Dit document bevat bekende problemen en tips voor het oplossen van problemen die niet in de documentatie van Acrobat en Reader worden besproken.Adobe heeft de volgende problemen geïdentificeerd toen Acrobat XI en Reader XI werden uitgebracht. In afzonderlijke TechNotes of opmerkingen bij de release worden de problemen behandeld die zich sinds de release voordeden. Als een update een probleem verhelpt, wordt het versienummer vermeld. Fouten die zijn gekoppeld aan een probleem in dit document worden tussen haakjes [] weergegeven.

Zie Reader-ondersteuning of Acrobat-ondersteuning voor de nieuwste informatie en meer bekende problemen.

Adobe ID

De Acrobat XI Pro-toepassing omvat het Adobe ID-concept. De Adobe ID is optioneel wanneer een serienummer wordt opgegeven.

Activering

Acrobat XI biedt een respijtperiode tot activering is vereist. Het is mogelijk dat u niet kon activeren omdat u niet verbonden was met internet. Na de proefperiode krijgt u de vraag om nu te activeren (de computer moet een verbinding hebben met internet). Na de proefperiode moet de computer correct worden geactiveerd voordat u kunt doorgaan met het gebruik van het product.

Flash is nu vereist om SWF-bestanden en Portfolio-inhoud in PDF's weer te geven.

Acrobat en Reader bevatten niet langer Flash Player. Acrobat en Reader hebben Flash Player nodig om SWF-bestanden en Portfolio-inhoud in PDF's weer te geven. Als uw systeem geen Flash Player heeft en u SWF-bestanden en Portfolio-inhoud in PDF's wilt weergeven, moet u Flash Player installeren. Als u een PDF opent waarvoor Flash nodig is, wordt er een dialoogvenster weergegeven waarin u wordt gevraagd om de meest recente versie van Flash Player te downloaden en te installeren. Wanneer u Flash vooraf wilt installeren, gaat u naar:

Opmerkingen bij de installatie van Acrobat

Extensie van PDF-bestandsnaam en register

De meest recent geïnstalleerde versie van de toepassing is 'eigenaar' van Acrobat- of Reader-registervermeldingen en de bestandsnaamextensie .PDF.

Vóór de installatie

Voordat u Acrobat of Reader gaat installeren, raadpleegt u onderstaande secties getiteld Implementatie/Installatie en Implementatie/Aanpassing om na te gaan of een van die situaties van toepassing is.

Adobe FormsCentral en installatie

Voordat u begint met de installatie, moet u mogelijk de volgende mappen verwijderen:

 • Windows: \AppData\Roaming\com.adobe.formscentral.FormsCentralForAcrobatPreRelease
 • Mac OS: ~/Library/Preferences/com.adobe.formscentral.FormsCentralForAcrobatPreRelease

Windows Acrobat installeren en verwijderen

 1. Sluit alle andere toepassingen.
 2. Belangrijk: Verwijder een bestaande pre-releaseversie van Acrobat XI voordat u de officiële versie installeert.
 3. Gebruikers die Acrobat op een 64-bits computer installeren via MSI op de opdrachtregel, moeten de openbare eigenschap GNOREVC10RT=1 instellen om door te gaan met installeren als VC10 Runtime niet op de computer is aangetroffen. Anders stopt de installatie. In de gebruikersinterfacemodus verschijnt een dialoogvenster met de vraag of u de installatie wilt vervolgen of stoppen als VCRT niet is gevonden. Als de installatie via setup.exe wordt uitgevoerd, stopt de installatie nooit, aangezien deze altijd deze eigenschap passeert terwijl het Acrobat MSI produceert.
 4. Als u niet via MSI installeert, volgt u onderstaande instructies voor een installatie via de gebruikersinterface.
 5. Dubbelklik op setup.exe om de installatie te starten.
 6. Selecteer de taal in het dialoogvenster Taal selecteren en klik op OK.
 7. Klik op Volgende in het installatiescherm van Adobe Acrobat XI Pro.
 8. Het installatieprogramma berekent de schijfruimtevereisten en controleert op vorige versies. Als een eerdere versie van Acrobat Pro wordt gevonden, zoals Acrobat X Pro, drukt u op Doorgaan om deze te verwijderen.
 9. Het Licentiescherm wordt weergegeven. Voer uw serienummer in of installeer in de proefmodus.
  Opmerking: Als u een abonnementsoptie hebt aangeschaft, wordt u omgeleid naar de installatieworkflow van de proefmodus.
 10. Kies vervolgens uw installatieniveau (de standaardinstelling is Standaard) en klik op Volgende.
 11. Geef een andere installatiemap op (indien gewenst) of gebruik de weergegeven standaardmap. Klik op Volgende.
 12. Klik op Installeren. De installatie wordt nu uitgevoerd.
 13. Als er processen actief zijn die in conflict zijn met de installatie, wordt u in het installatieprogramma gevraagd om deze processen te stoppen voordat u kunt doorgaan met de installatie. Sluit de processen en klik vervolgens in het installatieprogramma om de installatie voort te zetten.
 14. Het laatste dialoogvenster is Installatie voltooid. Klik op Voltooien.Acrobat kan nu worden gestart.

