Een URL maken om een PDF-bestand te openen op een specifieke pagina

HTML-pagina's kunnen koppelingen bevatten waarmee PDF-bestanden in een webbrowser kunnen worden geopend met behulp van een Adobe Acrobat-plug-in die is geïnstalleerd in ondersteunde versies van Google Chrome of Microsoft Edge.

Wanneer u een PDF-bestand opent in een webbrowser, wordt standaard de eerste pagina van het PDF-bestand weergegeven. U kunt een tekenreeks aan de HTML-link toevoegen zodat u een PDF-bestand kunt openen op de gewenste pagina of het ingestelde doel. Doe het volgende om een van deze methoden te gebruiken:

Een PDF-bestand openen op een specifieke pagina

U koppelt een HTML-link met een specifieke pagina van een PDF-bestand door #page=[paginanummer] toe te voegen aan het eind van de URL van de link.

Met deze HTML-tag kunt u bijvoorbeeld het PDF-bestand myfile.pdf openen op pagina 4:

<A HREF="http://www.example.com/myfile.pdf#page=4">

Opmerking: als u UNC-serverlocaties (\\servername\folder) gebruikt in een link, stelt u de link in op een doel door de stappen te volgen in het volgende gedeelte. Als u URL's gebruikt die paden op een lokale harde schrijf (c:\folder\) bevatten, kunt u de link niet aan paginanummers of ingestelde doelen koppelen. Een link naar een paginanummer werkt alleen wanneer u HTTP- of HTTPS-locaties gebruikt. UNC-serverlocaties werken alleen wanneer u de stappen om een doel in te stellen volgt in het volgende gedeelte van dit document.

Een PDF-bestand openen op een ingesteld doel

Een doel is het eindpunt van een link dat wordt weergegeven door tekst in het tabblad Doelen. U kunt met doelen navigatiepaden instellen in een verzameling Adobe PDF-documenten. Als u een koppeling tussen documenten wilt maken, kunt u het beste een koppeling met een bestemming maken. Anders dan bij een koppeling met een pagina heeft het bij een koppeling met een bestemming geen gevolgen wanneer pagina's in het doeldocument worden toegevoegd of verwijderd.

Een bestemming instellen in Acrobat:

  1. Stel het zoomniveau en de paginalocatie in zodat het scherm wordt weergegeven zoals u dat wilt.

  2. Ga naar  > Weergave  Navigatietabs > Doelen om het tabblad Doelen te openen

  3. Selecteer Opties > Nieuw doel in het tabblad Doelen.

    Benoem het doel.

  4. Creëer een HTML-koppeling die naar dit doel doorverwijst door #[naam doel] aan het einde van de URL van de link toe te voegen.

    Met deze HTML-tag kunt u bijvoorbeeld het doel 'glossary' openen in het PDF-bestand myfile.pdf:

    <A HREF="http://www.example.com/myfile.pdf#glossary">

 Adobe

Krijg sneller en gemakkelijker hulp

Nieuwe gebruiker?