches voor zowel Reader 10.1 als Acrobat 10.1 tegelijk uitvoert via de opdrachtregel, wordt de Acrobat-patch niet geïnstalleerd. De update wordt later voltooid. De update mislukt wanneer beide tegelijk worden uitgevoerd. Wanneer u de volgende keer op updates controleert, werkt de update correct. [2866121] 

Verwijderen

 • Als u de Safari plug-in installeert tijdens de installatie van Reader, kunt u de plug-in later niet verwijderen. U kunt bijvoorbeeld niet opgeven dat het standaard Mac OS X-voorbeeld PDF's in de browser opent. [2685190] Zie voor meer informatie Problemen met Safari-plug-in oplossen | Acrobat X, Reader X (cpsid_90885).
 • Als u CS4 verwijdert van een systeem waarop zowel CS4 als Acrobat X is geïnstalleerd, worden enkele kleurprofielen verwijderd uit de map /Library/Application Support/Adobe/Color/Profiles.

  De verwijderde profielen zijn:

  CIERGP.icc

  PAL_SECAM.icc

  SMPTE-C.icc

  WideGamutRGB.icc  Als tussenoplossing kunt u Acrobat X opnieuw installeren of het Acrobat X-installatieprogramma (.pkg) opnieuw uitvoeren om de profielen opnieuw te installeren. [2674888]   

Acrobat X en Acrobat 9 bestaan naast elkaar

 • Wanneer Acrobat 9 en Acrobat X allebei op dezelfde machine zijn geïnstalleerd, vervangt Acrobat 9 de actie Opslaan als PDF van Acrobat X in Library/Automator. Hierdoor crasht Acrobat X. Het is af te raden Acrobat 9 en Acrobat X op dezelfde machine te houden. [2736944]

Browser

 • (Mac OS X 10.6.4) Wanneer Reader X is geïnstalleerd, wordt de AdobePDFViewer-invoegtoepassing gemaakt in de map \Library\InternetPlugins met versie 10.0, rechten root\wheel. Als Acrobat 9 of Reader 9 later wordt geïnstalleerd, wordt de Reader X (10.0) AdobePDFViewer-invoegtoepassing nog steeds geïnstalleerd. In dit geval kunt u de voorkeur PDF tonen in browser van Acrobat\Reader 9.0 niet wijzigen om de invoegtoepassing voor de PDF-viewer uit te schakelen of om de versie van 9 in 10 te veranderen. Dit probleem doet zich alleen voor wanneer Reader X eerst is geïnstalleerd. Als tijdelijke oplossing kunt u de Reader X-invoegtoepassing handmatig verwijderen en de 9.0-invoegtoepassing vervolgens selecteren via de optie PDF in browser weergeven. (Acrobat/Adobe Reader > Voorkeuren > Internet) [2751439] 
 • Er wordt geen rekening gehouden met de AdobePDFViewer-invoegtoepassing die als laatste geïnstalleerd is. Als u bijvoorbeeld Reader 10.0.1 installeert en daarna Acrobat X, zou de standaardtoepassing om een PDF in een browser te bekijken, Acrobat moeten zijn. In plaats daarvan is de standaardtoepassing Reader. Als tijdelijke oplossing kunt u de AdobePDFViewer.plugin uit /Library/Internet Plug-Ins verwijderen. Als u vervolgens Acrobat X installeert, wordt de PDF-viewer-invoegtoepassing geïnstalleerd en aan Acrobat X gekoppeld. [2801058, 2800287]  

Opmerkingen en aantekeningen

 • Gelokaliseerde aantekeningnamen worden niet volledig weergegeven in de PDF-zoekresultaten voor Japans. Alleen de laatste drie tekens worden weergegeven en het is niet mogelijk het type opmerking vast te stellen. U ziet bijvoorbeeld "eer test" in plaats van "Markeer tekst" in het Nederlands. Dit gedrag is volgens ontwerp [2712837]
 • Wanneer u een bestand opent dat talrijke aantekeningen bevat (bijv. 3000) en deze vervolgens allemaal selecteert in het deelvenster Opmerkingen, kan Acrobat of Reader vastlopen. [1700615]

Samenwerking – controle op basis van e-mail

Het dialoogvenster voor het samenvoegen verschijnt vóór het Flash-multimediadialoogvenster zodat de initiatiefnemer geen opmerkingen in de originele PDF kan samenvoegen. Dit probleem kan zich voordoen met op e-mails gebaseerde controles als de originele PDF multimedia-inhoud bevat. Dit is een standaard scenario:

 1. Open een PDF met multimedia, voeg een plaknotitie toe en sla de PDF op.
 2. Selecteer Opmerkingen > Bijvoegen voor e-mailcontrole en stuur de PDF via e-mail.
 3. De recensent opent de PDF en selecteert Extra > Opmerking & opmaak > Lijn en voegt een lijn toe aan het document.
 4. De recensent klikt op de knop Opmerkingen verzenden om terug te keren naar de opmerkingen.
 5. De initiatiefnemer dubbelklikt op de PDF die bij de e-mail van de recensent is gevoegd.
 6. Klik op Ja wanneer het dialoogvenster voor het samenvoegen van opmerkingen verschijnt.