De eerste keer starten en de Adobe ID invoeren

 1. Start de toepassing en accepteer de licentieovereenkomst. Als een leeg licentieovereenkomstscherm wordt weergegeven (alleen Mac OS), raadpleegt u de sectie Leeg scherm van licentieovereenkomst hierboven.
 2. Als u tijdens de installatie geen serienummer hebt ingevoerd, verschijnt het scherm Aanmelden. Selecteer Nu aanmelden op het scherm Aanmelden is vereist. Geef de Adobe ID-gegevens op. Maak een Adobe ID als u er geen hebt. Klik op Aanmelden.
 3. Als u wel een serienummer tijdens de installatie hebt ingevoerd, wordt het scherm Registreren weergegeven. Voer op het scherm Registreren de Adobe ID-gegevens in. Maak een Adobe ID als u er geen hebt. Klik op Aanmelden.

Taal van de gebruikersinterface van de toepassing

Tijdens de installatie selecteert u de taal die u wilt installeren. Zorg ervoor dat u de taal selecteert die u hebt aangeschaft. Als u er sprake is van een taalconflict, verwijdert u Acrobat en installeert u het opnieuw voor de taal die u hebt gekocht. De Engelse gebruikersinterface is inbegrepen en u kunt desgewenst overschakelen naar de Engelstalige versie via Bewerken > Voorkeuren > Taal. Nadat u de taal hebt gewijzigd, sluit u Acrobat af en start u het opnieuw om de gekozen taal te activeren. Als uw licentie alle talen toestaat, kunt u talen toevoegen of verwijderen door deze stappen te volgen:

 1. Gebruik Software in het Configuratiescherm (XP) of Programma's en onderdelen in het Configuratiescherm (Windows 7).
 2. Selecteer Acrobat XI Pro en vervolgens Wijzigen.
 3. Selecteer Wijzigen en voeg talen toe of verwijder talen.

Dialoogvenster voor serienummer wordt weergegeven bij het afdrukken naar Adobe PDF

NIEUW in 11.0.1- Het probleem treedt op na de update naar 11.0.1 als aan alle hieronder vermelde voorwaarden wordt voldaan:

 1. De taal van het serienummer voor Acrobat is alleen Engels en de taal van het besturingssysteem is niet Engels, bijvoorbeeld een Frans besturingssysteem en Engels serienummer.
 2. Acrobat is nooit gestart voor de huidige gebruiker.
 3. De installatie van Acrobat is uitgevoerd via de opdrachtregel en niet via de gebruikersinterface van het installatieprogramma.
 4. De gebruiker drukt een willekeurig bestand naar de Adobe PDF-printer af of klikt met de rechtermuisknop op een document en selecteert 'Converteren naar PDF'.

Resultaat: Het dialoogvenster met het serienummer wordt weergegeven en de PDF wordt niet gemaakt.

Tijdelijke oplossing 1: Start Acrobat ten minste één keer voordat u naar PDF afdrukt om het probleem voor deze gebruiker op deze computer op te lossen.

Tijdelijke oplossing 2: Als u het probleem voor alle gebruikers op de computer wilt oplossen, maakt u de registersleutel "HKLM\Software\[wow6432node]\Adobe\Adobe Acrobat\11.0\Language\current\" met de standaardwaarde “acrobat.dll' [3488414]. Zie Het dialoogvenster voor het serienummer wordt weergegeven voor meer informatie.

Acrobat verwijderen

 • Voordat u Acrobat verwijdert, deactiveert u de build door Help > Deactiveren te kiezen.
 • Verwijder vervolgens de toepassing via Software in het Configuratiescherm (XP) of Programma's en onderdelen in het Configuratiescherm (Windows 7).
 • Start de computer opnieuw op wanneer het verwijderen is voltooid.

Acrobat voor Mac OS installeren en verwijderen

Gebruik de volgende instructies om software te installeren of om een upgrade van een vorige versie uit te voeren. Als u Acrobat hebt aangeschaft als een download, beveelt Adobe u aan een back-up te maken van uw downloadpakket, bij voorkeur op een dvd.

Acrobat XI op Mac OS installeren en starten

 1. Maak op de computer verbinding met internet.
 2. Start de installatie:
  --Als u Acrobat hebt aangeschaft op een dvd, plaatst u de dvd in het dvd-station om de toepassingsbestanden weer te geven.
  --Als u Acrobat hebt aangeschaft als een download, dubbelklikt u op het DMG-bestand om het afbeeldingsbestand te laden als een volume.
 3. Dubbelklik op het Adobe Acrobat XI-Pro-installatiepakket (.pkg) om met de installatie te beginnen. Klik op Doorgaan.
 4. Klik op Doorgaan als u het Lees mij-bestand ziet.
 5. Het Licentiescherm wordt weergegeven en u wordt gevraagd uw serienummer in te voeren. Wanneer u het product in de proefmodus gebruikt of een abonnement hebt aangeschaft, is het niet nodig om een serienummer in te voeren. Als u een serienummer invoert, zorg dan dat er een internetverbinding is.
  Opmerking: Wanneer u in de proefmodus installeert, kunt u de software gedurende de proefperiode gebruiken (30 dagen vanaf het moment dat u het programma de eerste keer start).
 6. Voer het serienummer voor uw exemplaar van het programma in. Het serienummer voor de individueel gelicentieerde aankopen bevindt zich op de buitenkant van het dvd-doosje. Voor ESD-aankopen (elektronische levering van software) via de Adobe-winkel, vindt u dit nummer op het ontvangstbewijs. U kunt het serienummer voor individueel gelicentieerde ESD-aankopen ook terugvinden in uw online orderhistorie op http://www.adobe.com. Het serienummer voor aankopen via de Adobe-licentiewebsite is beschikbaar in uw gegevensrecord op http://licensing.adobe.com.
 7. Het volgende scherm is het venster met het installatietype. U kunt de productonderdelen selecteren of deselecteren en het installatiepad wijzigen. Klik op Installeren als u klaar bent.
 8. Als u hierom wordt gevraagd, geeft u uw beheerdersreferenties op om de installatie voort te zetten.
 9. Nadat de installatie is voltooid, klikt u op Voltooien.
 10. Standaard wordt Acrobat geïnstalleerd in de map '/Applications/Adobe Acrobat XI Pro'. Ga naar deze map en start Acrobat. Wanneer Acrobat is gestart, accepteert u de licentieovereenkomst voor eindgebruikers.
 11. Zie stap 12 hieronder als u een serienummer hebt ingevoerd tijdens de installatie. Als u Acrobat in de proefmodus gebruikt of een abonnement hebt (alleen Pro), wordt het scherm Aanmelden is vereist weergegeven. Selecteer Nu aanmelden op het scherm Aanmelden is vereist. Voer uw Adobe ID-gegevens in op het scherm Aanmelden. Als u geen Adobe ID hebt, klikt u op Een Adobe ID maken. Voer de gegevens in die worden gevraagd. Klik vervolgens op Maken. Volg de aanwijzingen op het scherm om het proces te voltooien. Klik op Aanmelden.
 12. Als u een serienummer hebt ingevoerd tijdens de installatie, wordt het scherm Registreren weergegeven. Voer op het scherm Registreren uw Adobe ID-gegevens in. Als u geen Adobe ID hebt, klikt u op Een Adobe ID maken en voert u de gevraagde gegevens in. Klik vervolgens op Maken. Volg de aanwijzingen om de procedure voor het maken van een Adobe ID en het registreren te voltooien. U kunt desgewenst op Overslaan drukken.
  BELANGRIJK: Maak verbinding met internet om uw exemplaar van de software te activeren. U moet uw exemplaar binnen 30 dagen activeren. Na 30 dagen stopt de software met werken.

Leeg scherm voor licentieovereenkomst

VERHOLPEN in 11.0.01 - Probleem: Alleen Mac. Bij het starten wordt een leeg licentieovereenkomst weergegeven. U kunt niets accepteren en Acrobat wordt niet uitgevoerd. Dit probleem kan optreden als u producten hebt geïnstalleerd van CCM of Creative Suite en u hebt geprobeerd om Acrobat XI vanaf een andere bron te installeren.

Tijdelijke oplossing: Start een ander product dat deel uitmaakt van CCM of Creative suite en deactiveer het door Help > Deactiveren te kiezen. Sluit de toepassing af. Start vervolgens Acrobat en accepteer de licentieovereenkomst. Wanneer u een CCM-abonnement hebt, start u het product en selecteert u Deze software licentiëren om het CCM-product opnieuw in te schakelen. Als het een CS-toepassing is, start u de toepassing en activeert u deze opnieuw. [3338419] Zie ook: Leeg scherm van licentieovereenkomst wordt weergegeven bij start van Acrobat XI.

Acrobat XI in Mac OS® verwijderen

 1. Dubbelklik op het Acrobat XI-verwijderingsprogramma.
 2. Volg de instructies op het scherm om Acrobat te verwijderen.
 3. Als u hierom wordt gevraagd, geeft u uw beheerdersreferenties op om de installatie voort te zetten.
  Opmerking: Het verwijderingsprogramma verwijdert alleen Adobe Acrobat XI-bestanden van het systeem. Het verwijdert geen Adobe Reader-bestanden, Acrobat-gebruikersgegevens of bestanden die worden gedeeld met andere Adobe-toepassingen.
 4. (Optioneel) Verplaats alle bestanden met Adobe PDF-instellingen die u hebt gemaakt uit de map Library/Application Support/Adobe PDF en sleep de map naar de prullenbak.

Bekende problemen

Toegankelijkheid

 • Probleem: Wanneer u Acrobat XI voor de eerste keer start en er schermlezers actief zijn, komt de focus
  niet onmiddellijk in de licentieovereenkomst te staan. Tijdelijke oplossing: Druk een paar keer op Tab om bij de knoppen voor de licentieovereenkomst te komen.[2704224]
 • Probleem: De knoppen in licentieovereenkomst, deactivering en de registratiedialoogvensters reageren niet op het indrukken van de knop Enter. Tijdelijke oplossing: Druk op de spatiebalk of gebruik de muis. [3144180, 3327992]
 • Probleem: JAWS kan geen PDF lezen in Reader en Acrobat Beveiligde modus in Firefox 4.
  [2866957] Tijdelijke oplossing: Schakel Beveiligde modus uit.
 • Probleem: Internet Explorer: JAWS kan PDF in Beveiligde modus niet lezen, tenzij het
  document opnieuw wordt geladen in het browservenster. Een andere tijdelijke oplossing is het uitschakelen van Beveiligde modus. [2747010]

Browser

 • Verholpen in 10.1.1 - Probleem: Een grijs/leeg scherm nadat u 'Deze host slechts eenmaal vertrouwen' of 'Deze host altijd vertrouwen' in de browser hebt gekozen. Dit probleem treedt op met IE, Firefox en Chrome. Tijdelijke oplossing: Schakel Beveiligde weergave uit (Voorkeuren > Beveiliging (uitgebreid) > Alle bestanden). [3329058]
 • Probleem: Wanneer de gebruiker een upgrade uitvoert naar Firefox 19 of hoger, worden PDF's in Firefox standaard weergegeven in de eigen PDF-viewer. Ze worden niet weergegeven in de invoegtoepassing Adobe PDF Viewer. Dit probleem treedt ook op met eerdere versies van Acrobat en Reader.