Het multimediadialoogvenster verschijnt en het foutbericht over de actieve taak wordt erbovenop weergegeven. Wanneer u op OK klikt, verschijnt het bericht dat het controledocument niet kan worden gevonden. [1918612]

Samenwerking - Controle tracker

 • De ASCII-hoofdletters en dubbele-byte-tekens in de bestandsnaam verschijnen niet correct in Tracker. Hetzelfde probleem doet zich voor in het dialoogvenster Formulier verzenden. Dit probleem doet zich voor op Mac OS 10.5.6 (9G21), maar niet op Mac 10.5.5.Het URL-vak en de titel in Safari tonen dezelfde tekens.De tussenoplossing is het bijwerken naar Mac OS 10.5.8. [2256138]

Samenwerking – Gedeelde controle

 • Een bestand kan slechts eenmaal voor gedeelde controle worden verzonden. [1779748]
 • {VERHOLPEN in 10.1} Het starten van een gedeelde controle mislukt op een bestand dat wordt geopend vanaf een netwerklocatie. Dit probleem treedt op wanneer het controlebestand wordt gemaakt op dezelfde gedeelde locatie waar het bestand oorspronkelijk wordt bewaard met Opgeslagen profiel. Een foutbericht verschijnt: "De opslaglocatie van de opmerkingen mag niet dezelfde zijn als de locatie van het document. Kies een andere locatie voor de opslagplaats van uw opmerkingen." Een tussenoplossing is het starten van een gedeelde controle door de optie "Interne server" te selecteren en vervolgens alle details van de netwerklocatie in te voeren. [2737699]

Adobe Digital Editions

Uitgebreide beveiliging

 • Wanneer u een bestand opent dat een Japans lettertype nodig heeft, toont Reader een andere waarschuwing wanneer Verbeterde beveiliging is ingeschakeld dan wanneer deze optie is uitgeschakeld. De tussenoplossing is het installeren van de laatste versie van het Japanse taalondersteuningspakket. [2713868]

Lettertypen

 • (Japans) Het standaardlettertype in het gereedschap Tekstvak toevoegen of bewerken (Typewriter) zou Kozuka Mincho Pr6N R (KozMin) moeten zijn, net als op een Windows-computer. Alleen de eerste lettertypeselectie (na installatie) wordt hierdoor beïnvloed. Het is raadzaam het lettertype correct in te stellen, wat dan het standaardlettertype wordt. [2870914] 

LiveCycle

 • Acrobat X en Reader X kunnen niet alleen verbinden met LiveCycle ES2 SP1 en latere serviceversies. [2514825]
 • {VERHOLPEN in 10.0.1} Alleen Reader Mac 64-bits browser: Rights management wordt verbroken bij PDF-bestanden van Ubiquity-niveau 2 in Reader X 64-bits modus in de Safari-browser. De tussenoplossing is het gebruik van Reader X in 32-bits modus. [2688555] 

PDF maken

 • De gelokaliseerde compressie-opties in de PDF-opdrachtinstellingen keren altijd terug naar Geen (Tsjechisch, Pools en Hongaars). De tussenoplossing is het starten van Distiller in het Engels door de gelokaliseerde lproj-bestanden te verwijderen uit de bronmap in de Distiller-toepassing. [2585347]

PDF-portfolio's

 • Reader toont afvaltekens wanneer u HTML's met webinhoud weergeeft wanneer de URL omleidt naar een PDF die op de webserver is geplaatst. [2711118]
 • Wanneer een portfolio dat beveiligde PDF's bevat in Acrobat 9 wordt gemaakt en vervolgens in Acrobat X wordt geopend, zijn de miniaturen voor de beveiligde PDF's kleiner dan verwacht. [2723975]

Opslaan als

 • Wanneer u een PDF opslaat naar een DOCX-bestand van Microsoft Word, wordt OCR uitgevoerd op pagina's waarop al OCR is uitgevoerd met behulp van doorzoekbare afbeelding. Het resulterende bestand toont de scanfouten. De originele, gecorrigeerde tekst moet behouden blijven wanneer u opslaat naar DOCX. [2715278]

Scannen

Dit werk is gelicentieerd onder de Creative Commons Naamsvermelding/Niet-commercieel/Gelijk delen 3.0 Unported-licentie  De voorwaarden van Creative Commons zijn niet van toepassing op Twitter™- en Facebook-berichten.

Juridische kennisgevingen   |   Online privacybeleid