Oplossing: U kunt de Firefox-voorkeuren handmatig zodanig aanpassen dat PDF'S worden weergegeven in de invoegtoepassing Acrobat/Reader Adobe PDF Viewer in Firefox. In Windows selecteert u Firefox in het Firefox-menu. Selecteer vervolgens Extra > Opties > Toepassingen > Inhoudstype 'Portable Document Format (PDF)' en koppel deze met 'Adobe Acrobat(in Firefox) gebruiken'. In Macintosh selecteert u Firefox in het Firefox-menu. Selecteer vervolgens Extra > Opties > Toepassingen > Inhoudstype 'Portable Document Format (PDF)' en koppel deze met 'Gebruik Adobe Acrobat NPAPI-invoegtoepassing'. [3504563]

Zie ook Een browser configureren voor het gebruik van de PDF-invoegtoepassing van Adobe.

Probleem: Tijdens het weergeven van een PDF in Safari op MAC OS x 10.9.2 zijn de velden Zoomen, Paginanummer en Zoeken niet beschikbaar. Dit probleem kan niet worden gereproduceerd in MAC OS x 10.9.1. [3692624]

Citrix

 • Probleem: CITRIX: Acrobat en Adobe reader 11 bieden geen ondersteuning voor de modus voor het streamen van toepassingen in Citrix. [2810983]

Cloudintegratie

 • Probleem: Het aanmeldingsventer van Acrobat.com werkt niet goed met Internet Explorer 7. De oplossing is om een upgrade uit te voeren naar Internet Explorer 8.
 • Probleem: In Windows 7 kunt u zich niet aanmelden bij Office 365 vanuit Acrobat, tenzij het 'Aangemeld blijven' is geselecteerd. [3801175]
 • Probleem: Alleen Macintosh. Bij het gebruik van acrobat.com op een Mac, moet minimaal versie 5.1 van de Safari-browser worden gebruikt. Tijdelijke oplossing: Gebruik minimaal Safari versie 5.1.
 • Probleem: Alleen Macintosh. Als invoegtoepassingen van derden zijn geïnstalleerd, zoals PitStop 11, is het mogelijk dat Acrobat vastloopt bij het opslaan van bestanden naar Acrobat.com. [3332839]

Implementatie/Installatie

 • Probleem: Wanneer u de software installeert of Acrobat start, kan het dialoogvenster Geen internetverbinding worden weergegeven. Selecteer Offlineactivering en voer de stappen uit om een aanvraagcode te genereren voor offlineactivering.
 • Probleem: Als u een Acrobat XI Pro Upgrade hebt gekocht en u wilt upgraden naar Acrobat XI Pro vanaf Creative Suite 6 en Creative Suite 6 staat al op het systeem, dan wordt dit niet door Acrobat XI Pro gedetecteerd. Tijdens het starten vraagt Acrobat XI Pro om het in aanmerking komende product en het serienummer van het product. Selecteer Acrobat X Pro als het in aanmerking komende product en voer vervolgens het serienummer van Creative Suite 6 in. [3324657]
 • Probleem: Het Mac-installatieprogramma kan niet installeren als het opstartvolume hoofdlettergevoelig is.
  Tijdelijke oplossing: Installeer op een volume dat niet hoofdlettergevoelig is [2594334]
 • Probleem: Dit probleem komt alleen voor in Windows. De fout 'Kan geen PDFMaker-bronbestanden vinden' wordt weergegeven voor Microsoft Word wanneer Acrobat XI wordt geïnstalleerd en Acrobat X Standard al op dezelfde computer staat. Als de gebruiker Acrobat XI herstelt of zelfs verwijdert, wordt dezelfde fout weergegeven voor Acrobat X Standard. De gebruiker moet Acrobat X Standard herstellen om te zorgen dat PDFMaker er weer mee kan werken. [3327895]
 • Probleem: Alleen Windows. Wanneer Acrobat XI Pro wordt geïnstalleerd, wordt LiveCycle Designer, dat bij een eerdere versie van Acrobat XI Pro werd geleverd, verwijderd. [3298879]

Implementatie/Installatie

 • NIEUW: Alleen Acrobat 11 - Probleem: Wanneer u na een vernieuwde installatie van Acrobat 11 op een PDF dubbelklikt, wordt de PDF niet geopend [3647125].
  Reden: Zelfs als de registratie wordt onderdrukt en de licentieovereenkomst wordt geaccepteerd, moet Acrobat ten minste één keer zijn geopend om te zorgen dat een PDF wordt geopend wanneer er op wordt gedubbelklikt.
 • Onlangs gevonden in 11.0 - Probleem: Dit probleem komt alleen voor op een Macintosh. Wanneer Acrobat 11.0 wordt geïnstalleerd en vervolgens wordt bijgewerkt naar 11.0.4 op een computer waar eerst Acrobat 9 of 10 heeft gestaan, dan verloopt de upgrade niet altijd goed. U zou dan een foutbericht kunnen zien, maar Acrobat 11.0 nog steeds kunnen starten. Wanneer u vervolgens een upgrade uitvoert naar 11.0.4, rapporteert Acrobat tijdens het upgradeproces een probleem met het bestand (com.adobe.PDFAdminSettings.plist) in de map Bibliotheek/Voorkeuren. Een andere symptoom is dat de instelling 'Openen in lage resolutie' grijs wordt weergegeven.

Tijdelijke oplossing:

1. Verwijder Acrobat 11.

2. Verwijder het bestand com.adobe.PDFAdminSettings.plist uit de map Bibliotheek/Voorkeuren.

3. Installeer Acrobat 11.0 opnieuw en selecteer bij het starten Help > Controleren op Updates om te upgraden naar 11.0.4. De upgrade naar 11.0.4 wordt correct uitgevoerd.

4. Als u nog steeds een probleem ziet, controleert u of instelling NSHighResolutionCapable op 'true' staat in het bestand info.plist bij

/Applications/Adobe Acrobat XI Pro/Adobe Acrobat Pro.app/Contents

De sleutel wordt in het bestand Info.plist weergegeven als:

NSHighResolutionCapable

en de waarde is ingesteld op: <true/>

Als NSHighResolutionCapable niet is ingesteld op waar (true), wijzig deze dan zodat het als <true/> wordt weergegeven.  

5. Open vervolgens een terminalvenster en typ de volgende tekst:

touch /Applications/Adobe/Acrobat/XI/Pro/Adobe/Acrobat/ Pro.app/

6. Controleer de instelling 'Openen in lage resolutie' opnieuw. Deze is nu ingeschakeld. [3631065]

 • Probleem: Wanneer u de software installeert of Acrobat start, kan het dialoogvenster Geen internetverbinding worden weergegeven.

Tijdelijke oplossing: Selecteer Offlineactivering en voer de stappen uit om een aanvraagcode te genereren voor offlineactivering.

 • Probleem: Als u een Acrobat XI Pro Upgrade hebt gekocht en u wilt upgraden naar Acrobat XI Pro vanaf Creative Suite 6 en Creative Suite 6 staat al op het systeem, dan wordt dit niet door Acrobat XI Pro gedetecteerd.
  Tijdelijke oplossing: Tijdens het starten vraagt Acrobat XI Pro om het in aanmerking komende product en het serienummer van het product. Selecteer Acrobat X Pro als het in aanmerking komende product en voer vervolgens het serienummer van Creative Suite 6 in. [3324657]
 • Probleem: Het Mac-installatieprogramma kan niet installeren als het opstartvolume hoofdlettergevoelig is.

Tijdelijke oplossing: Installeer op een volume dat niet hoofdlettergevoelig is [2594334]

Implementatie/Aanpassing

In de Enterprise Admin Guide vindt u meer informatie over de implementatiemogelijkheden van Acrobat in ondernemingen, waaronder de Customization Wizard. 

 • Probleem: Het is mogelijk dat een onderneming niet wil dat gebruikers hun eigen exemplaar van Acrobat activeren of hun Adobe ID invoeren. Een vergelijkbare situatie is er een waarin de computer geen verbinding heeft met internet.

Oplossing: Om het activeren van en de Adobe ID uit te schakelen voordat Acrobat wordt geïnstalleerd, gebruikt u de Customization Wizard. Zie de Enterprise Admin Guide voor informatie over de Customization Wizard.

 • Probleem: Als u een verificatieproxy op het systeem hebt, is er geen manier om de gebruikersnaam en het wachtwoord in te voeren via de APTEE-inrichtingstool. Het serienummer kan niet worden gevalideerd. Tijdelijke oplossing: Gebruik een offline uitzondering. [3158635]

Digitale handtekeningen

 • VERHOLPEN in 11.0.01 - Probleem: Als een PDF twee handtekeningen bevat en de tweede handtekening drie koppelingen in de keten heeft (de eerste handtekening is afkomstig van een zelfondertekenend certificaat), melden Acrobat en Reader op de Mac dat het certificaat van de eindidentiteit (ondertekenaar) een ongeldige handtekening heeft. Op het Windows-platform wordt geen fout als gevolg van een ongeldige handtekening gemeld.

Oplossing: Voer de update 11.0.01 uit. [3328208]

Dynamische stempels

In 10.1.10 en 11.0.07 zijn dynamische en eigen stempels in een gedeelde revisie-PDF niet zichtbaar na het sluiten en opnieuw openen van die PDF. Wanneer de PDF weer wordt geopend en op de knop Opmerkingen publiceren wordt geklikt, wordt '# opmerkingen verwijderd' weergegeven, waarbij '#' het aantal stempels aangeeft dat in het document aanwezig is.

Uitgebreide beveiliging en Internet Explorer

Probleem: De beveiligingsvraag van Windows Server (die aangeeft dat inhoud afkomstig van een website wordt geblokkeerd door de Uitgebreide beveiliging-configuratie van Internet Explorer) wordt niet weergegeven wanneer bij het aanmelden het dialoogvenster Aanmelden wordt weergegeven. Het resultaat is dat er geen beveiligingsvraag wordt weergegeven. Als de gebruiker nu op de knop Aanmelden klikt na het invoeren van geldige aanmeldingsgegevens, gebeurt er niets.

Tijdelijke oplossing: Vertrouw https://adobeid-na1.services.adobe.com en https://www.adobe.com in de beveiligingsinstellingen van Internet Explorer, waarna het aanmelden op die computer weer gaat werken. [3757146]

Uitgebreide beveiliging en Internet Explorer 9

 • Probleem: Kan geen websites toevoegen/verwijderen in de categorie Beperkte sites van Vertrouwde sites in het dialoogvenster internetopties in de voorkeuren van Acrobat. U kunt bestaande vertrouwde sites niet verwijderen en geen website toevoegen aan de bestaande lijst. Tijdelijke oplossing: Wijzig de internetopties van in het dialoogvenster Instellingen in Internet Explorer 9. (Extra > Internetopties) [3171074]

Help

 • VERHOLPEN in 11.0.01 - Probleem: Adobe reader XI opent offline helpinhoud als Adobe Help is geïnstalleerd

Tijdelijke oplossing:

 1. Installeer Reader XI.
 2. Installeer Adobe Community Help (CHC) op http://www.adobe.com/support/chc/. (Zorg dat u Adobe AIR en Flash Player eerst installeert.)
 3. Start Adobe Help via het menu Start > Programma's.
 4. Open het dialoogvenster Voorkeuren in CHC.
 5. Selecteer Adobe Reader X in het deelvenster Downloadvoorkeuren.
 6. Ga naar het deelvenster Lokale inhoud (in het dialoogvenster CHC-voorkeuren) en download/update met behulp van Adobe Reader X.
 7. Sluit CHC.
 8. Verbreek de verbinding met internet.
 9. Start Reader XI en kies Help > Adobe Reader XI Help.

In Reader wordt nu offline-helpinhoud in de standaardbrowser geopend als u Help > Adobe Reader XI Help kiest wanneer het systeem geen netwerkverbinding heeft. [3300851]

 • VERHOLPEN in 11.0.01 - Probleem: De browser hangt (arh.exe wordt geblokkeerd wanneer Beveiligde modus in Internet Explorer is ingeschakeld) wanneer u de Acrobat of Reader Help opent vanaf de Documentberichtenbalk in Acrobat. Tijdelijke oplossing: Selecteer Niet toestaan in plaats van Toestaan. Een andere tijdelijke oplossing is het uitschakelen van Beveiligde modus in Internet Explorer. [3317076]

Hi DPI- en Retina-schermen

 • VERBETERD (Macintosh) in 11.0.04 - Probleem: Hoewel het gedrag voor Macintosh is verbeterd, zien sommige pictogrammen in Acrobat en Reader er korrelig uit wanneer ze worden weergegeven op Apple Retina-schermen op Macintosh-computers en ook op Hi DPI-schermen Windows-computers. Er is geen tijdelijke oplossing. [3511828]

LiveCycle Designer

 • LiveCycle Designer maakt geen deel uit van Acrobat XI Pro voor Windows. Dit gedrag is zo bedoeld.

LiveCycle Forms, Live Cycle Workspace en Beveiligde weergave

 • Probleem: XFA-formulieren en de LC-werkruimte worden niet ondersteund in de Beveiligde weergave van Acrobat/Reader 11.0.

Beschrijving: Bij het openen van een XFA-formulier met Beveiligde weergave voor Acrobat/Reader 11.0 wordt een gele balk gegenereerd. Een lege PDF wordt weergegeven in plaats van het formulier.

Tijdelijke oplossingen:

a) Als de server op het intranet staat, overweeg dan de Beveiligde weergave alleen in te schakelen voor onveilige locaties.

b) Verlaat de Beveiligde weergave door het formulier eenmaal of permanent te vertrouwen.

c) Schakel Beveiligde weergave uit.

  Wanneer u in LiveCycle Workspace een workflow opent, verschijnt eerst een blanco pagina met een gele balk met Beveiligde weergave. Tegelijkertijd krijgt u de knop Voltooien te zien. Deze knop wordt niet uitgeschakeld en de gebruiker kan niet het feitelijke formulier zien, maar wel de workflow nog steeds verzenden. [3316200]

Een PDF openen

PDFMaker voor AutoCAD

 • Probleem: Wanneer u de ACAD 2013-bestanden probeert te converteren naar PDF, verschijnt in Acrobat de fout 'Er is een onverwachte fout opgetreden'. PDFMaker kan de Adobe PDF niet maken.' Tijdelijke oplossing: Open het DWG-bestand in AutoCAD 2013 en wijzig de bestandsindeling in een oudere versie (AutoCAD 2010/2011/2012). [3163139]

PDF-eigendom

 • VERHOLPEN in 11.0.01 - Probleem: alleen Reader: 'Standaard PDF-handler selecteren' moet worden uitgeschakeld als de Beveiligde modus in Reader UIT staat in 64-bits Windows 8. Stappen:

1. Installeer Reader in Windows 8 64-bits.

2. Start Reader en schakel PM uit (Voorkeuren > Beveiliging (uitgebreid)).

3. Sluit Reader af.

4. Start IE10 en open een PDF.

5. Ctrl+K > Algemeen.

Resultaat: 'Standaard PDF-handler selecteren' wordt niet uitgeschakeld, zoals dit wel het geval is in Acrobat.

Oplossing: Installeer de 11.0.01-update om het probleem op te lossen. [3313895]

 • Probleem: Het eigendom wordt niet hersteld wanneer het eigendom wordt overgedragen naar Reader XI en Reader XI dan wordt verwijderd. Tijdelijke oplossing: Repareer Acrobat. [3325450]

PDF's afdrukken

 • Probleem: Het afdrukken van een PDF met Boek afdrukken kan inconsistente en onjuiste resultaten geven, afhankelijk van de gebruikte printer. Enkele printers waarop het probleem voorkomt, zijn HP 4700 en HP 2840 All-In-One. [2782167, 2390174]
 • Probleem: Alleen Windows 7. Voor omgeleide PS-printers toont Acrobat altijd het kleurprofiel 'Werkend RGB'. Voor PostScript-kleurenprinters zou het werkende CMYK-profiel moeten worden weergegeven. Voor zwart-wit Postscript-printers moet het werkende Grijswaarde-profiel worden weergegeven. Stappen:
 1. Installeer een PostScript-kleurenprinter en een monochrome printer in Windows XP.
 2. Gebruik op deze computer nu Mstsc.exe voor een extern bureaublad op een Windows 7-computer.
 3. Open een willekeurig PDF-bestand op de Windows 7-computer.
 4. Druk op Ctrl+P en kies vervolgens een van de 'omgeleide printers' > Geavanceerd.
 5. Bekijk wat in Kleurruimte wordt weergegeven. Dit is 'Werkend RGB'.

Er is geen tijdelijke oplossing [2683045].

PDF-printer

 • Probleem: Het aangepaste paginaformaat van de Adobe PDF-printer is ongeveer 600 dpi. Bij hogere resoluties, zoals 1200 dpi, kan het afdrukken in een printerfout resulteren en wordt er geen document afgedrukt.

Tijdelijke oplossing: Gebruik aangepaste paginaformaten van minder dan 600 dpi [2684339]

 • Probleem: De PDF-printer (Distiller) lijkt niet te werken met PPT-bestanden op Win XP 64-bits.

Oplossing: Voor Windows XP Service Pack 2 voor 64 -bits en Windows Server 2003 R2 (64-bits) is Microsoft Hot Fix KB-930627 vereist. [3329063] Raadpleeg dit Microsoft-helpdocument.

Portfolio's

 • Probleem: Acrobat en Reader geven onherkenbare tekens (broncodes) weer wanneer u een voorbeeld bekijkt van webinhoud met een URL die omleidt naar een PDF op de webserver. Er is geen tijdelijke oplossing.  [2711118]

Beveiligde modus in Reader

 • VERHOLPEN in 11.0.01 - Probleem: In het gegenereerde systeemrapport wordt Sandboxing weergegeven als UIT terwijl Beveiligde modus feitelijk AAN staat en als AAN wanneer Beveiligde modus feitelijk UIT staat. U kunt het systeemrapport vanaf het hoofdmenu genereren door Help > Online ondersteuning > Systeemrapport genereren te selecteren.
  Oplossing: Voer de update 11.0.01 uit. [3324650]
 • VERHOLPEN in 11.0.01 - Probleem: de browser loopt vast bij het openen van de Acrobat/Reader Help vanaf de Documentberichtenbalk, omdat arh.exe wordt geblokkeerd wanneer Beveiligde modus in Internet Explorer aan staat.

Oplossing: Schakel Beveiligde modus in de browser uit of gebruik de optie Niet toestaan bij de prompt of pas de 11.0.01-update toe. [3317076]

Beveiligde weergave

 • VERHOLPEN in 11.0.01 - Probleem: Een dialoogvenster met het bericht 'Deze bewerking is niet toegestaan omdat dit document niet wordt vertrouwd. Wilt u dit document vertrouwen?' wordt weergegeven tijdens het opslaan van een PDF-formulier in Forms Central. Er gebeurt niets, ook niet als de gebruiker Ja kiest om het document te vertrouwen. Dit gebeurt alleen wanneer de instelling Beveiligde weergave is ingeschakeld (Alle bestanden of Bestanden van mogelijk onveilige locaties).
  Tussenoplossing: Schakel Beveiligde weergave uit in het deelvenster Beveiligingsvoorkeuren (uitgebreid). [3318631]

Safari

Probleem: De Safari PDF Browser-invoegtoepassing zorgt dat de functies Safari-bestand > Opslaan als niet werkt en het bericht 'Het document '[bestandsnaam]' kan niet worden geëxporteerd als '[bestandsnaam]'' wordt weergegeven.

Stappen:

 1. Zorg ervoor dat Safari 5.1.5 of hoger is geïnstalleerd.
 2. Zorg ervoor dat Adobe Acrobat Pro 10.1.3 of hoger is geïnstalleerd (dit gebeurt ook met Acrobat XI Pro).
 3. Laad een PDF-bestand in Safari.
 4. Kies Bestand > Opslaan als
 5. Klik op OK in het dialoogvenster Exporteren als.
 6. In Safari verschijnt het foutbericht: Het document met de naam '[bestandsnaam]' kan niet worden geëxporteerd als '[bestandsnaam]'.

Oplossing: Gebruik de ondersteunde Opslaan-knoppen in Acrobat in de HUD (Heads Up Display) of verouderde werkbalk. De HUD is de zwevende werkbalk die verdwijnt en tevoorschijn komt wanneer u de muis onder in de PDF plaatst. [3203840]

Probleem: Kan niet afdrukken met Bestand > Afdrukken in Safari. De voorvertoning is leeg en afdrukken zijn blanco.

Oplossing: Gebruik de ondersteunde Opslaan-knoppen in Acrobat in de HUD (Heads Up Display) of verouderde werkbalk. De HUD is de zwevende werkbalk die verdwijnt en tevoorschijn komt wanneer u de muis onder in de PDF plaatst. [3216193]

Opslaan als Word

 • Probleem: Opslaan als Word-document zorgt niet voor nauwkeurige woorduitvoer van Hebreeuwse tekst in PDF-bestanden. Er is nu een tijdelijke oplossing [2838335]

Scannen

 • NIEUW in 11.0.09 - Probleem: De scanopties worden niet weergegeven in het ICA-venster in Mac 10.10.1 (Yosemite) [3860498]
  Tijdelijke oplossing: Klik op een van de besturingselementen, zoals aangepaste grootte, beeldcorrectie, enzovoort, en alle scanopties verschijnen.
 • Probleem: Bij het gebruik van een Automatische documentinvoer met een ICA compact venster, mislukt het scannen. Het ICA-dialoogvenster wordt afgesloten en alle geopende documenten worden gesloten. Het probleem is aangetroffen bij scanners, zoals HP OfficeJet 8500 en Canon MX 868. Gebeurt in Mac OS X 10.7.4.

  Tijdelijke oplossing: Wanneer ICA dit venster vóór de eerste gestarte scan met de scanner laadt, moet de gebruiker naar het gedetailleerde ICA-venster schakelen om dit probleem te vermijden. Een andere tijdelijke oplossing voor het probleem is: klik op Details weergeven in het ICA-dialoogvenster om het gedetailleerde venster te starten en te scannen met de gewenste instellingen. [3169060]

  • BIJGEWERKT in 11.0.06 - Probleem: Kleurenscan werkt niet via Image Capture op Mac 10.7.5

  Stappen:

  1. Start Acrobat Pro in Mac 10.7.5 en ga naar het dialoogvenster Voorkeuren.

  2. Ga naar de categorie Converteren naar PDF en wijzig het stuurprogramma dan van TWAIN in ImageCapture.

  3. Ga naar Bestand -> Maken -> PDF van Scanner en kies Kleur in het pop-upmenu Type.

  4. Doe wat papier in de papierinvoer of de flatbed van de scanner.

  5. Klik op Scannen.

  Resultaat: Het bericht wordt weergegeven dat de geselecteerde kleurindeling niet wordt ondersteund.

  Tijdelijke oplossing: Het probleem is niet gezien op Mac 10.7.4. [3333966] Update: Het probleem komt ook niet voor op Mac 10.8.5.

  • NIEUW in 11.0.04 - Probleem: De gescande afbeeldingen worden gedeeltelijk weergegeven of zijn niet leesbaar op Mac OS 10.7.5. Tijdelijke oplossing: Het probleem is niet gezien op Mac 10.7.4. [3356448]

Mail verzenden – Outlook 2003

 • OPGELOST in 11.0.01 - Probleem: Dit probleem komt alleen voor in Reader. Als Beveiligde modus is ingeschakeld, wordt in Outlook 2003 niet het venster voor conceptmails geopend. Tijdelijke oplossing: Schakel Beveiligde modus uit. [3323494]

Spelling

 • Probleem: De weergegeven suggesties van de spellingcontrole verschillen van eerdere versies. Acrobat XI bevat een nieuwe spellinginvoegtoepassing, maar er zijn minder spellingsuggesties of suggesties die niet geschikt zijn. [3195192]

Synchronizer

Probleem: Wanneer er een oudere, secundaire versie is van Acrobat of Reader en de nieuwere secundaire versie is 11.0.07 of hoger:

 • zowel Acrobat als Reader krijgen de nieuwe synchronizer bij het bijwerken naar .07 of hoger.
 • Als de nieuwere synchronizer wordt uitgevoerd, ondersteunt deze oudere services en niet-servicebewerkingen.
 • Als de oudere synchronizer (ouder dan 11.0.07) wordt uitgevoerd, werken synchronisatie-afhankelijke bewerkingen niet [3746864]

Aanraakmodus in Windows

 • ONLANGS GEVONDEN in 11.0.06 - Probleem: Wanneer Acrobat in Windows 7 in aanraakmodus staat, verdwijnt het digitale toetsenbord na het selecteren van een teken op het toetsenbord, zelfs wanneer de focus nog steeds in het veld Zoeken of Geavanceerd zoeken staat. Het digitale toetsenbord zou zichtbaar moeten blijven.
  Tijdelijke oplossing: Het probleem treedt niet op Windows 8. [3658729]
 • ONLANGS GEVONDEN in 11.0.06 - Probleem: Wanneer Reader in Windows 7 in aanraakmodus staat, verschijnt het digitale toetsenbord niet wanneer de focus in het veld Zoeken of Geavanceerd zoeken staat en de Beveiligde modus is ingeschakeld.
  Tijdelijke oplossing: Het probleem treedt niet op Windows 8. [3658725]

Verwijderen

 • Probleem: Als u Microsoft Word uitvoert en u probeert Acrobat te verwijderen, wordt het bericht 'Bestanden in gebruik' weergegeven. Als u op Opnieuw klikt wordt het bericht 'Bestanden in gebruik' weer weergegeven. Tijdelijke oplossing: Sluit Microsoft Word voordat u Acrobat gaat verwijderen of pas deze hotfix toe: http://support.microsoft.com/kb/2649868/en-US [2721515]  

Web Capture

 • ONLANGS GEVONDEN in 11.0 tot en met 11.0.5, verholpen in 11.0.6 - Probleem: Wanneer de Beveiligde modus is ingeschakeld, werkt Web Capture niet op Windows 8 32-bits-platformen als de cachemap genaamd 'Low' niet wordt gevonden.

Oplossing: Als de gebruiker de cachemap 'Low' handmatig maakt onder %USERPROFILE%\AppData\Local\Packages\windows_ie_ac_001\AC\INetCache, gaat Web Capture weer werken. [3597910]

Update: Dit probleem is opgelost in 11.0.6. Daarom is er niet langer een vereiste de cachemap genaamd 'Low' handmatig te maken onder %USERPROFILE%\AppData\Local\Packages\windows_ie_ac_001\AC\INetCache.